• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Van origine uit het grafische, heb ik de laatste 10 jaar functies bekleed in transport en logistiek (planning/beheer), kwaliteit (beheersing en verbetering) en coaching (training en leiding geven).…

Persoonlijk

Van origine uit het grafische, heb ik de laatste 10 jaar functies bekleed in transport en logistiek (planning/beheer), kwaliteit (beheersing en verbetering) en coaching (training en leiding geven). SAP R2 en R3, zowel als de bekende Office-pakketten waren de voornaamste tools waarmee werd gewerkt. Dát, en een gezonde dosis gezond verstand en inzet. Daarnaast was ik immer intensief bezig als innovator en initiator van verbeteringen in processen, lean-operaties en het uitvoeren van audits voor ISO 14001 en ISO-TS. Deze taken heb ik vervuld in de auto-industrie, zonne-energie en de chemische industrie. Ik ben in staat om als liaison tussen de diverse geledingen en rangen te fungeren, en was ook bij de laatste werkgever via de ondernemingsraad actief betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming en het welzijn van de collega's. Mijn zoektocht is gericht op een werkgever die het onderste uit de kan wil, en de kwaliteiten en ervaring die ik inbreng optimaal benutten kan: Projectmatig, parttime of fulltime, zoveel en zolang behoefte is aan mijn inbreng. Ik bied ervaring, motivatie en vooral passie in wat ik doe. Kijk voorbij grenzen en weet orde en structuur te scheppen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Omwille van de relevantie is enkel de werkervaring vanaf 2002 hier opgenomen. Uiteraard is een volledig CV beschikbaar.

20-05-2015 tot 30-06-2016
Talentpool (ICL, Terneuzen) Warehouse Coordinator
In deze functie was ik doende het Technisch magazijn te reorganiseren en terug op orde te brengen, zowel fysiek als in SAP R3. Men denke hierbij aan een uitgangspunt van volledige desorganisatie, met de vraag om dit volledig om te gooien.
Fysiek is het magazijn van open naar gesloten gegaan, en worden stock-verschillen uit het verleden dagelijks achterhaald en bijgesteld. Ook de indeling, de identificatie en de organisatie van de materialen en de reorganisatie van de huisvesting viel onder mijn verantwoording. In SAP kan thans op termijn MRP worden geactiveerd, en een inhaalslag in de locatie-vermelding en identificatie is bewerkstelligd. Naar productie en maintenance toe is een cultuur-omslag ingezet, wat niet zonder weerstanden ging, maar wat stilaan zijn vruchten afwierp.
Naast deze hoofdtaken voerde ik tevens het reguliere magazijnwerk uit, assisteerde met de heftruck de maintenance-afdeling en verzorgde transporten naar leveranciers (revisies).In de chemie worden strikte eisen gesteld aan veiligheid en zorgvuldigheid, en ook die elementen werden door mij bewaakt. Mijn achtergrond in logistiek (magazijn en transport) en in kwaliteitsfuncties benutte ik ook hier om de processen te stroomlijnen.
Door inkrimping van de organisatie als eis van Global management is de functie komen te vervallen, waarmee een voortijdig eind is gekomen aan mijn inspanningen.

Juni 2011 t/m december 2014
Uitzendbureau De Pooter Logistic Service Coordinator bij BPSC, Hoek
Bewaken van de voortgang van transportorders, transport regelen, problemen oplossen, kosten bewaken, kwaliteit- en serviceniveau garanderen, de schakel tussen CSR's, planners, schedulers, outplants en vervoerders.
We werkten hier met SAP (R2 en R3) en Office-pakketten, en de uitstekende beheersing Engels, het behoorlijke Duits en zelfs de noties van Frans kwamen hier te pas.
Snel kunnen schakelen, beslissingen durven nemen en klantgericht denken waren verder kwaliteiten die nodig zijn in een intense baan vol druk en limieten. Mijn achtergrond in logistiek (magazijn en transport) en in kwaliteitsfuncties kon ik hier benutten om processen te stroomlijnen.
In dat laatste kader maakte ik de laatste maanden deel uit van het Interventie-team die de problemen en
hiaten in de interne en externe processen, alsmede in SAP, identificeerde en corrigeerde.

