• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Zoekt u een een betrouwbare en resultaatgerichte manager of beleidsadviseur dan ben ik uw man. Mijn ambitie Met mijn kennis en vaardigheden ben ik in staat om een geoliede organisatie neer te…

Persoonlijk

Zoekt u een een betrouwbare en resultaatgerichte manager of beleidsadviseur dan ben ik uw man.

Mijn ambitie

Met mijn kennis en vaardigheden ben ik in staat om een geoliede organisatie neer te zetten. Veranderen zit in mijn bloed en vindt het leuk om mensen hierin mee te nemen.Ik ben resultaatgericht en stuur op financiële kaders. Problemen ga ik niet uit weg; die zie ik juist als een uitdaging.

Competenties

Verandermanagement, coachen, samenwerken, financieel management, analytisch vermogen, resultaatgericht, betrokken en integer. Kennis van het Sociaal domein met de daarmee samenhangende wetgeving (Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet)

Vragen? Bel of mail mij: 06-363993612, dehaas.rens@gmail.com

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2007-heden Zorgmanager, Het Laar, Tilburg

Het Laar in Tilburg. Het Laar is een organisatie op één locatie, die zich zowel op intra- als extramurale ouderenzorg richt. Het strategisch accent ligt nu op het scheiden van wonen en zorg. Er worden diensten verleend aan ongeveer 400 cliënten. Er werken ruim 300 medewerkers. In mijn functie van zorgmanager ben ik verantwoordelijk voor de zorgdienst en maak deel uit van het managementteam. Ik stuur 5 teamleiders aan. In totaal werken er 200 medewerkers in de zorgdienst. Verder geef ik functioneel leiding aan het behandelteam, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en paramedici. Ik ben lid van het zorg-inkoopteam en het interne auditteam en voorzitter van diverse commissies. Enkele redenen om in dienst te gaan bij Het Laar waren de visie op wonen, welzijn en zorg en het werken in een regio die bij mij onbekend was.

Kernopdracht:
 het verbeteren van het procesmanagement in de organisatie;
 het bevorderen van de verbindingen tussen diensten en afdelingen binnen de organisatie;
 het systematisch werken binnen de P&C cyclus door het opstellen van jaarplannen, begrotingen en het uitvoeren van audits;
 het opzetten van een marktstrategie voor de uitbreiding van de extramurale zorgverlening zonder daarbij de samenwerking met andere organisaties te schaden.

Projecten:
 van centraal naar decentraal management, zelforganiserende teams;
 opzetten e-learning; familieparticipatie;
 verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van een inspectiebezoek in 2013;
 relatiemanagement wijken rondom Het Laar;
 leefbaarheid in Het Laar;
 invoeren meldcode Stop! Ouderenmishandeling/veilige zorgrelatie
 de implementatie van het elektronisch zorgdossier;
 het opzetten van de praktijkopleiding ten behoeve van de leerlingbegeleiding;
 verbetering samenwerking met de huisartsen (van ruim 60 huisartsen naar 10 huisartsen) en verbetering samenwerking met de huisartsenpost;
 de ontwikkeling van aanbodgericht werken naar vraaggerichte zorg- en dienstverlening met het zorg- en leefplan van Actiz als belangrijk instrument;
 het ontwikkelen en implementeren van een zorgarrangement in een appartementencomplex buiten de instelling;
 het ontwikkelen van een logeerappartement in een appartementencomplex buiten de instelling;
 het opzetten en implementeren van het Volledig Pakket Thuis;
 het opzetten en implementeren van een intern opvangproject voor psychogeriatrische cliënten;
 een verbetertraject melding incidenten;
 de verbetering kwaliteit mondzorg voor cliënten;
 richtlijn voor palliatieve zorg;
 het werken met een centrale dienstroostering;
 het organiseren van symposia.

