• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014 - 2015 Nov. t/m maart. Gemeente den Haag: Senior medewerker financieel beheer en rapportage

- Het samenstellen en analyseren van de maandrapportage en het signaleren van (dreigende) afwijkingen tussen actuele cijfers en budgetten;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de risico’s (vanuit financieel oogpunt) van de afdelingen die je ondersteunt;
- Het actief ondersteunen van het lijnmanagement bij het opstellen van de rapportages in het kader van de P&C-cyclus (maandrapportages, préprognose, kwartaalrapportages, jaarverslag);
- De bewaking op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevensverwerking;

2013 Jan t/m Dec. Gemeente Rotterdam: Afdelingsadministrateur bedrijfsbureau stafafdelingen

- Supervisie over 6 medewerkers
- Het samenstellen en analyseren van het jaarverslag 2012
- Het samenstellen en analyseren van de maandrapportage en het signaleren van (dreigende) afwijkingen tussen actuele cijfers en budgetten;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de risico’s (vanuit financieel oogpunt) van de afdelingen die je ondersteunt;
- Het actief ondersteunen van het lijnmanagement bij het opstellen van de rapportages in het kader van de P&C-cyclus (maandrapportages, préprognose, kwartaalrapportages, jaarverslag);
- De bewaking op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevensverwerking;
- de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden.
- Projectadministrateur voor de stadsdeelkantoren

2012 Jan t/m dec. Dienst Justitie: Senior medewerker financieel beheer en rapportage

- Het opstellen en bewaken van budgetten en begrotingen
- Opstellen van concept begrotingen voor de afnemer.
- Bewaakt de budgetten en afstemming met de afnemer over de voortgang.
- Het opstellen van rapportages
- Opstellen concept rapportages in het kader van de planning en control cyclus.
- Opstellen van periodieke (integrale) verantwoordingsrapportages op basis van analyses van financieel-economische informatie.
- Opstellen van bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van de verantwoordingsrapportages.
- Opstellen, bewaken en bijhouden van kwantitatieven en kwalitatieve kengetallen, normen en criteria op het vakgebied.
- Het leveren van een bijdrage aan het financieel administratief beleid
- Voorstel doen van verbetering van financiële procedures en richtlijnen op basis van gesignaleerde problemen en wijzigingen in de wet en regelgeving, de planning en control cyclus en het begrotingsproces.
- Signaleren en afstemmen problemen of onvolledigheden in de output met de teams van de Financiële Administratie en HR-Advies.
- Het zorg dragen voor het functioneel beheer van de financiële administratie
- Verantwoordelijk voor het juist verwerken van de financiële structuren en kengetallen in de financiële administratie.
- Doet voorstellen voor aanpassingen aan het financiële informatiesysteem.


2007- 2011 Yacht BV: Financieel controller

Projecten Yacht:

Gemeente Den Haag / Teamleider Financiële afhandeling
Interim teamleider voor de afdeling crediteuren
- het coördineren van de afdeling crediteuren
- verbeteren van de periodieke rapportages
- advies verstrekken m.b.t. de AO/IC
- rapporteren aan directie
- Analyseren, bewaken, beheren en opschonen grootboekrekeningen
- Supervisie van 4 medewerkers


Agentschap SZW / Auditor
Audit opdracht vanuit het agentschap Sociale Zaken
- ESF (European Social Funds) dossiers auditeren bij diverse scholen in Nederland
- rapporteren aan Agentschap SZW

Gemeente Den Haag dienst OCW / Controller
- implementeren AO/IC procedure
- analyse en afstemmen meerjarige begroting met jaarbegroting
- beheer en bewaking budgetten van de verschillende afdelingen
- analyseren en rapporteren van de budgetten en afstemmen met de verschillende afdelingen
- adviseren bedrijfsproces
- verzorgen jaarafsluiting
- kosten-batenanalyse
- algehele controle administratie 2009

Ministerie VROM / medewerker inkoop/crediteuren
- controleren en naleven Europese aanbestedingen
- inkoopproces / crediteuren
- afhandelen van inkoopaanvragen;
- toetsen van volledigheid;
- vastleggen van aanvragen binnen verschillende systemen;
- beoordelen en vastleggen van opdrachtbrieven;
- controleren van binnenkomende facturen;
- inkoopfacturen afdoen en betaalbaar stellen.

