• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Hoewel ik zeer content ben met de stap om een eigen bedrijf te beginnen merk ik ook dat het werkveld van de informatiedienstverlening aan me blijft trekken. Daarin heb ik meer dan 25 jaar met heel…

Persoonlijk

Hoewel ik zeer content ben met de stap om een eigen bedrijf te beginnen merk ik ook dat het werkveld van de informatiedienstverlening aan me blijft trekken. Daarin heb ik meer dan 25 jaar met heel veel plezier gewerkt en ik zou daar graag weer parttime (2 dagen per week) in actief worden. Op die manier verwacht ik een mooie balans tussen werken met het hoofd en werken met de handen te vinden.
Mijn ambitie ligt niet bij het najagen van een glansrijke carrière maar bij het leveren van een stevige, doelgerichte en zinvolle bijdrage met een goede balans tussen de zaak en de mens, waar plaats is voor een lach.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Eigenaar Massagetherapie Wilko Jongman
Oktober 2014 – heden
Wergever: zelfstandig
Als massagetherapeut actief in mijn eigen praktijk in opbouw. Mijn doel is om mensen te helpen hun lichaam beter te bewonen en te bewegen. De insteek voor de therapie is aanraking. Ik richt me op het verbeteren van belemmerende patronen, houdingsproblematiek en houdinggerelateerde pijn, veelal door de toepassing van de ‘structurele integratie’.

CIO/Hoofd Automatisering Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
April 2013- Juli 2014
Werkgever: BMC
In een periode van bijna continue reorganisatie, samen met het MT en een projectgroep van afdelingsvertegenwoordigers een eerste versie van een gedragen strategisch informatiebeleidsplan opstellen.
Daarnaast de afdeling automatisering brengen van ad-hoc werken naar een beheersmatige en procesmatige werkwijze op basis van ITIL-processen.

Onderzoek gemeente Apeldoorn naar de kwaliteit van de BAG
November 2012 - December 2012
Werkgever: BMC
Rapport opgeleverd met daarin opzet onderzoek, analyse, beeld- en oordeelsvorming over de feitelijke kwaliteit van de BAG, inclusief een aantal queries ter verbetering van de de kwaliteit.

Adviseur gemeente Geldrop – Mierlo ter voorbereiding op BAG-inspectie
September 2012 – December 2012
Werkgever: BMC
Begeleiden van de gemeente opdat zij vanaf december 2012 voldoet aan alle verificatiepunten voor de BAG-inspectie die plaatvindt op 26 juni 2013.

Onderzoek digitalisering post bij Regionale Belastinggroep, Delft
Juni 2012 – september 2012
Werkgever: BMC
Onderzoeksrapport opgeleverd waarin onderzoeksopzet, analyse, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen met betrekking tot het post-digitaliseringsproces van de RBG.

Kwaliteitsscans BAG bij veschillende gemeenten
Maart 2012 – Maart 2013
Werkgever: BMC
Onderzoeksrapporten opgeleverd met verbeterpunten om te kunnen voldoen aan de door het ministerie vastgestelde verificatiepunten.

Intervisiegroepen BAG
Maart 2012 – December 2012
Werkgever: BMC
Gemeenten helpen met kennis en informatie vergaren voor verbetering productaanbod BMC door het organiseren en begeleiden van intervisiegroepen.

Projectmanager digitalisering bij Beeld en Geluid in Hilversum
Maart 2010 – december 2011
Werkgever: BMC
Digitaliseren van gesneden platen, VHS- en BCN-tapes, opzetten en leiden project, opzetten en aansturen inventarisatieteam, onderzoek naar oplossingsrichtingen, opstellen bestek voor aanbesteding.

Adviseur analyse en inrichting informatie- en ICT-beheer-functie bij de gemeente Veldhoven
November 2010 – april 2011
Werkgever: BMC
Onderzoek uitgevoerd (interviews en documentstudie). Een schets van de gewenste situatie en een voorstel voor inrichting van informatie- en ICT-functie opgeleverd.

