• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een open, eerlijke, ambitieuze dame, die altijd het beste en uiterste uit haarzelf en haar omgeving wil halen. Een bezige bij die altijd iets te doen heeft of wil hebben. In mijn functioneren…

Persoonlijk

Ik ben een open, eerlijke, ambitieuze dame, die altijd het beste en uiterste uit haarzelf en haar omgeving wil halen. Een bezige bij die altijd iets te doen heeft of wil hebben.
In mijn functioneren ben ik mens- en resultaatgericht, wat zich uit in transparante communicatie om samen tot het gestelde doel te komen. Hierbij spelen sleutelwoorden als kennisdeling, samenwerking en sfeer een belangrijke rol.
Doelen die ik heb voor de toekomst zijn, mij verder te ontwikkelen van allround adviseur naar manager waarbij ik mijn leidinggevende kwaliteiten kan ontplooien. Verder zou graag de juridische kant van mijn werkgebied willen uitbreiden.
Maar boven alles wil ten alle tijden plezier houden in wat ik doe!

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Juni 2013 – Aug. 2014 : C1000/Jumbo te Amersfoort
Personeelsadviseur
Taken:
Verantwoordelijk voor het adviseren van kaderleden van de filialen over personele vraagstukken en alle daarbij behorende werkzaamheden op operationeel niveau.
Zoals:
• het adviseren over personeelsmanagement;
 als algemene personele aangelegenheden.
 als arbeidsomstandigheden.
• het adviseren over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid;
 naleving van de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen zoals CAO.
 opstellen arbeidsovereenkomsten
• het uitvoeren van het personeelsbeleid;
 zorg dragen voor een evenwichtig beloningsverhouding, door het bewaken van bevorderingsmomenten, doen van voorstellen voor vaste aanstelling, ontslag, etc.
 adviseren bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties;
 aanspreekpunt zijn voor kaderleden filialen en medewerker voor vragen over personele zaken;
 het opstellen van diverse correspondentie, zoals waarschuwingen, bevestigingen gesprekken etc.

April 2010 – April 2013 : Butter Group International Transport te Dronten
Allround HR adviseur/manager
Taken:
Verantwoordelijk voor het opzetten van de P&O afdeling en alle daarbij behorende werkzaamheden op zowel tactisch als operationeel niveau.
Zoals:
• het adviseren omtrent personeelsmanagement;
 adviseren over algemene personele aangelegenheden.
 het opstellen van het personeelsbeleidsplan in afstemming met strategisch beleidsplan.
 procedures opstellen, beschrijven en implementeren.
 personeelshandboek opstellen en implementeren.
 structureren en standaardiseren van processen.
 verandering van arbodienstverlening.
• het adviseren omtrent arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid;
 toezien op naleving van de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen zoals CAO.
 verwijzen naar relevante externe instanties.
 bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties.
 verzorgen van correspondentie bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties, zoals opstellen arbeidsovereenkomsten.
• het uitvoeren van het personeelsbeleid;
 zorgdragen voor een evenwichtig beloningsverhouding, zoals bewaken van bevorderingsmomenten, voorstellen doen voor vaste aanstelling, ontslag, etc.
 het opstellen van functiebeschrijvingen en ontwikkelen van waarderingsvoorstellen.
 het doen van voorstellen voor opleidings- en ontwikkelvraagstukken en begeleidt personeelsbeoordelingen.
 het opstellen en uitvoeren van werving- en selectieprocedures.
 het opstellen en uitvoeren van introductieprogramma’s van nieuwe medewerkers.
 aanspreekpunt voor management en medewerker voor diverse vragen over personele zaken.
 bewaken termijnen/acties vanuit WvP en ARBO (RI&E, etc.).

Maart 2007 – April 2010 : Facto Geo Meetdienst te Deventer
Medewerkster Personele Zaken
Taken:
Verantwoordelijk voor alle ondersteunende werkzaamheden t.b.v. Personeelsfunctionaris;
• Vervanging personeelsfunctionaris bij afwezigheid.
• Ziek- en herstelmeldingen verzorgen met betreffende arbodienst.
• Beheren acties in het kader van WvP.
• Salarisadministratieve werkzaamheden, tevens aanspreekpunt voor salarisadministrateur.
• Opstellen van arbeidsovereenkomsten.
• Correspondentie intern en extern.
• (Assisteren bij het) Uniformeren van de arbeidsvoorwaarden.
• (Assisteren bij) Opstellen van de complete arbeidsvoorwaardenregeling.
• In-, door- en uitstroomtrajecten begeleiden.
Ondersteunende werkzaamheden voor de KVGM-coördinator;
• Ontwikkelen van toolboxen.
• Optimaliseren administratieve beheersing van processen.

