• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Projectleider onderwijskundige ontwikkeling (t.b.v. e-learning)
Bedrijf : Parnassia Groep
Periode : april 2014 – april 2015
Werkzaamheden : Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het (mede)leiden van
ontwikkelprojecten van zowel standaard als (blended) maatwerktrainingen voor de afdeling Bedrijfsscholing. Dit bestaat uit:
Het organiseren en leiden van ontwikkel- en inkoopprojecten en tijdig signaleren van bedreigingen
Input leveren voor het opstellen van een business case bij aanvang van een project.
Het onderzoeken van de opleidingsnoodzaak, formuleren van leerdoelen en het kiezen van didactische concepten, modellen en werkvormen.
Het aansturen, coachen en begeleiden van inhoudsdeskundigen op het vlak van ontwerpkunde, didactiek en ze gemotiveerd houden
Zelf hands-on meebouwen aan (blended) leeroplossingen.
Ondersteunen bij het afhandelen van de administratieve en logistieke inbedding voor de implementatie van onderwijsmodules.
Onderzoeken van de kwaliteit van onderwijs en een bijdrage leveren voor het opstellen van verbeterplannen.
Bijdrage leveren aan het onderzoeken en experimenteren met nieuwe (digitale) onderwijsvormen.

Onderzoekscoördinator (tijdelijke functie i.v.m. overname zwangerschapsverlof)
Bedrijf : Arkin
Periode : april 2013 – april 2014
Werkzaamheden : Coördineren van het TOP onderzoek (Terugval Onderzoek Preventie).
Dit is een onderzoek dat zich richt op terugvalpreventie bij depressie. Registratie van en contact met cliënten die geïncludeerd zijn in het onderzoek, aansturen van onderzoeksassistenten, werving vergroten, persberichten schrijven, onderhoud website/social media, contacten onderhouden met collega GGZ-instellingen,

Projectondersteuner
Bedrijf : Arkin
Periode : februari 2013 – april 2013
Werkzaamheden : Zorgdragen voor de totstandkoming van de seminars, trainingen en overige uitvoering van het leiderschapsprogramma. Mede zorgdragen voor een effectieve overlegstructuur tussen opdrachtgever, curriculumcommissie, participatiecommissie en werkgroep. Bewaken van de uitvoering van het project op inhoud en qua beheer (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie). Mede verantwoordelijk voor communicatie betreffende het project.

Adviseur training & ontwikkeling (tijdelijke functie i.v.m. overname zwangerschapsverlof)
Bedrijf : Arkin
Periode : augustus 2012 – februari 2013
Werkzaamheden : Het ontwikkelen van scholingstrajecten in nauwe aansluiting op de behoefte van de organisatie en op maat voor de organisatieonderdelen. Adviseren over de opleidingsjaarplannen van de clusters en bijdragen aan de ontwikkeling van deze plannen. Samen met inhoudsdeskundigen ontwerpen van nieuw trainingsaanbod en het bewaken van de kwaliteit van het bestaande aanbod.


Mentor (brugklas)
Bedrijf : Dunamare Onderwijsgroep (Vellesan college)
Periode : september 2011 – augustus 2012
Werkzaamheden : Wiskundeles geven aan MAVO leerjaar 1, rekenonderwijs geven aan MAVO leerjaar 1 en 2. (zowel lesgebonden taken als niet-lesgebonden taken). Economieles geven aan MAVO leerjaar 2 en 4 (eindexamenklas)
Verzorgen van studiebegeleiding voor de vakken economie en wiskunde.

Zwangerschapsverlof t/m 4 januari 2011

Opleidingscoördinator
Bedrijf : Avenance Nederland B.V.
Periode : mei 2008 – juni 2010
Werkzaamheden : Vertalen van het opleidingsbeleid naar concrete opleidingsplannen, adviseren van het lijnmanagement en de medewerkers over de concrete invulling van de opleidingsbehoefte, teneinde de operatie in de ontwikkeling bij te staan. Zorgdragen voor managementinformatie en databasebeheer, het formeren van opleidingsgroepen, het verzorgen van uitnodigingen en het verzorgen van opleiders, opleidingslokalen en trainers.
Signaleren van relevante ontwikkelingen en trends binnen het eigen vakgebied en vanuit het financiële beheer zorgdragen voor financiële rapportages.
Ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van trainingen. Het geven van trainingen en workshops voor managers en medewerkers.

jr. Partner Manager
Bedrijf : Orange Nederland Breedband B.V.
Periode : juni 2007 – april 2008
Werkzaamheden : De communicatie verzorgen tussen externe partners (callcenters) en relevante afdelingen in het bedrijf, procesbeschrijvingen maken, ad hoc problemen oplossen, projecten begeleiden, kwaliteitsverbeteringen aandragen/uitvoeren, kwaliteitstesten uitvoeren, analyses maken.

