• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

04-‘16 – heden Havenschap Moerdijk

Tijdelijke vervanging en ondersteuning van de controller.
De werkzaamheden die onder verantwoording vallen van de controller zijn de begroting (2017) de Marap en de Kwarap rapportage. ICT de beheer en ontwikkel kant hiervan. Het havenbedrijf zit in een overgangsfase dat de organisatie overgaat van een GR naar een zelfstandige overheid NV per 1 januari 2017. De consequentie hiervan is andere regelgeving. Daarnaast is veranderde regeling in de maak rondom het VPB-plichtig zijn van de havenbedrijven in NL vanuit de Europese regelgeving.

04-‘15 – 12-‘15 Stadswerk072 NV

Ad interim functie als controller met als opdracht.
Het vertalen van managementinformatie van de operationele processen naar financiële consequenties voor budgetten en de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).
Het verzorgen van de kwartaalrapportages voor (gemeentelijke) opdrachtgevers.
Het samenstellen van de P&C producten (begroting, jaarplan, managementinformatie, jaarverslag en jaarrekening)
Het inrichten en continu verbeteren van systemen en processen, procedures en kwaliteitsnormen met als doel de operationele effectiviteit te verhogen (risicomanagement en procesbeschrijving)
Het ondersteuning van de business bij proces veranderingen.


01-‘15 – 03.='15 Flexaccon interim Professionals BV

In de functie van financieel specialist, gedetacheerd bij diverse bedrijven als manager / (project)controller.

06-’14 – 08-’14 Accountor BV
Debiteuren en incassobeheer van o.a. BOL.com

Tijdelijke functie als vervanger van huidige controller in verband met zwangerschapsverlof.
verantwoordelijkheden:
• financiële processen;
• financiële rapportages aan hoofdkantoor in Finland;
• financiële rapportages aan BOL.com;
• leidinggeven aan 2 administrateurs;
• dagelijkse werkzaamheden.

taken:
• opstellen periodieke rapportages;
• advisering lokaal managementteam;
• dagelijkse werkzaamheden zoals BTW en Loonbelastingaangiften;
• liquiditeitsbeheer;
• salarisverwerking.

09-’06 – 01-‘14 KNVB BU amateurvoetbal

In de functie van controller business unit amateurvoetbal, KNVB academie en
project controller internationale en nationale MVO projecten
met als verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• financiële processen;
• planning en controle cyclus;
• besluitvorming stuurgroep IT-projecten;
• leidinggeven aan 3 administrateurs;
• risicobeheersing operationele en project processen.

taken:
• inrichten management informatie systeem;
• advisering directie en managementteam;
• opstellen (meerjaren-)begroting, jaarrekening en rolling forecast;
• toekennen en bewaken van budgetten;
• implementatie Prince2 als projectbeheersingsmethodiek;
• project controle (gesubsidieerde projecten), kostprijsberekeningen;
• coördinatie subsidiestromen en beheersing subsidieproces.