December 2004 – Mei 2005 : RPC Bebo te Goor
Medewerkster Personele Zaken
Taken:
Algemene personeelswerkzaamheden op P&O afdeling;
• Opleidingen in het kader van ESF-subsidies.
• Correspondentie intern en extern.
• Optimaliseren van het bedrijfshandboek.
• Assisteren bij ontwikkeling van leeftijdsbewustbeleid.

2000 – augustus 2007 : Kinderkledingwinkel Woods fashion for kids te Ommen
Verkoopmedewerkster (weekend)
Taken:
Allerlei werkzaamheden die in een kledingwinkel voorkomen.

Stages
2005 – 2006 : Stichting Kinderopvang West-Twente te Nijverdal (afstudeeropdracht);
Taken:
Zelfstandig uitvoeren van de afstudeeropdracht.
De opdracht hield in, een procedure te ontwikkelen voor het implementeren van taakomschrijvingen.


2004 – 2005 : Sociale werkvoorziening Larcom te Ommen (jaar);
Taken:
Arbozorg implementeren in het profielensysteem.
Opleidingskwalificatie implementeren in de functiebeschrijvingen.

2002 – 2003 : Gemeente Ommen (half jaar);
Taken:
Operationele P&O werkzaamheden zoals:
• Ziekteregistratie; ziekmeldingen doorgeven aan de Arbodienst.
• Communicatie met interne en externe partijen.
• Eenvoudige salarisadministratieve werkzaamheden.

Werkervaring

Juni 2013 – Aug. 2014 : C1000/Jumbo te Amersfoort
Personeelsadviseur
Taken:
Verantwoordelijk voor het adviseren van kaderleden van de filialen over personele vraagstukken en alle daarbij behorende werkzaamheden op operationeel niveau.
Zoals:
• het adviseren over personeelsmanagement;
 als algemene personele aangelegenheden.
 als arbeidsomstandigheden.
• het adviseren over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid;
 naleving van de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen zoals CAO.
 opstellen arbeidsovereenkomsten
• het uitvoeren van het personeelsbeleid;
 zorg dragen voor een evenwichtig beloningsverhouding, door het bewaken van bevorderingsmomenten, doen van voorstellen voor vaste aanstelling, ontslag, etc.
 adviseren bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties;
 aanspreekpunt zijn voor kaderleden filialen en medewerker voor vragen over personele zaken;
 het opstellen van diverse correspondentie, zoals waarschuwingen, bevestigingen gesprekken etc.

April 2010 – April 2013 : Butter Group International Transport te Dronten
Allround HR adviseur/manager
Taken:
Verantwoordelijk voor het opzetten van de P&O afdeling en alle daarbij behorende werkzaamheden op zowel tactisch als operationeel niveau.
Zoals:
• het adviseren omtrent personeelsmanagement;
 adviseren over algemene personele aangelegenheden.
 het opstellen van het personeelsbeleidsplan in afstemming met strategisch beleidsplan.
 procedures opstellen, beschrijven en implementeren.
 personeelshandboek opstellen en implementeren.
 structureren en standaardiseren van processen.
 verandering van arbodienstverlening.
• het adviseren omtrent arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid;
 toezien op naleving van de van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen zoals CAO.
 verwijzen naar relevante externe instanties.
 bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties.
 verzorgen van correspondentie bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties, zoals opstellen arbeidsovereenkomsten.
• het uitvoeren van het personeelsbeleid;
 zorgdragen voor een evenwichtig beloningsverhouding, zoals bewaken van bevorderingsmomenten, voorstellen doen voor vaste aanstelling, ontslag, etc.
 het opstellen van functiebeschrijvingen en ontwikkelen van waarderingsvoorstellen.
 het doen van voorstellen voor opleidings- en ontwikkelvraagstukken en begeleidt personeelsbeoordelingen.
 het opstellen en uitvoeren van werving- en selectieprocedures.
 het opstellen en uitvoeren van introductieprogramma’s van nieuwe medewerkers.
 aanspreekpunt voor management en medewerker voor diverse vragen over personele zaken.
 bewaken termijnen/acties vanuit WvP en ARBO (RI&E, etc.).

