• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2016 – Heden ZuidOostZorg als projectleider en uitvoerder voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren en het ompakken van ± 60 meter patiëntendossiers die zijn bewaarperiode nog niet voorbij zijn.
deze dossiers worden dan gelijker tijd omgezet in de daarvoor bestemde archiefdozen en voorzien van een goede indexlijst en een inventarisatielijst die ik een aantal jaren geleden al voor hun ontwikkeld heb. afgerond binnen de gestelde tijd

2016 - heden Vanaf 04-01-2016 gestart als ZZPer

2015 – Heden ZuidOostZorg als projectleider voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 180 meter archief van verschillende afdelingen en locaties, ontsluiten op dossierniveau bewaartermijnen toekennen en opschoonactie uitzetten.
het vernietigen van ruim 500 archiefdozen die hun bewaartermijn voorbij zijn.
Alle archief op vernietigingsjaar neerzetten zodat een opschoonacties gemakkelijker en sneller kan voor de komende jaren.
diverse werkinstructies maken voor de afdeling hoe archiefprocessen moet lopen en worden aangeleverd aan de archiefafdeling.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2012 – 2014 Scania als Projectleider voor de archiefafdeling
Verantwoordelijk voor het implementeren van een nieuw softwarepakket voor het archief (Documentatie en archief software) voor de organisatie in Zwolle. Het maken van een projectplan, plan van aanpak, migratieplan, kwaliteitsplan, het bijhouden van een isseulog dit alles volgens Prince2 en Tmap methode.
Het bijwonen en plannen van vergaderingen over de implementatie.
Het maken van een test plan zoals IQ (installatie) OQ (operation) en PPQ (Proces qualifications).
Het pakket testen volgens ISO NEN norm 2082 voor RMA Applicatie.
Het opleiden van medewerkers zodat ze kunnen werken met het nieuwe pakket
Een overzicht maken voor de bewaartermijnenlijst met gegevens waarom bewaren met diverse wettelijke bepalingen erbij.
Nieuwe ideeën en werkmethoden aandragen op gebied voor het scannen en opslag zowel voor digitaal als voor fysieke archief indeling, wat wel en wat niet archiveren, en eventueel substitutie op documenten doen
Het beschrijven van de werkprocessen van diverse verschillende werkprocessen
Goed afgerond

2013 – 2013 Royalhaskoning DHV als project medewerker
Verantwoordelijk voor het opschonen van 450 meter archief, en klaar maken voor transport naar een externe locatie elders buiten de eigenlocatie.
Communicatie onderhouden met diverse archiefafdelingen bij Royalhaskoning DHV van de duur van het project, en een database opgesteld voor de archiefdeel wat wordt verhuist naar de andere locatie met daarbij horende documentatie zodat alles weer is terug te vinden.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2012 – 2012 ZuidOostZorg als projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 300 meter archief van verschillende afdelingen en locaties, ontsluiten op dossierniveau bewaartermijnen toekennen en opschoonactie uitzetten.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Een classificatiesysteem gemaakt voor de organisatie ter overbrugging voor een nieuw documentmanagementsysteem voor over 1,5 a 2 jaar.
Het ondersteunen van en naar de nieuwe classificatie hoe en wanneer over te zetten.
Een korte cursus geven over de classificaties en dit een op een.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2011 – 2012 Hanzehogeschool als projectmedewerker en begeleider voor het archief dit is een vervolg op de pilot eerder in 2011
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 260 meter archief, van de afdeling vastgoed en College van bestuur, ontsluiten op document- en dossierniveau, bewaartermijnen toekennen en opschonen, documenten uitlichten die in aanmerking komen voor het digitaliseren voor het archief.
Het begeleiden van nieuwe medewerkers die ervaring in het vak moeten krijgen op gebied van vernietigen.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Het schrijven van een verhuisplan, calamiteitenplan en beheersregels voor het archief.
Goed afgerond en binnen de gestelde tijd