01-‘99 – 08-‘06 Flexaccon Financial detachment BV
In de functie van financieel specialist, gedetacheerd bij diverse bedrijven in opdracht van o.a Atos Origin, Conquastor, KPMG Interim management:
• Kasbank, accounting beleggingsproducten (april 2006-aug. 2006).
• Quaron, coördinator tussen klant en accountant voor de oplevering jaarrekening (jan. 2006-maart 2006).
• Gemeente Diemen, mede-opstellen jaarrekening grondbedrijf en beschrijving AO/IC (aug. 2005-dec. 2005).
• Stichting VRO als auditor voor aangesloten bedrijven branche-organisaties (mei 2005- aug. 2005) en (aug. 2003- okt. 2003).
• ING Vermogensbeheer als treasury accountant, met als opdracht de financiële verslaglegging naar de ING-verzekeringsmaatschappijen (nov. 2003- april 2005).
• Hewlett Packard (internationaal bedrijf) als account-controller, beschrijven administratieve organisatie (april 2003-juli 2003).
• Atos Origin (internationaal bedrijf) als business-analyst, met als opdracht financiële verslaglegging/forecasting en analyse (okt. 2002-maart 2003).
• Deloitte onderdeel stichtingen- en verenigingenadministraties als controleleider, met als opdracht opstellen jaarrekeningen, subsidie-aanvragen (april 2002-sept. 2002).
• Arbo Unie als controller, met als opdracht analyse financiële processen en het maken van verbeterplannen (jan. 2002-maart 2002).
• Centraal beheer als controller, met als opdracht, opstellen jaarverslagen ten behoeve van Gesepereerde Beleggers (mei 2001-dec.2001).
• Rabobank International als groepsleider grootboekbeheer, met als opdracht positioneren van nieuwe afdeling in organisatie plus het waarborgen van de integriteit van het grootboek. (maart 2001-april 2001).
• VODW Marketing en Management Consultants b.v. te Utrecht als controller, met als opdracht
de opzet van de financiële administratie bestaande uit 4 personen. De belangrijkste taken hierin zijn het insourcen van de financiële administratie binnen de VODW organisatie, de opzet van managementinformatie en de jaarrekeningcyclus. Opzet van managementinformatie hield onder andere in de opzet van een begrotingsmodel. (jan 1999-februari 2001)

10-‘95 – 12-‘98 MEBIN b.v. te Amsterdam
productie- en logistiekbedrijf van betonmortel

In de functie van hoofd financiële administratie, lid MT, lid projectteam SAP-implementatie.
Bij de functie behorende verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• leidinggeven aan de afdeling financiële administratie (6 fte);
• uitdragen van het centraal financiële beleid naar districtsniveau;
• financiële processen op districtsniveau;
• gedelegeerde projectverantwoordelijkheid.

taken:
• opstellen managementrapportage districtsdirectie en hoofdkantoor;
• onderhouden en aanpassen managementinformatiesysteem (MIS);
• financieel beheer gebouwen en terreinen;
• aanleveren financiële gegevens ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening.


10-‘90 – 09-‘95 Accountantskantoor Mazars accountants (voorheen Paardekooper en Hofman)

In de functie van groepsleider assistent accountant (3 fte).
Bij de functie behorende verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• beheer klantenrelaties;
• aansturen controlegroep (3 personen);
• planning werkzaamheden klantenopdrachten.

taken:
• opstellen van conceptjaarrekeningen (geconsolideerd en vennootschappelijk);
• voorbereiden fiscale aangiften;
• financiële beleidsadvisering naar klanten;
• liquiditeitsprognoses;
• aansturen administratieve ondersteuning bij klanten.
06-‘87 – 09-‘90 Philips Consumer Electronics Overseas Support Centre te Veldhoven

In de functie van administratief medewerker binnen de financiële administratie.

Werkervaring

04-‘16 – heden Havenschap Moerdijk

Tijdelijke vervanging en ondersteuning van de controller.
De werkzaamheden die onder verantwoording vallen van de controller zijn de begroting (2017) de Marap en de Kwarap rapportage. ICT de beheer en ontwikkel kant hiervan. Het havenbedrijf zit in een overgangsfase dat de organisatie overgaat van een GR naar een zelfstandige overheid NV per 1 januari 2017. De consequentie hiervan is andere regelgeving. Daarnaast is veranderde regeling in de maak rondom het VPB-plichtig zijn van de havenbedrijven in NL vanuit de Europese regelgeving.

04-‘15 – 12-‘15 Stadswerk072 NV

Ad interim functie als controller met als opdracht.
Het vertalen van managementinformatie van de operationele processen naar financiële consequenties voor budgetten en de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).
Het verzorgen van de kwartaalrapportages voor (gemeentelijke) opdrachtgevers.
Het samenstellen van de P&C producten (begroting, jaarplan, managementinformatie, jaarverslag en jaarrekening)
Het inrichten en continu verbeteren van systemen en processen, procedures en kwaliteitsnormen met als doel de operationele effectiviteit te verhogen (risicomanagement en procesbeschrijving)
Het ondersteuning van de business bij proces veranderingen.


01-‘15 – 03.='15 Flexaccon interim Professionals BV

In de functie van financieel specialist, gedetacheerd bij diverse bedrijven als manager / (project)controller.

