• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Februari 2015- heden: Projectcoördinator voor ½ jaar.
Bij Wijksteunpunt Wonen Amsterdam West

Projectdoelstelling: 500 huishoudens in Amsterdam West met minimuminkomen of in een schuldhulpverleningstraject krijgen binnen ½ jaar huisbezoek en advies over energiebesparende maatregelen.

o Minima bereiken, informeren en motiveren;
o Organiseren en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten;
o Contact opbouwen/onderhouden met ketenpartners en draagvlak creëren;
o Woningopnames initiëren en inplannen;
o Publiciteit verzorgen;
o Verslaglegging van project;
o Bij het project behorende administratieve werkzaamheden;

Mei 2004-dec 2013: Medewerkster Sociaal Beheer
Bij Woningstichting Rochdale

o Onderzoeken van signalen van onrechtmatige bewoning;
o Veldresearch (huisbezoeken en buurtonderzoek) en deskresearch;
o Voeren van (o.a. confrontatie-) gesprekken met huurders en onderhuurders;
o Correspondentie voeren met huurders en advocaten;
o Participeren in lokale initiatieven aanpak onderhuur;
o Contacten onderhouden met convenantpartners (Politie, Gemeentelijke Diensten als DPG, DWI en DWZS);
o Dossieropbouw voor juridische procedures;
o Als getuige optreden bij rechtszaken;
o Opmaken maand- en kwartaalrapportage;
Aug 2000- mei 2004: Medewerkster Verhuur en Bewonerszaken
Bij Woningstichting Rochdale

o Beoordelen van aanvragen woningruil, medehuurderschap en huisbewaring;
o Adviesgesprekken met (kandidaat)huurders);
o Receptie en baliewerkzaamheden op een rayonkantoor;

Aug 1989-aug 2000: Mentor en groepstrainer
Bij “HVO Querido” in “de Roggeveen”. Maatschappelijke opvang voor vrouwen en kinderen in Amsterdam

o Hulpverlening, advisering, informatie en voorlichting geven;
o Stimuleren participatie op de arbeidsmarkt i.s.m. met DWI;
o Conflictbemiddeling;
o Budgettering en schuldbemiddeling;
o Nederlandse taalles geven;
o Cursussen ontwikkelen en geven;
o Voorzitten bewonersvergaderingen;
o Verzoeken schrijven naar DWZS voor voorrangsindicaties voor cliënten;
o Contacten onderhouden met externe instanties als DWZS en DWI;

1983-1985: Administratieve en semi-commerciële functie Uitgeverij Interdijk
1976-1983: Commerciële functie (advertentieacquisitie en mediahandling) Uitgeverij Tijl Media
1975-1976 : Administratieve functie NOB Wegtransport
1971-1975: Administratieve functie

Werkervaring

Februari 2015- heden: Projectcoördinator voor ½ jaar.
Bij Wijksteunpunt Wonen Amsterdam West

Projectdoelstelling: 500 huishoudens in Amsterdam West met minimuminkomen of in een schuldhulpverleningstraject krijgen binnen ½ jaar huisbezoek en advies over energiebesparende maatregelen.

o Minima bereiken, informeren en motiveren;
o Organiseren en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten;
o Contact opbouwen/onderhouden met ketenpartners en draagvlak creëren;
o Woningopnames initiëren en inplannen;
o Publiciteit verzorgen;
o Verslaglegging van project;
o Bij het project behorende administratieve werkzaamheden;

Mei 2004-dec 2013: Medewerkster Sociaal Beheer
Bij Woningstichting Rochdale

o Onderzoeken van signalen van onrechtmatige bewoning;
o Veldresearch (huisbezoeken en buurtonderzoek) en deskresearch;
o Voeren van (o.a. confrontatie-) gesprekken met huurders en onderhuurders;
o Correspondentie voeren met huurders en advocaten;
o Participeren in lokale initiatieven aanpak onderhuur;
o Contacten onderhouden met convenantpartners (Politie, Gemeentelijke Diensten als DPG, DWI en DWZS);
o Dossieropbouw voor juridische procedures;
o Als getuige optreden bij rechtszaken;
o Opmaken maand- en kwartaalrapportage;
Aug 2000- mei 2004: Medewerkster Verhuur en Bewonerszaken
Bij Woningstichting Rochdale

o Beoordelen van aanvragen woningruil, medehuurderschap en huisbewaring;
o Adviesgesprekken met (kandidaat)huurders);
o Receptie en baliewerkzaamheden op een rayonkantoor;

Aug 1989-aug 2000: Mentor en groepstrainer
Bij “HVO Querido” in “de Roggeveen”. Maatschappelijke opvang voor vrouwen en kinderen in Amsterdam

o Hulpverlening, advisering, informatie en voorlichting geven;
o Stimuleren participatie op de arbeidsmarkt i.s.m. met DWI;
o Conflictbemiddeling;
o Budgettering en schuldbemiddeling;
o Nederlandse taalles geven;
o Cursussen ontwikkelen en geven;
o Voorzitten bewonersvergaderingen;
o Verzoeken schrijven naar DWZS voor voorrangsindicaties voor cliënten;
o Contacten onderhouden met externe instanties als DWZS en DWI;

1983-1985: Administratieve en semi-commerciële functie Uitgeverij Interdijk
1976-1983: Commerciële functie (advertentieacquisitie en mediahandling) Uitgeverij Tijl Media
1975-1976 : Administratieve functie NOB Wegtransport
1971-1975: Administratieve functie

Lees meer

Opleiding

1985-1989: Hogeschool van Amsterdam Sociaal Pedagogische Hulpverlening
1968-1971: Mavo

o 2002 Vakopleiding verhuurfunctionaris bij FMH;
o 1985 Vooropleiding Sociale Academie;
o 1983 Reclame en marketing Opleiding bij stichting SRM;

o Diverse cursussen gericht op huurrecht en documentherkenning;
o Diverse cursussen gericht op hulpverleningsmethodieken;
o Trainingen omgaan met agressie;

o Sinds januari 2014 volg ik bij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding in Soest de
2 jarige opleiding “stervensbegeleiding”. Deze verwacht ik in december 2015 af te ronden.