2011 – 2011 Streekraad Oost Groningen Wedde
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 20 meter archief, ontsluiten op dossier niveau, bewaartermijnen toekennen en opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de Streekraad waardoor het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond en binnen de gestelde tijd

2011 – 2011 Nijestee Groningen als DIV-Medewerker
Verantwoordelijk voor het verwerken van inkomende en uitgaande poststukken.
Scannen van documenten in Eworks, indexeren, routeren en eventueel afhandelen volgens procedures.
Het rondbrengen van de post door het bedrijf.
Verder meegeholpen aan diverse andere projecten, zoals voorbereiding naar de nieuwe locatie.
Goed afgerond geen tijdslijn

2011 – 2011 Waterschap Veluwe te Apeldoorn als Projectmedewerker
Verantwoordelijk voor het uitzoeken van uitleenkaarten, opzoeken dossiers die nog zoek zijn.
Het terughalen van uitgeleende documenten die genoteerd zijn als uitgeleend.
Langs medewerkers gaan om documenten terug te halen.
In het archief controleren op deze zelfde bovenstaande regel.
Ondersteunen bij archiefzaken voor de verhuizing naar een ander pand.
Het kloppend maken van het fysiek archief en het digitaal documentsysteem.
Inventariseren van deze gegevens in een Excelsheet plaatsen om deze later te kunnen plaatsen in documentmanagement systeem Docubase
Goed afgerond


2011 –2011 Hanzehogeschool als Projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 80 meter archief, ontsluiten op documentniveau, bewaartermijnen toekennen, opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Aangeven welke documenten en tekeningen gedigitaliseerd moeten worden voor de nieuwe omgeving in Sharepoint 2007 en 2010.
Pilot goed afgerond en wacht op accorderen voor de verdere afronding project.

2010 – 2010 Accolade te Heerenveen als Archiefmedewerker
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 2,5 km archief over 5 locaties.
Het ontsluiten van het archief en bewaartermijnen toekennen en het opschonen
van het archief.
Het opnieuw indelen en alles neerzetten op vernietigingsjaar, zodat men per jaar kan zien wat vernietigd mag en kan worden.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling, zodat het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2010 – 2010 Hanzehogeschool als Projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 120 meter archief, ontsluiten, bewaartermijnen toekennen en opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling, zodat het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2009 – 2009 WoonFriesland als projectleider
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 800 meter archief en het samenvoegen van 2 archieven, indelen, ontsluiten, opschonen en verplaatsen van het archief naar een nieuwe locatie.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling zodat het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd


1990 – 2009 Bij Cordis Europa NV te Roden als Assistent record manager
Communiceren met extern bedrijf voor het archiveren.
Communicatie met interne en externe auditors.
Digitale systemen onderhouden zodat alles weer terug gevonden kan worden.
Terughalen van documenten en archiefmateriaal naar de site waarom gevraagd wordt.
Medewerkers instrueren hoe ze gebruik moeten maken van sociale media om hun informatie snel en doelgericht te kunnen vinden.
Het begeleiden en aansturen van mensen die moeten re-integreren vanuit een ziekte traject.
Medewerkers inwerken en adviseren over archief- en documentatie werkzaamheden.
Het management adviseren over beheer en behoud van bewaartermijnen.
Meehelpen implementeren en indelen van het RMA systeem (Paperflow).
Meehelpen met implementatie classificatie codes voor RMA.
Communiceren met managers over wat gearchiveerd en vernietigd moet worden.
Documenttypen aanmaken voor erkenning in het systeem.
Vaststellen van bewaartermijnen van documenten.
Naleven van wetgeving volgens de archiefwet- en regelgeving.
Bijhouden van intranet binnen het bedrijf.
Saneren en verplaatsen van documenten naar externe archiefafdelingen.
Voorbereidingen maken voor het verplaatsen van het archief naar een nieuwe locatie.
Back-up voor de documentatie afdeling.


1990 - 1997 Bij Cordis Europa NV te Roden Werkvoorbereider en algemene administratie
Het verwerken van aantallenlijsten voor het management.
Bestellingen voor afdelingen.
Het inwerken van personeel op de productieafdeling.
Kwaliteitsstandaard verbeteren naar huidig systeem.
Contacten onderhouden met andere productieafdelingen.

