• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

1-okt 2013 - 31 maart 2015Heijmans Civiel Kabels en Leidingen.
Werkvoorbereider Enexis Synfra
Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn
nieuwe aansluitingen, het verplaatsen van aansluitingen, het
verwijderen van aansluitingen, bouwaansluitingen, het binnen
brengen van bouwaansluitingen enz. neemt de werkvoorbereider
contact op met de klant(opdrachtgever)om kort te sluiten dat wat de
klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel
wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met gebruik
van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de
klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van
het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering.
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele
vragen hebben.
Bij serie en hoogbouw(appartementen)projecten
wordt vaak een nutsoverleg gepland met gemeenten,wegbeheerders
andere nutsbedrijven, Architect, Projectontwikkelaars, technisch adviesbureauect.
om een duidelijk beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden.
Daarna wordt de voorbereiding ingezet.
materiaal bestellen, 'werkplan/veilgheidsplan opstellen voor G en E. plannen
Capaciteit van het net laten toetsen. 'overleg met uitvoering .
Controle uitoefenen op tekenwerk.

Werkvoorbereider Strutin huisaansluitingen E, G, W en C.
Na opdacht van de opdrachtgever gekregen te hebben (Joulz, Oasen en CIF)
Dit houd in dat nadat we alle benodigde informatie hadden ontvangen van de opdrachtgever
Kon er gestart worden met de werkvoorbereiding.
Het uittekenenen van de uit te voeren werkzaamheden het maken van een PV-staat.
Klic verzorgen.
Het aanvragen van een eventueel werkplan (werkplan werd verzorgt door de opdrachtgever)
Het afroepen / bestellen en contoleren van geleverde materialen op compleetheid.
Het plannen van de werkzaamheden.
Het bewaken van de planning en de uit te voeren werkzaamheden.
Klanten te woord staan die eventeuele vragen hadden.
Alle ingewonnen informatie plus de documenten van de opdrachtgever(s) in een
uitvoeringsmap naar de uitvoering.
3-dec 2008 - 30-sept 20131-dec 2007-1 dec 2008

Rical BV Spijkenisse Detachering
Werkvoorbereider Enexis serielhoogbouw standaard aansluitingen Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn nieuwe aansluitingen, het verplaatsen van een aansluitingen, het verwijderen van een aansluitingen, bouwaansluitingen, het binnen brengen van een bouwaansluitingen enz.neemt de werkvoorbereider contact op met de klant(opdrachtgever)om kort te sluiten dat wat de klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel
wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met gebruik van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering.
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele vragen hebben.
Bij serie en hoogbouw(appartementen)projecten
wordt vaak een nutsoverleg gepland met gemeenten,wegbeheerders
andere nutsbedrijven, Architect, Projectontwikkelaars, technisch adviesbureau ect. om een duidelijk beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden Daarna wordt de voorbereiding ingezet.
materiaal bestellen, 'werkplan/veilgheidsplan opstellen voor G en E.
Plannen.
Capaciteit van het net laten toetsen. 'overleg met uitvoering .
Controle uitoefenen op tekenwerk.

Joulz (eneco)
Werkvoorbereider Joulz Netwerk Reconstructie van ondergrondse infrastructuur
in de functie van werkvoorbereider ben ik onder meer verant- woordelijk voor het contact leggen met opdrachtgevers, het in- plannen van werkzaamheden, het geven van advies aan opdracht- gevers, het schrijven van werkplannen, het uitwerken van revisie- tekeningen met behulp van Auto-Cad en uiteindelijk het opleveren van de opdracht aan de opdrachtgever(As-Built)
Inkoop materialen
Overleg plegen met andere nuts bedrijven, gemeenten, provincie en overige belanghebbenden.
Verzorgen van vergunningen
Klic-meldingen
Controle uitvoerin
29-sept 2006 - 30-nov-2007 Rical BV Spijkenisse Detachering
Werkvoorbereider Essent Netwerk standaard aansluitingen
Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn een nieuwe aansluiting, het verplaatsen van een aansluiting, het verwijderen van een aansluiting, een bouwaansluiting, het binnen brengen van een bouwaansluiting enz.neemt de werkvoorbereider contact op met de klant(opdrachtgeverP)om kort te sluiten dat wat de klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met
gebruik van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele vragen hebben.
Controle uitvoering

2005-2006 Rical BV Spijkenisse Detachering Imtech
Calculator
Kostprijs Calculeren voor het (ver) leggen van MS I LS-kabels met gebruik van GWW-Calc in het Westland
inclusief bestellen materialen
in opdracht van Westland Energie

2004-2005 Rical BV Spijkenisse Detachering Imtech
Werkvoorbereider rioolpompputjes voorzien van spanning doormiddel van bekabeling.
gedetacheerd bij Imtech Infra, werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen ten behoeve van Westland Energie
Doormiddel van aangeleverde informatie van de opdrachtgever
(locatie pompputjes) en Westland Energie (leiding registratie+topo)
een ontwerp maken van een systeem, zodat de pompputjes een voeding zouden krijgen van een bestaande of een nieuwe moederkast.(inclusief tracé bepaling).

