• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik zoek een baan waar mijn creatieve drang en talenten goed benut kunnen worden. Een plek waar ik mijn schrijven verder kan ontwikkelen, heeft zeer de voorkeur. Een prettige collegiale sfeer is voor…

Persoonlijk

Ik zoek een baan waar mijn creatieve drang en talenten goed benut kunnen worden. Een plek waar ik mijn schrijven verder kan ontwikkelen, heeft zeer de voorkeur. Een prettige collegiale sfeer is voor mij erg belangrijk, want ik werk graag voor en met mensen. Verder kom ik het best tot mijn recht als ik kan meewerken aan projecten. Oplossingen verzinnen voor effectievere alledaagse werkstromen is een hobby. Momenteel loop ik stage bij het kunst en cultuur centrum KADE40 in Vlaardingen en ben ik vanaf januari 2016 weer beschikbaar.

----

Nevenactiviteiten
Sept 2014 – heden Columnist en interviewer voor Tangomagazine La Cadena

Sept 2004 – heden Fotograaf
In opdracht van o.a. gemeente Rotterdam, Staedion
Meerdere exposities alleen en in groepsverband
Werkveld: kunstfotografie, portret, bruiloft, uitvaart, reportage, architectuur.

2007 – 2008 Bestuurslid – secretaris kunststichting Mareado
Werkzaamheden: projectleiding website, portefeuillehouder PR en secretariaat, creatief en uitvoerend verantwoordelijk voor diverse kunstprojecten waaronder ‘Het pad van verlangen’. Een kunstinstallatie op het Zomerterras in Vlaardingen.

2005 – 2007 Manager Stage Design en Interieur bij Absolute Music
Werkzaamheden: coördineren en ontwerpen van stage en decor, mede invulling geven aan festival, branding Absolute Music, selecteren en coördineren fotografen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Sept 2010 – heden
Gedetacheerde bij Public Support in Lisse
Public Support is een organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van hoger opgeleid secretarieel personeel voor de Overheid. Ik heb voornamelijk als bestuurssecretaresse gewerkt voor diverse gemeenten.

Oktober 2015 – heden
Social Media medewerker Kade40 in Vlaardingen
Up to date houden van de website. Pers- en Facebookberichten schrijven. Cursisten en docenten interviewen en fotograferen voor Facebook berichten. Allerlei hand en span diensten verrichten voor het secretariaat.

Sep 2014 – december 2014
Officemanager Gemeente Vlaardingen
Inventarisatie van het parkeerbeleid; informatie aanleveren voor herijking van nieuwe parkeernota. Gegevens verzamelen uit programma's Verseon, KCS en analyseren en verwerken in draaitabellen ten behoeve van de projectleider. Documenten van sectie Toezicht en Handhaving overzetten naar de internetomgeving Alfresco. Werwijze subsecties Toezicht en Handhaving analyseren en website omgeving aanpassen. Helpen met het opschonen van bestanden van sectie Toezicht en Handhaving. Handleidingen opstellen, effectieve werkwijzes ontwikkelen om weerstand medewerkers weg te nemen.

Okt 2013 – aug 2014
Bestuurssecretaresse gemeente Utrecht
Werkzaamheden ter ondersteuning van één wethouder: agenda-beheer, afspraken maken, vergaderstukken plaatsen op iBabs, postafhandeling, ontvangen van bezoek, telefoon-behandeling, nauw samenwerken met twee beleidsadviseurs en persvoorlichter van de wethouder.

Sep 2013 – okt 2013
Bestuurssecretaresse gemeente Boskoop
Werkzaamheden ter ondersteuning van de burgemeester en twee wethouders: voorbereiden en afhandelen van de B&W-vergaderingen, agendabeheer, afspraken maken, vergaderstukken plaatsen op iPad, postafhandeling, ontvangen van bezoek, telefoonafhandeling.

Dec 2012 – aug 2013
Bestuurssecretaresse gemeente Oud Beijerland
Werkzaamheden: agendabeheer voor drie wethouders, vergader-stukken in Notubox zetten, beheer mailboxen van wethouders en bestuurssecretariaat, notuleren en inplannen van stuurgroepvergaderingen, projectondersteuning bieden aan de wethouder op het gebied van participatiewet, telefoonbehandeling.

