• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Heden: Freelancer
• Particuliere opdrachten loopbaanbegeleiding, reintegratie, arbeidsmarktverkenning en jobhunting
• Tevens geef ik groepstrainingen Theatersport met weerbaarheid aan kinderen.

Verzuimmanager Compass-Group mei 2015-april 2016
• Verzuimbegeleiding vanaf de 1e ziektedag tot einde wachttijd/ 2e ziektejaar (eigen personeel).
• Handhaving en coaching op richtlijnen inzake privacy en STeCr.
• Coaching/begeleiding en voorlichting aan leidinggevenden inzake nieuw verzuimbeleid en het gebruik van nieuw verzuimprogramma Verzuimsignaal
• Besluitvorming inzet en opvolging aan interventies; van bedrijfsarts tot bijv mediation of Spoor 2 traject.
• Periodieke overleggen met behandelaars van ingekochte begeleidingstrajecten ter navolging kwaliteit.

Verzuim Manager Health Care okt 2013 –okt 2014
Functie inhoud:
• Coaching leidinggevenden in verzuimbegeleiding en communicatie
• Verzuimbegeleiding vanaf de 1e ziektedag tot einde wachttijd/ 2e ziektejaar, ERD
• Training en voorlichting in gebruik van het verzuimprogramma en de protocollen verzuimregistratie conform richtlijn Stecr
• Navolging WvP afhankelijk van het soort contract wat de klant heeft
• Besluitvorming inzet en opvolging aan interventies; van bedrijfsarts tot bijv mediation of Spoor 2 traject
• Vraagbaak voor klanten inzake problematische casuïstiek: bijv vervroegde WIA aanvraag, mogelijkheden voor tegemoetkomingen van verzekeraars of regels bij opname in reguliere gezondheidszorg
• Periodieke overleggen met behandelaars van trajecten ter navolging kwaliteit
• Pro-actief voorlichting bieden aan opdrachtgevers en werknemers voor eigen aandeel verantwoordelijkheid en verplichtingen conform UWV eisen en WvP/ BeZaVa.
• Relatiebeheer en het genereren van nieuwe opdrachten/ voortzetting opdrachten


Verzuimcoördinator V&D, Tijdelijke opdracht feb 2013 – okt 2013
Functie inhoud:
• De eerste 11 weken ziekteverzuim begeleiding en verzuimadvisering in het kader van de Wet verbetering Poortwachter met de focus op nog bestaande arbeidsmogelijkheden en het realiseren van alternatieve werkhervatting.
• Advisering en coaching aangaande frequent verzuim en communicatie aan direct leidinggevenden.
• Telefonische Triage.
• Besluitvorming inzetten bedrijfsarts, verzuimadviseur en verzuimpreventie instrumenten.
• Targets realiseren: verzuim terugdringen/ caseload waarborgen.
• Werkgever en werknemer informeren en adviseren over vervolgprocedures na 6e ziekteweek.Verzuimconsulent Randstad Holding, Tijdelijke opdracht mei 2012 – jan 2013
Functie inhoud (methode Marleen Teunis):
• De eerste 13 weken ziekteverzuim begeleiding en verzuimadvisering.
• Navolging geven in het kader van de Wet verbetering Poortwachter met de focus op mogelijkheden en het realiseren van alternatieve werkhervatting.
• Telefonische Triage methode “Werken, iedereen wordt er beter van”.
• Besluitvorming inzetten bedrijfsarts en verzuimpreventie instrumenten.
• Advisering ziekteverzuim inzake contractuele aspecten uitzendbranche.
• Targets realiseren: verzuim terugdringen/ caseload waarborgen.
• Werkgever en werknemer adviseren over het vervolgprocedures na 13e week.Medior Loopbaanadviseur en Kwaliteitsmedewerker Aob-Compaz 2010 - 2012
Functie inhoud loopbaanadviseur:
• Trainingen effectieve communicatie en zelf presentatie
• Individuele coaching/advisering in persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvraagstukken.
• Outplacement, IRO, Spoor 2 re-integratie begeleiding.
• Advisering werkgevers en opdrachtgevers trajectmogelijkheden bij Outplacement,
Spoor 2 en handhaving Wet Poortwachter.
• Relatiebeheer en het genereren van nieuwe opdrachten/ voortzetting opdrachten
• Beroepskeuze onderzoek/ advies en opleidingsadvies.
• Acquisitie/ jobhunting


Functie- inhoud kwaliteitsmedewerker Spoor 2 en Re-integratie begeleiding:
• Inwerken en begeleiden van nieuwe adviseurs en van collega adviseurs die extra begeleiding nodig hadden.
• Protocolbewaking Spoor 2 (opstellen protocollen en begeleiding bij uitvoering).
• Kwaliteitsniveau bewaken middels intervisiegesprekken, rapportagecontroles, coaching
on the job.


