• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


De huidige hulpverlening is gestoeld op de westerse samenleving en de daarbij behorende normen en waarden. En hoewel deze normen en waarden grotendeels overeenkomen met niet westerse culturen sluit de…

Persoonlijk

De huidige hulpverlening is gestoeld op de westerse samenleving en de daarbij behorende normen en waarden. En hoewel deze normen en waarden grotendeels overeenkomen met niet westerse culturen sluit de hulpverlening maar al te vaak niet goed aan. Dit komt mede doordat de staf en beleidsfuncties meestal geen representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij waardoor er weinig diversiteit is in het ontwikkelen van bijvoorbeeld therapieën of i.q.testen. Ik wil hieraan een bijdrage leveren en ben op zoek naar een werkgever die dit groeiende probleem onderkent en mijn visie deelt.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

conceptontwikkelaar Stichting Culure en Purpose Academy (2014- heden), Rotterdam
- Geven van supervisie
- Coachen en begeleiden van cliënten
- Signaleren van problemen en bedenken van passende oplossingen
- Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en materiaal

Gedragsdeskundige Raad voor de Kinderbescherming (2011-2014), Middelburg
- Raadsonderzoekers ondersteunen en begeleiden in de breedste zin en komen tot een advies voor de rechtbank in strafzaken, beschermingsonderzoeken en gezag en omgangszaken
- inhoudelijk vorm geven aan beleidsmatige processen

Behandelcoördinator stichting Trivium Lindenhof (2009-2011), Dordrecht
- coachen en begeleiden van uitvoerende medewerkers m.b.t. het opstellen en uitvoeren van het behandelplan
- verantwoordelijk voor de gehele begeleiding en/of behandeling van aangemelde en geplaatste jeugdigen.
- inhoudelijk vorm geven aan beleidsmatige processen


Coördinator Welzijn en gedragsdeskundige HCO (2008-2009), Rotterdam
- leiding geven aan de afdeling welzijn
- deelnemen aan het management team
- beleid maken m.b.t. de afdeling welzijn alsmede m.b.t. het hele bedrijf.
- methodiek ontwikkeling m.b.t. opvoedingsondersteuning
- geven van een interne training m.b.t. opvoedingsondersteuning
- specifieke informatie geven m.b.t. deviant gedrag en persoonlijkheidsstoornissen
- inhoudelijk verantwoording dragen voor de afdeling welzijnDiverse functies binnen Rijksinrichting de Hartelborgt (2002-2008), Spijkenisse

* Senior pedagogisch medewerkster, afdeling de Steng (2005-2008)
- het aansturen en coachen van groepsleiding
- fungeren als tussenpersoon van groepsleiding en directie
- zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling
- de verantwoordelijkheid dragen voor de instelling op het moment dat er geen directie aanwezig is.

* Pro Justitia rapportrice (2004-2005)
- doen van diagnostisch onderzoek
- het verwerken van de gegevens van het diagnostisch onderzoek
- het schrijven van een advies aan de rechtbank


* Pedagogisch medewerkster, afdeling de Steng (2004-2005)
- observeren en rapporteren
- begeleiden van jeugdigen
- schrijven van verslagen t.b.v. de multidisciplinaire onderzoeken

Forensisch begeleidster, afdeling het Anker (2002-2004)
- stabiliseren van jeugdigen met een psychiatrische stoornis
- begeleiden van jeugdigen met een psychiatrische stoornis
- observeren en rapporteren

Coördinatrice tienerkamp voor de CJR (2001-2002), Rotterdam
- fondsen werving
- werving medewerkers
- training medewerkers
- budgetbeheer
- zorg dragen voor huisvesting

Algemeen medewerkster Cariconsult (2001-2002), Rotterdam
- markt analyse
- administratieve werkzaamheden
- organisatorische werkzaamheden

Gedragsdeskundige bij Stichting De Ark (2000-2001), Den Haag
- methodiek ontwikkeling
- zorg dragen voor hulpverleningsplannen
- begeleiden van medewerk(st)ers t.a.v. het uitvoeren van hulpverleningsplannen
- contacten onderhouden met derden
- verantwoordelijk voor het plaatsingsbeleid
- trainingen geven m.b.t. specifieke problematiek zoals A.D.H.D.

