• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014 Partij van de Arbeid, Gewest Gelderland Medewerker Gewestelijk Bestuur. Taken: ondersteunen van het Bestuur in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten. Afspraken inplannen, contacten onderhouden met kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen, bestuurders en leden, correspondentie afhandelen, archiveren. Assisteren bij campagnewerkzaamheden als het bijhouden van de activiteitenkalender en contacten onderhouden met de organisatoren.

2013 Kapel Onder de Bogen, Park Dekkerswald Groesbeek
Taken als vrijwilliger: gasten ontvangen en begeleiden bij exposities en concerten. Daarnaast schrijf ik persberichten en onderhoud contact met de pers.

2012 PR-medewerker bij Stichting MULTIDAG, dagopvang voor multiculturele ouderen. Taken: contacten leggen met de doelgroepen en de pers, huisstijl beheren, voorlichting geven, beheren van de website, schrijven van publiciteitmateriaal, bijeenkomsten organiseren, zoals '140 jaar emigratie Hindoestanen naar Suriname' in samenwerking met externe partners.

2012 1 mei – 15 juni
Managementassistent bij ROC Rijn IJssel, secretariaat Intern Service Bedrijf (ISB). Taken: de vier managers en directeur ondersteunen door afspraken in te plannen en te controleren, door vergaderingen voor te bereiden, door te notuleren, verspreiden van stukken en (digitaal) archiveren. Externe- en interne contacten te woord staan en correspondentie afhandelen.

2010 maart - 2011 aug.
Docent bij ROC Rijn IJssel in Arnhem. Taken: leerlingen van JM&ZD tweedejaars begeleiden in de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Integrale opdrachtbegeleiding en intervisie geven aan de studenten die stage lopen. Stagebezoeken afleggen, voorlichting geven aan en contact onderhouden met het werkveld.
Docent Nederlands bij CIOS ROC Rijn IJssel in Arnhem.
Taken: doceren van spelling, spreek-, lees-, schrijf- , luistervaardigheid en grammatica aan eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten. Bijhouden van documentatie voor leerlingenadministratie.

2007 sept. 2010 jan.
Interim-coördinator spreekuur bij Het Inter-Lokaal in Nijmegen, een sociaal juridisch adviesbureau voor allochtonen. Taken: aansturen en inhoudelijke ondersteuning geven aan medewerkers spreekuur. Coachen van telefonistes/receptionistes en stagiairs op mbo-niveau. Cliënten voor bijzondere zorg doorverwijzen naar maatschappelijke instellingen en UWV. Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen en het UWV-werkbedrijf. Vergaderingen leiden en workshops organiseren voor de medewerkers. Notuleren. Organiseren van bijeenkomsten, roosters maken, de nieuwsbrief schrijven.

2006 jan. 2007 mei
Fractiemedewerker en bestuursassistent Provinciale Staten PvdA-Gelderland, in Arnhem ter ondersteuning van de verkiezingscampagne 2007. Taken: coördineren van de informatiestroom, campagneagenda bijhouden, organiseren van bijeenkomsten, notuleren van de fractie- en bestuursvergaderingen plus verkiezingsbijeenkomsten, verwerken en verspreiden van statenstukken, coördinatie van de nieuwsbrief aan de leden, verwerken van post, email en de agenda beheren van het Gewestelijk bestuur plus de website.
2004
Tijdelijke functies zoals: secretarieel medewerker. Bureau Routine, organisatiebureau voor congressen en evenementen, Nijmegen. Toezichthouder verslavingszorg bij het Multi Functioneel Centrum de Grift in Nijmegen. Ondersteunend directiesecretaresse. Arbo Unie B.V, Boxmeer.

2002 sept. 2003 sept.
PR-medewerker/office manager bij In Spe te Arnhem. Taken: schoolprojecten opzetten en coördineren. Vrijwilligers, docenten en scholieren en politici werven voor de projecten. Eindrapporten schrijven voor de beleidsmedewerker van de Provincie. Schrijven van de nieuwsbrief, persberichten. Contacten onderhouden met de media. Presentaties verzorgen. Financiën beheren.

1994 aug. 2002 sept.
Begeleider Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers ( AMA's) bij stichting HBV, Nijmegen. Taken: toezicht houden op de woonsituatie en persoonlijke begeleiding.
Contacten onderhouden met omwonenden en instanties. Begeleiden bij het integratieproces in de Nederlandse samenleving.