Belangrijkste resultaten:
 een cliënttevredenheid van gemiddeld 8,3 (2013);
 twee gouden keurmerken voor verpleging en verzorging van Prezo (2010 en 2013);
 viersterren ‘Gastvrijheid met sterren’ (2013);
 bij de zes koplopers in het kader van benchmark (2011);
 medewerkerstevredenheid van 7,6 (2011) 7,9 (2013);
 symposium `Bewegen is leven´ in samenwerking met Cerein (2011);
 een nominatie voor de ‘Eten is feest’ award (2010);
 bronzen keurmerk van Perspekt (2007);
 het organiseren van een symposium in het kader van veiligheidsmanagement (2010);
 een groei van de extramurale zorg met 15%;
 een reductie van het ziekteverzuim met ruim 3,5%;
 een gezonde financiële huishouding;

Verder onderhoud ik goede contacten met collega-instellingen en de gemeente. Tevens maak ik deel uit van het Geriatrisch Netwerk Midden Brabant.


2005-2007 Hoofd Zorg, Zorgboogregio Deurne

Deze Zorgboogregio bestaat uit twee locaties:
 Zorgboogcentrum De Nieuwenhof in Deurne. Op deze locatie bevindt zich een gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis (92 plaatsen voor verpleeghuiscliënten (psychogeriatrie en somatiek) en 90 plaatsen voor verzorgingshuiscliënten). Daarnaast zijn er; 48 aanleunwoningen; een groepsverzorging (15 cliënten), een dagverzorging (12 cliënten). In de aanleunwoningen wordt extramurale zorg vanuit De Nieuwenhof geboden.
 Zorgboogcentrum De Nieuwe Erve in Liessel. Dit centrum is een verzorgingshuis (50 plaatsen). Verder is er een groepsverzorging (12 cliënten), een dagverzorging (10 cliënten) en 15 aanleunwoningen waar extramurale zorg geboden wordt vanuit De Nieuwe Erve.

In deze functie stuurde ik 6 afdelingshoofden aan (5 afdelingshoofden zorg en verpleging en 1 afdelingshoofd hotelservice). In totaal waren er 350 medewerkers werkzaam binnen de zorg-/verpleegafdelingen en de hotelservice.

Kernopdracht:
 het verbeteren van de financiële situatie;
 de samenwerking verstevigen binnen het middenkader;
 het doorvoeren van een interne reorganisatie;
 het verenigen van twee culturen;
 het aansturen van de zorg-/verplegingsdienst en de afdeling hotelservice;
 het opstellen van een jaarplan, de begroting, het bewaken van de exploitatie en het bijsturen daarvan;
 het bevorderen van het kwaliteitsbeleid t.a.v. de zorg- en ondersteunende diensten;
 het bevorderen van de ketenzorg.

Belangrijkste resultaten:
 het ombuigen van een negatieve begroting in een positieve exploitatie;
 het starten en afronden van grote interne verbouwingen;
 samen met stakeholders het ontwikkelen van twee woonservicezones in Deurne en Liessel;
 het realiseren van kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten;
 het integreren van de ondersteunende diensten in het zorg- en dienstverleningsproces.

2001-2006 Hoofd Zorg, Zorgboogregio Helmond

Deze Zorgboogregio bestaat uit één locatie:
 Zorgboogcentrum De Pannehoeve. Binnen de locatie is een verpleegafdeling voor psychogeriatrische cliënten (30 plaatsen), er zijn 83 plaatsen voor verzorgingshuiscliënten, een groepsverzorging (24 plaatsen), een dagverzorging (12 plaatsen) en 52 aanleunwoningen waar extramurale zorg wordt geboden vanuit het De Pannehoeve. Daarnaast is er een GGZ-afdeling voor 22 cliënten, onder verantwoordelijkheid van de GGZ Oost Brabant.

In deze functie stuurde ik 4 afdelingshoofden (zorg en verpleging) aan en er waren 140
medewerkers werkzaam.

Kernopdracht:
 een cultuuromslag te weeg brengen;
 aanpak van het ziekteverzuim;
 professionalisering;
 de invoering HKZ-kwaliteitssysteem;
 het opzetten van een verpleegunit;
 het opzetten van een GGZ-afdeling;
 het opzetten extramurale zorg.