Psychodiagnostisch onderzoeksters bij het P.P.A.R. (1999-2000), Rotterdam
- voeren van intake gesprekken met ouders
- uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen
- het schrijven van een rapport n.a.v. de uitgevoerde diagnostiek
- het voeren van (advies)gesprekken m.b.t. de uitkomst van het diagnostische onderzoek

Pedagogisch medewerkster bij de Martha Stichting (1996-2000), Alphen a/d Rijn
- begeleiden van jongeren in de leeftijdscategorie van vijftien t/m achttien jaar
- observatie en rapportage
- dossierbeheer
- voeren van (advies) gesprekken met ouders/verzorgers
- onderhouden van contacten met school
- onderhouden van contacten met derden zoals een club of bijbaan
- methodiek ontwikkeling

Medewerkster ISEO (1995-1996), Rotterdam
- ontwikkelen van een vragenlijst gericht op de desbetreffende doelgroep
- interviewen van tieners en volwassenen
- werven van personen passend binnen de doelgroep

Freelance onderzoek aan het ITS (1993-1995), Nijmegen
- uitvoeren van klassikaal diagnostisch onderzoek
- interviewen van leerkrachten

Freelance onderzoekster aan het Kohnstamm instituut aan de VU (1993-1995), Amsterdam
- observatie van kinderen in de basisschoolleeftijd
- invoeren van de geobserveerde gegevens
- interviewen van leerkrachten
- individueel diagnostisch onderzoek

Psychologe in het Jeugd Huis van Bewaring De Sprang (1992), Scheveningen
- het voeren van intake gesprekken
- rapportage
- verantwoordelijk voor het interne plaatsingsbeleid
- het voeren van begeleidingsgesprekken met gedetineerden
- diagnostisch onderzoek t.b.v. doorplaatsing

Algemeen medewerkster pedologisch instituut (1992), Paramaribo
- verrichten van diagnostisch onderzoek
- rapportage, dossierbeheer, administratie
- het voeren van adviesgesprekken met ouders
- schoolbegeleiding; diagnostisch onderzoek t.b.v. begeleiding van leerkrachten

Assistent jeugdconsulent voor de CJR (1991), Rotterdam
- het coördineren van het jeugdwerk voor kinderen in de leeftijd vijf t/m twaalf jaar
- het werven van activiteiten begeleid(st)ers
- het trainen van activiteiten begeleid(st)ers

Activiteitenbegeleidster voor de CJR (1989-1991), Rotterdam
- het maken van een activiteitenprogramma voor kinderen van vijf t/m twaalf jaar
- het begeleiden van kinderen van vijf t/m 12 jaar tijdens deze activiteiten
- het onderhouden van contacten met ouders/ verzorgers

Werkervaring

conceptontwikkelaar Stichting Culure en Purpose Academy (2014- heden), Rotterdam
- Geven van supervisie
- Coachen en begeleiden van cliënten
- Signaleren van problemen en bedenken van passende oplossingen
- Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en materiaal

Gedragsdeskundige Raad voor de Kinderbescherming (2011-2014), Middelburg
- Raadsonderzoekers ondersteunen en begeleiden in de breedste zin en komen tot een advies voor de rechtbank in strafzaken, beschermingsonderzoeken en gezag en omgangszaken
- inhoudelijk vorm geven aan beleidsmatige processen

Behandelcoördinator stichting Trivium Lindenhof (2009-2011), Dordrecht
- coachen en begeleiden van uitvoerende medewerkers m.b.t. het opstellen en uitvoeren van het behandelplan
- verantwoordelijk voor de gehele begeleiding en/of behandeling van aangemelde en geplaatste jeugdigen.
- inhoudelijk vorm geven aan beleidsmatige processen


Coördinator Welzijn en gedragsdeskundige HCO (2008-2009), Rotterdam
- leiding geven aan de afdeling welzijn
- deelnemen aan het management team
- beleid maken m.b.t. de afdeling welzijn alsmede m.b.t. het hele bedrijf.
- methodiek ontwikkeling m.b.t. opvoedingsondersteuning
- geven van een interne training m.b.t. opvoedingsondersteuning
- specifieke informatie geven m.b.t. deviant gedrag en persoonlijkheidsstoornissen
- inhoudelijk verantwoording dragen voor de afdeling welzijnDiverse functies binnen Rijksinrichting de Hartelborgt (2002-2008), Spijkenisse

* Senior pedagogisch medewerkster, afdeling de Steng (2005-2008)
- het aansturen en coachen van groepsleiding
- fungeren als tussenpersoon van groepsleiding en directie
- zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling
- de verantwoordelijkheid dragen voor de instelling op het moment dat er geen directie aanwezig is.

