• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Competenties: Managen, coördineren, organiseren, initiatief nemen, gestructureerd en resultaatgericht werken, overzicht, cijfermatig, sociaal, humoristisch, zelfstandig, flexibel, hands-on en in…

Persoonlijk

Competenties: Managen, coördineren, organiseren, initiatief nemen, gestructureerd en resultaatgericht werken, overzicht, cijfermatig, sociaal, humoristisch, zelfstandig, flexibel, hands-on en in teamverband werken.
Profiel: Hardwerkende persoon die op HBO niveau een heel brede werkervaring heeft ontwikkeld.
Diploma's: MEAO commerciële richting
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer
Algemene economie en Commerciële economie
Certificaten: Tweejarige avondopleiding ISW assistent bedrijfseconoom
Veiligheid speeltuinen / voorzieningen
VCA 1
CROW Publicatie 96B
Projectmatig werken
Cursus Jellinek agressie en kansspelen exploitatie i.v.m. de exploitatie van een afdeling kansspelen en behendigheidstoestellen op het Rivièra Parc
Klein vaarbewijs.

Werkervaring: 1 januari 2012 tot 1 oktober 2013
Oostappen Vakantieparken (wegens overname van het Rivièra Parc van de Cammingha Groep)
Parkmanager:dagelijks uitvoeren van door directie vastgesteld beleid.

2006 - 2012 Cammingha Groep Zeewolde:
2009 - 2012 Rivièra Parc (onderdeel van de Cammingha Groep)
Parkmanager, algehele verantwoording over het bedrijf. Direct leiding geven aan ca. 20 personen, waarvan 4 MT leden / afdeling hoofden, havenmeester en indirect ca. 120 personen.
Verantwoordelijkheden: omzet genereren, kostenbewaking, receptie, technische / terreindienst, facilitaire dienst, jachthaven, dagrecreatie, animatie, horeca, bewaking en handhaving. 2006 - 2010 Projectleider Recreatietak en projectontwikkeling. (ontwerp / inrichting terreinen, civiele werken, infrastructuur, groen en toezicht woningbouw). Daarnaast het begeleiden in de exploitatie van enkele recreatieparken.

1999 - 2006 Gemeente Oostzaan:
Hoofdopzichter buitendienst (technisch en facilitair).
Het opzetten en organiseren van een geheel nieuwe buitendienst.
Opzichter van alle civiele onderhoud- en nieuwe werken van het gehele openbare gebied in de gemeente, groen en overheidsgebouwen in de gemeente Oostzaan.
De disciplines waarvoor ik verantwoordelijk was waren: wegen, gladheidbestrijding, storingen / klachten, watergangen, oeververdedigingen, schouw, riolering, groenvoorziening, sportvelden, afvalinzameling, overheidsgebouwen (scholen, bibliotheek, gemeentehuis, gemeentewerf, gezondheidscentrum, sporthal enz.), openbare verlichting, begraafplaats, kortom alles in de openbare ruimte.
Leidinggeven aan ca. 10 personen en vele toeleveranciers en aannemers.
Verantwoordelijkheden: optimale inzet van personen en materialen en van derden ingehuurde bedrijven, controle van uitgevoerde werkzaamheden, preventief onderhoud ter voorkoming van problemen en klachten, optimale uitstraling van openbare ruimte en overheidsgebouwen. Jaarlijkse budgettering en budgetbewaking, het voeren van reguliere overleggen en functioneringsgesprekken.

1988 - 1999 Rivièra Parc (onderdeel Cammingha Groep)
Assistent bedrijfsleider (Hoofd technische dienst terrein en gebouwen, jachthaven receptie en coördinatie terreinzaken, animatie, accommodatie verhuur, en handhaving), later algemeen bedrijfsleider.
Leiding geven aan ca. 20 personen, diverse toeleveranciers en diensten door derden.
Verantwoordelijkheden: Optimale bezetting van verhuuraccommodaties, kampeer- en havenplaatsen, kostenbewaking, zorg aan de gasten, personele bezetting, preventief voorkomen van problemen en klachten.

1977 - 1988 Konijn Hoorn Baggerwerken B.V.
Begonnen als machinist, later uitvoerder, projectleider, calculator, hoofd bedrijfsbureau (planning, inzet mensen en machines en transporten t.b.v. de projecten) en aanneming van werken / projecten in klein onderhoudsbaggerwerk en oeververdediging in voornamelijk stedelijke gebieden.
Leiding geven aan ca. 20 personen.
Verantwoordelijkheden: Optimale planning en inzet van personen en materieel, bewaking van kosten en afhandelen grensdocumenten en verzekeringen.