1990 – 2009 BHV Bedrijfshulpverlener en vanaf 2007 als building captain
Redden van mens en dier als er een calamiteit uitbreekt.
Veilig stellen van eventuele belangrijke eigendommen van het bedrijf.
Aansturen van een groep mensen ingeval van een calamiteit.
Opzetten van oefeningen en vergaderen beleggen.

1981 - 1990 Philips Groningen werkzaam als Test technicus
Verantwoordelijk voor het testen van producten die werden ingekocht.

1979 - 1981 Fred van der Werf werkzaam als 1e verkoper
Verantwoordelijk voor het bijvullen van vakken en klanten helpen.

Werkervaring

2016 – Heden ZuidOostZorg als projectleider en uitvoerder voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren en het ompakken van ± 60 meter patiëntendossiers die zijn bewaarperiode nog niet voorbij zijn.
deze dossiers worden dan gelijker tijd omgezet in de daarvoor bestemde archiefdozen en voorzien van een goede indexlijst en een inventarisatielijst die ik een aantal jaren geleden al voor hun ontwikkeld heb. afgerond binnen de gestelde tijd

2016 - heden Vanaf 04-01-2016 gestart als ZZPer

2015 – Heden ZuidOostZorg als projectleider voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 180 meter archief van verschillende afdelingen en locaties, ontsluiten op dossierniveau bewaartermijnen toekennen en opschoonactie uitzetten.
het vernietigen van ruim 500 archiefdozen die hun bewaartermijn voorbij zijn.
Alle archief op vernietigingsjaar neerzetten zodat een opschoonacties gemakkelijker en sneller kan voor de komende jaren.
diverse werkinstructies maken voor de afdeling hoe archiefprocessen moet lopen en worden aangeleverd aan de archiefafdeling.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2012 – 2014 Scania als Projectleider voor de archiefafdeling
Verantwoordelijk voor het implementeren van een nieuw softwarepakket voor het archief (Documentatie en archief software) voor de organisatie in Zwolle. Het maken van een projectplan, plan van aanpak, migratieplan, kwaliteitsplan, het bijhouden van een isseulog dit alles volgens Prince2 en Tmap methode.
Het bijwonen en plannen van vergaderingen over de implementatie.
Het maken van een test plan zoals IQ (installatie) OQ (operation) en PPQ (Proces qualifications).
Het pakket testen volgens ISO NEN norm 2082 voor RMA Applicatie.
Het opleiden van medewerkers zodat ze kunnen werken met het nieuwe pakket
Een overzicht maken voor de bewaartermijnenlijst met gegevens waarom bewaren met diverse wettelijke bepalingen erbij.
Nieuwe ideeën en werkmethoden aandragen op gebied voor het scannen en opslag zowel voor digitaal als voor fysieke archief indeling, wat wel en wat niet archiveren, en eventueel substitutie op documenten doen
Het beschrijven van de werkprocessen van diverse verschillende werkprocessen
Goed afgerond

2013 – 2013 Royalhaskoning DHV als project medewerker
Verantwoordelijk voor het opschonen van 450 meter archief, en klaar maken voor transport naar een externe locatie elders buiten de eigenlocatie.
Communicatie onderhouden met diverse archiefafdelingen bij Royalhaskoning DHV van de duur van het project, en een database opgesteld voor de archiefdeel wat wordt verhuist naar de andere locatie met daarbij horende documentatie zodat alles weer is terug te vinden.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2012 – 2012 ZuidOostZorg als projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 300 meter archief van verschillende afdelingen en locaties, ontsluiten op dossierniveau bewaartermijnen toekennen en opschoonactie uitzetten.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Een classificatiesysteem gemaakt voor de organisatie ter overbrugging voor een nieuw documentmanagementsysteem voor over 1,5 a 2 jaar.
Het ondersteunen van en naar de nieuwe classificatie hoe en wanneer over te zetten.
Een korte cursus geven over de classificaties en dit een op een.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2011 – 2012 Hanzehogeschool als projectmedewerker en begeleider voor het archief dit is een vervolg op de pilot eerder in 2011
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 260 meter archief, van de afdeling vastgoed en College van bestuur, ontsluiten op document- en dossierniveau, bewaartermijnen toekennen en opschonen, documenten uitlichten die in aanmerking komen voor het digitaliseren voor het archief.
Het begeleiden van nieuwe medewerkers die ervaring in het vak moeten krijgen op gebied van vernietigen.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Het schrijven van een verhuisplan, calamiteitenplan en beheersregels voor het archief.
Goed afgerond en binnen de gestelde tijd

