• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Vanuit verschillende rollen (als wetenschapper, docent, beleidsmaker, zorgaanbieder, bestuurder, adviseur en toezichthouder) heb ik de afgelopen 28 jaar met veel plezier een bijdrage mogen leveren aan…

Persoonlijk

Vanuit verschillende rollen (als wetenschapper, docent, beleidsmaker, zorgaanbieder, bestuurder, adviseur en toezichthouder) heb ik de afgelopen 28 jaar met veel plezier een bijdrage mogen leveren aan verbetering van zorg ten baten van de gezondheid en welzijn van mensen.
Om mijn kennis en ervaring optimaal in te zetten wil ik graag de komende periode in de rol van ZP (zorgprofessional)-er en/of interimmer (vanuit een onafhankelijke rol) mijn bijdrage te leveren aan vernieuwingen/ transities vanuit maatschappelijk belang.

Ik doe waar ik in geloof en doe dat vol enthousiasme, inzet en betrokkenheid. Mijn kennis en deskundigheid liggen op het vlak van strategische beleidsvoorbereiding en uitvoering. Ik ben inhoud-gedreven en denk in kansen in de plaats van bedreigingen. Mijn doel is de zorg te blijven verbeteren vanuit een visie (integrale zorg, persoons/belevingsgericht). Mijn kracht zit in het verbinden van mensen om met elkaar hierin concrete stappen te nemen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Opgedane werkervaring

• Health care consultancy/Advies in de zorg
• Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL)
• Albert Schweitzer ziekenhuis
• Promotieonderzoek
• Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
• Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam)

April 2014 – heden: Health care consultancy: Ik heb 28 jaar kennis en ervaring mogen opdoen in verschillende functies in de zorg. Om mijn kennis en ervaring optimaal in te zetten heb ik ervoor gekozen in de rol van ZZP-er en toezichthouder mijn bijdrage te leveren aan vernieuwingen/ transities vanuit maatschappelijk belang.

Jan 2009-mrt 2014: Directeur van de Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL) te Naaldwijk. De ZEL ondersteunt de Coöperatieve Vereniging van 200 huisartsen, met een verzorgingsgebied van bijna 0,5 miljoen inwoners. De ZEL is in 2009 opgericht om kwalitatief goede, geprotocolleerde (keten)zorg te leveren, voor patiënten met chronische aandoeningen. Momenteel ondersteunt/faciliteert de ZEL de aangesloten huisartsen op diverse gebieden (uiteenlopend van alle nascholingen, personeelsbeleid tot ICT) en is de ZEL een gelijkwaardige gesprekpartner voor de ziekenhuizen, zorgverzekeraar en andere zorgpartijen in de regio. De ZEL is organisator/zorginkoper van DM-, COPD- en CVRM-zorg en heeft een jaaromzet van 3 miljoen euro.

Sept 2000-dec 2008: Strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz te Dordrecht). Naast het meedenken over strategisch beleid met de Raad van Bestuur en het ondersteunen van de Raad van Toezicht, bestonden de werkzaamheden uit onder andere: projectleider ziekenhuisbeleidsplan, diverse vergunningaanvragen van artikel 2 WBMV (radiotherapie, PCI), bestuurlijke en governance vraagstukken, marktanalyses, ondersteunen diverse samenwerkingsverbanden en het opzetten van een marketingbeleid. Zo heb ik bijvoorbeeld de vergunningaanvraag en daarmee de vergunning radiotherapie gerealiseerd, en heb vanuit het ASz de basis gelegd voor de samenwerking met het Erasmus MC rondom de radiotherapie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een dependance van de afdeling Radiotherapie Erasmus MC in Dordrecht (ASz). Een zelfde traject heb ik vormgegeven voor de PCI's (dotteren), waardoor de cardiologen in het ASz met succes al jaren dotteren in Dordrecht.

December 1993: Promotieonderzoek: Als eerste BMG-student, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg op het onderwerp “Leren zelfreguleren. De effecten van diabeteseducatie in de vorm van zelfhulpgroepen”.

Jan 1991-sept 2000: Projectmanager bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Werkzaamheden hadden vooral betrekking op bekostigings- en financieringsvraagstukken en internationale aangelegenheden, zoals de adviezen Planning en bouw in België en Duitsland, Dagverpleging, Verkeerde bedproblematiek, Redesign eerstelijn, Transmurale zorg, Grensoverschrijdende zorg in de euregio’s, Internationale dimensie Volksgezondheid, de invloed van Europa op de gezondheidszorg. De adviezen van de RVZ zijn strategisch van aard en gericht op de middellange en lange termijn.