Nevenactiviteiten: 2008 - 2011 Bestuurslid (penningmeester) Stichting Flevo Ku(n)stboulevard (nevenfunctie). Budgetverantwoordelijk

2006 - 2011 Bestuurslid (penningmeester) Stichting Informatiecentrum Veluwerandmeren (nevenfunctie). Budgetverantwoordelijk.

---------------------------

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

01-08-1977 tot 01-11-1989
Konijn Hoorn Baggerwerken BV. Begonnen als machinist, later uitvoerder, projectleider, calculator, hoofd bedrijfsbureau (planning, inzet mensen en machines en transporten t.b.v. de projecten) en aanneming van werken / projecten in klein onderhoudsbaggerwerk en oeververdediging in voornamelijk stedelijke gebieden.
Leiding geven aan ca. 20 personen.
Verantwoordelijkheden: Optimale planning en inzet van personen en materieel, bewaking van kosten en afhandelen grensdocumenten en verzekeringen

01-11-1989 tot 01-12-1999
Rivièra Parc BV. (onderdeel Cammingha Groep)
Assistent bedrijfsleider (Hoofd technische dienst terrein en gebouwen, jachthaven receptie en coördinatie terreinzaken, animatie, accommodatie verhuur, en handhaving), later algemeen bedrijfsleider.
Leiding geven aan ca. 20 personen, diverse toeleveranciers en diensten door derden.
Verantwoordelijkheden: Optimale bezetting van verhuuraccommodaties, kampeer- en havenplaatsen, kostenbewaking, zorg aan de gasten, personele bezetting, preventief voorkomen van problemen en klachten.

01-12-1999 tot 01-06-2006
Gemeente Oostzaan. Hoofdopzichter buitendienst (technisch en facilitair).
Het opzetten en organiseren van een geheel nieuwe buitendienst.
Opzichter van alle civiele onderhoud- en nieuwe werken van het gehele openbare gebied in de gemeente, groen en overheidsgebouwen in de gemeente Oostzaan.
De disciplines waarvoor ik verantwoordelijk was waren: wegen, gladheidbestrijding, storingen / klachten, watergangen, oeververdedigingen, schouw, riolering, groenvoorziening, sportvelden, afvalinzameling, overheidsgebouwen (scholen, bibliotheek, gemeentehuis, gemeentewerf, gezondheidscentrum, sporthal enz.), openbare verlichting, begraafplaats, kortom alles in de openbare ruimte.
Leidinggeven aan ca. 10 personen en vele toeleveranciers en aannemers.
Verantwoordelijkheden: optimale inzet van personen en materialen en van derden ingehuurde bedrijven, controle van uitgevoerde werkzaamheden, preventief onderhoud ter voorkoming van problemen en klachten, optimale uitstraling van openbare ruimte en overheidsgebouwen. Jaarlijkse budgettering en budgetbewaking, het voeren van reguliere overleggen en functioneringsgesprekken.

01-06-2006 tot 01-01-2012
Cammingha Groep 2012 Rivièra Parc (onderdeel van de Cammingha Groep)
Parkmanager, algehele verantwoording over het bedrijf. Direct leiding geven aan ca. 20 personen, waarvan 4 MT leden / afdeling hoofden, havenmeester en indirect ca. 120 personen.
Verantwoordelijkheden: omzet genereren, kostenbewaking, receptie, technische / terreindienst, facilitaire dienst, jachthaven, dagrecreatie, animatie, horeca, bewaking en handhaving. 2006 - 2010 Projectleider Recreatietak en projectontwikkeling. (ontwerp / inrichting terreinen, civiele werken, infrastructuur, groen en toezicht woningbouw). Daarnaast het begeleiden in de exploitatie van enkele recreatieparken.

01-01-2012 tot 01-10-2013
Oostappen Groep. Parkmanager Rivièra Parc wegens overname van het bedrijf van de Cammingha Groep.
Parkmanager, algehele verantwoording over het bedrijf. Direct leiding geven aan ca. 20 personen, waarvan 4 MT leden / afdeling hoofden, havenmeester en indirect ca. 120 personen.
Verantwoordelijkheden: omzet genereren, kostenbewaking, receptie, technische / terreindienst, facilitaire dienst, jachthaven, dagrecreatie, animatie, horeca, bewaking en handhaving.