1973 1994 Groepsleidster bij kinderen met ernstige gedragsproblemen. Behandeling en Observatiecentrum Dominicus, Molenhoek. Mentor begeleide kamerbewoning. De Drempel in Velp. Groepsleidster in diverse groepen bij jongeren in de leeftijd van 518 jaar. Stichting Lindenhout, Nijmegen.

Werkervaring

2014 Partij van de Arbeid, Gewest Gelderland Medewerker Gewestelijk Bestuur. Taken: ondersteunen van het Bestuur in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten. Afspraken inplannen, contacten onderhouden met kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen, bestuurders en leden, correspondentie afhandelen, archiveren. Assisteren bij campagnewerkzaamheden als het bijhouden van de activiteitenkalender en contacten onderhouden met de organisatoren.

2013 Kapel Onder de Bogen, Park Dekkerswald Groesbeek
Taken als vrijwilliger: gasten ontvangen en begeleiden bij exposities en concerten. Daarnaast schrijf ik persberichten en onderhoud contact met de pers.

2012 PR-medewerker bij Stichting MULTIDAG, dagopvang voor multiculturele ouderen. Taken: contacten leggen met de doelgroepen en de pers, huisstijl beheren, voorlichting geven, beheren van de website, schrijven van publiciteitmateriaal, bijeenkomsten organiseren, zoals '140 jaar emigratie Hindoestanen naar Suriname' in samenwerking met externe partners.

2012 1 mei – 15 juni
Managementassistent bij ROC Rijn IJssel, secretariaat Intern Service Bedrijf (ISB). Taken: de vier managers en directeur ondersteunen door afspraken in te plannen en te controleren, door vergaderingen voor te bereiden, door te notuleren, verspreiden van stukken en (digitaal) archiveren. Externe- en interne contacten te woord staan en correspondentie afhandelen.

2010 maart - 2011 aug.
Docent bij ROC Rijn IJssel in Arnhem. Taken: leerlingen van JM&ZD tweedejaars begeleiden in de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Integrale opdrachtbegeleiding en intervisie geven aan de studenten die stage lopen. Stagebezoeken afleggen, voorlichting geven aan en contact onderhouden met het werkveld.
Docent Nederlands bij CIOS ROC Rijn IJssel in Arnhem.
Taken: doceren van spelling, spreek-, lees-, schrijf- , luistervaardigheid en grammatica aan eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten. Bijhouden van documentatie voor leerlingenadministratie.

2007 sept. 2010 jan.
Interim-coördinator spreekuur bij Het Inter-Lokaal in Nijmegen, een sociaal juridisch adviesbureau voor allochtonen. Taken: aansturen en inhoudelijke ondersteuning geven aan medewerkers spreekuur. Coachen van telefonistes/receptionistes en stagiairs op mbo-niveau. Cliënten voor bijzondere zorg doorverwijzen naar maatschappelijke instellingen en UWV. Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen en het UWV-werkbedrijf. Vergaderingen leiden en workshops organiseren voor de medewerkers. Notuleren. Organiseren van bijeenkomsten, roosters maken, de nieuwsbrief schrijven.

2006 jan. 2007 mei
Fractiemedewerker en bestuursassistent Provinciale Staten PvdA-Gelderland, in Arnhem ter ondersteuning van de verkiezingscampagne 2007. Taken: coördineren van de informatiestroom, campagneagenda bijhouden, organiseren van bijeenkomsten, notuleren van de fractie- en bestuursvergaderingen plus verkiezingsbijeenkomsten, verwerken en verspreiden van statenstukken, coördinatie van de nieuwsbrief aan de leden, verwerken van post, email en de agenda beheren van het Gewestelijk bestuur plus de website.
2004
Tijdelijke functies zoals: secretarieel medewerker. Bureau Routine, organisatiebureau voor congressen en evenementen, Nijmegen. Toezichthouder verslavingszorg bij het Multi Functioneel Centrum de Grift in Nijmegen. Ondersteunend directiesecretaresse. Arbo Unie B.V, Boxmeer.

2002 sept. 2003 sept.
PR-medewerker/office manager bij In Spe te Arnhem. Taken: schoolprojecten opzetten en coördineren. Vrijwilligers, docenten en scholieren en politici werven voor de projecten. Eindrapporten schrijven voor de beleidsmedewerker van de Provincie. Schrijven van de nieuwsbrief, persberichten. Contacten onderhouden met de media. Presentaties verzorgen. Financiën beheren.