Mei 2010 t/m maart 2011
Enfinity Management Transport planner Europe, Assenede (België)
Als transport planner verzorgde ik het plannen en administratief verwerken van transporten door geheel Europa enerzijds, en het dealer netwerk in België anderzijds. Tevens had ik de verantwoordelijkheid over het laden en lossen, en gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van het magazijnpersoneel. Door reorganisatie van de Supply chain kwam aan deze betrekking een eind.

Mei 2009 t/m mei 2010
Enfinity Management Technical support & Project planning, Waregem (België)
In deze functie ging het om waarborgen, stroomlijnen en coördineren van alle goederen en diensten die nodig waren om de bouwprojecten in zonne-energie op te starten en te continueren. Hieronder vielen het bestellen en regelen van transporten met goederen van en naar het magazijn, de inzet van kranen en heftrucks, het boeken van bouwkundige onderzoeksbureau's, het bewaken van de kosten en de gehele opzet en uitvoering van de planning en de administratie, zowel in SAP R3 als op papier.

Oktober 2008 t/m mei 2009
Enfinity Management HR assistant, Gent/Waregem (België)
Als HR assistant deed ik de dagelijkse routinezaken die onder personeelszaken vallen zoals de administratie van ziekteverzuim, vakantiedagen, loonbetalingen en vragen beantwoorden van personeel.
Daarnaast had ik de verantwoordelijkheid over de introductie van ISO 14001 en het subsidiebeleid, waarmee ik met succes opleidingen en investeringen wist te realiseren en ondersteunen. Deze functie gold als een tussenstap naar Supply chain.

April 2007 t/m oktober 2008
Tower Automotive Trainer / Ontwikkelaar, Gent (België)
Het dagelijkse werk als trainer en ontwikkelaar/vormgever van trainingen, wisselde ik af met het bedenken, uitwerken en implementeren van verbeteringen in vele processen en beleidszaken, wat zich vertaalde in een veelzijdige en drukke baan. Tevens ontwikkelde en maakte ik de trainingen voor de 500 personeelsleden, wat resulteerde in een 5-daags interactief trainingspogramma met sterk meetbare resultaten via de KPI's.
In deze omgeving fungeerde ik regelmatig als liaison tussen de diverse geledingen en rangen, met als doel de communicatie onderling te verbeteren en conflicten te voorkomen. In de functie van trainer had ik een adviserende rol naar het management.
Toen de crisis in de auto-industrie toesloeg heb ik per gentleman’s agreement een afbouw voorgesteld over enige maanden naar een nieuwe baan bij Enfiny Management, ten faveure van collega’s die geen
vooruitzichten hadden.

September 2005 t/m april 2007
Tower Automotive Groupleader Quality dpt., Gent (België)
Als Groupleader gaf ik sturing aan een team van 12 mensen en werkte samen met shift- en teamleaders in productie en logistiek. Daarnaast fungeerde ik als troubleshooter in het productieproces, in overleg en samenwerking met engineering. Tevens lid van de commissie die veranderingen in de werkmethoden bestudeerde en adviseerde aan het management.

April 2005 t/m september 2005
Tower Automotive Quality Inspector Delivery Units, Gent (België)
Tower maakt carrosserie-onderdelen voor Volvo personenwagens in volcontinu, in een unieke omgeving met 47 nationaliteiten. De Quality inspector is hierin verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde stukken en bewaakt deze met audits. Stocks en Single parts worden onder zijn supervisie geblokkeerd/vrijgegeven, en zo nodig in Rework gecorrigeerd. Werkt samen met shift- en teamleaders in productie, legt verantwoording af aan Teamleader Quality. Tevens troubleshooter voor productie, engineering en quality.

Mei 2002 t/m april 2005
Omroep Terneuzen Hoofd techniek/programmering, Terneuzen
Als hoofd techniek en muziekprogrammering verzorgde ik de geluidstechniek voor nagenoeg alle liveprogramma's
(65 uur per week), en deed daarnaast de co-hosting. Verder waren de werking van de apparatuur, aanschaf nieuwe onderdelen en opstellen van de begroting de verantwoordelijkheden. Ik leidde collega's op tot technicus, assisteerde bij de opstart van programma's en deed veel digitaal montagewerk. In deze functie stuurde ik 25 programmamakers en technici aan.

