• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2015-heden Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO (Partners in Welzijn, Sittard)

2015-heden Coördinator vrijwilligers (Humanitas)

2015-heden Agogisch werkende Xonar (incidenteel)
ADL-ondersteuning en activering van cliënten met (meervoudige) beperkingen

2014-heden Ambulant begeleider en sociotherapeut Leger des Heils en Moveoo
Ondersteunen van cliënten met psychosociale problematiek (o.a. dubbeldiagnose, armoede) in hun dagelijkse leven op basis van HERSTEL-richtlijnen, psychosociale begeleiding d.m.v. gesprekken, faciliteren van sociaal netwerk en inloopmomenten.

2014-heden Mindfulnesstrainer moedercentrum Mama Casa Lisi (Sittard)

2013-2014 Sociotherapeut, persoonlijk begeleider en stagebegeleider beschermde woonvorm Mondriaan
Begeleiding van het dagelijks zorgprogramma van cliënten met psychiatrische stoornissen (autisme, OCS, AD(H)D), zowel op individueel- als groepsniveau cliënten. Mediation instanties/familie/buren. Structureren ADL en ventilerende/motiverende gesprekken.
Supervisie en praktijkbegeleiding stagiaire

2011.2014 Sociotherapeut/trajectbegeleider en stagebegeleider Mondriaan, diverse afdelingen
Ondersteunen van cliënten in hun dagelijks leven op basis van (Gordon) verpleeg- en behandelplannen en op directe vraag van cliënt. O.a. psychosociale begeleiding, coaching, stimuleren en structureren ADL, budgettering en diverse aanverwante interventies zoals observeren van spanningsvelden, ventilerende gesprekken en bemiddeling tussen familie/buren/instanties.
Supervisie en praktijkbegeleiding stagiaire HBO-V

2012-2013 Basisaantekening Psychodiagnostiek
Opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van psychodiagnostisch onderzoek op alle assen en met diverse middelen, waaronder observatie, anamnese en instrumenten gericht op persoonlijkheid, klinische en neuropsychiatrische syndromen. Efficiënt samenvatten en communiceren over bevindingen met zorgafnemer- en verlener.

2012.2013 Trainer Mindfulness

Febr-aug 2012 Stage Seyscentra
Diagnostiek en gedragstherapeutische behandeling van cliënten met voedselweigering, tevens in kader GZ-aantekening
Zindelijkheidstraining bij enuris/encopresis bij cliënten met een verstandelijke/meervoudige beperking
Verslaglegging en (multidisciplinaire) teambesprekingen

2011.2012 Assistent-behandelaar angstcentrum Lanaken
Intakes, coaching en cognitief gedragsmatige behandeling van cliënten met angststoornissen op diverse (thuis)locaties, in nauwe samenwerking met collega’s en andere behandelaren

2011 Ontwikkelen gezondheidsbevorderende interventie
plannen, organiseren en evalueren van een project ter vermindering van infectierisico, gebruikmakend van de Intervention Mapping benadering (Universiteit Maastricht)

2007.2008 Stage Laurentius Ziekenhuis Roermond
o.a. patiënten met neuropsychologische functiestoornissen gediagnosticeerd (vanuit ergotherapeutisch perspectief) en behandel/zorgplannen opgesteld/uitgevoerd, in samenspraak met het multidisciplinaire team

2006-heden Buddyzorg (Buddyzorg Limburg; Riagg)

2007.2008 Organiseren en uitvoeren huiskamerproject in Nieuwstadt (Menswel, 2007)

1998.2007 Alphahulp Thuiszorg Westelijke Mijnstreek regio Born/Susteren en Sittard

2006 Activiteitenbegeleiding meervoudig gehandicapten (Adelante, locatie Burg.
Lemmensstraat Geleen)

2005.2006 Mantelzorgondersteuning (Thuishulpcentrale De Brug, op locatie, 2005-2006)

2005.2006 Stage Revalidatiecentrum Adelante (Hoensbroek), afdeling chronische pijn en
vermoeidheid
o.a. cognitieve gedragstherapie toegepast, in combinatie met het afnemen van diagnostische instrumenten waaronder COPM en AMPS

2004.2005 Stage Verpleeghuis Regina Pacis (Arnhem, 2004) en Rust- en Verpleeghuis de
Zonnestraal (Hasselt)
cliënten met verschillende niveaus van functioneren en verschillende achtergronden behandeld en adviezen uitgebracht over ergonomische herinrichting van de kamers (destijds waren er plannen voor verbouwing).