Opstellen strategisch informatiebeleidsplan gemeente Vianen
November 2009 – mei 2010
Werkgever: BMC
Strategisch informatiebeleidsplan opgesteld.

Projectleider Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gemeente Best
September 2009 – Oktober 2010
Werkgever: BMC
Opbouwen van de BAG uit verschillende bronnen. Kwaliteitsverbetering gegevens, herinrichten bestaande processen, inrichten kwaliteitsmodel, begeleiden van de aansluitaudit.

Interim afdelingshoofd I&A en DIV bij deelgemeente HoogvlietJuni 2009 – Augustus 2009
Werkgever: BMC
Leiden geven aan de afdelingen I&A en DIV. Voortzetten van lopende projecten: implementeren mailarchief, vervanging mobiele apparaten, herstructureren interne helpdesk, applicatiebeheer, Wabo, onderzoek outsourcing ICT-dienstverlening, herinrichting bibliotheekfunctie van de deelgemeente, inzetten cultuurverandering.

Antillianenregisseur gemeente Rotterdam, directie Veiligheid
September 2008 – Juni 2009
Werkgever: BMC
Gemeente Rotterdam – Directie Veiligheid
Onder aansturing van de stadsmarinier Antillianen vorm en inhoud geven aan de uitvoering van het beleidsplan “Programma extra inzet Antillianen”. Daarbinnen regievoering gedaan over de ‘Persoonsgerichte aanpak Antillianen’ en het coördineren van de aanpak van Antillianen met meervoudige problematiek over verschillende ketens (SoZaWe, GGD, deelgemeenten, stichtingen m.b.t. verslaving en huisvesting, jeugdregisseur, veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en politie).

Ketenmanager Generieke poortsystemen
Januari 2008 – Augustus 2008
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Businesscases opgesteld voor de vernieuwing van poortsystemen (alle bij de belastingdienst binnenkomende en uitgaande stromen voor alle kanalen). Als ketenmanager verantwoordelijk voor de businesscases, opdrachtverstrekking, planning, uitvoering en implementatie van opdrachten met generieke functionaliteit, zonder daarmee de performance van het geheel van de 42 poortsystemen negatief te beïnvloeden. Zeer complexe materie, ondermeer door de uitgebreide interfaceproblematiek.

Projectmanager Topaz
Juni 2007 – januari 2008
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Ontwikkelen van de applicatie Toepassing ter Ondersteuning van Pensioenen en Actuariële Zaken (Topaz),waarmee door de belastingdienst toezicht en handhaving uitgevoerd kan worden op de pensioenopbouw/balanswaardering van vooral directeuren/groot aandeelhouders. Teamgrootte 15-20 personen.

Projectmanager ECM
Maart 2007 – mei 2007
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Ontwikkelen van de Enterprise Content Management-applicatie van de belastingdienst. Project na twee maanden teruggegeven aan opdrachtgever wegens
ontbreken van klantvraag, budget, businesscase, planning en scope. Teamgrootte 15 personen.

Projectmanager Toeslagen Kind
Maart 2005 – Februari 2007
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Meerdere systemen en daarbinnen meerdere releases parallel aangestuurd. Aansturing van 6 teams: architectuur en ontwerp, bouw, test, kwaliteitsmanagement en planning. Intensief gebruik gemaakt van QSM-Slim. Formele projectorganisatie geïmplementeerd (waterval). Verantwoordelijk voor architectuurontwerp t/m implementatie en nazorg. Zeer complexe interfaceproblematiek. Teamgrootte 60-100 personen.

Projectmanager Toeslagen – Wet Kinderopvang
Oktober 2004 – Februari 2005
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Op verzoek van de programmamanager dit slecht lopende project weer in control gebracht. Project was ontspoord door o.a. projectinterne weerstand tegen het grote aantal changes, onduidelijke specificaties, veel herstelwerk door onhandig ontwerp van de applicatie en een onevenwichtig team. Teamgrootte 15-25 personen.

Projectmanager Toeslagen – Basisontwerp Huur en Zorg
April 2003 – September 2004
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Het basisontwerp voor plateaus 0, 1 en 2 opgeleverd. Het doel hiervan is het concreet onderkennen en uitwerken van alle ICT-aspecten die in de definitiestudie zijn onderkend. Team bestaande uit business- en ICT-architecten, ontwerpers en lead-developers. Apart subteam voor browser-based development ingericht. Teamgrootte 15-20 personen.

Projectmanager Toeslagen – Definitiestudie Huur en Zorg
Januari 2003 – April 2004
Belastingdienst/Centrum voor ICT
De geaccordeerde definitiestudie voor de plateaus 0, 1 en 2 opgeleverd. Het doel is het onderkennen van (sub)systemen, het opzetten van de hoofdprocessen en het vaststellen van de haalbaarheid. Team bestaande uit business- en ICT-architecten en ontwerpers. Teamgrootte 5 – 10 personen.

Projectmanager TBU
Oktober 2003 – Januari 2004
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Het doel van het project Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven was om binnen 7 maanden een systeem in productie te hebben met als uitgangspunt een globaal procesontwerp. Project opgezet conform de opzet van OTR (zier hieronder) om tijd te besparen. Na projectopzet en -inrichting overgedragen aan collega omdat Toeslagen (zie hierboven) te veel tijd in beslag nam. Teamgrootte 10 personen.

Projectmanager Globaal ontwerp pincode
September 2003 – November 2003
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
De pincode deed dienst als authenticatiemiddel gebruikt door de belastingdienst. De veiligheid werd echter als onvoldoende beoordeeld. Met dit project een nieuw globaal proces voor authenticatie van aangevers opgeleverd. Politiek zeer gevoelige materie. Team van uitsluitend architecten. Teamgrootte 10 personen.

Projectmanager OTR
Augustus 2002 – November 2003
Belastingdienst/Centrum voor ICT
Met het project Ondersteuning Teruggaaf Regelingen een systeem voor ondersteuning van het BTW-compensatiefonds gerealiseerd. Feitelijk betrof het hier een eerste vingeroefening met teruggaven. Later is met Toeslagen een zeer omvangrijk teruggaafsysteem gerealiseerd. Gaandeweg het projectdoel en –aanpak volledig gewijzigd van een generiek systeem voor ongeveer 36 teruggaafregelingen op browser-based platform naar de concrete realisatie van één teruggaafregeling op het mainframe. Alle projectfasen doorlopen. Teamgrootte gemiddeld 10 personen.

Projectmanager in de rol van accountmanager
Januari 2002 – Juli 2002
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Per Januari 2002 ontstaat B/CICT na een reorganisatie van B/AC. In deze rol meegewerkt aan het op gang brengen van de opdrachtenstroom door het onstaat van een nieuw opdrachtgever- en opdrachtnemerconcept binnen de belastingdienst. Steakholdermanagement uitgevoerd, projectoffertes opgesteld en door reviewboard geloodsd.

Productmanager
Januari 1999 – December 2001
Werkgever: Belastingdienst/Automatiseringscentrum
Verantwoordelijk voor lifecyclemanagement, kennismanagement, 1e, 2e en 3e-lijns ondersteuning en leverancierscontacten voor de producten DSDM, faciliteren van workshops en UML. Werkwijze op basis van ITIL. Projectconsultancy geleverd op het gebied van DSDM, UML en workshopfacilitation. Conferenties georganiseerd. Professioneel team van 20 workshopfacilitators laten opleiden. Veel (meerdaagse) workshops gefaciliteerd. Van maart 2000 t/m maart 2003 namens B/AC penningmeester geweest van het DSDM-consortium Benelux.

Functioneel ontwerper
Juni 1996 – December 1998
Werkgever: Belastingdienst/Automatiseringscentrum
Opstellen van functioneel ontwerpen voor Basis Registratie Systeem. Al snel overgestapt naar invoeringsteam iteratieve systeemontwikkeling. Coördinator invoering IAD. Lid invoeringsteam DSDM. Teamlid invoering CMM.

Programmeur - Applicatiemanager
Januari 1993 – Mei 1996
Werkgever: Onderwijs Advies Bureau (OAB bv.)
Ontwerpen, bouwen, verkopen en leveren van administratieve software voor basisonderwijs en schoolbesturen. Begonnen als programmeur. Vervolgens ontwerper, architect en applicatiemanager van een team van gemiddeld 10 ontwerpers en programmeurs. Helpdesk opgezet. Kwaliteitsmanagement opgezet. Gebruikersgroepen voorgezeten. Onderzoeken technische vernieuwing geleid. Aanspreekpunt voor ministerie, onderwijsbonden en gebruikers.

Programmeur
November 1989 – December 1992
Werkgever: ENIAC bv
Binnen de afdeling onderwijs in klein teamverband technisch ontwerp en bouw van administratief systeem (Esis-A) en leerlingvolgsysteem (Esis-B) voor basisonderwijs.Programmeertaal Clipper ’87. Opzetten en onderhouden van functionele- en technische documentatie. Telefonische klantondersteuning.

Analist/programmeur
November 1988 – Oktober 1989
Werkgever: Tight Fit Software
Samen met een jong team van ex-klasgenoten van de HEAO ontwikkelen van verkopen van software om kassasystemen van ADS (Twinbox) te koppelen aan PC-systemen. Programmeertaal QuickBasic. Alle activiteiten van analyse gebruikerswensen tot en met testen en opleveren van programmatuur. Installatie pc’s bij klanten (benzinestations). Helpdesk via telefoon en op locatie.

Werkervaring

Eigenaar Massagetherapie Wilko Jongman
Oktober 2014 – heden
Wergever: zelfstandig
Als massagetherapeut actief in mijn eigen praktijk in opbouw. Mijn doel is om mensen te helpen hun lichaam beter te bewonen en te bewegen. De insteek voor de therapie is aanraking. Ik richt me op het verbeteren van belemmerende patronen, houdingsproblematiek en houdinggerelateerde pijn, veelal door de toepassing van de ‘structurele integratie’.

CIO/Hoofd Automatisering Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
April 2013- Juli 2014
Werkgever: BMC
In een periode van bijna continue reorganisatie, samen met het MT en een projectgroep van afdelingsvertegenwoordigers een eerste versie van een gedragen strategisch informatiebeleidsplan opstellen.
Daarnaast de afdeling automatisering brengen van ad-hoc werken naar een beheersmatige en procesmatige werkwijze op basis van ITIL-processen.

Onderzoek gemeente Apeldoorn naar de kwaliteit van de BAG
November 2012 - December 2012
Werkgever: BMC
Rapport opgeleverd met daarin opzet onderzoek, analyse, beeld- en oordeelsvorming over de feitelijke kwaliteit van de BAG, inclusief een aantal queries ter verbetering van de de kwaliteit.

Adviseur gemeente Geldrop – Mierlo ter voorbereiding op BAG-inspectie
September 2012 – December 2012
Werkgever: BMC
Begeleiden van de gemeente opdat zij vanaf december 2012 voldoet aan alle verificatiepunten voor de BAG-inspectie die plaatvindt op 26 juni 2013.

Onderzoek digitalisering post bij Regionale Belastinggroep, Delft
Juni 2012 – september 2012
Werkgever: BMC
Onderzoeksrapport opgeleverd waarin onderzoeksopzet, analyse, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen met betrekking tot het post-digitaliseringsproces van de RBG.

Kwaliteitsscans BAG bij veschillende gemeenten
Maart 2012 – Maart 2013
Werkgever: BMC
Onderzoeksrapporten opgeleverd met verbeterpunten om te kunnen voldoen aan de door het ministerie vastgestelde verificatiepunten.

Intervisiegroepen BAG
Maart 2012 – December 2012
Werkgever: BMC
Gemeenten helpen met kennis en informatie vergaren voor verbetering productaanbod BMC door het organiseren en begeleiden van intervisiegroepen.

Projectmanager digitalisering bij Beeld en Geluid in Hilversum
Maart 2010 – december 2011
Werkgever: BMC
Digitaliseren van gesneden platen, VHS- en BCN-tapes, opzetten en leiden project, opzetten en aansturen inventarisatieteam, onderzoek naar oplossingsrichtingen, opstellen bestek voor aanbesteding.

Adviseur analyse en inrichting informatie- en ICT-beheer-functie bij de gemeente Veldhoven
November 2010 – april 2011
Werkgever: BMC
Onderzoek uitgevoerd (interviews en documentstudie). Een schets van de gewenste situatie en een voorstel voor inrichting van informatie- en ICT-functie opgeleverd.

Opstellen strategisch informatiebeleidsplan gemeente Vianen
November 2009 – mei 2010
Werkgever: BMC
Strategisch informatiebeleidsplan opgesteld.

Projectleider Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gemeente Best
September 2009 – Oktober 2010
Werkgever: BMC
Opbouwen van de BAG uit verschillende bronnen. Kwaliteitsverbetering gegevens, herinrichten bestaande processen, inrichten kwaliteitsmodel, begeleiden van de aansluitaudit.

Interim afdelingshoofd I&A en DIV bij deelgemeente HoogvlietJuni 2009 – Augustus 2009
Werkgever: BMC
Leiden geven aan de afdelingen I&A en DIV. Voortzetten van lopende projecten: implementeren mailarchief, vervanging mobiele apparaten, herstructureren interne helpdesk, applicatiebeheer, Wabo, onderzoek outsourcing ICT-dienstverlening, herinrichting bibliotheekfunctie van de deelgemeente, inzetten cultuurverandering.

Antillianenregisseur gemeente Rotterdam, directie Veiligheid
September 2008 – Juni 2009
Werkgever: BMC
Gemeente Rotterdam – Directie Veiligheid
Onder aansturing van de stadsmarinier Antillianen vorm en inhoud geven aan de uitvoering van het beleidsplan “Programma extra inzet Antillianen”. Daarbinnen regievoering gedaan over de ‘Persoonsgerichte aanpak Antillianen’ en het coördineren van de aanpak van Antillianen met meervoudige problematiek over verschillende ketens (SoZaWe, GGD, deelgemeenten, stichtingen m.b.t. verslaving en huisvesting, jeugdregisseur, veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en politie).

Ketenmanager Generieke poortsystemen
Januari 2008 – Augustus 2008
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Businesscases opgesteld voor de vernieuwing van poortsystemen (alle bij de belastingdienst binnenkomende en uitgaande stromen voor alle kanalen). Als ketenmanager verantwoordelijk voor de businesscases, opdrachtverstrekking, planning, uitvoering en implementatie van opdrachten met generieke functionaliteit, zonder daarmee de performance van het geheel van de 42 poortsystemen negatief te beïnvloeden. Zeer complexe materie, ondermeer door de uitgebreide interfaceproblematiek.

Projectmanager Topaz
Juni 2007 – januari 2008
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Ontwikkelen van de applicatie Toepassing ter Ondersteuning van Pensioenen en Actuariële Zaken (Topaz),waarmee door de belastingdienst toezicht en handhaving uitgevoerd kan worden op de pensioenopbouw/balanswaardering van vooral directeuren/groot aandeelhouders. Teamgrootte 15-20 personen.

Projectmanager ECM
Maart 2007 – mei 2007
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Ontwikkelen van de Enterprise Content Management-applicatie van de belastingdienst. Project na twee maanden teruggegeven aan opdrachtgever wegens
ontbreken van klantvraag, budget, businesscase, planning en scope. Teamgrootte 15 personen.

Projectmanager Toeslagen Kind
Maart 2005 – Februari 2007
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Meerdere systemen en daarbinnen meerdere releases parallel aangestuurd. Aansturing van 6 teams: architectuur en ontwerp, bouw, test, kwaliteitsmanagement en planning. Intensief gebruik gemaakt van QSM-Slim. Formele projectorganisatie geïmplementeerd (waterval). Verantwoordelijk voor architectuurontwerp t/m implementatie en nazorg. Zeer complexe interfaceproblematiek. Teamgrootte 60-100 personen.