Sept 1987-dec 1990: Wetenschappelijk medewerkster Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast het doceren van vakken zoals Sociaal Medische Wetenschap, Management in de Gezondheidszorg en Kosten en Financiering in de Gezondheidszorg, vormde het doen van onderzoek, het onderhouden van contacten met diverse disciplines en het verzorgen van presentaties een deel van mijn werkgebied.

Diverse Nevenfuncties/activiteiten waar ik momenteel mee bezig ben (voor nevenfuncties in verleden zie linked in profiel e/o www.yvonnevankemenade.nl) :

Oktober 2014-heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Boog (vice voorzitter). Stichting Boog vormt de besturing en ondersteuning van een aantal aanbieders van eerstelijns-gezondheidszorg, waaronder 3 gezondheidscentra in HI Ambacht, Rotterdam en Beverwaard, een praktijk fysiotherapie en 2 apotheken.

Sept 2014 - heden: Lid Raad van Toezicht van de Schakelring (aandachtsgebied kwaliteit van zorg en OR). De Schakelring biedt verschillende diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. Deze diensten worden verleent in elf unieke woonzorgcentra van de Schakelring of bij mensen thuis. De Schakelring is actief in Midden-Brabant: Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Drunen, Vlijmen, Heusden-Vesting en Tilburg.

Maart 2014-heden: Voortrekker Stichting Beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Als voortrekker van de Stichting Beroepseer probeer actuele zaken ter discussie te stellen door het schrijven van column en probeer ik de zorgprofessionals te informeren over ontwikkelingen in de zorg dor middel van het schrijven van nieuwsbrieven, die via beroepseer.nl wordt verspreid.

Februari 2014- heden: Partner/lid Platform Innovatief Toezicht (PIT). PIT staat voor vernieuwing van Toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. Doel is om met elkaar een beweging op gang te brengen met als doel verbetering van de kwaliteit van Toezicht: vertrouwen, controle en diversiteit!

Februari 2015-heden: Alzheimer panellid. In het Alzheimerpanel worden ervaringen en meningen gedeeld over allerlei zaken die met dementie en mantelzorger te maken hebben.

Maart 2012-heden: Lid van de Raad van Onpartijdigheid van de CIIO. De CIIO zich richt op certificering en toetsing van professionele dienstverlening. De Raad van Onpartijdigheid is verantwoordelijk voor een kritische reflectie op de integriteit van CIIO (www.ciio.nl).

Werkervaring

Opgedane werkervaring

• Health care consultancy/Advies in de zorg
• Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL)
• Albert Schweitzer ziekenhuis
• Promotieonderzoek
• Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
• Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam)

April 2014 – heden: Health care consultancy: Ik heb 28 jaar kennis en ervaring mogen opdoen in verschillende functies in de zorg. Om mijn kennis en ervaring optimaal in te zetten heb ik ervoor gekozen in de rol van ZZP-er en toezichthouder mijn bijdrage te leveren aan vernieuwingen/ transities vanuit maatschappelijk belang.

Jan 2009-mrt 2014: Directeur van de Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL) te Naaldwijk. De ZEL ondersteunt de Coöperatieve Vereniging van 200 huisartsen, met een verzorgingsgebied van bijna 0,5 miljoen inwoners. De ZEL is in 2009 opgericht om kwalitatief goede, geprotocolleerde (keten)zorg te leveren, voor patiënten met chronische aandoeningen. Momenteel ondersteunt/faciliteert de ZEL de aangesloten huisartsen op diverse gebieden (uiteenlopend van alle nascholingen, personeelsbeleid tot ICT) en is de ZEL een gelijkwaardige gesprekpartner voor de ziekenhuizen, zorgverzekeraar en andere zorgpartijen in de regio. De ZEL is organisator/zorginkoper van DM-, COPD- en CVRM-zorg en heeft een jaaromzet van 3 miljoen euro.

Sept 2000-dec 2008: Strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz te Dordrecht). Naast het meedenken over strategisch beleid met de Raad van Bestuur en het ondersteunen van de Raad van Toezicht, bestonden de werkzaamheden uit onder andere: projectleider ziekenhuisbeleidsplan, diverse vergunningaanvragen van artikel 2 WBMV (radiotherapie, PCI), bestuurlijke en governance vraagstukken, marktanalyses, ondersteunen diverse samenwerkingsverbanden en het opzetten van een marketingbeleid. Zo heb ik bijvoorbeeld de vergunningaanvraag en daarmee de vergunning radiotherapie gerealiseerd, en heb vanuit het ASz de basis gelegd voor de samenwerking met het Erasmus MC rondom de radiotherapie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een dependance van de afdeling Radiotherapie Erasmus MC in Dordrecht (ASz). Een zelfde traject heb ik vormgegeven voor de PCI's (dotteren), waardoor de cardiologen in het ASz met succes al jaren dotteren in Dordrecht.

