• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

manager / acquisiteur, STRABAG Rail GmbH,
Nijmegen, okt 2011 - mrt 2015
Namens STRABAG Rail GmbH was ik aanspreekpunt voor de “spoormarkt” in de BeNeLux. De uitrol van STRABAG Rail GmbH in de BeNeLux viel onder mijn verantwoording. In september 2012 hebben het kantoor in Nijmegen opgezet en ingericht. Specifieke aanpassingen voor het QM systeem van STRABAG Rail GmbH voor de Benelux markt zijn onderzocht, opgesteld en in het QM systeem geïmplementeerd.
Naast de deelname aan aanbestedingen en het verwerven van opdrachten, houden we ons bezig met het certificeren voor de verschillende opdrachtgevers als ProRail, Infrabel, CFL en verschillende Gemeentelijk Vervoerbedrijven in de BeNeLux. De erkenningen voor InfraBel, CFL, BRU, RET, HTM en GVB zijn behaald. Daarnaast is ook het noodzakelijke BTR certificaat behaald. Ook de SKAO CO2 certificering is behaald. De certificering voor de “veiligheidsladder” van ProRail was ingepland.
Ter ondersteuning van de activiteiten van STRABAG Rail in Scandinavië begeleiden we vanuit ons kantoor in Nijmegen de prekwalificaties, aanbestedingen en werkvoorbereiding van projecten in Zweden en Denemarken.
De vertegenwoordiging van STRABAG Rail op Europees niveau is door mij ingevuld. Naast het lidmaatschap bij EFRTC is STRABAG Rail GmbH vertegenwoordigd geweest bij JTI project IP3 SHIFT2RAIL. Dit betreft een verregaande Europese samenwerking op innovatie.

Tendermanager, Heijmans infra techniek bv,
Den Bosch — apr 2010 - sept 2011
Als tendermanager bij de afdeling werkverwerving ben ik betrokken geweest bij verschillende tenders op het gebied van WKO installaties en grote transportleidingen. Naast deze tenders zijn de processen van werkverwerving doorgelicht en aangescherpt. De prekwalificaties voor Heijmans Infra Techniek vallen onder mijn verantwoording. Tevens zijn grotere klantgerelateerde certificeringen doorgevoerd zoals boorbedrijf bij ProRail en diverse erkenningen bij Gasunie, Vitens en Stedin.


manager, Eiffage Rail bv,
Den Bosch, jan 2010 - mrt 2010
In december 2009 is de nieuwe eigenaar van Heijmans Rail bv bekend; Eiffage TP.
De vervreemding uit de Heijmans organisatie bereikt in mei 2010 haar uiteindelijke fase, Heijmans Rail BV heet dan Eiffage Rail BV en is verhuist naar een nieuw pand buiten de Heijmans organisatie. Ook haar ICT werkomgeving is ondergebracht en geïmplementeerd bij de nieuwe eigenaar.
Integratie van de procedures van de nieuwe eigenaar zijn gerealiseerd.

manager, Heijmans Rail bv,
Rosmalen, jan 2009 - dec 2009
In september 2009 is mij gevraagd de functie van manager van Heijmans Rail BV te accepteren. Naast handhaving van de status quo moet het bedrijf als gevolg van verkoop aan het Franse Eiffage concern, door een proces van vervreemding uit de Heijmans organisatie worden gehaald. Deze vervreemding is al omvattend. Hieruit volgt ook de integratie binnen de organisatie van de nieuwe eigenaar van Heijmans Rail BV, Eiffage TP.

Coördinator bedrijfsbureau, Heijmans Rail bv,
Rosmalen, 2008 - 2009
Het nieuwe bedrijf Heijmans Rail bv, onderdeel van Heijmans Infra, moet worden opgezet naar de Heijmans Infra standaard waarbij ook aan de eisen van ProRail moeten worden voldaan.
Het nieuw in te richten bedrijfsbureau heeft onder andere in zich de facetten:
projectverwerving en calculatie,
projectvoorbereiding
projectbegeleiding
projectadministratie
werkplekbeveilingsorganisatie ProRail
borging KAM conform ProRail eisen
verwerving nieuwe erkenningen
Als coördinator wordt frequent overleg gevoerd met collega coördinatoren binnen Heijmans Infra.
Het bedrijfsbureau telde gedurende deze periode 7 medewerkers.
De auditeringen gedurende deze periode voor ISO9001, VCA, BTR en werkplek-beveiligingsbedrijf verliepen soepel en zijn geslaagd.