2003-2004 Hamstra BV Waddinxveen
Werkvoorbereider Gestuurde boringen
in de functie van werkvoorbereider ben ik onder meer verant- woordelijk voor het contact leggen met opdrachtgevers, het in- plannen van werkzaamheden, het geven van advies aan opdracht- gevers, het schrijven van werkplannen, het uitwerken van revisie- tekeningen met behulp van Auto-Cad en uiteindelijk het opleveren van de opdracht aan de opdrachtgever(As-Built)
Inkoop materialen
Verzorgen van vergunningen
Klic-meldingen

2002-2003 Van den Berg Zwammerdam
Permit officer
Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven; Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk- zaamheden in en om het beheersgebied daadwerkelijk afgegeven wordt.

2000-2002 Connect Four - Tellwerk
Engineer Ondergrondse Infrastructuur Glasvezel
Het engineering / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace 's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk-
zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijkafgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project,
het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.

1999-2000 Detron zaltbommel
Het engineering / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk- zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijkafgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project, het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.
Het engineren van CAI-netten doormiddel van het gebruik van
Unisort.

1998-1999 Teladin bv Gouda
Engineer Ondergrondse Infrastructuur Glasvezel
Het engineren / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingsbesluit m.b.t de werk-
zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijk afgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project, het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.

1993-1998 Filiaalhouder van een videotheek Schiedam
Organisatie,Administratie,inkoop en verkoop

1990-1993 Teladin bv Gouda
Projecteur CAI -systemen / werkvoorbereider Projecteren en uitwerken van CAI-systemen t.b.v.klantaansluitingen in Duitsland (Duits Concept)

1987-1990 Gouwestroom bv Zoetermeer Electrotechnisch tekenaar/monteur Renovatie, Utiliteit,nieuwbouw
Het installeren van nieuwbouw, renovatie en utiliteit.
Het ontwerpen en tekenen van een elektrotechnische installatie
Inkoop-Verkoop van materiaal

1985-1987 Nieuwvetd bv Gouda
Electromonteur
Renovatie, Utilliteit,nieuwbouw
Het installeren van nieuwbouw, renovatie en utilliteil.
Het installeren van een zusteromroep in verzorgings tehuis

1983-1985 Eurocommunication bv Gouda
CAI - monteur
Het installeren van CAI-aansluitingen bij particulieren en bedrijven
(flat gebouwen, woonhuisaansluitingen, bejaardenhuizen enz.)

1979-1983 Van Eijk bv Gouda
CAI - monteur
Het installeren van CAI-aansluitingen bij particulieren en bedrijven
(flat gebouwen, woonhuisaansluitingen, bejaardenhuizen enz.)

Werkervaring

1-okt 2013 - 31 maart 2015Heijmans Civiel Kabels en Leidingen.
Werkvoorbereider Enexis Synfra
Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn
nieuwe aansluitingen, het verplaatsen van aansluitingen, het
verwijderen van aansluitingen, bouwaansluitingen, het binnen
brengen van bouwaansluitingen enz. neemt de werkvoorbereider
contact op met de klant(opdrachtgever)om kort te sluiten dat wat de
klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel
wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met gebruik
van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de
klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van
het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering.
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele
vragen hebben.
Bij serie en hoogbouw(appartementen)projecten
wordt vaak een nutsoverleg gepland met gemeenten,wegbeheerders
andere nutsbedrijven, Architect, Projectontwikkelaars, technisch adviesbureauect.
om een duidelijk beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden.
Daarna wordt de voorbereiding ingezet.
materiaal bestellen, 'werkplan/veilgheidsplan opstellen voor G en E. plannen
Capaciteit van het net laten toetsen. 'overleg met uitvoering .
Controle uitoefenen op tekenwerk.