December 1993: Promotieonderzoek: Als eerste BMG-student, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg op het onderwerp “Leren zelfreguleren. De effecten van diabeteseducatie in de vorm van zelfhulpgroepen”.

Jan 1991-sept 2000: Projectmanager bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Werkzaamheden hadden vooral betrekking op bekostigings- en financieringsvraagstukken en internationale aangelegenheden, zoals de adviezen Planning en bouw in België en Duitsland, Dagverpleging, Verkeerde bedproblematiek, Redesign eerstelijn, Transmurale zorg, Grensoverschrijdende zorg in de euregio’s, Internationale dimensie Volksgezondheid, de invloed van Europa op de gezondheidszorg. De adviezen van de RVZ zijn strategisch van aard en gericht op de middellange en lange termijn.

Sept 1987-dec 1990: Wetenschappelijk medewerkster Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast het doceren van vakken zoals Sociaal Medische Wetenschap, Management in de Gezondheidszorg en Kosten en Financiering in de Gezondheidszorg, vormde het doen van onderzoek, het onderhouden van contacten met diverse disciplines en het verzorgen van presentaties een deel van mijn werkgebied.

Diverse Nevenfuncties/activiteiten waar ik momenteel mee bezig ben (voor nevenfuncties in verleden zie linked in profiel e/o www.yvonnevankemenade.nl) :

Oktober 2014-heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Boog (vice voorzitter). Stichting Boog vormt de besturing en ondersteuning van een aantal aanbieders van eerstelijns-gezondheidszorg, waaronder 3 gezondheidscentra in HI Ambacht, Rotterdam en Beverwaard, een praktijk fysiotherapie en 2 apotheken.

Sept 2014 - heden: Lid Raad van Toezicht van de Schakelring (aandachtsgebied kwaliteit van zorg en OR). De Schakelring biedt verschillende diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. Deze diensten worden verleent in elf unieke woonzorgcentra van de Schakelring of bij mensen thuis. De Schakelring is actief in Midden-Brabant: Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Drunen, Vlijmen, Heusden-Vesting en Tilburg.

Maart 2014-heden: Voortrekker Stichting Beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Als voortrekker van de Stichting Beroepseer probeer actuele zaken ter discussie te stellen door het schrijven van column en probeer ik de zorgprofessionals te informeren over ontwikkelingen in de zorg dor middel van het schrijven van nieuwsbrieven, die via beroepseer.nl wordt verspreid.

Februari 2014- heden: Partner/lid Platform Innovatief Toezicht (PIT). PIT staat voor vernieuwing van Toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. Doel is om met elkaar een beweging op gang te brengen met als doel verbetering van de kwaliteit van Toezicht: vertrouwen, controle en diversiteit!

Februari 2015-heden: Alzheimer panellid. In het Alzheimerpanel worden ervaringen en meningen gedeeld over allerlei zaken die met dementie en mantelzorger te maken hebben.

Maart 2012-heden: Lid van de Raad van Onpartijdigheid van de CIIO. De CIIO zich richt op certificering en toetsing van professionele dienstverlening. De Raad van Onpartijdigheid is verantwoordelijk voor een kritische reflectie op de integriteit van CIIO (www.ciio.nl).

Lees meer

Opleiding

Sept 1983–sept 1987: Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam - diploma behaald

Periode 1977-1983: Middelbare school: OVWO Eckart College, te Eindhoven - Diploma behaald

Opleiding

Sept 1983–sept 1987: Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam - diploma behaald

Periode 1977-1983: Middelbare school: OVWO Eckart College, te Eindhoven - Diploma behaald

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Tennis, wandelen, verre reizen maken, edelsmeden

Hobby's & interesses

Tennis, wandelen, verre reizen maken, edelsmeden

Eigenschappen

Enthousiast, daadkrachtig en slagvaardig.

Eigenschappen

Enthousiast, daadkrachtig en slagvaardig.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Commissaris
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Directeur
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Dienstverband: Tijdelijk, Interim, ZZP
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 8-16 uur, 16-24 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Yvonne Kemenade van te bekijken