Projectleider, Strukton railinfra bv,
Waalre, 2006 - 2008
Emplacement Den Bosch Vernieuwen wisselcomplexen met aanliggende spoorlengtes. Uitvoering in 1x 120 en 1x 52 urige buitendienststelling.
Emplacement Maastricht, Vernieuwen wisselcomplexen en –straat met aanliggende spoorlengtes. Uitvoering in 2x 52 urige buitendienststelling.
Roosendaal – Vlissingen, 25 km dwarsligger en spoorvernieuwing. Uitvoering in 1x 220 en 3x 52 urige buitendienststelling.
Blerick – Nijmegen (Maaslijn), grootschalige spoor- en wisselvernieuwing. Uitvoering in 2x 220 urige buitendienststelling. Toepassing UAV-GC en D&C bestek. Beperkende randvoorwaarden a.g.v. Flora- & Faunawetgeving.
Schin op Geul, Nieuwbouw en vernieuwing wissels in de hoofdbaan voor aansluiting van het Miljoenenlijntje. Uitvoering in 1x 52 urige buitendienststelling en onder milieuregime 2T2F verontreiniging.
Venlo – Venlo grens, vernieuwen sporen, wissels en overwegen. Uitviering in 1x 52 urige buitendienststelling.
Spoorbestek Mainz (D). Lay-out aanpassing aan weerszijden van de Alten Mainzer Tunnel. Uitvoerings in 6x 52 urige buitendienststelling. Tevens ook het behaalde erkenningsproject voor Strukton Railinfra bewerkstelligt.
Maastricht – Lanaken, up-grading spoorlijn en kunstwerken. UAV-GC bestek met D&C. Complete beheer van vergunningen (Gem.Mt, RWS, Prov.Limb, Min.VGM, Watersch.).
Spoorbestek Homburg (D). Complete spoorvernieuwing tussen Homburg en Limbach.
Bovenbouwvernieuwing Groningen. Vernieuwen spoor compleet, wissels, overwegen, industriespoor. Uitvoering in 6x 52 urige buitendienststelling. Het werk op emplacement Groningen is uitgevoerd onder milieuregime 1T1F verontreiniging.

Projectleider, BAM Rail bv,
Breda, 2000 - 2005
PAGE project emplacement Venlo.
Hierin zijn technieken als bouwen tankplaat, geluidsscherm, vernieuwen en nieuwbouw wisselstraat, spoorvernieuwing, lay-out aanpassing, seintechnische werkzaamheden en bovenleidingsaanpassingen, bodemsaneringsinstallatie en een railbevochtigingsinstallatie vertegenwoordigt.
Vernieuwen Harmelenoverweg te Etten-Leur met aanliggende sporen.
Vernieuwing wisselcomplex Den Bosch Dieze aansluiting. Gefaseerde wisselvernieuwing in 2x 52 urige BD met layout-aanpassing. Bij dit project is het Plan Borging Veilige Berijdbaarheid ontstaan als invulling van de proef kwaliteitsborging door Prorail.
Complete layout aanpassing zuidzijde emplacement Eindhoven t.b.v. aansluiting nieuwe wasstraat, kuilwielenbank en aardwind. Technieken spoorbouw, bovenleiding, seinwezen, civiele techniek, ondergrondse infra. Zeer intensieve afstemming uitvoerende partijen en gebruikers spoorinfra.
Verschillende spoorstaafvernieuwingen.
Vernieuwen wissels en overweg te Helmond.
Vernieuwen overwegbeveiligingen en aanpassing wegverharding en –meubilair rondom station Horst-Sevenum in de gemeente Horst aan de Maas. Techniek spoorbouw, wegenbouw, civiele techniek, seinwezen en ondergrondse infra.