06-’14 – 08-’14 Accountor BV
Debiteuren en incassobeheer van o.a. BOL.com

Tijdelijke functie als vervanger van huidige controller in verband met zwangerschapsverlof.
verantwoordelijkheden:
• financiële processen;
• financiële rapportages aan hoofdkantoor in Finland;
• financiële rapportages aan BOL.com;
• leidinggeven aan 2 administrateurs;
• dagelijkse werkzaamheden.

taken:
• opstellen periodieke rapportages;
• advisering lokaal managementteam;
• dagelijkse werkzaamheden zoals BTW en Loonbelastingaangiften;
• liquiditeitsbeheer;
• salarisverwerking.

09-’06 – 01-‘14 KNVB BU amateurvoetbal

In de functie van controller business unit amateurvoetbal, KNVB academie en
project controller internationale en nationale MVO projecten
met als verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• financiële processen;
• planning en controle cyclus;
• besluitvorming stuurgroep IT-projecten;
• leidinggeven aan 3 administrateurs;
• risicobeheersing operationele en project processen.

taken:
• inrichten management informatie systeem;
• advisering directie en managementteam;
• opstellen (meerjaren-)begroting, jaarrekening en rolling forecast;
• toekennen en bewaken van budgetten;
• implementatie Prince2 als projectbeheersingsmethodiek;
• project controle (gesubsidieerde projecten), kostprijsberekeningen;
• coördinatie subsidiestromen en beheersing subsidieproces.


01-‘99 – 08-‘06 Flexaccon Financial detachment BV
In de functie van financieel specialist, gedetacheerd bij diverse bedrijven in opdracht van o.a Atos Origin, Conquastor, KPMG Interim management:
• Kasbank, accounting beleggingsproducten (april 2006-aug. 2006).
• Quaron, coördinator tussen klant en accountant voor de oplevering jaarrekening (jan. 2006-maart 2006).
• Gemeente Diemen, mede-opstellen jaarrekening grondbedrijf en beschrijving AO/IC (aug. 2005-dec. 2005).
• Stichting VRO als auditor voor aangesloten bedrijven branche-organisaties (mei 2005- aug. 2005) en (aug. 2003- okt. 2003).
• ING Vermogensbeheer als treasury accountant, met als opdracht de financiële verslaglegging naar de ING-verzekeringsmaatschappijen (nov. 2003- april 2005).
• Hewlett Packard (internationaal bedrijf) als account-controller, beschrijven administratieve organisatie (april 2003-juli 2003).
• Atos Origin (internationaal bedrijf) als business-analyst, met als opdracht financiële verslaglegging/forecasting en analyse (okt. 2002-maart 2003).
• Deloitte onderdeel stichtingen- en verenigingenadministraties als controleleider, met als opdracht opstellen jaarrekeningen, subsidie-aanvragen (april 2002-sept. 2002).
• Arbo Unie als controller, met als opdracht analyse financiële processen en het maken van verbeterplannen (jan. 2002-maart 2002).
• Centraal beheer als controller, met als opdracht, opstellen jaarverslagen ten behoeve van Gesepereerde Beleggers (mei 2001-dec.2001).
• Rabobank International als groepsleider grootboekbeheer, met als opdracht positioneren van nieuwe afdeling in organisatie plus het waarborgen van de integriteit van het grootboek. (maart 2001-april 2001).
• VODW Marketing en Management Consultants b.v. te Utrecht als controller, met als opdracht
de opzet van de financiële administratie bestaande uit 4 personen. De belangrijkste taken hierin zijn het insourcen van de financiële administratie binnen de VODW organisatie, de opzet van managementinformatie en de jaarrekeningcyclus. Opzet van managementinformatie hield onder andere in de opzet van een begrotingsmodel. (jan 1999-februari 2001)

10-‘95 – 12-‘98 MEBIN b.v. te Amsterdam
productie- en logistiekbedrijf van betonmortel

In de functie van hoofd financiële administratie, lid MT, lid projectteam SAP-implementatie.
Bij de functie behorende verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• leidinggeven aan de afdeling financiële administratie (6 fte);
• uitdragen van het centraal financiële beleid naar districtsniveau;
• financiële processen op districtsniveau;
• gedelegeerde projectverantwoordelijkheid.

taken:
• opstellen managementrapportage districtsdirectie en hoofdkantoor;
• onderhouden en aanpassen managementinformatiesysteem (MIS);
• financieel beheer gebouwen en terreinen;
• aanleveren financiële gegevens ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening.


