• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Omdat ik het leuk en uitdagend vind om kennis over te dragen, mensen te prikkelen in hun leerproces en hun vertrouwen te vergroten en daarnaast om te puzzelen en werkzaamheden passend te krijgen, wil…

Persoonlijk

Omdat ik het leuk en uitdagend vind om kennis over te dragen, mensen te prikkelen in hun leerproces en hun vertrouwen te vergroten en daarnaast om te puzzelen en werkzaamheden passend te krijgen, wil ik me graag verder ontwikkelen in de richting van, en inzetten voor het onderwijs. Ook stel ik me altijd de vraag hoe iets werkt en hoe het beter kan vanuit mijn technische creativiteit. Dit uit zich bij mij in het ontwikkelen en vorm geven van praktische ideeën.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

09-2014 – 06-2015 Deltion College (Stage) Zwolle
Leraar tweedegraads opleiding Infratechniek
In deze periode gaf ik les aan de eerste-, tweede- en derdejaars infraleerlingen. De lessen bestonden uit sterkteleer (grond- en waterspanningen, druk- en trekspanningen van staalprofielen, cremona’s, momenten, weerstands- en traagheidsmomenten, krachten, ontbinden van krachten, p- en q-lasten, statisch onbepaalde liggers en momenten-, dwarskrachten- en normaalkrachtenlijnen), hoeveelheden (vergelijkingen en verhoudingen oplossen, omrekenen van kg naar N en omgekeerd en werken met het tabellenboek), projectenbegeleiding (adviezen, aanwijzingen gegeven en afgetekend) en de minor waterbouw (lessen sluisconstructies en kust- en oeverwerken gegeven, gastsprekers ontvangen en leerlingen bij hun project begeleid).
En om die lessen te kunnen geven, heb ik ze thuis goed voorbereid (lesvoorbereidingsformulieren ingevuld, sommen en (oefen)toetsen gemaakt, differentiaties aangebracht, (oefen)toetsen nagekeken, werkstukken en projecten beoordeeld).
Bij verschillende gelegenheden was ik één van de of de enige begeleidende docent(en) van de leerlingen (de InfraTech 2015 in Rotterdam, de infra Relatiedagen 2015 in Hardenberg, excursies naar Kampen en Schiedam).
Verder heb ik 10-minutengesprekken met ouders en leerlingen bijgewoond en aan deel genomen, collega’s geholpen met toezicht houden (samen en alleen), de docente Nederlands geholpen met de toets presenteren (waarbij ik de vakinhoud van de presentatie in de gaten hield), heb ik ervaring opgedaan met stagebezoeken, de afdelingsstand bemannen bij opendagen, collega’s geholpen en advies gegeven, workshops bijgewoond, en als laatste de rapportuitreiking bijgewoond van dezelfde leerlingen.

06-2002 – 2013 Fundeon (SBW + Bouwradius te Harderwijk) Harderwijk
Projectleider
In deze periode ontwikkelde ik, met zelf geschreven projectplannen, zelf of met auteurs uit de branche of het scholenveld, leer- en toetsmaterialen voor mbo-niveau 2 en 3 voor de infratechniek (theorie-, praktijk- en oefenexamens en toetsmatrijzen), beroepscompetentieprofielen (bcp-en) en kwalificatiedossiers (KD’s). Voor dit alles was ik verantwoordelijk voor het proces (tijd, geld, kwantiteit) en kwaliteit.
Van al deze werkzaamheden heb ik veel geleerd voor wat betreft het onderwijs. O.a. hoe lezen leerlingen teksten! Hoe moeten deze leermiddelen er uit zien zodat het toch leesbaar en begrijpelijk is. Aan welke materialen heeft het onderwijs behoefte. En wat moet de mbo-leerling kennen en kunnen om diplomawaardig te zijn. Dit geldt ook voor de periode van Yacht (2001 – 2002).
Resultaten:
Opdrachtenmappen Waterbouw, Bcp-en ‘voorman + uitvoerder sloopwerken’, Trajectmappen bestratingen (‘opperman bestratingen’ en ‘straatmaker’), Lesboek ‘Rioleringen’, Lesboek ‘Wegen’, ACO-lesmateriaal. Dit alles voor niveau 2 en 3.

01-2001 – 05-2002 Yacht (Zwolle) Harderwijk
Redacteur – assistent projectleider (bij SBW)
Zelfde werkzaamheden als in de periode van Fundeon (2002 – 2013)
Resultaten:
Lesboek ‘Rioleringen en wegen’ Doorlopende werkzaamheden, toetsmaterialen.