Jan 2012 – nov 2012
Projectmedewerker gemeentewerken gemeente Ouderkerk aan den IJssel
Werkzaamheden: ondersteuning van projectmanager Gemeentewerken bij meerdere projecten, vullen en beheren projectmatige software (ProjectPlace), gebruikers ondersteunen in het gebruik van de software door het geven van workshops en 1-op-1-advies, draagvlak creëren voor deze nieuwe manier van projectmatig werken, notuleren van meerdere overleggen en beheren van de actielijsten, opdrachtbrieven opstellen, maandelijkse voortgangsrapportages maken voor de gemeentesecretaris.

Aug 2011 - dec 2011
Managementassistente Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden
Werkzaamheden: agendabeheer voor afdelingshoofd Beleid en vier teamleiders, coördineren verhuizing, organiseren evenementen, projectondersteuning bieden aan twee projecten, kunstperformance regelen voor de Duurzaamheidsdag Rijnland, notuleren, post- en e-mailbeheer, overige secretariële werkzaamheden.

Jul 2011
Directiesecretaresse Ministerie Infrastructuur en Milieu Den Haag
Werkzaamheden: agendabeheer voor de directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, interne, externe en internationale vergaderingen organiseren, voorbereiden post- en e-mailbeheer.

Apr 2011 - jun 2011
Bestuurssecretaresse gemeente Zuidplas
Werkzaamheden: agendabeheer twee wethouders, vergaderstukken op iPad wethouder beheren, schakelfunctie tussen burger en ambtelijk apparaat, ondersteuning representatieve taken, ontvangen bezoekers, voorbereiding overleggen, post- en e-mailbeheer.

Jan 2011 - apr 2011
Secretaresse dienst stedelijke ontwikkeling gemeente Den Haag
Werkzaamheden: agendabeheer van hoofd financiën en hoofd bedrijfsbureau staf, notuleren vergaderingen, verzamelen actiepunten en bijhouden actielijst, ziekteverzuim- en verlofregistratie, behandelen van correspondentie, uitzetten belangrijke e-mails, samenstellen en coördineren jaarlijkse financiële naslagwerken voor de managers van de afdelingen FSC en BTD en de directie DSO.

Sep 2010 - jan 2011
Bestuurssecretaresse gemeente Wassenaar
Werkzaamheden: agendabeheer van burgemeester en wethouders, behandelen van correspondentie, contactpunt van het college naar de bestuurlijke organisatie en inwoners, zorg dragen voor de dagelijkse doorstroom van informatie, beheren gemeentelijk adressen- en klantenbestand, vormgeven, coördineren en verspreiden kerstkaart gemeente Wassenaar, invullen en coördineren jaarlijkse gemeentegids, fotograferen van de burgemeester en diverse evenementen voor publicatie doeleinden, algemene secretariële werkzaamheden zoals het ontvangen van gasten, opnemen van de telefoon, archiefbeheer.

Feb 2010 - aug 2010
Communicatiemedewerker Exoal B.V.
Werkzaamheden: vormgeven van en invulling geven aan de catalogus voor de zomercollectie sieraden, beeldmateriaal voor PR-doeleinden verzorgen, zoals AO posters en brochures, fotograferen van wintercollectie tassen, webshop beheren.

2008 - jan 2010
PR Communicatiemedewerker Navos Klimaattechnieken B.V.
Werkzaamheden: projectleiding website, inclusief het ontwerpen van de website en het beheer en het ontwikkelen van content, schrijven van productadvertenties en artikelen voor vakbladen, teksten redigeren, communicatiemiddelen ontwikkelen, waaronder productbrochures- en handleidingen, uitvoeren van PR-activiteiten, waaronder relatiebeheer, aansturen van externe bureaus, fotografie, organiseren van evenementen, waaronder lezingen en groepsreizen, PowerPoint presentaties maken, algemene administratie, correspondentie en archiefbeheer.