Werkvoorbereider Strutin huisaansluitingen E, G, W en C.
Na opdacht van de opdrachtgever gekregen te hebben (Joulz, Oasen en CIF)
Dit houd in dat nadat we alle benodigde informatie hadden ontvangen van de opdrachtgever
Kon er gestart worden met de werkvoorbereiding.
Het uittekenenen van de uit te voeren werkzaamheden het maken van een PV-staat.
Klic verzorgen.
Het aanvragen van een eventueel werkplan (werkplan werd verzorgt door de opdrachtgever)
Het afroepen / bestellen en contoleren van geleverde materialen op compleetheid.
Het plannen van de werkzaamheden.
Het bewaken van de planning en de uit te voeren werkzaamheden.
Klanten te woord staan die eventeuele vragen hadden.
Alle ingewonnen informatie plus de documenten van de opdrachtgever(s) in een
uitvoeringsmap naar de uitvoering.
3-dec 2008 - 30-sept 20131-dec 2007-1 dec 2008

Rical BV Spijkenisse Detachering
Werkvoorbereider Enexis serielhoogbouw standaard aansluitingen Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn nieuwe aansluitingen, het verplaatsen van een aansluitingen, het verwijderen van een aansluitingen, bouwaansluitingen, het binnen brengen van een bouwaansluitingen enz.neemt de werkvoorbereider contact op met de klant(opdrachtgever)om kort te sluiten dat wat de klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel
wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met gebruik van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering.
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele vragen hebben.
Bij serie en hoogbouw(appartementen)projecten
wordt vaak een nutsoverleg gepland met gemeenten,wegbeheerders
andere nutsbedrijven, Architect, Projectontwikkelaars, technisch adviesbureau ect. om een duidelijk beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden Daarna wordt de voorbereiding ingezet.
materiaal bestellen, 'werkplan/veilgheidsplan opstellen voor G en E.
Plannen.
Capaciteit van het net laten toetsen. 'overleg met uitvoering .
Controle uitoefenen op tekenwerk.

Joulz (eneco)
Werkvoorbereider Joulz Netwerk Reconstructie van ondergrondse infrastructuur
in de functie van werkvoorbereider ben ik onder meer verant- woordelijk voor het contact leggen met opdrachtgevers, het in- plannen van werkzaamheden, het geven van advies aan opdracht- gevers, het schrijven van werkplannen, het uitwerken van revisie- tekeningen met behulp van Auto-Cad en uiteindelijk het opleveren van de opdracht aan de opdrachtgever(As-Built)
Inkoop materialen
Overleg plegen met andere nuts bedrijven, gemeenten, provincie en overige belanghebbenden.
Verzorgen van vergunningen
Klic-meldingen
Controle uitvoerin
29-sept 2006 - 30-nov-2007 Rical BV Spijkenisse Detachering
Werkvoorbereider Essent Netwerk standaard aansluitingen
Na een binnen gekomen aanvraag van een klant, dat kan zijn een nieuwe aansluiting, het verplaatsen van een aansluiting, het verwijderen van een aansluiting, een bouwaansluiting, het binnen brengen van een bouwaansluiting enz.neemt de werkvoorbereider contact op met de klant(opdrachtgeverP)om kort te sluiten dat wat de klant heeft aangevraagd ook klopt in de aanvraag eventueel wordt er ook om een tekening gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag
Met de verzamelde gegevens wordt het werk voorbereid met
gebruik van Geoversum, SAP en Synfra als het werk voorbereid is krijgt de klant een offerte toegestuurd voor akkoord.
Na akkoord van de klant worden eventuele vergunningsaanvragen
voor het te volgen tracé gedaan en eventuele capaciteitstoetsen van het hoofdnet als dit allemaal gereed is gaat de complete
werkmap naar de aannemer voor uitvoering
Ook geven de werkvoorbereiders advies als de klanten eventuele vragen hebben.
Controle uitvoering

2005-2006 Rical BV Spijkenisse Detachering Imtech
Calculator
Kostprijs Calculeren voor het (ver) leggen van MS I LS-kabels met gebruik van GWW-Calc in het Westland
inclusief bestellen materialen
in opdracht van Westland Energie

2004-2005 Rical BV Spijkenisse Detachering Imtech
Werkvoorbereider rioolpompputjes voorzien van spanning doormiddel van bekabeling.
gedetacheerd bij Imtech Infra, werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen ten behoeve van Westland Energie
Doormiddel van aangeleverde informatie van de opdrachtgever
(locatie pompputjes) en Westland Energie (leiding registratie+topo)
een ontwerp maken van een systeem, zodat de pompputjes een voeding zouden krijgen van een bestaande of een nieuwe moederkast.(inclusief tracé bepaling).