10-‘90 – 09-‘95 Accountantskantoor Mazars accountants (voorheen Paardekooper en Hofman)

In de functie van groepsleider assistent accountant (3 fte).
Bij de functie behorende verantwoordelijkheden en taken:
verantwoordelijkheden:
• beheer klantenrelaties;
• aansturen controlegroep (3 personen);
• planning werkzaamheden klantenopdrachten.

taken:
• opstellen van conceptjaarrekeningen (geconsolideerd en vennootschappelijk);
• voorbereiden fiscale aangiften;
• financiële beleidsadvisering naar klanten;
• liquiditeitsprognoses;
• aansturen administratieve ondersteuning bij klanten.
06-‘87 – 09-‘90 Philips Consumer Electronics Overseas Support Centre te Veldhoven

In de functie van administratief medewerker binnen de financiële administratie.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
HOFAM ; Hoger Financieel en Administratief Management (post HBO-opleiding)
HEAO richting bedrijfseconomie diploma 1994

Cursussen
Microsoft office onderdelen Excel, Word, PowerPoint
SAP-systeem, Exact Globe, Smartstream, AFAS, Microsoft Dynamics, Unit4 Multiverse en diverse administratieve-maatwerksystemen
Diverse bronsystemen.
Hyperion rapportage-module
Windows NT basiscursus
IFRS-waarderingsgrondslagen
Sport en subsidies
Bedrijfshulp Verlening (BHV)

Opleiding

Opleidingen
HOFAM ; Hoger Financieel en Administratief Management (post HBO-opleiding)
HEAO richting bedrijfseconomie diploma 1994

Cursussen
Microsoft office onderdelen Excel, Word, PowerPoint
SAP-systeem, Exact Globe, Smartstream, AFAS, Microsoft Dynamics, Unit4 Multiverse en diverse administratieve-maatwerksystemen
Diverse bronsystemen.
Hyperion rapportage-module
Windows NT basiscursus
IFRS-waarderingsgrondslagen
Sport en subsidies
Bedrijfshulp Verlening (BHV)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, C - Vrachtwagen, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

HOBBY’S

Gezin
Reizen
Sporten onder andere:
Mountainbiken
Fitness
Tennis
Voetballen

Hobby's & interesses

HOBBY’S

Gezin
Reizen
Sporten onder andere:
Mountainbiken
Fitness
Tennis
Voetballen

Eigenschappen

Klantgericht door het goed kunnen inschatten wat (interne) klanten verwachten door het stellen van de juiste vragen.
Goed kunnen samenwerken om uiteindelijk tot een gezamenlijk doel te komen.
Pragmatisch ingesteld door o.a. het aanreiken van praktische oplossingen.
Betrouwbaar en eerlijk met een goede werkethiek.
Analytisch sterk door het goed verbanden kunnen leggen tussen beleid en realisatie.
Makkelijk contact kunnen maken in een open dialoog en een eerlijke samenwerking creëren met ruimte voor ontwikkeling.

Eigenschappen

Klantgericht door het goed kunnen inschatten wat (interne) klanten verwachten door het stellen van de juiste vragen.
Goed kunnen samenwerken om uiteindelijk tot een gezamenlijk doel te komen.
Pragmatisch ingesteld door o.a. het aanreiken van praktische oplossingen.
Betrouwbaar en eerlijk met een goede werkethiek.
Analytisch sterk door het goed verbanden kunnen leggen tussen beleid en realisatie.
Makkelijk contact kunnen maken in een open dialoog en een eerlijke samenwerking creëren met ruimte voor ontwikkeling.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mischa van Hoof te bekijken

Mijn documenten