Assistent projectleider, BAM Rail bv,
Breda, 1999 - 1999
Proefperiode voor de functie Projectleider;
Realisatie onderdoorgang Molenweg Noordzijde emplacement Kijfhoek i.s.m. Besix betonbouw.
Verschillende projecten op techniekvelden spoorbaan bouw, seinwezen en bovenleiding, trambouw te Amsterdam.

Vestigingsplanner, BAM Rail bv,
Eindhoven, 1996 - 1998
Totstandkoming afdeling plancoördinatie en de implementatie van het centraal plannen van instandhoudingswerken en projecten, alsmede het coördineren en bewaken van kritische factoren; Uiteindelijke implementatie van standaard uitvoeringsplanningen en BAM Rail breed capaciteitsoverzichten.
Onderzoeken en interpreteren van de VWI gedachte en de implementatie daarvan in het instandhoudingsproces waarbij kennis van de randvoorwaarden en uitvoeringseisen van verschillende technieken van essentieel belang is. Dit onderzoek heeft mede bijgedragen tot de vorming van het huidige onderhoudsrooster.

Diverse functies, Nederlandse Spoorwegen nv,
1986 - 1996
Stafmedewerker van de chef– en adjunct chef Onderhoud & Beheer; Hengelo, Arnhem, Deventer en Zutphen.
Adjunct chef onderhoud & Beheer; Roermond.
Adjunct bedrijfsleider Baan; Eindhoven.
Uitvoerder Spoorbouw nieuwbouw en instandhouding; Eindhoven, Venlo, Weert & Roermond.
Calculator Spoorbouwprojecten Railbedrijf Zuid te Eindhoven.
Vestigingsplanner Infra Structurele werken te Eindhoven.

Werkervaring

manager / acquisiteur, STRABAG Rail GmbH,
Nijmegen, okt 2011 - mrt 2015
Namens STRABAG Rail GmbH was ik aanspreekpunt voor de “spoormarkt” in de BeNeLux. De uitrol van STRABAG Rail GmbH in de BeNeLux viel onder mijn verantwoording. In september 2012 hebben het kantoor in Nijmegen opgezet en ingericht. Specifieke aanpassingen voor het QM systeem van STRABAG Rail GmbH voor de Benelux markt zijn onderzocht, opgesteld en in het QM systeem geïmplementeerd.
Naast de deelname aan aanbestedingen en het verwerven van opdrachten, houden we ons bezig met het certificeren voor de verschillende opdrachtgevers als ProRail, Infrabel, CFL en verschillende Gemeentelijk Vervoerbedrijven in de BeNeLux. De erkenningen voor InfraBel, CFL, BRU, RET, HTM en GVB zijn behaald. Daarnaast is ook het noodzakelijke BTR certificaat behaald. Ook de SKAO CO2 certificering is behaald. De certificering voor de “veiligheidsladder” van ProRail was ingepland.
Ter ondersteuning van de activiteiten van STRABAG Rail in Scandinavië begeleiden we vanuit ons kantoor in Nijmegen de prekwalificaties, aanbestedingen en werkvoorbereiding van projecten in Zweden en Denemarken.
De vertegenwoordiging van STRABAG Rail op Europees niveau is door mij ingevuld. Naast het lidmaatschap bij EFRTC is STRABAG Rail GmbH vertegenwoordigd geweest bij JTI project IP3 SHIFT2RAIL. Dit betreft een verregaande Europese samenwerking op innovatie.

Tendermanager, Heijmans infra techniek bv,
Den Bosch — apr 2010 - sept 2011
Als tendermanager bij de afdeling werkverwerving ben ik betrokken geweest bij verschillende tenders op het gebied van WKO installaties en grote transportleidingen. Naast deze tenders zijn de processen van werkverwerving doorgelicht en aangescherpt. De prekwalificaties voor Heijmans Infra Techniek vallen onder mijn verantwoording. Tevens zijn grotere klantgerelateerde certificeringen doorgevoerd zoals boorbedrijf bij ProRail en diverse erkenningen bij Gasunie, Vitens en Stedin.