2003-2004 Hamstra BV Waddinxveen
Werkvoorbereider Gestuurde boringen
in de functie van werkvoorbereider ben ik onder meer verant- woordelijk voor het contact leggen met opdrachtgevers, het in- plannen van werkzaamheden, het geven van advies aan opdracht- gevers, het schrijven van werkplannen, het uitwerken van revisie- tekeningen met behulp van Auto-Cad en uiteindelijk het opleveren van de opdracht aan de opdrachtgever(As-Built)
Inkoop materialen
Verzorgen van vergunningen
Klic-meldingen

2002-2003 Van den Berg Zwammerdam
Permit officer
Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven; Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk- zaamheden in en om het beheersgebied daadwerkelijk afgegeven wordt.

2000-2002 Connect Four - Tellwerk
Engineer Ondergrondse Infrastructuur Glasvezel
Het engineering / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace 's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk-
zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijkafgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project,
het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.

1999-2000 Detron zaltbommel
Het engineering / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingbesluit m.b.t de werk- zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijkafgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project, het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.
Het engineren van CAI-netten doormiddel van het gebruik van
Unisort.

1998-1999 Teladin bv Gouda
Engineer Ondergrondse Infrastructuur Glasvezel
Het engineren / werkvoorbereiden van glasvezelnetten(trace's) Het contact leggen en onderhouden met Nutsbedrijven, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Pro-Rail enz.
Er zorg voor dragen dat het instemmingsbesluit m.b.t de werk-
zaamheden in en om het beheersgebied daaderkelijk afgegeven wordt.
Advies geven aan opdrachtgevers, het opzetten van een project, het plannen en het voorbereiden van een projecten alle werkzaam- heden om een project tot een goed eind te brengen
Het uitvoeren van site surveys.

1993-1998 Filiaalhouder van een videotheek Schiedam
Organisatie,Administratie,inkoop en verkoop

1990-1993 Teladin bv Gouda
Projecteur CAI -systemen / werkvoorbereider Projecteren en uitwerken van CAI-systemen t.b.v.klantaansluitingen in Duitsland (Duits Concept)

1987-1990 Gouwestroom bv Zoetermeer Electrotechnisch tekenaar/monteur Renovatie, Utiliteit,nieuwbouw
Het installeren van nieuwbouw, renovatie en utiliteit.
Het ontwerpen en tekenen van een elektrotechnische installatie
Inkoop-Verkoop van materiaal

1985-1987 Nieuwvetd bv Gouda
Electromonteur
Renovatie, Utilliteit,nieuwbouw
Het installeren van nieuwbouw, renovatie en utilliteil.
Het installeren van een zusteromroep in verzorgings tehuis

1983-1985 Eurocommunication bv Gouda
CAI - monteur
Het installeren van CAI-aansluitingen bij particulieren en bedrijven
(flat gebouwen, woonhuisaansluitingen, bejaardenhuizen enz.)

1979-1983 Van Eijk bv Gouda
CAI - monteur
Het installeren van CAI-aansluitingen bij particulieren en bedrijven
(flat gebouwen, woonhuisaansluitingen, bejaardenhuizen enz.)

Lees meer

Opleiding

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN:
1976-1979
1984-1986
1988-1989
1998

1999
2000
2000
2000
2000
2001
2007
2007
2008

LTS-Electrotechniek-C-niveau
VEV-MSI 1,MSI 2
Vakopleiding Electrotechnisch tekenaar
EngineerIWerkvoorbereider
Ondergrondse Infrastructuur (Glasvezel) Auto-cad 13 (Basis)
Auto-cad 14 (Basis)
Auto-cad 2000 (Basis)
Centrale antenne techniek voor werkvoorbereiders Training management ondersteunende technieken Project Management 1en 2
BEI LS VOP electra
VlAG VOP gas
VCA Vol veiligheid

Opleiding

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN:
1976-1979
1984-1986
1988-1989
1998

1999
2000
2000
2000
2000
2001
2007
2007
2008

LTS-Electrotechniek-C-niveau
VEV-MSI 1,MSI 2
Vakopleiding Electrotechnisch tekenaar
EngineerIWerkvoorbereider
Ondergrondse Infrastructuur (Glasvezel) Auto-cad 13 (Basis)
Auto-cad 14 (Basis)
Auto-cad 2000 (Basis)
Centrale antenne techniek voor werkvoorbereiders Training management ondersteunende technieken Project Management 1en 2
BEI LS VOP electra
VlAG VOP gas
VCA Vol veiligheid

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Tennis en schaken.

Hobby's & interesses

Tennis en schaken.

Eigenschappen

Zelfstandig, flexibel, standvastig, stressbestendig, niet bang om knopen door te hakken.

Eigenschappen

Zelfstandig, flexibel, standvastig, stressbestendig, niet bang om knopen door te hakken.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Technisch medewerker
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Technisch medewerker
 • Sector: Techniek
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Peter Lalihatu te bekijken

Mijn documenten