1994 aug. 2002 sept.
Begeleider Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers ( AMA's) bij stichting HBV, Nijmegen. Taken: toezicht houden op de woonsituatie en persoonlijke begeleiding.
Contacten onderhouden met omwonenden en instanties. Begeleiden bij het integratieproces in de Nederlandse samenleving.

1973 1994 Groepsleidster bij kinderen met ernstige gedragsproblemen. Behandeling en Observatiecentrum Dominicus, Molenhoek. Mentor begeleide kamerbewoning. De Drempel in Velp. Groepsleidster in diverse groepen bij jongeren in de leeftijd van 518 jaar. Stichting Lindenhout, Nijmegen.

Lees meer

Opleiding

2010- 2011 Versnelde deeltijd opleiding docent Nederlands tweedegraads. Hoge School Arnhem Nijmegen Geen diploma
1999-2001 PR en Voorlichting. Instituut Schoevers, Nijmegen. Diploma NIMA PR-A.
1990-1992 Welzijnsbeleid. Hoge School, 's-Hertogenbosch. Tot einde 3e jaar.
1977-1980 HBO Inrichtingswerk. Kopse Hof, Nijmegen. Diploma
1973-1976 MBO Inrichtingswerk. Kopse Hof, Nijmegen. Diploma
1970-1972 HAVO Scholengemeenschap Concordia, 's-Hertogenbosch. Geen diploma
1965-1970 ULO Pius XII, Ravenstein. Diploma

Opleiding

2010- 2011 Versnelde deeltijd opleiding docent Nederlands tweedegraads. Hoge School Arnhem Nijmegen Geen diploma
1999-2001 PR en Voorlichting. Instituut Schoevers, Nijmegen. Diploma NIMA PR-A.
1990-1992 Welzijnsbeleid. Hoge School, 's-Hertogenbosch. Tot einde 3e jaar.
1977-1980 HBO Inrichtingswerk. Kopse Hof, Nijmegen. Diploma
1973-1976 MBO Inrichtingswerk. Kopse Hof, Nijmegen. Diploma
1970-1972 HAVO Scholengemeenschap Concordia, 's-Hertogenbosch. Geen diploma
1965-1970 ULO Pius XII, Ravenstein. Diploma

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Klassieke muziek, theater- en concertbezoek, moderne kunst, politiek, kleding maken, literatuur lezen.

Hobby's & interesses

Klassieke muziek, theater- en concertbezoek, moderne kunst, politiek, kleding maken, literatuur lezen.

Eigenschappen

PROFIEL: Ik ben een spin in het web, een doener en ambieer een afwisselende functie waarin ik mijn talenten kan inzetten.
Mijn aanbod: goede contactuele eigenschappen, empathisch, creatief, service en doelgericht, accuraat, veel doorzettingsvermogen, stressbestendig, besluitvaardig, assertief maar ook flexibel, goed humeur, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Ervaring in: werken voor en met bestuurders(ook politiek), secretariaatswerk (vaardig in agendabeheer, archiveren, e-mail- en postverwerking, notuleren, onderhouden van relatiebeheersysteem), Public Relations, organiseren van evenementen, interviews afnemen, verslagen, teksten en nieuwsbrieven schrijven, klantcontacten. Nederlands doceren aan leerlingen van het MBO.

Eigenschappen

PROFIEL: Ik ben een spin in het web, een doener en ambieer een afwisselende functie waarin ik mijn talenten kan inzetten.
Mijn aanbod: goede contactuele eigenschappen, empathisch, creatief, service en doelgericht, accuraat, veel doorzettingsvermogen, stressbestendig, besluitvaardig, assertief maar ook flexibel, goed humeur, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Ervaring in: werken voor en met bestuurders(ook politiek), secretariaatswerk (vaardig in agendabeheer, archiveren, e-mail- en postverwerking, notuleren, onderhouden van relatiebeheersysteem), Public Relations, organiseren van evenementen, interviews afnemen, verslagen, teksten en nieuwsbrieven schrijven, klantcontacten. Nederlands doceren aan leerlingen van het MBO.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Secretaresse
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Uitzendbasis
 • Salaris: 1.750 - 2.500
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bep de Vocht te bekijken

Mijn documenten