Opleiding

1985-1989: Hogeschool van Amsterdam Sociaal Pedagogische Hulpverlening
1968-1971: Mavo

o 2002 Vakopleiding verhuurfunctionaris bij FMH;
o 1985 Vooropleiding Sociale Academie;
o 1983 Reclame en marketing Opleiding bij stichting SRM;

o Diverse cursussen gericht op huurrecht en documentherkenning;
o Diverse cursussen gericht op hulpverleningsmethodieken;
o Trainingen omgaan met agressie;

o Sinds januari 2014 volg ik bij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding in Soest de
2 jarige opleiding “stervensbegeleiding”. Deze verwacht ik in december 2015 af te ronden.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

NEVENACTIVITEITEN, VRIJWILLIGERSWERK EN INTERESSES

o Ik ben een buitenmens en beweeg graag.

o Bestuurslid van VvE Parc des Princess.

o Rondleidster in Villa Bewust van Dynamo. (In Villa Bewust worden bewoners van stadsdeel Amsterdam-Oost door interactieve rondleidingen, workshops en informatiebijeenkomsten geïnformeerd over hoe je met kleine gedragsveranderingen en simpele aanpassingen in de eigen woning, veiliger, gezonder en energiezuiniger kunt wonen).

o Wooncoach in Amsterdam Oost van Huurdersvereniging Amsterdam. (De wooncoach inventariseert de woonbehoeften van 65++ en geeft adviezen en informatie over regelgeving).

o Vrijwilligerswerk als contactclown in verpleeg- en gezinsvervangende tehuizen. (De contactclown wil mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking persoonlijke aandacht geven om isolement en eenzaamheid te voorkomen, interactie te bevorderen en zoveel mogelijk zintuigen te activeren).

Hobby's & interesses

NEVENACTIVITEITEN, VRIJWILLIGERSWERK EN INTERESSES

o Ik ben een buitenmens en beweeg graag.

o Bestuurslid van VvE Parc des Princess.

o Rondleidster in Villa Bewust van Dynamo. (In Villa Bewust worden bewoners van stadsdeel Amsterdam-Oost door interactieve rondleidingen, workshops en informatiebijeenkomsten geïnformeerd over hoe je met kleine gedragsveranderingen en simpele aanpassingen in de eigen woning, veiliger, gezonder en energiezuiniger kunt wonen).

o Wooncoach in Amsterdam Oost van Huurdersvereniging Amsterdam. (De wooncoach inventariseert de woonbehoeften van 65++ en geeft adviezen en informatie over regelgeving).

o Vrijwilligerswerk als contactclown in verpleeg- en gezinsvervangende tehuizen. (De contactclown wil mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking persoonlijke aandacht geven om isolement en eenzaamheid te voorkomen, interactie te bevorderen en zoveel mogelijk zintuigen te activeren).

Lees meer

Eigenschappen

De trefwoorden energiek, gedreven, sociaal en nieuwsgierig zijn op mij van toepassing. In de werksituatie vertalen deze zich naar doorzettingsvermogen, collegialiteit, en oplossingsgerichtheid.

Ik ben een teamspeler met brede kennis, ervaring en deskundigheid in verschillende sectoren als volkshuisvesting, hulpverlening, dienstverlening en acquisitie.

Deze wil ik graag inzetten in functies op sociaal-juridisch of sociaal-agogisch terrein (bijv. gebiedsbeheer; participatie; voorlichting; advisering en ondersteuning, budgetbeheer en schuldhulpverlening, hospice).

Persoonlijke kwaliteiten:

o Communicatief, verbindend en samenwerkingsgericht
o Energiek en enthousiasmerend
o Dienstverlenend en betrokken
o Loyaal en consciëntieus
o Klant- en servicegericht
o Goed in relatiebeheer
o Oog voor verschillende belangen

Eigenschappen

De trefwoorden energiek, gedreven, sociaal en nieuwsgierig zijn op mij van toepassing. In de werksituatie vertalen deze zich naar doorzettingsvermogen, collegialiteit, en oplossingsgerichtheid.

Ik ben een teamspeler met brede kennis, ervaring en deskundigheid in verschillende sectoren als volkshuisvesting, hulpverlening, dienstverlening en acquisitie.

Deze wil ik graag inzetten in functies op sociaal-juridisch of sociaal-agogisch terrein (bijv. gebiedsbeheer; participatie; voorlichting; advisering en ondersteuning, budgetbeheer en schuldhulpverlening, hospice).

Persoonlijke kwaliteiten:

o Communicatief, verbindend en samenwerkingsgericht
o Energiek en enthousiasmerend
o Dienstverlenend en betrokken
o Loyaal en consciëntieus
o Klant- en servicegericht
o Goed in relatiebeheer
o Oog voor verschillende belangen

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 3 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Tijdelijk, Bijbaan, Gedetacheerd
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van janny samsom te bekijken

Mijn documenten