Werkervaring

2015-heden Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO (Partners in Welzijn, Sittard)

2015-heden Coördinator vrijwilligers (Humanitas)

2015-heden Agogisch werkende Xonar (incidenteel)
ADL-ondersteuning en activering van cliënten met (meervoudige) beperkingen

2014-heden Ambulant begeleider en sociotherapeut Leger des Heils en Moveoo
Ondersteunen van cliënten met psychosociale problematiek (o.a. dubbeldiagnose, armoede) in hun dagelijkse leven op basis van HERSTEL-richtlijnen, psychosociale begeleiding d.m.v. gesprekken, faciliteren van sociaal netwerk en inloopmomenten.

2014-heden Mindfulnesstrainer moedercentrum Mama Casa Lisi (Sittard)

2013-2014 Sociotherapeut, persoonlijk begeleider en stagebegeleider beschermde woonvorm Mondriaan
Begeleiding van het dagelijks zorgprogramma van cliënten met psychiatrische stoornissen (autisme, OCS, AD(H)D), zowel op individueel- als groepsniveau cliënten. Mediation instanties/familie/buren. Structureren ADL en ventilerende/motiverende gesprekken.
Supervisie en praktijkbegeleiding stagiaire

2011.2014 Sociotherapeut/trajectbegeleider en stagebegeleider Mondriaan, diverse afdelingen
Ondersteunen van cliënten in hun dagelijks leven op basis van (Gordon) verpleeg- en behandelplannen en op directe vraag van cliënt. O.a. psychosociale begeleiding, coaching, stimuleren en structureren ADL, budgettering en diverse aanverwante interventies zoals observeren van spanningsvelden, ventilerende gesprekken en bemiddeling tussen familie/buren/instanties.
Supervisie en praktijkbegeleiding stagiaire HBO-V

2012-2013 Basisaantekening Psychodiagnostiek
Opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van psychodiagnostisch onderzoek op alle assen en met diverse middelen, waaronder observatie, anamnese en instrumenten gericht op persoonlijkheid, klinische en neuropsychiatrische syndromen. Efficiënt samenvatten en communiceren over bevindingen met zorgafnemer- en verlener.

2012.2013 Trainer Mindfulness

Febr-aug 2012 Stage Seyscentra
Diagnostiek en gedragstherapeutische behandeling van cliënten met voedselweigering, tevens in kader GZ-aantekening
Zindelijkheidstraining bij enuris/encopresis bij cliënten met een verstandelijke/meervoudige beperking
Verslaglegging en (multidisciplinaire) teambesprekingen

2011.2012 Assistent-behandelaar angstcentrum Lanaken
Intakes, coaching en cognitief gedragsmatige behandeling van cliënten met angststoornissen op diverse (thuis)locaties, in nauwe samenwerking met collega’s en andere behandelaren

2011 Ontwikkelen gezondheidsbevorderende interventie
plannen, organiseren en evalueren van een project ter vermindering van infectierisico, gebruikmakend van de Intervention Mapping benadering (Universiteit Maastricht)

2007.2008 Stage Laurentius Ziekenhuis Roermond
o.a. patiënten met neuropsychologische functiestoornissen gediagnosticeerd (vanuit ergotherapeutisch perspectief) en behandel/zorgplannen opgesteld/uitgevoerd, in samenspraak met het multidisciplinaire team

2006-heden Buddyzorg (Buddyzorg Limburg; Riagg)

2007.2008 Organiseren en uitvoeren huiskamerproject in Nieuwstadt (Menswel, 2007)

1998.2007 Alphahulp Thuiszorg Westelijke Mijnstreek regio Born/Susteren en Sittard

2006 Activiteitenbegeleiding meervoudig gehandicapten (Adelante, locatie Burg.
Lemmensstraat Geleen)

2005.2006 Mantelzorgondersteuning (Thuishulpcentrale De Brug, op locatie, 2005-2006)

2005.2006 Stage Revalidatiecentrum Adelante (Hoensbroek), afdeling chronische pijn en
vermoeidheid
o.a. cognitieve gedragstherapie toegepast, in combinatie met het afnemen van diagnostische instrumenten waaronder COPM en AMPS

2004.2005 Stage Verpleeghuis Regina Pacis (Arnhem, 2004) en Rust- en Verpleeghuis de
Zonnestraal (Hasselt)
cliënten met verschillende niveaus van functioneren en verschillende achtergronden behandeld en adviezen uitgebracht over ergonomische herinrichting van de kamers (destijds waren er plannen voor verbouwing).