Loopbaanbegeleider en Re-integratiecoach bij Eikema Re-integratie 2006-2009
Functie inhoud:
• Groepstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktbenadering
• Opleidingsadvies, sterkte-zwakte analyses en beroepskeuze onderzoeken
• Kandidaten motiveren, stimuleren en activeren tot zelfredzaamheid in werkgeversbenadering en persoonlijke profilering
• Individuele coaching persoonlijke effectiviteit, arbeidsethos en sollicitatievaardigheden
• Klantenbestand: Outplacements/Particulieren/WW/ WIA/ WWB en Wajong
• Administratief: plaatsingsplannen, voortgangsrapportages, adviesrapportages en re- integratieplannen
• Acquisitie, klantennetwerk onderhouden


Re-integratie adviseur Pluswerk: Project Gemeente Zeist (2006)
Functie inhoud:
• Intakes WWB aanvragen
• Analyse en evaluatie dossiers reintegratie activiteiten
• Administratieve afhandeling van wijzigingen in GWS
• Advisering vervolgtrajecten adhv dossierscreening en face-to-face gesprekken
• Klantenbestand: WWB/ Wajong


Re-integratie Adviseur bij Valkenbosch Consultancy ID Project (2005- 2006)
Functie inhoud:
• Intakes en eindadviesgesprekken WIA-ID klantenbestand
• Het analyseren en interpreteren van assessmentscores
• Sterkte/zwakte analyses
• Trainingsacteur rollenspellen in assessments
• Plan van aanpak voor toekomst en adviesrapportages arbeidsmarkt
• Analyse afstand tot de arbeidsmarkt en advisering eventuele benodigde omscholing
• Slecht-nieuws gesprekken en ontwikkel-feedbackgesprekken
• Administratief: adviesrapportages en dossierafhandeling
Trainer en re-integratie coach bij KLIQ (2003-2005)
Functie inhoud:
• Groepstrainingen voor uitkeringsgerechtigden en outplacementkandidaten
• Een-op-een coaching zowel face-to-face als digitaal/ telefonisch
• Schrijven van trainingen, workshops en lesmateriaal
• Omscholings- en bijscholingsadvies
• Klantenbestand: Outplacements/Particulieren/WW/ WIA/ WWB en Wajong
• Trainingsacteur rollenspellen
• Beroepskeuze onderzoek en scholingsadvies
• Netwerken onderhouden met werkgevers en betrokken instanties
• Acquisitie

Teamopleider bij PGB Kantoor, SVB (2001-2003)
Functie inhoud:
• Groepsopleidingen aan nieuwe medewerkers voor het klantcontactteam PGB
• Individuele coaching ter verbetering van individuele prestaties
• Ontwikkelen en schrijven van trainingen, workshops en lesmateriaal/handleidingen ter verbetering van de klantvriendelijkheid
• Voorlichting en Workshops organiseren en uitvoeren ter kwaliteitsbewaking en ter verbetering klantcommunicatie
• Administratieve verwerking PGB aanvragen
• Voorlichting geven aan klanten inzake PGB aanvraag en wijzigingen

Trainer Callcenter bij Yacht Technologies (2000)
Functie inhoud:
• Intakegesprekken en probleemanalyse telefonische sales
• Persoonlijke effectiviteitgesprekken teamleden callcenter
• Ontwikkelen, schrijven en uitvoeren van telefoontrainingen

Werkervaring

Heden: Freelancer
• Particuliere opdrachten loopbaanbegeleiding, reintegratie, arbeidsmarktverkenning en jobhunting
• Tevens geef ik groepstrainingen Theatersport met weerbaarheid aan kinderen.

Verzuimmanager Compass-Group mei 2015-april 2016
• Verzuimbegeleiding vanaf de 1e ziektedag tot einde wachttijd/ 2e ziektejaar (eigen personeel).
• Handhaving en coaching op richtlijnen inzake privacy en STeCr.
• Coaching/begeleiding en voorlichting aan leidinggevenden inzake nieuw verzuimbeleid en het gebruik van nieuw verzuimprogramma Verzuimsignaal
• Besluitvorming inzet en opvolging aan interventies; van bedrijfsarts tot bijv mediation of Spoor 2 traject.
• Periodieke overleggen met behandelaars van ingekochte begeleidingstrajecten ter navolging kwaliteit.