11-1999 – 01-2001 Multec (Zwolle) N-O Nederland
Civieltechnisch tekenaar
Maken van bestekken, calculaties en bouwplaatstekeningen, voor de infra.

01-1995 – 10-1999 AIP v.o.f. (Dordrecht) Centraal Nederland
Civieltechnisch tekenaar
Maken van bouwplaatstekeningen voor de infra. Maken ontwerp- en kosteninventarisatie Ecoduct over ‘Weg over Anna’s Hoeve’.

11-1990 – 12-1994 BDG Architecten en Ingenieursbureau (Zwolle) Zwolle
Tekenaar
Maken van bouwplaatstekeningen voor de bouw en infra, o.a. de Eemscentrale.

Werkervaring

09-2014 – 06-2015 Deltion College (Stage) Zwolle
Leraar tweedegraads opleiding Infratechniek
In deze periode gaf ik les aan de eerste-, tweede- en derdejaars infraleerlingen. De lessen bestonden uit sterkteleer (grond- en waterspanningen, druk- en trekspanningen van staalprofielen, cremona’s, momenten, weerstands- en traagheidsmomenten, krachten, ontbinden van krachten, p- en q-lasten, statisch onbepaalde liggers en momenten-, dwarskrachten- en normaalkrachtenlijnen), hoeveelheden (vergelijkingen en verhoudingen oplossen, omrekenen van kg naar N en omgekeerd en werken met het tabellenboek), projectenbegeleiding (adviezen, aanwijzingen gegeven en afgetekend) en de minor waterbouw (lessen sluisconstructies en kust- en oeverwerken gegeven, gastsprekers ontvangen en leerlingen bij hun project begeleid).
En om die lessen te kunnen geven, heb ik ze thuis goed voorbereid (lesvoorbereidingsformulieren ingevuld, sommen en (oefen)toetsen gemaakt, differentiaties aangebracht, (oefen)toetsen nagekeken, werkstukken en projecten beoordeeld).
Bij verschillende gelegenheden was ik één van de of de enige begeleidende docent(en) van de leerlingen (de InfraTech 2015 in Rotterdam, de infra Relatiedagen 2015 in Hardenberg, excursies naar Kampen en Schiedam).
Verder heb ik 10-minutengesprekken met ouders en leerlingen bijgewoond en aan deel genomen, collega’s geholpen met toezicht houden (samen en alleen), de docente Nederlands geholpen met de toets presenteren (waarbij ik de vakinhoud van de presentatie in de gaten hield), heb ik ervaring opgedaan met stagebezoeken, de afdelingsstand bemannen bij opendagen, collega’s geholpen en advies gegeven, workshops bijgewoond, en als laatste de rapportuitreiking bijgewoond van dezelfde leerlingen.

06-2002 – 2013 Fundeon (SBW + Bouwradius te Harderwijk) Harderwijk
Projectleider
In deze periode ontwikkelde ik, met zelf geschreven projectplannen, zelf of met auteurs uit de branche of het scholenveld, leer- en toetsmaterialen voor mbo-niveau 2 en 3 voor de infratechniek (theorie-, praktijk- en oefenexamens en toetsmatrijzen), beroepscompetentieprofielen (bcp-en) en kwalificatiedossiers (KD’s). Voor dit alles was ik verantwoordelijk voor het proces (tijd, geld, kwantiteit) en kwaliteit.
Van al deze werkzaamheden heb ik veel geleerd voor wat betreft het onderwijs. O.a. hoe lezen leerlingen teksten! Hoe moeten deze leermiddelen er uit zien zodat het toch leesbaar en begrijpelijk is. Aan welke materialen heeft het onderwijs behoefte. En wat moet de mbo-leerling kennen en kunnen om diplomawaardig te zijn. Dit geldt ook voor de periode van Yacht (2001 – 2002).
Resultaten:
Opdrachtenmappen Waterbouw, Bcp-en ‘voorman + uitvoerder sloopwerken’, Trajectmappen bestratingen (‘opperman bestratingen’ en ‘straatmaker’), Lesboek ‘Rioleringen’, Lesboek ‘Wegen’, ACO-lesmateriaal. Dit alles voor niveau 2 en 3.