Belangrijkste resultaten:
 het bewerkstelligen van een cultuuromslag van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie;
 een reductie van het ziekteverzuim van 3%.
 het realiseren van een verpleegunit voor psychogeriatrische cliënten;
 het ontwikkelen van een afdeling voor oudere psychiatrische cliënten in samenwerking met de GGZ.


1992-2001 Zorgmanager, Stichting Willibrord-Ruijschenbergh in Gemert-Bakel

Deze Zorgboogregio bestaat uit drie locaties:
 Zorgboogcentrum Ruijschenbergh in Gemert. Binnen dit zorgcentrum is plaats voor 105 verzorgingshuiscliënten, 22 verpleeghuiscliënten (psychogeriatrie), een groepverzorging (12 cliënten), een dagverzorging (12 cliënten) en 83 aanleunwoningen waar extramurale zorg geboden wordt vanuit Ruijschenbergh.
 Zorgboogcentrum De Wilbertsdries in Bakel. Binnen dit woonzorgcentrum verblijven 25 verzorgingshuiscliënten en 25 woningen zijn verhuurd. Daarnaast is er een dagverzorging van 10 plaatsen.
 Zorgboogcentrum De Berken in Milheeze. Binnen dit woonzorgcentrum verblijven 25 verzorgingshuiscliënten en 25 woningen zijn verhuurd.

In deze functie stuurde ik 5 afdelingshoofden (zorg en verpleging) aan en er waren 190
medewerkers werkzaam.

Kernopdracht:
 zorgen voor professionalisering;
 de invoering van het HKZ-kwaliteitssysteem;
 nieuwbouw- en renovatieproject;
 het opzetten van een verpleegunit;
 het opzetten van extramurale zorg;
 het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Belangrijkste resultaten:
 het ombuigen van een traditionele verzorgingshuisorganisatie naar een moderne zorgorganisatie;
 een nieuwbouwproject;
 een renovatieproject;
 het realiseren van een verpleegunit voor psychogeriatrische cliënten;
 het opzetten van een kwaliteitssysteem.

1976-1992 Overige functies

1991-1992 Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond als afdelingshoofd
1990-1991 Verpleeghuis De Weerde te Eindhoven als afdelingshoofd
1985-1990 Stichting verpleeghuizen Gewest Helmond te Bakel als subhoofd
(van 1987-1990 vicevoorzitter van OR)
1980-1985 Catharina ziekenhuis te Eindhoven als verpleegkundig teamleider
1980-1980 Peppelrode, verpleeghuis - verpleegkundige
1976-1980 St. Anna ziekenhuis te Geldrop als leerling-verpleegkundige

Werkervaring

2007-heden Zorgmanager, Het Laar, Tilburg

Het Laar in Tilburg. Het Laar is een organisatie op één locatie, die zich zowel op intra- als extramurale ouderenzorg richt. Het strategisch accent ligt nu op het scheiden van wonen en zorg. Er worden diensten verleend aan ongeveer 400 cliënten. Er werken ruim 300 medewerkers. In mijn functie van zorgmanager ben ik verantwoordelijk voor de zorgdienst en maak deel uit van het managementteam. Ik stuur 5 teamleiders aan. In totaal werken er 200 medewerkers in de zorgdienst. Verder geef ik functioneel leiding aan het behandelteam, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en paramedici. Ik ben lid van het zorg-inkoopteam en het interne auditteam en voorzitter van diverse commissies. Enkele redenen om in dienst te gaan bij Het Laar waren de visie op wonen, welzijn en zorg en het werken in een regio die bij mij onbekend was.

Kernopdracht:
 het verbeteren van het procesmanagement in de organisatie;
 het bevorderen van de verbindingen tussen diensten en afdelingen binnen de organisatie;
 het systematisch werken binnen de P&C cyclus door het opstellen van jaarplannen, begrotingen en het uitvoeren van audits;
 het opzetten van een marktstrategie voor de uitbreiding van de extramurale zorgverlening zonder daarbij de samenwerking met andere organisaties te schaden.