Bios Groep / Assistent controller
- assisteren oplevering jaarrekening
- beoordelen afschrijvingspercentages
- kosten-batenanalyse
- aanspreekpunt voor auditors
- algehele controle administratie 2008
- aansluiten en rondrekeningen maken algehele administratie
- BTW aansluitingen maken
- specificeren omzetbelasting
- verzorgen jaarafsluiting voor diverse B.V’s
- aanleggen balansdossiers

Ministerie van LNV / Assistent controller
- assisteren implementatie AO/IC
- assisteren jaarafsluiting
- kosten-batenanalyse
- grootboek administratie bijhouden
- project administratie bijhouden
- uitontwikkeling van de facturatie binnen het financiële systeem


2006-2007 BMW Financial Services: Credit Risk medewerker

- signaleren en communiceren van knelpunten rond het creditmanagement proces
- analyseren debiteurenportefeuille
- inhoudelijke beoordeling van afboekingsvoorstellen en tijdig toewijzen van nieuwe complexen
- rapporteren omtrent debiteurenportefeuille
- zorg dragen voor een correcte en tijdige afwikkeling dubieuze debiteuren (bijzonder beheer)
- comparities bijwonen
- kredieten beoordelen
- aanspreekpunt curatoren en incassobureaus
- beheren en bewaken van de toegewezen debiteurenportefeuille

2005-2006 BMC Software Distributions BV: Grootboek administrateur

- verwerken financiële administratie voor diverse landen
- grootboekrekeningen bijhouden
- analyseren bankrekeningen en zo nodig geld aanvragen bij betreffende afdelingen (cashmanagement)
- rapporteren en analyseren grootboekrekeningen
- maandafsluitingen maken
- assisteren jaarafsluiting
- verantwoordelijk voor compliance van administratie met richtlijnen van SOX en interne policies

2001-2005 Teidem BV: Bedrijfsadministrateur

- grootboekadministrateur
- debiteuren en crediteuren werkzaamheden
- inkoopmedewerker
- verwerken financiële administratie voor diverse landen
- analyseren bankrekeningen en zo nodig geld aanvragen bij betreffende afdelingen (cashmanagement)
- rapporteren en analyseren grootboekrekeningen
- maandafsluitingen maken
- assisteren jaarafsluiting

Werkervaring

2014 - 2015 Nov. t/m maart. Gemeente den Haag: Senior medewerker financieel beheer en rapportage

- Het samenstellen en analyseren van de maandrapportage en het signaleren van (dreigende) afwijkingen tussen actuele cijfers en budgetten;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de risico’s (vanuit financieel oogpunt) van de afdelingen die je ondersteunt;
- Het actief ondersteunen van het lijnmanagement bij het opstellen van de rapportages in het kader van de P&C-cyclus (maandrapportages, préprognose, kwartaalrapportages, jaarverslag);
- De bewaking op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevensverwerking;

2013 Jan t/m Dec. Gemeente Rotterdam: Afdelingsadministrateur bedrijfsbureau stafafdelingen

- Supervisie over 6 medewerkers
- Het samenstellen en analyseren van het jaarverslag 2012
- Het samenstellen en analyseren van de maandrapportage en het signaleren van (dreigende) afwijkingen tussen actuele cijfers en budgetten;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de risico’s (vanuit financieel oogpunt) van de afdelingen die je ondersteunt;
- Het actief ondersteunen van het lijnmanagement bij het opstellen van de rapportages in het kader van de P&C-cyclus (maandrapportages, préprognose, kwartaalrapportages, jaarverslag);
- De bewaking op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevensverwerking;
- de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden.
- Projectadministrateur voor de stadsdeelkantoren

2012 Jan t/m dec. Dienst Justitie: Senior medewerker financieel beheer en rapportage

- Het opstellen en bewaken van budgetten en begrotingen
- Opstellen van concept begrotingen voor de afnemer.
- Bewaakt de budgetten en afstemming met de afnemer over de voortgang.
- Het opstellen van rapportages
- Opstellen concept rapportages in het kader van de planning en control cyclus.
- Opstellen van periodieke (integrale) verantwoordingsrapportages op basis van analyses van financieel-economische informatie.
- Opstellen van bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van de verantwoordingsrapportages.
- Opstellen, bewaken en bijhouden van kwantitatieven en kwalitatieve kengetallen, normen en criteria op het vakgebied.
- Het leveren van een bijdrage aan het financieel administratief beleid
- Voorstel doen van verbetering van financiële procedures en richtlijnen op basis van gesignaleerde problemen en wijzigingen in de wet en regelgeving, de planning en control cyclus en het begrotingsproces.
- Signaleren en afstemmen problemen of onvolledigheden in de output met de teams van de Financiële Administratie en HR-Advies.
- Het zorg dragen voor het functioneel beheer van de financiële administratie
- Verantwoordelijk voor het juist verwerken van de financiële structuren en kengetallen in de financiële administratie.
- Doet voorstellen voor aanpassingen aan het financiële informatiesysteem.