Docent economie en Engels
Bedrijf : Dunamare onderwijsgroep (Coornhert Lyceum)
Periode : augustus 2003 – juni 2007
Werkzaamheden : Lesgeven aan leerlingen in de onderbouw van niveau VMBO-TL/HAVO/VWO en eindexamenklassen VMBO-TL (zowel de lesgebonden taken als de niet-lesgebonden taken)

Junior associate at the international department
Bedrijf : PricewaterhouseCoopers
Periode : september 2002 – juni 2004
Werkzaamheden : Controlewerkzaamheden, financiële verslaglegging, bedrijfsbezoeken.

Callcenter agent/trainer
Bedrijf : Tesselaar marketing services
Periode : september 1997 – augustus 2002
Werkzaamheden : Inbound- en outboundgesprekken voeren, later als senior ook trainen/aansturen van medewerkers.

Vanaf 1996 tijdens school/studie diverse bijbanen gehad zoals, klantenservicemedewerker, caissière, vulhulp.

Werkervaring

Projectleider onderwijskundige ontwikkeling (t.b.v. e-learning)
Bedrijf : Parnassia Groep
Periode : april 2014 – april 2015
Werkzaamheden : Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het (mede)leiden van
ontwikkelprojecten van zowel standaard als (blended) maatwerktrainingen voor de afdeling Bedrijfsscholing. Dit bestaat uit:
Het organiseren en leiden van ontwikkel- en inkoopprojecten en tijdig signaleren van bedreigingen
Input leveren voor het opstellen van een business case bij aanvang van een project.
Het onderzoeken van de opleidingsnoodzaak, formuleren van leerdoelen en het kiezen van didactische concepten, modellen en werkvormen.
Het aansturen, coachen en begeleiden van inhoudsdeskundigen op het vlak van ontwerpkunde, didactiek en ze gemotiveerd houden
Zelf hands-on meebouwen aan (blended) leeroplossingen.
Ondersteunen bij het afhandelen van de administratieve en logistieke inbedding voor de implementatie van onderwijsmodules.
Onderzoeken van de kwaliteit van onderwijs en een bijdrage leveren voor het opstellen van verbeterplannen.
Bijdrage leveren aan het onderzoeken en experimenteren met nieuwe (digitale) onderwijsvormen.

Onderzoekscoördinator (tijdelijke functie i.v.m. overname zwangerschapsverlof)
Bedrijf : Arkin
Periode : april 2013 – april 2014
Werkzaamheden : Coördineren van het TOP onderzoek (Terugval Onderzoek Preventie).
Dit is een onderzoek dat zich richt op terugvalpreventie bij depressie. Registratie van en contact met cliënten die geïncludeerd zijn in het onderzoek, aansturen van onderzoeksassistenten, werving vergroten, persberichten schrijven, onderhoud website/social media, contacten onderhouden met collega GGZ-instellingen,

Projectondersteuner
Bedrijf : Arkin
Periode : februari 2013 – april 2013
Werkzaamheden : Zorgdragen voor de totstandkoming van de seminars, trainingen en overige uitvoering van het leiderschapsprogramma. Mede zorgdragen voor een effectieve overlegstructuur tussen opdrachtgever, curriculumcommissie, participatiecommissie en werkgroep. Bewaken van de uitvoering van het project op inhoud en qua beheer (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie). Mede verantwoordelijk voor communicatie betreffende het project.

Adviseur training & ontwikkeling (tijdelijke functie i.v.m. overname zwangerschapsverlof)
Bedrijf : Arkin
Periode : augustus 2012 – februari 2013
Werkzaamheden : Het ontwikkelen van scholingstrajecten in nauwe aansluiting op de behoefte van de organisatie en op maat voor de organisatieonderdelen. Adviseren over de opleidingsjaarplannen van de clusters en bijdragen aan de ontwikkeling van deze plannen. Samen met inhoudsdeskundigen ontwerpen van nieuw trainingsaanbod en het bewaken van de kwaliteit van het bestaande aanbod.


Mentor (brugklas)
Bedrijf : Dunamare Onderwijsgroep (Vellesan college)
Periode : september 2011 – augustus 2012
Werkzaamheden : Wiskundeles geven aan MAVO leerjaar 1, rekenonderwijs geven aan MAVO leerjaar 1 en 2. (zowel lesgebonden taken als niet-lesgebonden taken). Economieles geven aan MAVO leerjaar 2 en 4 (eindexamenklas)
Verzorgen van studiebegeleiding voor de vakken economie en wiskunde.