Projecten:
 van centraal naar decentraal management, zelforganiserende teams;
 opzetten e-learning; familieparticipatie;
 verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van een inspectiebezoek in 2013;
 relatiemanagement wijken rondom Het Laar;
 leefbaarheid in Het Laar;
 invoeren meldcode Stop! Ouderenmishandeling/veilige zorgrelatie
 de implementatie van het elektronisch zorgdossier;
 het opzetten van de praktijkopleiding ten behoeve van de leerlingbegeleiding;
 verbetering samenwerking met de huisartsen (van ruim 60 huisartsen naar 10 huisartsen) en verbetering samenwerking met de huisartsenpost;
 de ontwikkeling van aanbodgericht werken naar vraaggerichte zorg- en dienstverlening met het zorg- en leefplan van Actiz als belangrijk instrument;
 het ontwikkelen en implementeren van een zorgarrangement in een appartementencomplex buiten de instelling;
 het ontwikkelen van een logeerappartement in een appartementencomplex buiten de instelling;
 het opzetten en implementeren van het Volledig Pakket Thuis;
 het opzetten en implementeren van een intern opvangproject voor psychogeriatrische cliënten;
 een verbetertraject melding incidenten;
 de verbetering kwaliteit mondzorg voor cliënten;
 richtlijn voor palliatieve zorg;
 het werken met een centrale dienstroostering;
 het organiseren van symposia.

Belangrijkste resultaten:
 een cliënttevredenheid van gemiddeld 8,3 (2013);
 twee gouden keurmerken voor verpleging en verzorging van Prezo (2010 en 2013);
 viersterren ‘Gastvrijheid met sterren’ (2013);
 bij de zes koplopers in het kader van benchmark (2011);
 medewerkerstevredenheid van 7,6 (2011) 7,9 (2013);
 symposium `Bewegen is leven´ in samenwerking met Cerein (2011);
 een nominatie voor de ‘Eten is feest’ award (2010);
 bronzen keurmerk van Perspekt (2007);
 het organiseren van een symposium in het kader van veiligheidsmanagement (2010);
 een groei van de extramurale zorg met 15%;
 een reductie van het ziekteverzuim met ruim 3,5%;
 een gezonde financiële huishouding;

Verder onderhoud ik goede contacten met collega-instellingen en de gemeente. Tevens maak ik deel uit van het Geriatrisch Netwerk Midden Brabant.


2005-2007 Hoofd Zorg, Zorgboogregio Deurne

Deze Zorgboogregio bestaat uit twee locaties:
 Zorgboogcentrum De Nieuwenhof in Deurne. Op deze locatie bevindt zich een gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis (92 plaatsen voor verpleeghuiscliënten (psychogeriatrie en somatiek) en 90 plaatsen voor verzorgingshuiscliënten). Daarnaast zijn er; 48 aanleunwoningen; een groepsverzorging (15 cliënten), een dagverzorging (12 cliënten). In de aanleunwoningen wordt extramurale zorg vanuit De Nieuwenhof geboden.
 Zorgboogcentrum De Nieuwe Erve in Liessel. Dit centrum is een verzorgingshuis (50 plaatsen). Verder is er een groepsverzorging (12 cliënten), een dagverzorging (10 cliënten) en 15 aanleunwoningen waar extramurale zorg geboden wordt vanuit De Nieuwe Erve.

In deze functie stuurde ik 6 afdelingshoofden aan (5 afdelingshoofden zorg en verpleging en 1 afdelingshoofd hotelservice). In totaal waren er 350 medewerkers werkzaam binnen de zorg-/verpleegafdelingen en de hotelservice.

Kernopdracht:
 het verbeteren van de financiële situatie;
 de samenwerking verstevigen binnen het middenkader;
 het doorvoeren van een interne reorganisatie;
 het verenigen van twee culturen;
 het aansturen van de zorg-/verplegingsdienst en de afdeling hotelservice;
 het opstellen van een jaarplan, de begroting, het bewaken van de exploitatie en het bijsturen daarvan;
 het bevorderen van het kwaliteitsbeleid t.a.v. de zorg- en ondersteunende diensten;
 het bevorderen van de ketenzorg.