Projectmanager Toeslagen – Wet Kinderopvang
Oktober 2004 – Februari 2005
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Op verzoek van de programmamanager dit slecht lopende project weer in control gebracht. Project was ontspoord door o.a. projectinterne weerstand tegen het grote aantal changes, onduidelijke specificaties, veel herstelwerk door onhandig ontwerp van de applicatie en een onevenwichtig team. Teamgrootte 15-25 personen.

Projectmanager Toeslagen – Basisontwerp Huur en Zorg
April 2003 – September 2004
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Het basisontwerp voor plateaus 0, 1 en 2 opgeleverd. Het doel hiervan is het concreet onderkennen en uitwerken van alle ICT-aspecten die in de definitiestudie zijn onderkend. Team bestaande uit business- en ICT-architecten, ontwerpers en lead-developers. Apart subteam voor browser-based development ingericht. Teamgrootte 15-20 personen.

Projectmanager Toeslagen – Definitiestudie Huur en Zorg
Januari 2003 – April 2004
Belastingdienst/Centrum voor ICT
De geaccordeerde definitiestudie voor de plateaus 0, 1 en 2 opgeleverd. Het doel is het onderkennen van (sub)systemen, het opzetten van de hoofdprocessen en het vaststellen van de haalbaarheid. Team bestaande uit business- en ICT-architecten en ontwerpers. Teamgrootte 5 – 10 personen.

Projectmanager TBU
Oktober 2003 – Januari 2004
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Het doel van het project Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven was om binnen 7 maanden een systeem in productie te hebben met als uitgangspunt een globaal procesontwerp. Project opgezet conform de opzet van OTR (zier hieronder) om tijd te besparen. Na projectopzet en -inrichting overgedragen aan collega omdat Toeslagen (zie hierboven) te veel tijd in beslag nam. Teamgrootte 10 personen.

Projectmanager Globaal ontwerp pincode
September 2003 – November 2003
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
De pincode deed dienst als authenticatiemiddel gebruikt door de belastingdienst. De veiligheid werd echter als onvoldoende beoordeeld. Met dit project een nieuw globaal proces voor authenticatie van aangevers opgeleverd. Politiek zeer gevoelige materie. Team van uitsluitend architecten. Teamgrootte 10 personen.

Projectmanager OTR
Augustus 2002 – November 2003
Belastingdienst/Centrum voor ICT
Met het project Ondersteuning Teruggaaf Regelingen een systeem voor ondersteuning van het BTW-compensatiefonds gerealiseerd. Feitelijk betrof het hier een eerste vingeroefening met teruggaven. Later is met Toeslagen een zeer omvangrijk teruggaafsysteem gerealiseerd. Gaandeweg het projectdoel en –aanpak volledig gewijzigd van een generiek systeem voor ongeveer 36 teruggaafregelingen op browser-based platform naar de concrete realisatie van één teruggaafregeling op het mainframe. Alle projectfasen doorlopen. Teamgrootte gemiddeld 10 personen.

Projectmanager in de rol van accountmanager
Januari 2002 – Juli 2002
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT
Per Januari 2002 ontstaat B/CICT na een reorganisatie van B/AC. In deze rol meegewerkt aan het op gang brengen van de opdrachtenstroom door het onstaat van een nieuw opdrachtgever- en opdrachtnemerconcept binnen de belastingdienst. Steakholdermanagement uitgevoerd, projectoffertes opgesteld en door reviewboard geloodsd.

Productmanager
Januari 1999 – December 2001
Werkgever: Belastingdienst/Automatiseringscentrum
Verantwoordelijk voor lifecyclemanagement, kennismanagement, 1e, 2e en 3e-lijns ondersteuning en leverancierscontacten voor de producten DSDM, faciliteren van workshops en UML. Werkwijze op basis van ITIL. Projectconsultancy geleverd op het gebied van DSDM, UML en workshopfacilitation. Conferenties georganiseerd. Professioneel team van 20 workshopfacilitators laten opleiden. Veel (meerdaagse) workshops gefaciliteerd. Van maart 2000 t/m maart 2003 namens B/AC penningmeester geweest van het DSDM-consortium Benelux.