Zwangerschapsverlof t/m 4 januari 2011

Opleidingscoördinator
Bedrijf : Avenance Nederland B.V.
Periode : mei 2008 – juni 2010
Werkzaamheden : Vertalen van het opleidingsbeleid naar concrete opleidingsplannen, adviseren van het lijnmanagement en de medewerkers over de concrete invulling van de opleidingsbehoefte, teneinde de operatie in de ontwikkeling bij te staan. Zorgdragen voor managementinformatie en databasebeheer, het formeren van opleidingsgroepen, het verzorgen van uitnodigingen en het verzorgen van opleiders, opleidingslokalen en trainers.
Signaleren van relevante ontwikkelingen en trends binnen het eigen vakgebied en vanuit het financiële beheer zorgdragen voor financiële rapportages.
Ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van trainingen. Het geven van trainingen en workshops voor managers en medewerkers.

jr. Partner Manager
Bedrijf : Orange Nederland Breedband B.V.
Periode : juni 2007 – april 2008
Werkzaamheden : De communicatie verzorgen tussen externe partners (callcenters) en relevante afdelingen in het bedrijf, procesbeschrijvingen maken, ad hoc problemen oplossen, projecten begeleiden, kwaliteitsverbeteringen aandragen/uitvoeren, kwaliteitstesten uitvoeren, analyses maken.

Docent economie en Engels
Bedrijf : Dunamare onderwijsgroep (Coornhert Lyceum)
Periode : augustus 2003 – juni 2007
Werkzaamheden : Lesgeven aan leerlingen in de onderbouw van niveau VMBO-TL/HAVO/VWO en eindexamenklassen VMBO-TL (zowel de lesgebonden taken als de niet-lesgebonden taken)

Junior associate at the international department
Bedrijf : PricewaterhouseCoopers
Periode : september 2002 – juni 2004
Werkzaamheden : Controlewerkzaamheden, financiële verslaglegging, bedrijfsbezoeken.

Callcenter agent/trainer
Bedrijf : Tesselaar marketing services
Periode : september 1997 – augustus 2002
Werkzaamheden : Inbound- en outboundgesprekken voeren, later als senior ook trainen/aansturen van medewerkers.

Vanaf 1996 tijdens school/studie diverse bijbanen gehad zoals, klantenservicemedewerker, caissière, vulhulp.

Lees meer

Opleiding

2e graads bevoegdheid leraar bedrijfseconomie
Educatieve Hogeschool van Amsterdam
September 2004 - 2006, diploma behaald op 22 juni 2006

2e graads bevoegdheid leraar algemene economie
Educatieve Hogeschool van Amsterdam
September 2004 - 2006, diploma behaald op 22 juni 2006
Vakkenpakket: vakdidactiek, communicatie, openbare financiën, micro economie, modellen, economische orde en groei, geschiedenis van het economisch denken, intercultureel onderwijs, leerlingbegeleiding, onderwijskunde, kantoor en verkooppraktijk, etc.

HEAO, bedrijfseconomie, duaal
2000 – 2004, diploma behaald op 14 juli 2004
Vakkenpakket: bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene economie, commerciële economie, statistiek, calculatie, recht, informatiekunde, management en organisatie, administratieve organisatie, ondernemingsrecht etc.
Tijdens de studie werkte ik bij Pricewaterhouse Coopers om diverse vakken in de praktijk te voltooien.

Vwo 5+
Linnaeus College Haarlem/Hogeschool Inholland Haarlem
1999 - 2000, certificaat behaald in 2000

Mavo / Havo
Linnaeus College Haarlem
1994 - 1999, diploma behaald in 1997/1999

Opleiding

2e graads bevoegdheid leraar bedrijfseconomie
Educatieve Hogeschool van Amsterdam
September 2004 - 2006, diploma behaald op 22 juni 2006

2e graads bevoegdheid leraar algemene economie
Educatieve Hogeschool van Amsterdam
September 2004 - 2006, diploma behaald op 22 juni 2006
Vakkenpakket: vakdidactiek, communicatie, openbare financiën, micro economie, modellen, economische orde en groei, geschiedenis van het economisch denken, intercultureel onderwijs, leerlingbegeleiding, onderwijskunde, kantoor en verkooppraktijk, etc.

HEAO, bedrijfseconomie, duaal
2000 – 2004, diploma behaald op 14 juli 2004
Vakkenpakket: bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene economie, commerciële economie, statistiek, calculatie, recht, informatiekunde, management en organisatie, administratieve organisatie, ondernemingsrecht etc.
Tijdens de studie werkte ik bij Pricewaterhouse Coopers om diverse vakken in de praktijk te voltooien.

Vwo 5+
Linnaeus College Haarlem/Hogeschool Inholland Haarlem
1999 - 2000, certificaat behaald in 2000

Mavo / Havo
Linnaeus College Haarlem
1994 - 1999, diploma behaald in 1997/1999

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

lezen (m.n. psychologie/pedagogiek/fantasy), opvoeding, organiseren, patisserie, wielrennen

Hobby's & interesses

lezen (m.n. psychologie/pedagogiek/fantasy), opvoeding, organiseren, patisserie, wielrennen

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Cynthia Kamer te bekijken