Januari 2002 t/m april 2005
Zelfstandig Zelfstandig ondernemer, Terneuzen
Vanaf 2002 tevens zelfstandig als Grafisch vormgever aan de slag. Als neven-activiteit hierbij hield Als neven-activiteit hield ik me bezig met archiveren en de voorbereiding van juridische stukken voor een aantal bureau's.

Werkervaring

Omwille van de relevantie is enkel de werkervaring vanaf 2002 hier opgenomen. Uiteraard is een volledig CV beschikbaar.

20-05-2015 tot 30-06-2016
Talentpool (ICL, Terneuzen) Warehouse Coordinator
In deze functie was ik doende het Technisch magazijn te reorganiseren en terug op orde te brengen, zowel fysiek als in SAP R3. Men denke hierbij aan een uitgangspunt van volledige desorganisatie, met de vraag om dit volledig om te gooien.
Fysiek is het magazijn van open naar gesloten gegaan, en worden stock-verschillen uit het verleden dagelijks achterhaald en bijgesteld. Ook de indeling, de identificatie en de organisatie van de materialen en de reorganisatie van de huisvesting viel onder mijn verantwoording. In SAP kan thans op termijn MRP worden geactiveerd, en een inhaalslag in de locatie-vermelding en identificatie is bewerkstelligd. Naar productie en maintenance toe is een cultuur-omslag ingezet, wat niet zonder weerstanden ging, maar wat stilaan zijn vruchten afwierp.
Naast deze hoofdtaken voerde ik tevens het reguliere magazijnwerk uit, assisteerde met de heftruck de maintenance-afdeling en verzorgde transporten naar leveranciers (revisies).In de chemie worden strikte eisen gesteld aan veiligheid en zorgvuldigheid, en ook die elementen werden door mij bewaakt. Mijn achtergrond in logistiek (magazijn en transport) en in kwaliteitsfuncties benutte ik ook hier om de processen te stroomlijnen.
Door inkrimping van de organisatie als eis van Global management is de functie komen te vervallen, waarmee een voortijdig eind is gekomen aan mijn inspanningen.

Juni 2011 t/m december 2014
Uitzendbureau De Pooter Logistic Service Coordinator bij BPSC, Hoek
Bewaken van de voortgang van transportorders, transport regelen, problemen oplossen, kosten bewaken, kwaliteit- en serviceniveau garanderen, de schakel tussen CSR's, planners, schedulers, outplants en vervoerders.
We werkten hier met SAP (R2 en R3) en Office-pakketten, en de uitstekende beheersing Engels, het behoorlijke Duits en zelfs de noties van Frans kwamen hier te pas.
Snel kunnen schakelen, beslissingen durven nemen en klantgericht denken waren verder kwaliteiten die nodig zijn in een intense baan vol druk en limieten. Mijn achtergrond in logistiek (magazijn en transport) en in kwaliteitsfuncties kon ik hier benutten om processen te stroomlijnen.
In dat laatste kader maakte ik de laatste maanden deel uit van het Interventie-team die de problemen en
hiaten in de interne en externe processen, alsmede in SAP, identificeerde en corrigeerde.

Mei 2010 t/m maart 2011
Enfinity Management Transport planner Europe, Assenede (België)
Als transport planner verzorgde ik het plannen en administratief verwerken van transporten door geheel Europa enerzijds, en het dealer netwerk in België anderzijds. Tevens had ik de verantwoordelijkheid over het laden en lossen, en gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van het magazijnpersoneel. Door reorganisatie van de Supply chain kwam aan deze betrekking een eind.

Mei 2009 t/m mei 2010
Enfinity Management Technical support & Project planning, Waregem (België)
In deze functie ging het om waarborgen, stroomlijnen en coördineren van alle goederen en diensten die nodig waren om de bouwprojecten in zonne-energie op te starten en te continueren. Hieronder vielen het bestellen en regelen van transporten met goederen van en naar het magazijn, de inzet van kranen en heftrucks, het boeken van bouwkundige onderzoeksbureau's, het bewaken van de kosten en de gehele opzet en uitvoering van de planning en de administratie, zowel in SAP R3 als op papier.