2011 – 2011 Streekraad Oost Groningen Wedde
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 20 meter archief, ontsluiten op dossier niveau, bewaartermijnen toekennen en opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de Streekraad waardoor het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond en binnen de gestelde tijd

2011 – 2011 Nijestee Groningen als DIV-Medewerker
Verantwoordelijk voor het verwerken van inkomende en uitgaande poststukken.
Scannen van documenten in Eworks, indexeren, routeren en eventueel afhandelen volgens procedures.
Het rondbrengen van de post door het bedrijf.
Verder meegeholpen aan diverse andere projecten, zoals voorbereiding naar de nieuwe locatie.
Goed afgerond geen tijdslijn

2011 – 2011 Waterschap Veluwe te Apeldoorn als Projectmedewerker
Verantwoordelijk voor het uitzoeken van uitleenkaarten, opzoeken dossiers die nog zoek zijn.
Het terughalen van uitgeleende documenten die genoteerd zijn als uitgeleend.
Langs medewerkers gaan om documenten terug te halen.
In het archief controleren op deze zelfde bovenstaande regel.
Ondersteunen bij archiefzaken voor de verhuizing naar een ander pand.
Het kloppend maken van het fysiek archief en het digitaal documentsysteem.
Inventariseren van deze gegevens in een Excelsheet plaatsen om deze later te kunnen plaatsen in documentmanagement systeem Docubase
Goed afgerond


2011 –2011 Hanzehogeschool als Projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 80 meter archief, ontsluiten op documentniveau, bewaartermijnen toekennen, opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkelen voor de afdeling, waardoor het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Aangeven welke documenten en tekeningen gedigitaliseerd moeten worden voor de nieuwe omgeving in Sharepoint 2007 en 2010.
Pilot goed afgerond en wacht op accorderen voor de verdere afronding project.

2010 – 2010 Accolade te Heerenveen als Archiefmedewerker
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 2,5 km archief over 5 locaties.
Het ontsluiten van het archief en bewaartermijnen toekennen en het opschonen
van het archief.
Het opnieuw indelen en alles neerzetten op vernietigingsjaar, zodat men per jaar kan zien wat vernietigd mag en kan worden.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling, zodat het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2010 – 2010 Hanzehogeschool als Projectmedewerker voor het archief
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 120 meter archief, ontsluiten, bewaartermijnen toekennen en opschonen van het archief.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling, zodat het archief
op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd

2009 – 2009 WoonFriesland als projectleider
Verantwoordelijk voor het inventariseren van 800 meter archief en het samenvoegen van 2 archieven, indelen, ontsluiten, opschonen en verplaatsen van het archief naar een nieuwe locatie.
Een inventarisatielijst in Excel ontwikkeld voor de afdeling zodat het archief op een goede manier inzichtelijk en ontsloten is.
Goed afgerond binnen de gestelde tijd