Belangrijkste resultaten:
 het ombuigen van een negatieve begroting in een positieve exploitatie;
 het starten en afronden van grote interne verbouwingen;
 samen met stakeholders het ontwikkelen van twee woonservicezones in Deurne en Liessel;
 het realiseren van kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten;
 het integreren van de ondersteunende diensten in het zorg- en dienstverleningsproces.

2001-2006 Hoofd Zorg, Zorgboogregio Helmond

Deze Zorgboogregio bestaat uit één locatie:
 Zorgboogcentrum De Pannehoeve. Binnen de locatie is een verpleegafdeling voor psychogeriatrische cliënten (30 plaatsen), er zijn 83 plaatsen voor verzorgingshuiscliënten, een groepsverzorging (24 plaatsen), een dagverzorging (12 plaatsen) en 52 aanleunwoningen waar extramurale zorg wordt geboden vanuit het De Pannehoeve. Daarnaast is er een GGZ-afdeling voor 22 cliënten, onder verantwoordelijkheid van de GGZ Oost Brabant.

In deze functie stuurde ik 4 afdelingshoofden (zorg en verpleging) aan en er waren 140
medewerkers werkzaam.

Kernopdracht:
 een cultuuromslag te weeg brengen;
 aanpak van het ziekteverzuim;
 professionalisering;
 de invoering HKZ-kwaliteitssysteem;
 het opzetten van een verpleegunit;
 het opzetten van een GGZ-afdeling;
 het opzetten extramurale zorg.

Belangrijkste resultaten:
 het bewerkstelligen van een cultuuromslag van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie;
 een reductie van het ziekteverzuim van 3%.
 het realiseren van een verpleegunit voor psychogeriatrische cliënten;
 het ontwikkelen van een afdeling voor oudere psychiatrische cliënten in samenwerking met de GGZ.


1992-2001 Zorgmanager, Stichting Willibrord-Ruijschenbergh in Gemert-Bakel

Deze Zorgboogregio bestaat uit drie locaties:
 Zorgboogcentrum Ruijschenbergh in Gemert. Binnen dit zorgcentrum is plaats voor 105 verzorgingshuiscliënten, 22 verpleeghuiscliënten (psychogeriatrie), een groepverzorging (12 cliënten), een dagverzorging (12 cliënten) en 83 aanleunwoningen waar extramurale zorg geboden wordt vanuit Ruijschenbergh.
 Zorgboogcentrum De Wilbertsdries in Bakel. Binnen dit woonzorgcentrum verblijven 25 verzorgingshuiscliënten en 25 woningen zijn verhuurd. Daarnaast is er een dagverzorging van 10 plaatsen.
 Zorgboogcentrum De Berken in Milheeze. Binnen dit woonzorgcentrum verblijven 25 verzorgingshuiscliënten en 25 woningen zijn verhuurd.

In deze functie stuurde ik 5 afdelingshoofden (zorg en verpleging) aan en er waren 190
medewerkers werkzaam.

Kernopdracht:
 zorgen voor professionalisering;
 de invoering van het HKZ-kwaliteitssysteem;
 nieuwbouw- en renovatieproject;
 het opzetten van een verpleegunit;
 het opzetten van extramurale zorg;
 het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Belangrijkste resultaten:
 het ombuigen van een traditionele verzorgingshuisorganisatie naar een moderne zorgorganisatie;
 een nieuwbouwproject;
 een renovatieproject;
 het realiseren van een verpleegunit voor psychogeriatrische cliënten;
 het opzetten van een kwaliteitssysteem.