manager, Eiffage Rail bv,
Den Bosch, jan 2010 - mrt 2010
In december 2009 is de nieuwe eigenaar van Heijmans Rail bv bekend; Eiffage TP.
De vervreemding uit de Heijmans organisatie bereikt in mei 2010 haar uiteindelijke fase, Heijmans Rail BV heet dan Eiffage Rail BV en is verhuist naar een nieuw pand buiten de Heijmans organisatie. Ook haar ICT werkomgeving is ondergebracht en geïmplementeerd bij de nieuwe eigenaar.
Integratie van de procedures van de nieuwe eigenaar zijn gerealiseerd.

manager, Heijmans Rail bv,
Rosmalen, jan 2009 - dec 2009
In september 2009 is mij gevraagd de functie van manager van Heijmans Rail BV te accepteren. Naast handhaving van de status quo moet het bedrijf als gevolg van verkoop aan het Franse Eiffage concern, door een proces van vervreemding uit de Heijmans organisatie worden gehaald. Deze vervreemding is al omvattend. Hieruit volgt ook de integratie binnen de organisatie van de nieuwe eigenaar van Heijmans Rail BV, Eiffage TP.

Coördinator bedrijfsbureau, Heijmans Rail bv,
Rosmalen, 2008 - 2009
Het nieuwe bedrijf Heijmans Rail bv, onderdeel van Heijmans Infra, moet worden opgezet naar de Heijmans Infra standaard waarbij ook aan de eisen van ProRail moeten worden voldaan.
Het nieuw in te richten bedrijfsbureau heeft onder andere in zich de facetten:
projectverwerving en calculatie,
projectvoorbereiding
projectbegeleiding
projectadministratie
werkplekbeveilingsorganisatie ProRail
borging KAM conform ProRail eisen
verwerving nieuwe erkenningen
Als coördinator wordt frequent overleg gevoerd met collega coördinatoren binnen Heijmans Infra.
Het bedrijfsbureau telde gedurende deze periode 7 medewerkers.
De auditeringen gedurende deze periode voor ISO9001, VCA, BTR en werkplek-beveiligingsbedrijf verliepen soepel en zijn geslaagd.

Projectleider, Strukton railinfra bv,
Waalre, 2006 - 2008
Emplacement Den Bosch Vernieuwen wisselcomplexen met aanliggende spoorlengtes. Uitvoering in 1x 120 en 1x 52 urige buitendienststelling.
Emplacement Maastricht, Vernieuwen wisselcomplexen en –straat met aanliggende spoorlengtes. Uitvoering in 2x 52 urige buitendienststelling.
Roosendaal – Vlissingen, 25 km dwarsligger en spoorvernieuwing. Uitvoering in 1x 220 en 3x 52 urige buitendienststelling.
Blerick – Nijmegen (Maaslijn), grootschalige spoor- en wisselvernieuwing. Uitvoering in 2x 220 urige buitendienststelling. Toepassing UAV-GC en D&C bestek. Beperkende randvoorwaarden a.g.v. Flora- & Faunawetgeving.
Schin op Geul, Nieuwbouw en vernieuwing wissels in de hoofdbaan voor aansluiting van het Miljoenenlijntje. Uitvoering in 1x 52 urige buitendienststelling en onder milieuregime 2T2F verontreiniging.
Venlo – Venlo grens, vernieuwen sporen, wissels en overwegen. Uitviering in 1x 52 urige buitendienststelling.
Spoorbestek Mainz (D). Lay-out aanpassing aan weerszijden van de Alten Mainzer Tunnel. Uitvoerings in 6x 52 urige buitendienststelling. Tevens ook het behaalde erkenningsproject voor Strukton Railinfra bewerkstelligt.
Maastricht – Lanaken, up-grading spoorlijn en kunstwerken. UAV-GC bestek met D&C. Complete beheer van vergunningen (Gem.Mt, RWS, Prov.Limb, Min.VGM, Watersch.).
Spoorbestek Homburg (D). Complete spoorvernieuwing tussen Homburg en Limbach.
Bovenbouwvernieuwing Groningen. Vernieuwen spoor compleet, wissels, overwegen, industriespoor. Uitvoering in 6x 52 urige buitendienststelling. Het werk op emplacement Groningen is uitgevoerd onder milieuregime 1T1F verontreiniging.