Maart 2007 – April 2010 : Facto Geo Meetdienst te Deventer
Medewerkster Personele Zaken
Taken:
Verantwoordelijk voor alle ondersteunende werkzaamheden t.b.v. Personeelsfunctionaris;
• Vervanging personeelsfunctionaris bij afwezigheid.
• Ziek- en herstelmeldingen verzorgen met betreffende arbodienst.
• Beheren acties in het kader van WvP.
• Salarisadministratieve werkzaamheden, tevens aanspreekpunt voor salarisadministrateur.
• Opstellen van arbeidsovereenkomsten.
• Correspondentie intern en extern.
• (Assisteren bij het) Uniformeren van de arbeidsvoorwaarden.
• (Assisteren bij) Opstellen van de complete arbeidsvoorwaardenregeling.
• In-, door- en uitstroomtrajecten begeleiden.
Ondersteunende werkzaamheden voor de KVGM-coördinator;
• Ontwikkelen van toolboxen.
• Optimaliseren administratieve beheersing van processen.

December 2004 – Mei 2005 : RPC Bebo te Goor
Medewerkster Personele Zaken
Taken:
Algemene personeelswerkzaamheden op P&O afdeling;
• Opleidingen in het kader van ESF-subsidies.
• Correspondentie intern en extern.
• Optimaliseren van het bedrijfshandboek.
• Assisteren bij ontwikkeling van leeftijdsbewustbeleid.

2000 – augustus 2007 : Kinderkledingwinkel Woods fashion for kids te Ommen
Verkoopmedewerkster (weekend)
Taken:
Allerlei werkzaamheden die in een kledingwinkel voorkomen.

Stages
2005 – 2006 : Stichting Kinderopvang West-Twente te Nijverdal (afstudeeropdracht);
Taken:
Zelfstandig uitvoeren van de afstudeeropdracht.
De opdracht hield in, een procedure te ontwikkelen voor het implementeren van taakomschrijvingen.


2004 – 2005 : Sociale werkvoorziening Larcom te Ommen (jaar);
Taken:
Arbozorg implementeren in het profielensysteem.
Opleidingskwalificatie implementeren in de functiebeschrijvingen.

2002 – 2003 : Gemeente Ommen (half jaar);
Taken:
Operationele P&O werkzaamheden zoals:
• Ziekteregistratie; ziekmeldingen doorgeven aan de Arbodienst.
• Communicatie met interne en externe partijen.
• Eenvoudige salarisadministratieve werkzaamheden.

Lees meer

Opleiding

2011 : Reat – HR Easy (Personeelsinformatiesysteem) Certificaat
2009 : ADP – Perman (Personeelsinformatiesysteem) Certificaat
2001 - 2007: Opleiding P&A (Personeel & Arbeid) Chr. Hogeschool ‘Windesheim’ te Zwolle Diploma
2000 - 2001: Opleiding MER (management, economie en recht) Chr. Hogeschool ‘Windesheim’ te Zwolle Geen diploma
1997 - 2000: Detailhandel lang MBO ‘Deltion College’ te Zwolle Diploma
1993 - 1997: VBO-C niveau richting Verkoop Middelbare school ‘Regge-vecht College’ te Ommen Diploma
1985 - 1993: Chr. Basisschool Witharen -

Opleiding

2011 : Reat – HR Easy (Personeelsinformatiesysteem) Certificaat
2009 : ADP – Perman (Personeelsinformatiesysteem) Certificaat
2001 - 2007: Opleiding P&A (Personeel & Arbeid) Chr. Hogeschool ‘Windesheim’ te Zwolle Diploma
2000 - 2001: Opleiding MER (management, economie en recht) Chr. Hogeschool ‘Windesheim’ te Zwolle Geen diploma
1997 - 2000: Detailhandel lang MBO ‘Deltion College’ te Zwolle Diploma
1993 - 1997: VBO-C niveau richting Verkoop Middelbare school ‘Regge-vecht College’ te Ommen Diploma
1985 - 1993: Chr. Basisschool Witharen -

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Hardlopen, Scouting, Paardrijden

Hobby's & interesses

Hardlopen, Scouting, Paardrijden

Eigenschappen

Sociaal Betrouwbaar, Eerlijk,
Zelfstandig, Doorzettingsvermogen, Flexibel,
Leergierig, Resultaatgericht, Klantgericht.

Eigenschappen

Sociaal Betrouwbaar, Eerlijk,
Zelfstandig, Doorzettingsvermogen, Flexibel,
Leergierig, Resultaatgericht, Klantgericht.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Intercedent
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mariska Lodewijk te bekijken