1990 – 2009 Bij Cordis Europa NV te Roden als Assistent record manager
Communiceren met extern bedrijf voor het archiveren.
Communicatie met interne en externe auditors.
Digitale systemen onderhouden zodat alles weer terug gevonden kan worden.
Terughalen van documenten en archiefmateriaal naar de site waarom gevraagd wordt.
Medewerkers instrueren hoe ze gebruik moeten maken van sociale media om hun informatie snel en doelgericht te kunnen vinden.
Het begeleiden en aansturen van mensen die moeten re-integreren vanuit een ziekte traject.
Medewerkers inwerken en adviseren over archief- en documentatie werkzaamheden.
Het management adviseren over beheer en behoud van bewaartermijnen.
Meehelpen implementeren en indelen van het RMA systeem (Paperflow).
Meehelpen met implementatie classificatie codes voor RMA.
Communiceren met managers over wat gearchiveerd en vernietigd moet worden.
Documenttypen aanmaken voor erkenning in het systeem.
Vaststellen van bewaartermijnen van documenten.
Naleven van wetgeving volgens de archiefwet- en regelgeving.
Bijhouden van intranet binnen het bedrijf.
Saneren en verplaatsen van documenten naar externe archiefafdelingen.
Voorbereidingen maken voor het verplaatsen van het archief naar een nieuwe locatie.
Back-up voor de documentatie afdeling.


1990 - 1997 Bij Cordis Europa NV te Roden Werkvoorbereider en algemene administratie
Het verwerken van aantallenlijsten voor het management.
Bestellingen voor afdelingen.
Het inwerken van personeel op de productieafdeling.
Kwaliteitsstandaard verbeteren naar huidig systeem.
Contacten onderhouden met andere productieafdelingen.

1990 – 2009 BHV Bedrijfshulpverlener en vanaf 2007 als building captain
Redden van mens en dier als er een calamiteit uitbreekt.
Veilig stellen van eventuele belangrijke eigendommen van het bedrijf.
Aansturen van een groep mensen ingeval van een calamiteit.
Opzetten van oefeningen en vergaderen beleggen.

1981 - 1990 Philips Groningen werkzaam als Test technicus
Verantwoordelijk voor het testen van producten die werden ingekocht.

1979 - 1981 Fred van der Werf werkzaam als 1e verkoper
Verantwoordelijk voor het bijvullen van vakken en klanten helpen.

Lees meer

Opleiding

2010 – 2011 Opleiding records manager IDV 2 bij de GO Den Haag
2008 - 2009 Assistent Archiefmedewerker Record Officer. IDV1 GO opleiding Den Haag
1987 - 1990 Leraar opleiding voor de vechtkunst inclusief didactische vaardigheden
1989 - 1992 CIOS Fitness instructeur
1984 - 1986 Mavo
1975 - 1979 LTS Houtbewerking

Opleiding

2010 – 2011 Opleiding records manager IDV 2 bij de GO Den Haag
2008 - 2009 Assistent Archiefmedewerker Record Officer. IDV1 GO opleiding Den Haag
1987 - 1990 Leraar opleiding voor de vechtkunst inclusief didactische vaardigheden
1989 - 1992 CIOS Fitness instructeur
1984 - 1986 Mavo
1975 - 1979 LTS Houtbewerking

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Goed), Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Hobby's
In mijn vrije tijd geef ik les in Aiki jiu-jitsu. Hierin heb ik de 5e dangraad, dit doe ik al vanaf mijn 4e levensjaar.
Fitness, en hardlopen
Fotografie is mijn tweede hobby en met name portret-, model- en studiofotografie.

Hobby's & interesses

Hobby's
In mijn vrije tijd geef ik les in Aiki jiu-jitsu. Hierin heb ik de 5e dangraad, dit doe ik al vanaf mijn 4e levensjaar.
Fitness, en hardlopen
Fotografie is mijn tweede hobby en met name portret-, model- en studiofotografie.

Lees meer

Eigenschappen

Karakterschets/kwaliteiten
Ik typeer mijzelf als een ondernemend type, die taakgericht, zakelijk en klantgericht is.
In mijn werk houd ik van variatie, ben ik gedisciplineerd en heb ik aandacht voor details.

Eigenschappen

Karakterschets/kwaliteiten
Ik typeer mijzelf als een ondernemend type, die taakgericht, zakelijk en klantgericht is.
In mijn werk houd ik van variatie, ben ik gedisciplineerd en heb ik aandacht voor details.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Onderwijs
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Dob te bekijken

Mijn documenten