2007- 2011 Yacht BV: Financieel controller

Projecten Yacht:

Gemeente Den Haag / Teamleider Financiële afhandeling
Interim teamleider voor de afdeling crediteuren
- het coördineren van de afdeling crediteuren
- verbeteren van de periodieke rapportages
- advies verstrekken m.b.t. de AO/IC
- rapporteren aan directie
- Analyseren, bewaken, beheren en opschonen grootboekrekeningen
- Supervisie van 4 medewerkers


Agentschap SZW / Auditor
Audit opdracht vanuit het agentschap Sociale Zaken
- ESF (European Social Funds) dossiers auditeren bij diverse scholen in Nederland
- rapporteren aan Agentschap SZW

Gemeente Den Haag dienst OCW / Controller
- implementeren AO/IC procedure
- analyse en afstemmen meerjarige begroting met jaarbegroting
- beheer en bewaking budgetten van de verschillende afdelingen
- analyseren en rapporteren van de budgetten en afstemmen met de verschillende afdelingen
- adviseren bedrijfsproces
- verzorgen jaarafsluiting
- kosten-batenanalyse
- algehele controle administratie 2009

Ministerie VROM / medewerker inkoop/crediteuren
- controleren en naleven Europese aanbestedingen
- inkoopproces / crediteuren
- afhandelen van inkoopaanvragen;
- toetsen van volledigheid;
- vastleggen van aanvragen binnen verschillende systemen;
- beoordelen en vastleggen van opdrachtbrieven;
- controleren van binnenkomende facturen;
- inkoopfacturen afdoen en betaalbaar stellen.

Bios Groep / Assistent controller
- assisteren oplevering jaarrekening
- beoordelen afschrijvingspercentages
- kosten-batenanalyse
- aanspreekpunt voor auditors
- algehele controle administratie 2008
- aansluiten en rondrekeningen maken algehele administratie
- BTW aansluitingen maken
- specificeren omzetbelasting
- verzorgen jaarafsluiting voor diverse B.V’s
- aanleggen balansdossiers

Ministerie van LNV / Assistent controller
- assisteren implementatie AO/IC
- assisteren jaarafsluiting
- kosten-batenanalyse
- grootboek administratie bijhouden
- project administratie bijhouden
- uitontwikkeling van de facturatie binnen het financiële systeem


2006-2007 BMW Financial Services: Credit Risk medewerker

- signaleren en communiceren van knelpunten rond het creditmanagement proces
- analyseren debiteurenportefeuille
- inhoudelijke beoordeling van afboekingsvoorstellen en tijdig toewijzen van nieuwe complexen
- rapporteren omtrent debiteurenportefeuille
- zorg dragen voor een correcte en tijdige afwikkeling dubieuze debiteuren (bijzonder beheer)
- comparities bijwonen
- kredieten beoordelen
- aanspreekpunt curatoren en incassobureaus
- beheren en bewaken van de toegewezen debiteurenportefeuille

2005-2006 BMC Software Distributions BV: Grootboek administrateur

- verwerken financiële administratie voor diverse landen
- grootboekrekeningen bijhouden
- analyseren bankrekeningen en zo nodig geld aanvragen bij betreffende afdelingen (cashmanagement)
- rapporteren en analyseren grootboekrekeningen
- maandafsluitingen maken
- assisteren jaarafsluiting
- verantwoordelijk voor compliance van administratie met richtlijnen van SOX en interne policies

2001-2005 Teidem BV: Bedrijfsadministrateur

- grootboekadministrateur
- debiteuren en crediteuren werkzaamheden
- inkoopmedewerker
- verwerken financiële administratie voor diverse landen
- analyseren bankrekeningen en zo nodig geld aanvragen bij betreffende afdelingen (cashmanagement)
- rapporteren en analyseren grootboekrekeningen
- maandafsluitingen maken
- assisteren jaarafsluiting

Lees meer

Opleiding

MBO - Bedrijfsadministratie
HBO- SPD

Opleiding

MBO - Bedrijfsadministratie
HBO- SPD

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Uitzendbureaus
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jethro Dingemanse te bekijken