2007 - 2008
Projectondersteuner inkoopbureau servicedienst gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: agendabeheer van diverse inkopers en projectleiders, coördinatie afhandeling Europese aanbestedingen en ondersteuning projectleiders, plannen en notuleren vergaderingen, zorg dragen voor de afhandeling van actielijst en verkrijgen van vergaderstukken, offertes controleren, marktonderzoek, opstellen correspondentie, reorganiseren projectarchief, regelen zakenreizen, opstellen werkdocumenten, algemene correspondentie, telefoon beantwoorden, bestellen kantoorartikelen, catering vergaderruimtes en drukwerk.

2006 - 2007
Secretaresse Stadstoezicht Vastgoed, gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: reorganiseren projectarchief, ontwikkelen maandrapportages van storingsmetingen, opzetten nieuwe procedures, notuleren vergaderingen en zorg dragen afhandeling actielijst, agendabeheer, begeleiden re-integratiekandidaten, protocollen schrijven, correspondentie, postregistratie en –afhandeling, telefoon beantwoorden, archiveren en bestellen kantoorartikelen, catering vergaderruimtes en drukwerk.

2006
Projectsecretaris TramPlus RET, gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: plannen en notuleren van vergaderingen en projectbesprekingen, afhandeling actielijst en verkrijgen van vergaderstukken, agendabeheer, urenregistratie, bewaken projectvoortgang, projectarchief beheren, vakantie- en ziekteverzuim registeren, PowerPoint presentaties maken, ontwikkelen en coördineren informatiekrant, aansturen externe bureaus, marktonderzoek, projectcorrespondentie, telefoon beantwoorden, postregistratie en –afhandeling, regelen van vergaderruimtes in- en extern, bestellen kantoorartikelen, catering en drukwerk.

2003 - 2006
Secretaresse, Hogeschool Rotterdam
Werkzaamheden: spin in het web tussen de organisatie en de klant, ontwikkelen van draaiboek en protocollen, bewaken van jaarplanning, reorganiseren studentenadministratie en meest voorkomende secretariële werkzaamheden.

Jan 1998 – aug 1998
Secretaresse, Politie Rotterdam–Rijnmond
Werkzaamheden: ontwerpen nieuwe huisstijl, reorganiseren archief en meest voorkomende secretariële werkzaamheden.

Werkervaring

Sept 2010 – heden
Gedetacheerde bij Public Support in Lisse
Public Support is een organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van hoger opgeleid secretarieel personeel voor de Overheid. Ik heb voornamelijk als bestuurssecretaresse gewerkt voor diverse gemeenten.

Oktober 2015 – heden
Social Media medewerker Kade40 in Vlaardingen
Up to date houden van de website. Pers- en Facebookberichten schrijven. Cursisten en docenten interviewen en fotograferen voor Facebook berichten. Allerlei hand en span diensten verrichten voor het secretariaat.

Sep 2014 – december 2014
Officemanager Gemeente Vlaardingen
Inventarisatie van het parkeerbeleid; informatie aanleveren voor herijking van nieuwe parkeernota. Gegevens verzamelen uit programma's Verseon, KCS en analyseren en verwerken in draaitabellen ten behoeve van de projectleider. Documenten van sectie Toezicht en Handhaving overzetten naar de internetomgeving Alfresco. Werwijze subsecties Toezicht en Handhaving analyseren en website omgeving aanpassen. Helpen met het opschonen van bestanden van sectie Toezicht en Handhaving. Handleidingen opstellen, effectieve werkwijzes ontwikkelen om weerstand medewerkers weg te nemen.

Okt 2013 – aug 2014
Bestuurssecretaresse gemeente Utrecht
Werkzaamheden ter ondersteuning van één wethouder: agenda-beheer, afspraken maken, vergaderstukken plaatsen op iBabs, postafhandeling, ontvangen van bezoek, telefoon-behandeling, nauw samenwerken met twee beleidsadviseurs en persvoorlichter van de wethouder.