Verzuim Manager Health Care okt 2013 –okt 2014
Functie inhoud:
• Coaching leidinggevenden in verzuimbegeleiding en communicatie
• Verzuimbegeleiding vanaf de 1e ziektedag tot einde wachttijd/ 2e ziektejaar, ERD
• Training en voorlichting in gebruik van het verzuimprogramma en de protocollen verzuimregistratie conform richtlijn Stecr
• Navolging WvP afhankelijk van het soort contract wat de klant heeft
• Besluitvorming inzet en opvolging aan interventies; van bedrijfsarts tot bijv mediation of Spoor 2 traject
• Vraagbaak voor klanten inzake problematische casuïstiek: bijv vervroegde WIA aanvraag, mogelijkheden voor tegemoetkomingen van verzekeraars of regels bij opname in reguliere gezondheidszorg
• Periodieke overleggen met behandelaars van trajecten ter navolging kwaliteit
• Pro-actief voorlichting bieden aan opdrachtgevers en werknemers voor eigen aandeel verantwoordelijkheid en verplichtingen conform UWV eisen en WvP/ BeZaVa.
• Relatiebeheer en het genereren van nieuwe opdrachten/ voortzetting opdrachten


Verzuimcoördinator V&D, Tijdelijke opdracht feb 2013 – okt 2013
Functie inhoud:
• De eerste 11 weken ziekteverzuim begeleiding en verzuimadvisering in het kader van de Wet verbetering Poortwachter met de focus op nog bestaande arbeidsmogelijkheden en het realiseren van alternatieve werkhervatting.
• Advisering en coaching aangaande frequent verzuim en communicatie aan direct leidinggevenden.
• Telefonische Triage.
• Besluitvorming inzetten bedrijfsarts, verzuimadviseur en verzuimpreventie instrumenten.
• Targets realiseren: verzuim terugdringen/ caseload waarborgen.
• Werkgever en werknemer informeren en adviseren over vervolgprocedures na 6e ziekteweek.Verzuimconsulent Randstad Holding, Tijdelijke opdracht mei 2012 – jan 2013
Functie inhoud (methode Marleen Teunis):
• De eerste 13 weken ziekteverzuim begeleiding en verzuimadvisering.
• Navolging geven in het kader van de Wet verbetering Poortwachter met de focus op mogelijkheden en het realiseren van alternatieve werkhervatting.
• Telefonische Triage methode “Werken, iedereen wordt er beter van”.
• Besluitvorming inzetten bedrijfsarts en verzuimpreventie instrumenten.
• Advisering ziekteverzuim inzake contractuele aspecten uitzendbranche.
• Targets realiseren: verzuim terugdringen/ caseload waarborgen.
• Werkgever en werknemer adviseren over het vervolgprocedures na 13e week.Medior Loopbaanadviseur en Kwaliteitsmedewerker Aob-Compaz 2010 - 2012
Functie inhoud loopbaanadviseur:
• Trainingen effectieve communicatie en zelf presentatie
• Individuele coaching/advisering in persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvraagstukken.
• Outplacement, IRO, Spoor 2 re-integratie begeleiding.
• Advisering werkgevers en opdrachtgevers trajectmogelijkheden bij Outplacement,
Spoor 2 en handhaving Wet Poortwachter.
• Relatiebeheer en het genereren van nieuwe opdrachten/ voortzetting opdrachten
• Beroepskeuze onderzoek/ advies en opleidingsadvies.
• Acquisitie/ jobhunting


Functie- inhoud kwaliteitsmedewerker Spoor 2 en Re-integratie begeleiding:
• Inwerken en begeleiden van nieuwe adviseurs en van collega adviseurs die extra begeleiding nodig hadden.
• Protocolbewaking Spoor 2 (opstellen protocollen en begeleiding bij uitvoering).
• Kwaliteitsniveau bewaken middels intervisiegesprekken, rapportagecontroles, coaching
on the job.


Loopbaanbegeleider en Re-integratiecoach bij Eikema Re-integratie 2006-2009
Functie inhoud:
• Groepstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktbenadering
• Opleidingsadvies, sterkte-zwakte analyses en beroepskeuze onderzoeken
• Kandidaten motiveren, stimuleren en activeren tot zelfredzaamheid in werkgeversbenadering en persoonlijke profilering
• Individuele coaching persoonlijke effectiviteit, arbeidsethos en sollicitatievaardigheden
• Klantenbestand: Outplacements/Particulieren/WW/ WIA/ WWB en Wajong
• Administratief: plaatsingsplannen, voortgangsrapportages, adviesrapportages en re- integratieplannen
• Acquisitie, klantennetwerk onderhouden


Re-integratie adviseur Pluswerk: Project Gemeente Zeist (2006)
Functie inhoud:
• Intakes WWB aanvragen
• Analyse en evaluatie dossiers reintegratie activiteiten
• Administratieve afhandeling van wijzigingen in GWS
• Advisering vervolgtrajecten adhv dossierscreening en face-to-face gesprekken
• Klantenbestand: WWB/ Wajong