01-2001 – 05-2002 Yacht (Zwolle) Harderwijk
Redacteur – assistent projectleider (bij SBW)
Zelfde werkzaamheden als in de periode van Fundeon (2002 – 2013)
Resultaten:
Lesboek ‘Rioleringen en wegen’ Doorlopende werkzaamheden, toetsmaterialen.

11-1999 – 01-2001 Multec (Zwolle) N-O Nederland
Civieltechnisch tekenaar
Maken van bestekken, calculaties en bouwplaatstekeningen, voor de infra.

01-1995 – 10-1999 AIP v.o.f. (Dordrecht) Centraal Nederland
Civieltechnisch tekenaar
Maken van bouwplaatstekeningen voor de infra. Maken ontwerp- en kosteninventarisatie Ecoduct over ‘Weg over Anna’s Hoeve’.

11-1990 – 12-1994 BDG Architecten en Ingenieursbureau (Zwolle) Zwolle
Tekenaar
Maken van bouwplaatstekeningen voor de bouw en infra, o.a. de Eemscentrale.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
2014 - 2015 CHS Windesheim Zwolle Tweedegraads lesbevoegdheid
1986 - 1990 HTS Hengelo (Ov) Hengelo Ov. Ing. Infratechniek
1984 - 1986 Ichthus College Enschede VWO
1982 - 1984 Ichthus College Enschede Havo
1978 - 1982 Jan van Nassauschool voor Chr. M.A.V.O. Hengelo Ov. M.A.V.O.

Relevante cursussen
• Persoonlijke effectiviteit • Scrum • Lean
• Professioneel schrijven • Begroten en calculeren • Projectmatig werken
• BHV + EHBO • BHV Ploegleider • Basisveiligheid VCA

Andere automatiseringskennis
Access, Autocad, Microstation, Metacom (calculatieprogramma).

Opleiding

Opleidingen
2014 - 2015 CHS Windesheim Zwolle Tweedegraads lesbevoegdheid
1986 - 1990 HTS Hengelo (Ov) Hengelo Ov. Ing. Infratechniek
1984 - 1986 Ichthus College Enschede VWO
1982 - 1984 Ichthus College Enschede Havo
1978 - 1982 Jan van Nassauschool voor Chr. M.A.V.O. Hengelo Ov. M.A.V.O.

Relevante cursussen
• Persoonlijke effectiviteit • Scrum • Lean
• Professioneel schrijven • Begroten en calculeren • Projectmatig werken
• BHV + EHBO • BHV Ploegleider • Basisveiligheid VCA

Andere automatiseringskennis
Access, Autocad, Microstation, Metacom (calculatieprogramma).

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Lezen thrillers, lezen geschiedkundige tijdschriften, lezen technische tijdschriften, gezelschapsspellen, klussen, documentaires kijken, detectives op tv, camping in Zeeland.

Hobby's & interesses

Lezen thrillers, lezen geschiedkundige tijdschriften, lezen technische tijdschriften, gezelschapsspellen, klussen, documentaires kijken, detectives op tv, camping in Zeeland.

Eigenschappen

Competenties
Interpersoonlijk
Pedagogisch
Vakinhoudelijk en didactisch
Organisatorisch competent
Samenwerken met collega’s
Samenwerken met omgeving
Reflectie en ontwikkeling

Kennis en vaardigheden
Word/Excel/PowerPoint
Rioleringstechniek
Waterbouwkunde
Open verharding
Gesloten verharding
Kabels en leidingen
Bruggen en viaducten

Werkomstandigheden
Om tot goede prestaties en werksfeer te komen, spelen de onderstaande punten voor mij een belangrijke rol:
Open en oprecht, vrijheid van werken, vertrouwen, respect en humor.

Eigenschappen

Competenties
Interpersoonlijk
Pedagogisch
Vakinhoudelijk en didactisch
Organisatorisch competent
Samenwerken met collega’s
Samenwerken met omgeving
Reflectie en ontwikkeling

Kennis en vaardigheden
Word/Excel/PowerPoint
Rioleringstechniek
Waterbouwkunde
Open verharding
Gesloten verharding
Kabels en leidingen
Bruggen en viaducten

Werkomstandigheden
Om tot goede prestaties en werksfeer te komen, spelen de onderstaande punten voor mij een belangrijke rol:
Open en oprecht, vrijheid van werken, vertrouwen, respect en humor.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Onderwijs
 • Dienstverband: Vast, Gedetacheerd, Uitzendbasis
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Rob van Leeuwenstijn te bekijken