Sep 2013 – okt 2013
Bestuurssecretaresse gemeente Boskoop
Werkzaamheden ter ondersteuning van de burgemeester en twee wethouders: voorbereiden en afhandelen van de B&W-vergaderingen, agendabeheer, afspraken maken, vergaderstukken plaatsen op iPad, postafhandeling, ontvangen van bezoek, telefoonafhandeling.

Dec 2012 – aug 2013
Bestuurssecretaresse gemeente Oud Beijerland
Werkzaamheden: agendabeheer voor drie wethouders, vergader-stukken in Notubox zetten, beheer mailboxen van wethouders en bestuurssecretariaat, notuleren en inplannen van stuurgroepvergaderingen, projectondersteuning bieden aan de wethouder op het gebied van participatiewet, telefoonbehandeling.

Jan 2012 – nov 2012
Projectmedewerker gemeentewerken gemeente Ouderkerk aan den IJssel
Werkzaamheden: ondersteuning van projectmanager Gemeentewerken bij meerdere projecten, vullen en beheren projectmatige software (ProjectPlace), gebruikers ondersteunen in het gebruik van de software door het geven van workshops en 1-op-1-advies, draagvlak creëren voor deze nieuwe manier van projectmatig werken, notuleren van meerdere overleggen en beheren van de actielijsten, opdrachtbrieven opstellen, maandelijkse voortgangsrapportages maken voor de gemeentesecretaris.

Aug 2011 - dec 2011
Managementassistente Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden
Werkzaamheden: agendabeheer voor afdelingshoofd Beleid en vier teamleiders, coördineren verhuizing, organiseren evenementen, projectondersteuning bieden aan twee projecten, kunstperformance regelen voor de Duurzaamheidsdag Rijnland, notuleren, post- en e-mailbeheer, overige secretariële werkzaamheden.

Jul 2011
Directiesecretaresse Ministerie Infrastructuur en Milieu Den Haag
Werkzaamheden: agendabeheer voor de directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, interne, externe en internationale vergaderingen organiseren, voorbereiden post- en e-mailbeheer.

Apr 2011 - jun 2011
Bestuurssecretaresse gemeente Zuidplas
Werkzaamheden: agendabeheer twee wethouders, vergaderstukken op iPad wethouder beheren, schakelfunctie tussen burger en ambtelijk apparaat, ondersteuning representatieve taken, ontvangen bezoekers, voorbereiding overleggen, post- en e-mailbeheer.

Jan 2011 - apr 2011
Secretaresse dienst stedelijke ontwikkeling gemeente Den Haag
Werkzaamheden: agendabeheer van hoofd financiën en hoofd bedrijfsbureau staf, notuleren vergaderingen, verzamelen actiepunten en bijhouden actielijst, ziekteverzuim- en verlofregistratie, behandelen van correspondentie, uitzetten belangrijke e-mails, samenstellen en coördineren jaarlijkse financiële naslagwerken voor de managers van de afdelingen FSC en BTD en de directie DSO.

Sep 2010 - jan 2011
Bestuurssecretaresse gemeente Wassenaar
Werkzaamheden: agendabeheer van burgemeester en wethouders, behandelen van correspondentie, contactpunt van het college naar de bestuurlijke organisatie en inwoners, zorg dragen voor de dagelijkse doorstroom van informatie, beheren gemeentelijk adressen- en klantenbestand, vormgeven, coördineren en verspreiden kerstkaart gemeente Wassenaar, invullen en coördineren jaarlijkse gemeentegids, fotograferen van de burgemeester en diverse evenementen voor publicatie doeleinden, algemene secretariële werkzaamheden zoals het ontvangen van gasten, opnemen van de telefoon, archiefbeheer.

Feb 2010 - aug 2010
Communicatiemedewerker Exoal B.V.
Werkzaamheden: vormgeven van en invulling geven aan de catalogus voor de zomercollectie sieraden, beeldmateriaal voor PR-doeleinden verzorgen, zoals AO posters en brochures, fotograferen van wintercollectie tassen, webshop beheren.