* Pro Justitia rapportrice (2004-2005)
- doen van diagnostisch onderzoek
- het verwerken van de gegevens van het diagnostisch onderzoek
- het schrijven van een advies aan de rechtbank


* Pedagogisch medewerkster, afdeling de Steng (2004-2005)
- observeren en rapporteren
- begeleiden van jeugdigen
- schrijven van verslagen t.b.v. de multidisciplinaire onderzoeken

Forensisch begeleidster, afdeling het Anker (2002-2004)
- stabiliseren van jeugdigen met een psychiatrische stoornis
- begeleiden van jeugdigen met een psychiatrische stoornis
- observeren en rapporteren

Coördinatrice tienerkamp voor de CJR (2001-2002), Rotterdam
- fondsen werving
- werving medewerkers
- training medewerkers
- budgetbeheer
- zorg dragen voor huisvesting

Algemeen medewerkster Cariconsult (2001-2002), Rotterdam
- markt analyse
- administratieve werkzaamheden
- organisatorische werkzaamheden

Gedragsdeskundige bij Stichting De Ark (2000-2001), Den Haag
- methodiek ontwikkeling
- zorg dragen voor hulpverleningsplannen
- begeleiden van medewerk(st)ers t.a.v. het uitvoeren van hulpverleningsplannen
- contacten onderhouden met derden
- verantwoordelijk voor het plaatsingsbeleid
- trainingen geven m.b.t. specifieke problematiek zoals A.D.H.D.

Psychodiagnostisch onderzoeksters bij het P.P.A.R. (1999-2000), Rotterdam
- voeren van intake gesprekken met ouders
- uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen
- het schrijven van een rapport n.a.v. de uitgevoerde diagnostiek
- het voeren van (advies)gesprekken m.b.t. de uitkomst van het diagnostische onderzoek

Pedagogisch medewerkster bij de Martha Stichting (1996-2000), Alphen a/d Rijn
- begeleiden van jongeren in de leeftijdscategorie van vijftien t/m achttien jaar
- observatie en rapportage
- dossierbeheer
- voeren van (advies) gesprekken met ouders/verzorgers
- onderhouden van contacten met school
- onderhouden van contacten met derden zoals een club of bijbaan
- methodiek ontwikkeling

Medewerkster ISEO (1995-1996), Rotterdam
- ontwikkelen van een vragenlijst gericht op de desbetreffende doelgroep
- interviewen van tieners en volwassenen
- werven van personen passend binnen de doelgroep

Freelance onderzoek aan het ITS (1993-1995), Nijmegen
- uitvoeren van klassikaal diagnostisch onderzoek
- interviewen van leerkrachten

Freelance onderzoekster aan het Kohnstamm instituut aan de VU (1993-1995), Amsterdam
- observatie van kinderen in de basisschoolleeftijd
- invoeren van de geobserveerde gegevens
- interviewen van leerkrachten
- individueel diagnostisch onderzoek

Psychologe in het Jeugd Huis van Bewaring De Sprang (1992), Scheveningen
- het voeren van intake gesprekken
- rapportage
- verantwoordelijk voor het interne plaatsingsbeleid
- het voeren van begeleidingsgesprekken met gedetineerden
- diagnostisch onderzoek t.b.v. doorplaatsing

Algemeen medewerkster pedologisch instituut (1992), Paramaribo
- verrichten van diagnostisch onderzoek
- rapportage, dossierbeheer, administratie
- het voeren van adviesgesprekken met ouders
- schoolbegeleiding; diagnostisch onderzoek t.b.v. begeleiding van leerkrachten

Assistent jeugdconsulent voor de CJR (1991), Rotterdam
- het coördineren van het jeugdwerk voor kinderen in de leeftijd vijf t/m twaalf jaar
- het werven van activiteiten begeleid(st)ers
- het trainen van activiteiten begeleid(st)ers

Activiteitenbegeleidster voor de CJR (1989-1991), Rotterdam
- het maken van een activiteitenprogramma voor kinderen van vijf t/m twaalf jaar
- het begeleiden van kinderen van vijf t/m 12 jaar tijdens deze activiteiten
- het onderhouden van contacten met ouders/ verzorgers

Lees meer

Opleiding

Middelbare school: VWO (afgerond in 1988)

Doctoraal Psychologie aan de Rijks Universiteit Leiden (afgerond 1995)
Afstudeerrichting: ontwikkelingspsychologie

Opleiding

Middelbare school: VWO (afgerond in 1988)

Doctoraal Psychologie aan de Rijks Universiteit Leiden (afgerond 1995)
Afstudeerrichting: ontwikkelingspsychologie

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Surinaams (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Surinaams (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

- reizen
- lezen
- zumba
-socializen
- activiteiten, bedenken, plannen en uitvoeren

Hobby's & interesses

- reizen
- lezen
- zumba
-socializen
- activiteiten, bedenken, plannen en uitvoeren

Eigenschappen

Stressbestendig,
teamplayer
besluitvaardig
communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)

Eigenschappen

Stressbestendig,
teamplayer
besluitvaardig
communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Kwaliteitscontroleur, Kwaliteitscoördinator
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Gedetacheerd
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 0-8 uur, 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jo-Ann Calor te bekijken

Mijn documenten