Functioneel ontwerper
Juni 1996 – December 1998
Werkgever: Belastingdienst/Automatiseringscentrum
Opstellen van functioneel ontwerpen voor Basis Registratie Systeem. Al snel overgestapt naar invoeringsteam iteratieve systeemontwikkeling. Coördinator invoering IAD. Lid invoeringsteam DSDM. Teamlid invoering CMM.

Programmeur - Applicatiemanager
Januari 1993 – Mei 1996
Werkgever: Onderwijs Advies Bureau (OAB bv.)
Ontwerpen, bouwen, verkopen en leveren van administratieve software voor basisonderwijs en schoolbesturen. Begonnen als programmeur. Vervolgens ontwerper, architect en applicatiemanager van een team van gemiddeld 10 ontwerpers en programmeurs. Helpdesk opgezet. Kwaliteitsmanagement opgezet. Gebruikersgroepen voorgezeten. Onderzoeken technische vernieuwing geleid. Aanspreekpunt voor ministerie, onderwijsbonden en gebruikers.

Programmeur
November 1989 – December 1992
Werkgever: ENIAC bv
Binnen de afdeling onderwijs in klein teamverband technisch ontwerp en bouw van administratief systeem (Esis-A) en leerlingvolgsysteem (Esis-B) voor basisonderwijs.Programmeertaal Clipper ’87. Opzetten en onderhouden van functionele- en technische documentatie. Telefonische klantondersteuning.

Analist/programmeur
November 1988 – Oktober 1989
Werkgever: Tight Fit Software
Samen met een jong team van ex-klasgenoten van de HEAO ontwikkelen van verkopen van software om kassasystemen van ADS (Twinbox) te koppelen aan PC-systemen. Programmeertaal QuickBasic. Alle activiteiten van analyse gebruikerswensen tot en met testen en opleveren van programmatuur. Installatie pc’s bij klanten (benzinestations). Helpdesk via telefoon en op locatie.

Lees meer

Opleiding

2012 Gemeentebrede informatiebeveiliging, BMC
2008-2009 Basisopleiding energetisch lichaamswerk bij ITIP – school voor leven en werk.
2007-2008 Verdiepingsjaar Instrument voor Hulp bij ITIP –school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor mensen die met mensen werken.
2006-2007 2e jaar De Juiste Maat bij ITIP – school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor leidinggevenden
2005-2006 1e jaar De Juiste Maat bij ITIP- school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor leidinggevenden
2003 2 dagen Integriteit
2003 6 dagen projectmanagement bij ISES voor IPMA-certificering.
9-2003 – IPMA-D certificaat gehaald.
2001 1 dag timemanagement
2000 6 dagen Inzicht in Invloed
2000 5 dagen workshopfacilitation voor gevorderden in-house door Imaginal Training
1999 2 dagen projectmanagement van DSDM-projecten
1998 Workshop Bouwen onder architectuur (BOA)
1998 3 dagen projectleiding van IAD-projecten
1998 Cursus ITIL Practitioner
1997 2 dagen Faciliteren van workshops bij Cap-Gemini
1997 2 dagen Integraal Kwaliteitsmanagement
1997 2 dagen CMM (Capability Maturity Model)
1997 4 dagen opleiding IAD (Iterative Application Development) bij Cap-Gemini
1996 3 juni t/m 28 juni opleiding functioneel ontwerp volgens VSOM (Volmac Systeem Ontwikkel Methode) bij Cap-Volmac in Utrecht.
1995 5 dagen Management - MANSAL cursus.
1994 3 dagen Applicatiebeheer - Computable cursus
1993 5 dagen Objectgeoriënteerd ontwerpen - PAO cursus aan de Universiteit van Twente.
1992 2 dagen Klantgericht functioneren - interne cursus.