2008 - jan 2010
PR Communicatiemedewerker Navos Klimaattechnieken B.V.
Werkzaamheden: projectleiding website, inclusief het ontwerpen van de website en het beheer en het ontwikkelen van content, schrijven van productadvertenties en artikelen voor vakbladen, teksten redigeren, communicatiemiddelen ontwikkelen, waaronder productbrochures- en handleidingen, uitvoeren van PR-activiteiten, waaronder relatiebeheer, aansturen van externe bureaus, fotografie, organiseren van evenementen, waaronder lezingen en groepsreizen, PowerPoint presentaties maken, algemene administratie, correspondentie en archiefbeheer.

2007 - 2008
Projectondersteuner inkoopbureau servicedienst gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: agendabeheer van diverse inkopers en projectleiders, coördinatie afhandeling Europese aanbestedingen en ondersteuning projectleiders, plannen en notuleren vergaderingen, zorg dragen voor de afhandeling van actielijst en verkrijgen van vergaderstukken, offertes controleren, marktonderzoek, opstellen correspondentie, reorganiseren projectarchief, regelen zakenreizen, opstellen werkdocumenten, algemene correspondentie, telefoon beantwoorden, bestellen kantoorartikelen, catering vergaderruimtes en drukwerk.

2006 - 2007
Secretaresse Stadstoezicht Vastgoed, gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: reorganiseren projectarchief, ontwikkelen maandrapportages van storingsmetingen, opzetten nieuwe procedures, notuleren vergaderingen en zorg dragen afhandeling actielijst, agendabeheer, begeleiden re-integratiekandidaten, protocollen schrijven, correspondentie, postregistratie en –afhandeling, telefoon beantwoorden, archiveren en bestellen kantoorartikelen, catering vergaderruimtes en drukwerk.

2006
Projectsecretaris TramPlus RET, gemeente Rotterdam
Werkzaamheden: plannen en notuleren van vergaderingen en projectbesprekingen, afhandeling actielijst en verkrijgen van vergaderstukken, agendabeheer, urenregistratie, bewaken projectvoortgang, projectarchief beheren, vakantie- en ziekteverzuim registeren, PowerPoint presentaties maken, ontwikkelen en coördineren informatiekrant, aansturen externe bureaus, marktonderzoek, projectcorrespondentie, telefoon beantwoorden, postregistratie en –afhandeling, regelen van vergaderruimtes in- en extern, bestellen kantoorartikelen, catering en drukwerk.

2003 - 2006
Secretaresse, Hogeschool Rotterdam
Werkzaamheden: spin in het web tussen de organisatie en de klant, ontwikkelen van draaiboek en protocollen, bewaken van jaarplanning, reorganiseren studentenadministratie en meest voorkomende secretariële werkzaamheden.

Jan 1998 – aug 1998
Secretaresse, Politie Rotterdam–Rijnmond
Werkzaamheden: ontwerpen nieuwe huisstijl, reorganiseren archief en meest voorkomende secretariële werkzaamheden.

Lees meer

Opleiding

1998 - 2005 Interieurarchitectuur (Bachelor), Willem de Kooning academie, Rotterdam
1995 - 1996 Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
1992 - 1995 VWO, Groen van Prinsterer, Vlaardingen
1986 - 1992 Havo, Groen van Prinsterer, Vlaardingen

Opleiding

1998 - 2005 Interieurarchitectuur (Bachelor), Willem de Kooning academie, Rotterdam
1995 - 1996 Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
1992 - 1995 VWO, Groen van Prinsterer, Vlaardingen
1986 - 1992 Havo, Groen van Prinsterer, Vlaardingen

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Schrijven (Ik ben interviewer en colomnist voor het tangomagazine La Cadena)
Monoprinten & Mixed Media
Argentijnse Tango
Fotografie

Hobby's & interesses

Schrijven (Ik ben interviewer en colomnist voor het tangomagazine La Cadena)
Monoprinten & Mixed Media
Argentijnse Tango
Fotografie

Eigenschappen

Loyaal
Creatief
Out-of-the-box manier van denken
Positief
Actief
Teamplayer
Zelfstandig

Eigenschappen

Loyaal
Creatief
Out-of-the-box manier van denken
Positief
Actief
Teamplayer
Zelfstandig

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 3 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Kunst & Cultuur
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bojoura Stolz te bekijken

Mijn documenten