Projectleider, BAM Rail bv,
Breda, 2000 - 2005
PAGE project emplacement Venlo.
Hierin zijn technieken als bouwen tankplaat, geluidsscherm, vernieuwen en nieuwbouw wisselstraat, spoorvernieuwing, lay-out aanpassing, seintechnische werkzaamheden en bovenleidingsaanpassingen, bodemsaneringsinstallatie en een railbevochtigingsinstallatie vertegenwoordigt.
Vernieuwen Harmelenoverweg te Etten-Leur met aanliggende sporen.
Vernieuwing wisselcomplex Den Bosch Dieze aansluiting. Gefaseerde wisselvernieuwing in 2x 52 urige BD met layout-aanpassing. Bij dit project is het Plan Borging Veilige Berijdbaarheid ontstaan als invulling van de proef kwaliteitsborging door Prorail.
Complete layout aanpassing zuidzijde emplacement Eindhoven t.b.v. aansluiting nieuwe wasstraat, kuilwielenbank en aardwind. Technieken spoorbouw, bovenleiding, seinwezen, civiele techniek, ondergrondse infra. Zeer intensieve afstemming uitvoerende partijen en gebruikers spoorinfra.
Verschillende spoorstaafvernieuwingen.
Vernieuwen wissels en overweg te Helmond.
Vernieuwen overwegbeveiligingen en aanpassing wegverharding en –meubilair rondom station Horst-Sevenum in de gemeente Horst aan de Maas. Techniek spoorbouw, wegenbouw, civiele techniek, seinwezen en ondergrondse infra.

Assistent projectleider, BAM Rail bv,
Breda, 1999 - 1999
Proefperiode voor de functie Projectleider;
Realisatie onderdoorgang Molenweg Noordzijde emplacement Kijfhoek i.s.m. Besix betonbouw.
Verschillende projecten op techniekvelden spoorbaan bouw, seinwezen en bovenleiding, trambouw te Amsterdam.

Vestigingsplanner, BAM Rail bv,
Eindhoven, 1996 - 1998
Totstandkoming afdeling plancoördinatie en de implementatie van het centraal plannen van instandhoudingswerken en projecten, alsmede het coördineren en bewaken van kritische factoren; Uiteindelijke implementatie van standaard uitvoeringsplanningen en BAM Rail breed capaciteitsoverzichten.
Onderzoeken en interpreteren van de VWI gedachte en de implementatie daarvan in het instandhoudingsproces waarbij kennis van de randvoorwaarden en uitvoeringseisen van verschillende technieken van essentieel belang is. Dit onderzoek heeft mede bijgedragen tot de vorming van het huidige onderhoudsrooster.

Diverse functies, Nederlandse Spoorwegen nv,
1986 - 1996
Stafmedewerker van de chef– en adjunct chef Onderhoud & Beheer; Hengelo, Arnhem, Deventer en Zutphen.
Adjunct chef onderhoud & Beheer; Roermond.
Adjunct bedrijfsleider Baan; Eindhoven.
Uitvoerder Spoorbouw nieuwbouw en instandhouding; Eindhoven, Venlo, Weert & Roermond.
Calculator Spoorbouwprojecten Railbedrijf Zuid te Eindhoven.
Vestigingsplanner Infra Structurele werken te Eindhoven.

Lees meer

Opleiding

Basisopleiding
Opleiding Jaar Diploma
MAVO (wi/n a) 1977 Ja
MTS Weg- en Waterbouwkunde 1981 Ja
HTS Weg- en Waterbouwkunde 1982 Nee

Bedrijfsspecifieke opleiding
Opleiding Jaar Diploma
Sectieleider Wegonderhoud (NS) 1987 Ja

Automatisering
MS Word, MS Excel, MS Project, MS Powerpoint, MS Acces
Prezi presentatieprogramma, Magix videobewerking
Apple Pages, Apple Numbers, Apple Movie

Opleiding

Basisopleiding
Opleiding Jaar Diploma
MAVO (wi/n a) 1977 Ja
MTS Weg- en Waterbouwkunde 1981 Ja
HTS Weg- en Waterbouwkunde 1982 Nee

Bedrijfsspecifieke opleiding
Opleiding Jaar Diploma
Sectieleider Wegonderhoud (NS) 1987 Ja

Automatisering
MS Word, MS Excel, MS Project, MS Powerpoint, MS Acces
Prezi presentatieprogramma, Magix videobewerking
Apple Pages, Apple Numbers, Apple Movie

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Gezin, Sport (hardlopen, tennis, Insanity), Muziek, Whisky, Windsurfen, BBQ.