Oktober 2008 t/m mei 2009
Enfinity Management HR assistant, Gent/Waregem (België)
Als HR assistant deed ik de dagelijkse routinezaken die onder personeelszaken vallen zoals de administratie van ziekteverzuim, vakantiedagen, loonbetalingen en vragen beantwoorden van personeel.
Daarnaast had ik de verantwoordelijkheid over de introductie van ISO 14001 en het subsidiebeleid, waarmee ik met succes opleidingen en investeringen wist te realiseren en ondersteunen. Deze functie gold als een tussenstap naar Supply chain.

April 2007 t/m oktober 2008
Tower Automotive Trainer / Ontwikkelaar, Gent (België)
Het dagelijkse werk als trainer en ontwikkelaar/vormgever van trainingen, wisselde ik af met het bedenken, uitwerken en implementeren van verbeteringen in vele processen en beleidszaken, wat zich vertaalde in een veelzijdige en drukke baan. Tevens ontwikkelde en maakte ik de trainingen voor de 500 personeelsleden, wat resulteerde in een 5-daags interactief trainingspogramma met sterk meetbare resultaten via de KPI's.
In deze omgeving fungeerde ik regelmatig als liaison tussen de diverse geledingen en rangen, met als doel de communicatie onderling te verbeteren en conflicten te voorkomen. In de functie van trainer had ik een adviserende rol naar het management.
Toen de crisis in de auto-industrie toesloeg heb ik per gentleman’s agreement een afbouw voorgesteld over enige maanden naar een nieuwe baan bij Enfiny Management, ten faveure van collega’s die geen
vooruitzichten hadden.

September 2005 t/m april 2007
Tower Automotive Groupleader Quality dpt., Gent (België)
Als Groupleader gaf ik sturing aan een team van 12 mensen en werkte samen met shift- en teamleaders in productie en logistiek. Daarnaast fungeerde ik als troubleshooter in het productieproces, in overleg en samenwerking met engineering. Tevens lid van de commissie die veranderingen in de werkmethoden bestudeerde en adviseerde aan het management.

April 2005 t/m september 2005
Tower Automotive Quality Inspector Delivery Units, Gent (België)
Tower maakt carrosserie-onderdelen voor Volvo personenwagens in volcontinu, in een unieke omgeving met 47 nationaliteiten. De Quality inspector is hierin verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde stukken en bewaakt deze met audits. Stocks en Single parts worden onder zijn supervisie geblokkeerd/vrijgegeven, en zo nodig in Rework gecorrigeerd. Werkt samen met shift- en teamleaders in productie, legt verantwoording af aan Teamleader Quality. Tevens troubleshooter voor productie, engineering en quality.

Mei 2002 t/m april 2005
Omroep Terneuzen Hoofd techniek/programmering, Terneuzen
Als hoofd techniek en muziekprogrammering verzorgde ik de geluidstechniek voor nagenoeg alle liveprogramma's
(65 uur per week), en deed daarnaast de co-hosting. Verder waren de werking van de apparatuur, aanschaf nieuwe onderdelen en opstellen van de begroting de verantwoordelijkheden. Ik leidde collega's op tot technicus, assisteerde bij de opstart van programma's en deed veel digitaal montagewerk. In deze functie stuurde ik 25 programmamakers en technici aan.

Januari 2002 t/m april 2005
Zelfstandig Zelfstandig ondernemer, Terneuzen
Vanaf 2002 tevens zelfstandig als Grafisch vormgever aan de slag. Als neven-activiteit hierbij hield Als neven-activiteit hield ik me bezig met archiveren en de voorbereiding van juridische stukken voor een aantal bureau's.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
1-9-1972 / 1-9-1978 HAVO Petrus Hondius College, Terneuzen, diploma
1-9-1980 / 1-9-1982 MBO Grasche school Rotterdam, diploma
1-1-1991 / 1-9-1991 MBO Middenstand, diploma
1-8-2005 / 6-8-2005 Attest forklift Logan Logistieke opleidingen, diploma
Juni 2008 Orbid (HBO) Auditor ISO 14001, certificaat
Augustus 2008 Train the trainer (HBO/English) High Performance People, certificaat

Naast deze opleidingen heb ik tal van projecten uitgevoerd in onder andere Lean management, Lean manufacturing, warehousing, Six Sigma en Safety.