Opleiding

2012 Gemeentebrede informatiebeveiliging, BMC
2008-2009 Basisopleiding energetisch lichaamswerk bij ITIP – school voor leven en werk.
2007-2008 Verdiepingsjaar Instrument voor Hulp bij ITIP –school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor mensen die met mensen werken.
2006-2007 2e jaar De Juiste Maat bij ITIP – school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor leidinggevenden
2005-2006 1e jaar De Juiste Maat bij ITIP- school voor leven en werk: persoonlijkheidsontwikkeling voor leidinggevenden
2003 2 dagen Integriteit
2003 6 dagen projectmanagement bij ISES voor IPMA-certificering.
9-2003 – IPMA-D certificaat gehaald.
2001 1 dag timemanagement
2000 6 dagen Inzicht in Invloed
2000 5 dagen workshopfacilitation voor gevorderden in-house door Imaginal Training
1999 2 dagen projectmanagement van DSDM-projecten
1998 Workshop Bouwen onder architectuur (BOA)
1998 3 dagen projectleiding van IAD-projecten
1998 Cursus ITIL Practitioner
1997 2 dagen Faciliteren van workshops bij Cap-Gemini
1997 2 dagen Integraal Kwaliteitsmanagement
1997 2 dagen CMM (Capability Maturity Model)
1997 4 dagen opleiding IAD (Iterative Application Development) bij Cap-Gemini
1996 3 juni t/m 28 juni opleiding functioneel ontwerp volgens VSOM (Volmac Systeem Ontwikkel Methode) bij Cap-Volmac in Utrecht.
1995 5 dagen Management - MANSAL cursus.
1994 3 dagen Applicatiebeheer - Computable cursus
1993 5 dagen Objectgeoriënteerd ontwerpen - PAO cursus aan de Universiteit van Twente.
1992 2 dagen Klantgericht functioneren - interne cursus.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

(Vlieg)vissen, sporten, lezen/studeren, mijn bedrijf.

Hobby's & interesses

(Vlieg)vissen, sporten, lezen/studeren, mijn bedrijf.

Eigenschappen

Als afgestudeerde bachelor bestuurskundige Informatica heb ik inmiddels zo'n 25 jaar erva-ring in de ICT. Begonnen als programmeur en vanaf 2001 in leidinggevende rollen. Met name het projectmatige werken en de noodzakelijk koppeling tussen ICT en bedrijfsprocessen hebben mijn speciale aandacht. In steeds wisselende omstandigheden samen met een team een uitdaging tot een goed einde brengen is prachtig. Het brengt het beste in mij en anderen naar boven. De harde kant van projectmanagement geeft daarin houvast, richting en focus. Minstens zo belangrijk vind ik de mogelijkheid om de creativiteit van een ieder tot zijn recht te laten komen. Dat levert resultaat op. Harde skills zijn nodig, zachte skills zijn noodzakelijk.

U haalt met mij een loyale, bevlogen, kundige, mensgerichte man met overzicht en doorzettingsvermogen in huis. Geen specialist maar een generalist met een gezonde naïviteit, een gezond wantrouwen, die in staat is om de meeste mensen in hun kracht te zetten en graag doorvraagt.

Eigenschappen

Als afgestudeerde bachelor bestuurskundige Informatica heb ik inmiddels zo'n 25 jaar erva-ring in de ICT. Begonnen als programmeur en vanaf 2001 in leidinggevende rollen. Met name het projectmatige werken en de noodzakelijk koppeling tussen ICT en bedrijfsprocessen hebben mijn speciale aandacht. In steeds wisselende omstandigheden samen met een team een uitdaging tot een goed einde brengen is prachtig. Het brengt het beste in mij en anderen naar boven. De harde kant van projectmanagement geeft daarin houvast, richting en focus. Minstens zo belangrijk vind ik de mogelijkheid om de creativiteit van een ieder tot zijn recht te laten komen. Dat levert resultaat op. Harde skills zijn nodig, zachte skills zijn noodzakelijk.

U haalt met mij een loyale, bevlogen, kundige, mensgerichte man met overzicht en doorzettingsvermogen in huis. Geen specialist maar een generalist met een gezonde naïviteit, een gezond wantrouwen, die in staat is om de meeste mensen in hun kracht te zetten en graag doorvraagt.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Directeur
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Wilko Jongman te bekijken

Mijn documenten