1976-1992 Overige functies

1991-1992 Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond als afdelingshoofd
1990-1991 Verpleeghuis De Weerde te Eindhoven als afdelingshoofd
1985-1990 Stichting verpleeghuizen Gewest Helmond te Bakel als subhoofd
(van 1987-1990 vicevoorzitter van OR)
1980-1985 Catharina ziekenhuis te Eindhoven als verpleegkundig teamleider
1980-1980 Peppelrode, verpleeghuis - verpleegkundige
1976-1980 St. Anna ziekenhuis te Geldrop als leerling-verpleegkundige

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
2012-2014 Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties. Getuigschrift, titel M M&I, HAN Nijmegen
2011-2012 Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties, voorheen bekend als `Voortgezette Opleiding Organisatie en Management in de Dienstverlenende sector´. Certificaat
1996-1997 Directie Leergang Verzorgingshuizen – KMVB. Certificaat
1988-1990 Hoger management voor Instellingen - IBW (bedrijfskunde). Diploma
1986-1988 Hoger Management voor profit en non-profit organisaties IBW. Certificaat
1983-1985 Opleiding tot middenkaderfunctionaris - Hogeschool te Breda. Diploma
1982-1983 Bijscholing praktijkbegeleiding - Hogeschool te Eindhoven. Certificaat
1976-1980 Verpleegkundige A - inservice opleiding in het
St. Annaziekenhuis te Geldrop. Diploma
1974-1976 Havo. Diploma
1970-1974 Mavo. Diploma

Cursussen
2014-2015 Zorgmarketing. Certificaat
2010-2010 Logistiek in de zorg via Logiz (pilotopleiding via VWS `Zorg voor beter´). Certificaat
2010-2010 Training tot interne auditor. Certificaat
2003-2003 Ondernemerschap in de Zorg via Arcares i.s.m. MKB
2008 Capaciteitstraining via Actiz
2006 Caress
2006 INK-jaarplannen schrijven
2005 INK-model (managementmodel)
2004 Interne budgettering
2003 Modernisering AWBZ
1998 Functioneringsgesprekken
1997 Service management/communicatie
1992 Professionele tweegesprekken

Opleiding

Opleidingen
2012-2014 Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties. Getuigschrift, titel M M&I, HAN Nijmegen
2011-2012 Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties, voorheen bekend als `Voortgezette Opleiding Organisatie en Management in de Dienstverlenende sector´. Certificaat
1996-1997 Directie Leergang Verzorgingshuizen – KMVB. Certificaat
1988-1990 Hoger management voor Instellingen - IBW (bedrijfskunde). Diploma
1986-1988 Hoger Management voor profit en non-profit organisaties IBW. Certificaat
1983-1985 Opleiding tot middenkaderfunctionaris - Hogeschool te Breda. Diploma
1982-1983 Bijscholing praktijkbegeleiding - Hogeschool te Eindhoven. Certificaat
1976-1980 Verpleegkundige A - inservice opleiding in het
St. Annaziekenhuis te Geldrop. Diploma
1974-1976 Havo. Diploma
1970-1974 Mavo. Diploma

Cursussen
2014-2015 Zorgmarketing. Certificaat
2010-2010 Logistiek in de zorg via Logiz (pilotopleiding via VWS `Zorg voor beter´). Certificaat
2010-2010 Training tot interne auditor. Certificaat
2003-2003 Ondernemerschap in de Zorg via Arcares i.s.m. MKB
2008 Capaciteitstraining via Actiz
2006 Caress
2006 INK-jaarplannen schrijven
2005 INK-model (managementmodel)
2004 Interne budgettering
2003 Modernisering AWBZ
1998 Functioneringsgesprekken
1997 Service management/communicatie
1992 Professionele tweegesprekken

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Lezen, klussen, tuinieren, gezin, vrijwillerswerk maatschappelijke organisaties zoals onderwijs, gemeente.

Hobby's & interesses

Lezen, klussen, tuinieren, gezin, vrijwillerswerk maatschappelijke organisaties zoals onderwijs, gemeente.

Eigenschappen

Verandermanagement, coachen, samenwerken, financieel management, analytisch vermogen, resultaatgericht, betrokken en integer. Kennis van het Sociaal domein met de daarmee samenhangende wetgeving (Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet)

Eigenschappen

Verandermanagement, coachen, samenwerken, financieel management, analytisch vermogen, resultaatgericht, betrokken en integer. Kennis van het Sociaal domein met de daarmee samenhangende wetgeving (Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet)

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Rens de Haas te bekijken

Mijn documenten