Overige vaardigheden en ervaringen:
3 jaar lid van de Ondernemingsraad BPSC
Lid interventieteam VLS Antwerpen (herstructurering warehouse en werkmethoden)
Initiator in Lean management, Lean manufacturing
Teamlid Six Sigma projecten
Ontwikkelaar Veiligheids- en werkprocedures
Implementatie en audits voor ISO-TS (ISO 9001) en ISO 14001
Opzetten, structureren en bewaken van processen en gegevens (orde brengen in de chaos, archivering, implementaties)

Opleiding

Opleidingen
1-9-1972 / 1-9-1978 HAVO Petrus Hondius College, Terneuzen, diploma
1-9-1980 / 1-9-1982 MBO Grasche school Rotterdam, diploma
1-1-1991 / 1-9-1991 MBO Middenstand, diploma
1-8-2005 / 6-8-2005 Attest forklift Logan Logistieke opleidingen, diploma
Juni 2008 Orbid (HBO) Auditor ISO 14001, certificaat
Augustus 2008 Train the trainer (HBO/English) High Performance People, certificaat

Naast deze opleidingen heb ik tal van projecten uitgevoerd in onder andere Lean management, Lean manufacturing, warehousing, Six Sigma en Safety.

Overige vaardigheden en ervaringen:
3 jaar lid van de Ondernemingsraad BPSC
Lid interventieteam VLS Antwerpen (herstructurering warehouse en werkmethoden)
Initiator in Lean management, Lean manufacturing
Teamlid Six Sigma projecten
Ontwikkelaar Veiligheids- en werkprocedures
Implementatie en audits voor ISO-TS (ISO 9001) en ISO 14001
Opzetten, structureren en bewaken van processen en gegevens (orde brengen in de chaos, archivering, implementaties)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Tai Chi Chuan, Chi Kung en Ayurveda als bewegings- en energieleer. Duurzaam bouwen (huis), biologisch tuinieren, dieren in het algemeen, en mensen.

Hobby's & interesses

Tai Chi Chuan, Chi Kung en Ayurveda als bewegings- en energieleer. Duurzaam bouwen (huis), biologisch tuinieren, dieren in het algemeen, en mensen.

Eigenschappen

Positief
Gedreven, sociaal, innovatief, creatief, durf beslissingen te nemen, doorzetter, harde werker en no nonsens mentaliteit. Helicopter view maakt het mogelijk structuren/processen te overzien, maar details worden niet vergeten. Zelfstandig, maar ga beslist voor het team. Communicatief sterk, maar soms wat aan de lange kant (kritiek hierop wordt lachend aanvaard). Vriendelijk, klantgericht en duidelijk.

Verbeterpunten
Kan op momenten te zeer doordrammen als ik meen dat dat noodzakelijk is, maar niet omwille van gelijk te halen. Eigenzinnig, wat soms een voordeel is, maar ook wel eens een nadeel.

Eigenschappen

Positief
Gedreven, sociaal, innovatief, creatief, durf beslissingen te nemen, doorzetter, harde werker en no nonsens mentaliteit. Helicopter view maakt het mogelijk structuren/processen te overzien, maar details worden niet vergeten. Zelfstandig, maar ga beslist voor het team. Communicatief sterk, maar soms wat aan de lange kant (kritiek hierop wordt lachend aanvaard). Vriendelijk, klantgericht en duidelijk.

Verbeterpunten
Kan op momenten te zeer doordrammen als ik meen dat dat noodzakelijk is, maar niet omwille van gelijk te halen. Eigenzinnig, wat soms een voordeel is, maar ook wel eens een nadeel.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Transportmanager
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 1.750 - 2.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Hamelink te bekijken

Mijn documenten