Lees meer

Opleiding

2014 Brain Therapy, Biometrisch Centrum I.s.m. Hogeschool Zuyd (Heerlen): Opleiding tot neurofeedbacktherapeut

2011-2013 Klinische Master Health and Social Psychology (inclusief Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP), Universiteit Maastricht: Curriculum omvat o.a. gedragsverandering, cognitieve gedragstherapie, coaching, projectontwikkeling (planning, implementatie en evaluatie), theorieën over (beïnvloeding van) zelfcontrole, motivatietechnieken, voorlichting, onderzoek, behandeling en diagnostiek.

2008-2011 Bachelor Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
Curriculum behandelt o.a. theorieën omtrent menselijk gedrag, neuropsychologie, onderzoek en verslaglegging, psychopathologie, NAH diagnostiek en behandeling, training in gespreks- en luistervaardigheden

2002-2007 HBO ergotherapie, Hogeschool Zuyd (Heerlen)
Curriculum behandelt methodisch handelen binnen ergotherapie, menselijk functioneren op functioneel-, activiteiten- en participatieniveau en bijbehorende modellen (bijv. ICF/ICIDH), anatomie en pathologie (somatisch en (neuro)psychologisch) bij kinderen en volwassenen, ergotherapeutische diagnostische- en behandelmethodes, gespreks- en luistervaardigheden.

Cursussen: Medicatiemodule Mondriaan (maart-juni 2013), OMA (januari-maart 2013), trainerscursus Mindfulness Based Relapse Prevention/terugvalpreventie (oktober 2012-januari 2013), Mindfulness (2011, Maastricht), buddycursus RIAGG (Echt,2006) en Buddyzorg (Nuth, 2006)

Opleiding

2014 Brain Therapy, Biometrisch Centrum I.s.m. Hogeschool Zuyd (Heerlen): Opleiding tot neurofeedbacktherapeut

2011-2013 Klinische Master Health and Social Psychology (inclusief Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP), Universiteit Maastricht: Curriculum omvat o.a. gedragsverandering, cognitieve gedragstherapie, coaching, projectontwikkeling (planning, implementatie en evaluatie), theorieën over (beïnvloeding van) zelfcontrole, motivatietechnieken, voorlichting, onderzoek, behandeling en diagnostiek.

2008-2011 Bachelor Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
Curriculum behandelt o.a. theorieën omtrent menselijk gedrag, neuropsychologie, onderzoek en verslaglegging, psychopathologie, NAH diagnostiek en behandeling, training in gespreks- en luistervaardigheden

2002-2007 HBO ergotherapie, Hogeschool Zuyd (Heerlen)
Curriculum behandelt methodisch handelen binnen ergotherapie, menselijk functioneren op functioneel-, activiteiten- en participatieniveau en bijbehorende modellen (bijv. ICF/ICIDH), anatomie en pathologie (somatisch en (neuro)psychologisch) bij kinderen en volwassenen, ergotherapeutische diagnostische- en behandelmethodes, gespreks- en luistervaardigheden.

Cursussen: Medicatiemodule Mondriaan (maart-juni 2013), OMA (januari-maart 2013), trainerscursus Mindfulness Based Relapse Prevention/terugvalpreventie (oktober 2012-januari 2013), Mindfulness (2011, Maastricht), buddycursus RIAGG (Echt,2006) en Buddyzorg (Nuth, 2006)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

muziek (luisteren en maken: gitaar/zang), wandelen, natuur, (sociaal) vrijwilligerswerk, sport (participeren, niet kijken), yoga, lezen.

Hobby's & interesses

muziek (luisteren en maken: gitaar/zang), wandelen, natuur, (sociaal) vrijwilligerswerk, sport (participeren, niet kijken), yoga, lezen.

Eigenschappen

Hartelijk, betrokken, enthousiast, empathisch, doorzetter, teamplayer, initiatiefrijk, gevoel voor humor, communicatief, confronterend indien gepast

Eigenschappen

Hartelijk, betrokken, enthousiast, empathisch, doorzetter, teamplayer, initiatiefrijk, gevoel voor humor, communicatief, confronterend indien gepast

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Leer-werk overeenkomst
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Daisy Klinkers te bekijken

Mijn documenten