Werkervaring

01-08-1977 tot 01-11-1989
Konijn Hoorn Baggerwerken BV. Begonnen als machinist, later uitvoerder, projectleider, calculator, hoofd bedrijfsbureau (planning, inzet mensen en machines en transporten t.b.v. de projecten) en aanneming van werken / projecten in klein onderhoudsbaggerwerk en oeververdediging in voornamelijk stedelijke gebieden.
Leiding geven aan ca. 20 personen.
Verantwoordelijkheden: Optimale planning en inzet van personen en materieel, bewaking van kosten en afhandelen grensdocumenten en verzekeringen

01-11-1989 tot 01-12-1999
Rivièra Parc BV. (onderdeel Cammingha Groep)
Assistent bedrijfsleider (Hoofd technische dienst terrein en gebouwen, jachthaven receptie en coördinatie terreinzaken, animatie, accommodatie verhuur, en handhaving), later algemeen bedrijfsleider.
Leiding geven aan ca. 20 personen, diverse toeleveranciers en diensten door derden.
Verantwoordelijkheden: Optimale bezetting van verhuuraccommodaties, kampeer- en havenplaatsen, kostenbewaking, zorg aan de gasten, personele bezetting, preventief voorkomen van problemen en klachten.

01-12-1999 tot 01-06-2006
Gemeente Oostzaan. Hoofdopzichter buitendienst (technisch en facilitair).
Het opzetten en organiseren van een geheel nieuwe buitendienst.
Opzichter van alle civiele onderhoud- en nieuwe werken van het gehele openbare gebied in de gemeente, groen en overheidsgebouwen in de gemeente Oostzaan.
De disciplines waarvoor ik verantwoordelijk was waren: wegen, gladheidbestrijding, storingen / klachten, watergangen, oeververdedigingen, schouw, riolering, groenvoorziening, sportvelden, afvalinzameling, overheidsgebouwen (scholen, bibliotheek, gemeentehuis, gemeentewerf, gezondheidscentrum, sporthal enz.), openbare verlichting, begraafplaats, kortom alles in de openbare ruimte.
Leidinggeven aan ca. 10 personen en vele toeleveranciers en aannemers.
Verantwoordelijkheden: optimale inzet van personen en materialen en van derden ingehuurde bedrijven, controle van uitgevoerde werkzaamheden, preventief onderhoud ter voorkoming van problemen en klachten, optimale uitstraling van openbare ruimte en overheidsgebouwen. Jaarlijkse budgettering en budgetbewaking, het voeren van reguliere overleggen en functioneringsgesprekken.

01-06-2006 tot 01-01-2012
Cammingha Groep 2012 Rivièra Parc (onderdeel van de Cammingha Groep)
Parkmanager, algehele verantwoording over het bedrijf. Direct leiding geven aan ca. 20 personen, waarvan 4 MT leden / afdeling hoofden, havenmeester en indirect ca. 120 personen.
Verantwoordelijkheden: omzet genereren, kostenbewaking, receptie, technische / terreindienst, facilitaire dienst, jachthaven, dagrecreatie, animatie, horeca, bewaking en handhaving. 2006 - 2010 Projectleider Recreatietak en projectontwikkeling. (ontwerp / inrichting terreinen, civiele werken, infrastructuur, groen en toezicht woningbouw). Daarnaast het begeleiden in de exploitatie van enkele recreatieparken.

01-01-2012 tot 01-10-2013
Oostappen Groep. Parkmanager Rivièra Parc wegens overname van het bedrijf van de Cammingha Groep.
Parkmanager, algehele verantwoording over het bedrijf. Direct leiding geven aan ca. 20 personen, waarvan 4 MT leden / afdeling hoofden, havenmeester en indirect ca. 120 personen.
Verantwoordelijkheden: omzet genereren, kostenbewaking, receptie, technische / terreindienst, facilitaire dienst, jachthaven, dagrecreatie, animatie, horeca, bewaking en handhaving.

Lees meer

Opleiding

01-08-1969 tot 01-07-1974
Christelijk Lyceum Alkmaar

01-08-1974 tot 01-07-1977
MEAO Alkmaar

Opleiding

01-08-1969 tot 01-07-1974
Christelijk Lyceum Alkmaar

01-08-1974 tot 01-07-1977
MEAO Alkmaar

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Reizen & Recreatie
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bert de Wilde te bekijken

Mijn documenten