Hobby's & interesses

Gezin, Sport (hardlopen, tennis, Insanity), Muziek, Whisky, Windsurfen, BBQ.

Eigenschappen

Mijn werkzame leven staat in het teken van het ondersteunen en ontzorgen van (interne) opdrachtgevers. Met meer dan 28 jaar ervaring in de railinfra heb ik alle facetten van projectmanagement in zowel instandhouding als in (ver)nieuwbouw doorlopen en hierin kennis en ervaring opgedaan. Zwaartepunt hierbij ligt op het vlak van projectbeheersing, voortgangsbewaking, financiële- en contractuele bewaking van het project. Rapportage aan opdrachtgevers en interne managementsystemen volgt met vereiste frequentie.
Mijn visie is gericht op lange termijn relaties met opdrachtgevers en overige stakeholders.

Door mijn analytisch vermogen ben ik in staat uw problemen te analyseren, orde in chaos te scheppen, een plan van aanpak op te stellen en om dit vervolgens te realiseren.
Het opbouwen van teams in nieuwe markten en het opzetten en inrichten van bedrijfsbureaus voor de opbouw en ondersteuning van de processen van (groeiende) bouwondernemingen is voor mij een favoriete bezigheid. Door mijn empathisch vermogen en ervaring ben ik uitstekend in staat een team op te zetten, te vormen en te begeleiden.
Het begeleiden en opleiden van personeel beschouw ik als een kers op de taart van een leidinggevende functie, dit is zeer dankbaar werk. Niet alleen persoonlijk, voor elke organisatie is opleiding, het delen van kennis, cruciaal. Dit geldt ook voor het innovatief vermogen van een organisatie.

Ik heb ervaring in het werken in de Europese samenwerkingsverbanden in Brussel. Internationale samenwerking schuw ik niet, sterker nog; het leidt tot een leuk en uitdagend accent aan alle facetten die het werken in de railinfra met zich meebrengt.

Eigenschappen

Mijn werkzame leven staat in het teken van het ondersteunen en ontzorgen van (interne) opdrachtgevers. Met meer dan 28 jaar ervaring in de railinfra heb ik alle facetten van projectmanagement in zowel instandhouding als in (ver)nieuwbouw doorlopen en hierin kennis en ervaring opgedaan. Zwaartepunt hierbij ligt op het vlak van projectbeheersing, voortgangsbewaking, financiële- en contractuele bewaking van het project. Rapportage aan opdrachtgevers en interne managementsystemen volgt met vereiste frequentie.
Mijn visie is gericht op lange termijn relaties met opdrachtgevers en overige stakeholders.

Door mijn analytisch vermogen ben ik in staat uw problemen te analyseren, orde in chaos te scheppen, een plan van aanpak op te stellen en om dit vervolgens te realiseren.
Het opbouwen van teams in nieuwe markten en het opzetten en inrichten van bedrijfsbureaus voor de opbouw en ondersteuning van de processen van (groeiende) bouwondernemingen is voor mij een favoriete bezigheid. Door mijn empathisch vermogen en ervaring ben ik uitstekend in staat een team op te zetten, te vormen en te begeleiden.
Het begeleiden en opleiden van personeel beschouw ik als een kers op de taart van een leidinggevende functie, dit is zeer dankbaar werk. Niet alleen persoonlijk, voor elke organisatie is opleiding, het delen van kennis, cruciaal. Dit geldt ook voor het innovatief vermogen van een organisatie.

Ik heb ervaring in het werken in de Europese samenwerkingsverbanden in Brussel. Internationale samenwerking schuw ik niet, sterker nog; het leidt tot een leuk en uitdagend accent aan alle facetten die het werken in de railinfra met zich meebrengt.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: ICT
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marcel Horselenberg te bekijken