Re-integratie Adviseur bij Valkenbosch Consultancy ID Project (2005- 2006)
Functie inhoud:
• Intakes en eindadviesgesprekken WIA-ID klantenbestand
• Het analyseren en interpreteren van assessmentscores
• Sterkte/zwakte analyses
• Trainingsacteur rollenspellen in assessments
• Plan van aanpak voor toekomst en adviesrapportages arbeidsmarkt
• Analyse afstand tot de arbeidsmarkt en advisering eventuele benodigde omscholing
• Slecht-nieuws gesprekken en ontwikkel-feedbackgesprekken
• Administratief: adviesrapportages en dossierafhandeling
Trainer en re-integratie coach bij KLIQ (2003-2005)
Functie inhoud:
• Groepstrainingen voor uitkeringsgerechtigden en outplacementkandidaten
• Een-op-een coaching zowel face-to-face als digitaal/ telefonisch
• Schrijven van trainingen, workshops en lesmateriaal
• Omscholings- en bijscholingsadvies
• Klantenbestand: Outplacements/Particulieren/WW/ WIA/ WWB en Wajong
• Trainingsacteur rollenspellen
• Beroepskeuze onderzoek en scholingsadvies
• Netwerken onderhouden met werkgevers en betrokken instanties
• Acquisitie

Teamopleider bij PGB Kantoor, SVB (2001-2003)
Functie inhoud:
• Groepsopleidingen aan nieuwe medewerkers voor het klantcontactteam PGB
• Individuele coaching ter verbetering van individuele prestaties
• Ontwikkelen en schrijven van trainingen, workshops en lesmateriaal/handleidingen ter verbetering van de klantvriendelijkheid
• Voorlichting en Workshops organiseren en uitvoeren ter kwaliteitsbewaking en ter verbetering klantcommunicatie
• Administratieve verwerking PGB aanvragen
• Voorlichting geven aan klanten inzake PGB aanvraag en wijzigingen

Trainer Callcenter bij Yacht Technologies (2000)
Functie inhoud:
• Intakegesprekken en probleemanalyse telefonische sales
• Persoonlijke effectiviteitgesprekken teamleden callcenter
• Ontwikkelen, schrijven en uitvoeren van telefoontrainingen

Lees meer

Opleiding

Universitaire opleiding bij Sociale Wetenschappen Utrecht: Communicatie, Cultuur en Identiteit.

Overige opleidingen en trainingen, van heden naar verleden:
2014 Training Personal Empowerment Your Essential Self (YES), Tri-Energetica
2012 Training Verzuimbeheersing methode Marleen Teunis
2007 Post Bachelor Opleiding Loopbaanbegeleider, NCOI, Utrecht
2006 Training Adviesvaardigheden, Valkenbosch Consultancy
2004 Training Effectiviteit als Trainer, Het Syndicaat
2004 Training Kernkwadranten Hofman en RET, Het Syndicaat
2004 NLP Bedrijfscommunicatie en Gedragsverandering, Academie voor NLP
2003 Persoonlijke Effectiviteit voor trainers, Molenaar en Molenaar
2003 Leiderschap voor trainers,Trainingsbureau Match
2003 Loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining, Training voor trainers, United Restart
2003 Alternatieve Werkvormen en Mind-Mapping voor trainers, SVB interne bedrijfstraining
2003 Time Management, Molenaar en Molenaar
2001 - 2004 Vier cursussen theatervorming en theatersport

Opleiding

Universitaire opleiding bij Sociale Wetenschappen Utrecht: Communicatie, Cultuur en Identiteit.

Overige opleidingen en trainingen, van heden naar verleden:
2014 Training Personal Empowerment Your Essential Self (YES), Tri-Energetica
2012 Training Verzuimbeheersing methode Marleen Teunis
2007 Post Bachelor Opleiding Loopbaanbegeleider, NCOI, Utrecht
2006 Training Adviesvaardigheden, Valkenbosch Consultancy
2004 Training Effectiviteit als Trainer, Het Syndicaat
2004 Training Kernkwadranten Hofman en RET, Het Syndicaat
2004 NLP Bedrijfscommunicatie en Gedragsverandering, Academie voor NLP
2003 Persoonlijke Effectiviteit voor trainers, Molenaar en Molenaar
2003 Leiderschap voor trainers,Trainingsbureau Match
2003 Loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining, Training voor trainers, United Restart
2003 Alternatieve Werkvormen en Mind-Mapping voor trainers, SVB interne bedrijfstraining
2003 Time Management, Molenaar en Molenaar
2001 - 2004 Vier cursussen theatervorming en theatersport

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Theatersport, Muziek.

Hobby's & interesses

Theatersport, Muziek.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Kunst & Cultuur
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Gedetacheerd
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden