• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Na ontslag door reorganisatie voel ik mij nog zeker niet te oud om nog een aantal jaren in een development- of projectmanagement functie mee te draaien. Ben jong van geest , in een fit lichaam!

Persoonlijk

Na ontslag door reorganisatie voel ik mij nog zeker niet te oud om nog een aantal jaren in een development- of projectmanagement functie mee te draaien. Ben jong van geest , in een fit lichaam!

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

0413 Periode: april 2013 – oktober 2013
Vanaf april 2013 tot oktober 2013 was de heer van Zantvliet bij Raet B.V. werkzaam binnen de divisie Product Development & Operations, afdeling Operations. Als programmamanager was hij verantwoordelijk voor de volgende projecten:
-implementatie van een tweede printprovider;
-implementatie van end-to-end testen in combinatie met offshoring.

0110 Periode: Januari 2010 – maart 2013
Vanaf januari 2010 tot en met maart 2013 was de heer van Zantvliet bij Raet B.V. werkzaam binnen de divisie Product Development & Operations, afdeling Pensioen en Uitkeringen. Als productverantwoordelijke is hij verantwoordelijk voor:
-ontwikkeling en beheer van de RPE Online en ASAP-payroll applicaties;
-onderhouden van de contacten met de gebruikersraad;
-migratie van relevante applicaties naar nieuwe technologieën.

0902 Periode: September 2002 – december 2009
Vanaf de overname van Geronimo B.V. in september 2002 door Raet B.V. (bij overname nog Getronics HR-Solutions) tot heden werkzaam bij Raet B.V. Als progammanager binnen de productontwikkelingsafdeling Raet Zakelijk Markt is hij verantwoordelijk voor:
- planning en control van alle ontwikkelprojecten met betrekking tot HR Easy en Raet Payroll Direct (SAAS-applicaties);
- de testafdeling (5 medewerkers);
- oplevering van de maandelijkse softwarereleases;
- SAS70-compliancy van de afdeling;
- bewaking van de functionele architectuur van HR Easy en Raet Payroll Direct;
Tevens heeft hij een adviserende rol richting de productgroupmanager met betrekking tot:
- ontwikkel- en releasebeheerprocessen;
- SAS70-compliancy;
- changes met betrekking tot de functionele architectuur.
Daarnaast had de heer van Zantvliet een adviserende rol met betrekking tot implementaties van nieuwe klanten.

0401 Periode: April 2001 – Augustus 2002
Vanaf april 2001 tot en met september 2002 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Geronimo B.V. Als CIO/COO was hij verantwoordelijk voor:
- ontwikkeling en beheer van het salarisverwerkingspakket Geronimo Payroll & Benefits;
- het selecteren en contracteren (SLA) van een hosting partner;
- implementatie en uitvoering van de contracten met betrekking tot in-service salarisverwerking volgens het SAAS-concept;
-Hij gaf leiding aan ca. 15 medewerkers.

0101 Periode: Januari 2001 – Maart 2001
Vanaf januari 2001 tot en met maart 2001 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Als practice-manager was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal outsourcingcontracten. Hij gaf leiding aan 70 medewerkers en rapporteerde rechtstreeks aan directie.
0899 Periode: Augustus 1999 – December 2000
Vanaf augustus 1999 tot en met december 2000 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Als servicemanager was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening Datamigration Services. Tevens was hij P&L-verantwoordelijk voor deze dienstverlening, welke een gemiddelde jaaromzet had van ca. fl. 4,5 miljoen met een brutomarge van ca. 10-15% boven de norm. Hij gaf leiding aan een team van 7 medewerkers en rapporteerde aan de Businessunitmanager.

1092 Periode: September 1994 – Juli 1999
Vanaf september 1994 tot en met juli 1999 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Binnen de businessunit Migrationservices heeft hij als servicemanager de Jaar2000-factory organisatie mee opgezet en uitgebouwd van 12 medewerkers naar ca. 65 medewerkers. Hij was tevens verantwoordelijk voor de contractuele uitvoering van de diverse analyse- en renovatie projecten voor binnen- en buitenlandse klanten, met een totale waarde van ca. fl. 50 miljoen.

1092 Periode: Oktober 1992 - Augustus 1994
Vanaf oktober 1992 tot en met augustus 1994 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Volmac Opleidingen. Als projectleider gaf hij leiding aan een projectteam van 12 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ca. 25 individuele opleidingen in het kader van de totale herziening van de systeemontwikkelmethoden en tools bij ABN AMRO.
Hierna was hij als contractmanager verantwoordelijk voor de bewaking van de uitvoering van het opleidingscontract met een waarde van ca. fl. 30 miljoen. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de directie.

0290 Periode: Februari 1990 - September 1992
Vanaf februari 1990 tot en met september 1992 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Volmac Opleidingen. Als opleidingsadviseur was hij verantwoordelijk voor de verkoop van opleidingen en opleidingsdiensten in het marktsegment Financiële instellingen.

0589 Periode: Mei 1989 - Januari 1990
Vanaf mei 1989 tot en met januari 1990 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Volmac Toptraining. Als projectleider bij Van Rietschoten en Houwens gaf hij leiding aan een projectteam van 7 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gebruikersopleidingen met betrekking tot de bediening van het Geïntegreerde Bedienings- en Bewakingssysteem van een M-Fregat.
In deze periode trad hij tevens op als adviseur van het Hoofd afdeling Projecten met betrekking tot projectrapportages.

1185 Periode: November 1985 - April 1989
Vanaf november 1985 tot en met april 1989 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Volmac Toptraining. Als coach verzorgde hij individuele opleidingen op het gebied van Systeemanalyse, Technisch ontwerp, Functioneel ontwerp.
Als workshop inleider verzorgde hij voor management en gebruikers workshops in het kader van IT-gerelateerde veranderingsprocessen.

0585 Periode: Mei 1985 - Oktober 1985
Vanaf mei 1985 tot en met oktober 1985 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Manudax BV, leverancier van PC’s en PC-componenten.
Als hoofd automatisering gaf de heer van Zantvliet leiding aan 4 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor:
- opstellen van het automatiserings- en projectenplan;
- rapportage aan de directie;
- het beheer en de exploitatie van de centrale systemen;
- de systeemontwikkeling;
- inhoudelijke afstemming met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere hardware- en softwareleveranciers.

7810 Periode: Oktober 1978 - April 1985
Vanaf oktober 1978 tot en met april 1985 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Haagtechno BV, importeur van professionele- en consumenten electronica (Panasonic en Technics).
Hij was coördinator tussen de gebruikersafdelingen en de centrale systeemontwikkelingsafdeling van de moedermaatschappij (Hagemeyer) bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw groothandelspakket.
Na implementatie was hij verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van de centrale systemen en gaf leiding aan 4 medewerkers. De systemen draaiden in een IBM S/34 omgeving en werden later geconverteerd naar een IBM S/38 omgeving.
Als hoofd automatisering was de heer van Zantvliet verantwoordelijk voor:
- opstellen van het automatiserings- en projectenplan;
- rapportage aan de directie;
- het beheer en de exploitatie van de centrale systemen;
- de systeemontwikkeling;
- inhoudelijke afstemming met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere hardware- en softwareleveranciers.

7610 Periode: Oktober 1976 - Oktober 1978
In deze periode was de heer van Zantvliet systeembeheerder bij Van Lanschot
Assurantiën. De heer van Zantvliet rapporteerde rechtstreeks aan de directie,
gaf leiding aan 3 medewerkers
Het systeembeheer omvatte zowel het functionele als het technische beheer van
systemen. De assurantie- en financiële systemen draaiden in een WANG VS
omgeving.
De heer van Zantvliet was eindverantwoordelijk voor:
- rapportage aan de directie;
- het beheer van de systemen;
- de inrichting, de organisatie en de systematiek van werken;
- inhoudelijke afstemmingen met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere de pakketleverancier.

7501 Periode: Januari 1975 - Oktober 1976
Vanaf januari 1975 tot en met oktober 1976 was de heer van Zantvliet hoofd van de polisadministratie bij Van Lanschot Assurantiën. Hij gaf leiding aan 5 medewerksters. De heer van Zantvliet rapporteerde rechtstreeks aan de directie.
De polisadministratie was de schakel tussen de acceptatieafdeling en het computer service bureau. De primaire taak van de afdeling bestond uit het verwerken van ponsdocumenten (input) en polissen, polisaanhangsels en nota's (output). De heer van Zantvliet was eindverantwoordelijk voor:
- rapportage aan de directie;
- inrichting, organisatie en systematiek van werken;
- inhoudelijke afstemmingen met de acceptatieafdeling;
- externe contacten met het computer service bureau.

Werkervaring

0413 Periode: april 2013 – oktober 2013
Vanaf april 2013 tot oktober 2013 was de heer van Zantvliet bij Raet B.V. werkzaam binnen de divisie Product Development & Operations, afdeling Operations. Als programmamanager was hij verantwoordelijk voor de volgende projecten:
-implementatie van een tweede printprovider;
-implementatie van end-to-end testen in combinatie met offshoring.

0110 Periode: Januari 2010 – maart 2013
Vanaf januari 2010 tot en met maart 2013 was de heer van Zantvliet bij Raet B.V. werkzaam binnen de divisie Product Development & Operations, afdeling Pensioen en Uitkeringen. Als productverantwoordelijke is hij verantwoordelijk voor:
-ontwikkeling en beheer van de RPE Online en ASAP-payroll applicaties;
-onderhouden van de contacten met de gebruikersraad;
-migratie van relevante applicaties naar nieuwe technologieën.

0902 Periode: September 2002 – december 2009
Vanaf de overname van Geronimo B.V. in september 2002 door Raet B.V. (bij overname nog Getronics HR-Solutions) tot heden werkzaam bij Raet B.V. Als progammanager binnen de productontwikkelingsafdeling Raet Zakelijk Markt is hij verantwoordelijk voor:
- planning en control van alle ontwikkelprojecten met betrekking tot HR Easy en Raet Payroll Direct (SAAS-applicaties);
- de testafdeling (5 medewerkers);
- oplevering van de maandelijkse softwarereleases;
- SAS70-compliancy van de afdeling;
- bewaking van de functionele architectuur van HR Easy en Raet Payroll Direct;
Tevens heeft hij een adviserende rol richting de productgroupmanager met betrekking tot:
- ontwikkel- en releasebeheerprocessen;
- SAS70-compliancy;
- changes met betrekking tot de functionele architectuur.
Daarnaast had de heer van Zantvliet een adviserende rol met betrekking tot implementaties van nieuwe klanten.

0401 Periode: April 2001 – Augustus 2002
Vanaf april 2001 tot en met september 2002 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Geronimo B.V. Als CIO/COO was hij verantwoordelijk voor:
- ontwikkeling en beheer van het salarisverwerkingspakket Geronimo Payroll & Benefits;
- het selecteren en contracteren (SLA) van een hosting partner;
- implementatie en uitvoering van de contracten met betrekking tot in-service salarisverwerking volgens het SAAS-concept;
-Hij gaf leiding aan ca. 15 medewerkers.

0101 Periode: Januari 2001 – Maart 2001
Vanaf januari 2001 tot en met maart 2001 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Als practice-manager was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal outsourcingcontracten. Hij gaf leiding aan 70 medewerkers en rapporteerde rechtstreeks aan directie.
0899 Periode: Augustus 1999 – December 2000
Vanaf augustus 1999 tot en met december 2000 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Als servicemanager was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening Datamigration Services. Tevens was hij P&L-verantwoordelijk voor deze dienstverlening, welke een gemiddelde jaaromzet had van ca. fl. 4,5 miljoen met een brutomarge van ca. 10-15% boven de norm. Hij gaf leiding aan een team van 7 medewerkers en rapporteerde aan de Businessunitmanager.

1092 Periode: September 1994 – Juli 1999
Vanaf september 1994 tot en met juli 1999 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Gemini Information Systems Management. Binnen de businessunit Migrationservices heeft hij als servicemanager de Jaar2000-factory organisatie mee opgezet en uitgebouwd van 12 medewerkers naar ca. 65 medewerkers. Hij was tevens verantwoordelijk voor de contractuele uitvoering van de diverse analyse- en renovatie projecten voor binnen- en buitenlandse klanten, met een totale waarde van ca. fl. 50 miljoen.

1092 Periode: Oktober 1992 - Augustus 1994
Vanaf oktober 1992 tot en met augustus 1994 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Volmac Opleidingen. Als projectleider gaf hij leiding aan een projectteam van 12 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ca. 25 individuele opleidingen in het kader van de totale herziening van de systeemontwikkelmethoden en tools bij ABN AMRO.
Hierna was hij als contractmanager verantwoordelijk voor de bewaking van de uitvoering van het opleidingscontract met een waarde van ca. fl. 30 miljoen. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de directie.

0290 Periode: Februari 1990 - September 1992
Vanaf februari 1990 tot en met september 1992 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Cap Volmac Opleidingen. Als opleidingsadviseur was hij verantwoordelijk voor de verkoop van opleidingen en opleidingsdiensten in het marktsegment Financiële instellingen.

0589 Periode: Mei 1989 - Januari 1990
Vanaf mei 1989 tot en met januari 1990 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Volmac Toptraining. Als projectleider bij Van Rietschoten en Houwens gaf hij leiding aan een projectteam van 7 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gebruikersopleidingen met betrekking tot de bediening van het Geïntegreerde Bedienings- en Bewakingssysteem van een M-Fregat.
In deze periode trad hij tevens op als adviseur van het Hoofd afdeling Projecten met betrekking tot projectrapportages.

1185 Periode: November 1985 - April 1989
Vanaf november 1985 tot en met april 1989 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Volmac Toptraining. Als coach verzorgde hij individuele opleidingen op het gebied van Systeemanalyse, Technisch ontwerp, Functioneel ontwerp.
Als workshop inleider verzorgde hij voor management en gebruikers workshops in het kader van IT-gerelateerde veranderingsprocessen.

0585 Periode: Mei 1985 - Oktober 1985
Vanaf mei 1985 tot en met oktober 1985 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Manudax BV, leverancier van PC’s en PC-componenten.
Als hoofd automatisering gaf de heer van Zantvliet leiding aan 4 medewerkers en was hij verantwoordelijk voor:
- opstellen van het automatiserings- en projectenplan;
- rapportage aan de directie;
- het beheer en de exploitatie van de centrale systemen;
- de systeemontwikkeling;
- inhoudelijke afstemming met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere hardware- en softwareleveranciers.

7810 Periode: Oktober 1978 - April 1985
Vanaf oktober 1978 tot en met april 1985 was de heer van Zantvliet werkzaam bij Haagtechno BV, importeur van professionele- en consumenten electronica (Panasonic en Technics).
Hij was coördinator tussen de gebruikersafdelingen en de centrale systeemontwikkelingsafdeling van de moedermaatschappij (Hagemeyer) bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw groothandelspakket.
Na implementatie was hij verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van de centrale systemen en gaf leiding aan 4 medewerkers. De systemen draaiden in een IBM S/34 omgeving en werden later geconverteerd naar een IBM S/38 omgeving.
Als hoofd automatisering was de heer van Zantvliet verantwoordelijk voor:
- opstellen van het automatiserings- en projectenplan;
- rapportage aan de directie;
- het beheer en de exploitatie van de centrale systemen;
- de systeemontwikkeling;
- inhoudelijke afstemming met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere hardware- en softwareleveranciers.

7610 Periode: Oktober 1976 - Oktober 1978
In deze periode was de heer van Zantvliet systeembeheerder bij Van Lanschot
Assurantiën. De heer van Zantvliet rapporteerde rechtstreeks aan de directie,
gaf leiding aan 3 medewerkers
Het systeembeheer omvatte zowel het functionele als het technische beheer van
systemen. De assurantie- en financiële systemen draaiden in een WANG VS
omgeving.
De heer van Zantvliet was eindverantwoordelijk voor:
- rapportage aan de directie;
- het beheer van de systemen;
- de inrichting, de organisatie en de systematiek van werken;
- inhoudelijke afstemmingen met gebruikersafdelingen;
- externe contacten met onder andere de pakketleverancier.

7501 Periode: Januari 1975 - Oktober 1976
Vanaf januari 1975 tot en met oktober 1976 was de heer van Zantvliet hoofd van de polisadministratie bij Van Lanschot Assurantiën. Hij gaf leiding aan 5 medewerksters. De heer van Zantvliet rapporteerde rechtstreeks aan de directie.
De polisadministratie was de schakel tussen de acceptatieafdeling en het computer service bureau. De primaire taak van de afdeling bestond uit het verwerken van ponsdocumenten (input) en polissen, polisaanhangsels en nota's (output). De heer van Zantvliet was eindverantwoordelijk voor:
- rapportage aan de directie;
- inrichting, organisatie en systematiek van werken;
- inhoudelijke afstemmingen met de acceptatieafdeling;
- externe contacten met het computer service bureau.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen:
ULO A + B
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
Moderne Bedrijfs Administratie (MBA)
SPD I (geen diploma)
AMBI-B1 (Basiskennis Bestandsorganisatie)
AMBI-I1 (Basiskennis Informatica 1)
AMBI-I2 (Basiskennis Informatica 2)
AMBI-T2 (COBOL)
AMBI-S1 (Organisatie en informatieverzorging)

Cap Volmac Opleidingen:
Vakopleiding Systeemanalyse
Vakopleiding Technisch ontwerp
Vakopleiding Functioneel ontwerp
Vakopleiding Informatie analyse
Inleiding Projectmanagement
Training Projectmanagement
Conflicthantering
Beoordelen
Onderhandelen
Banken en Financiële Instellingen
Programma Management Vaardigheden (i.s.m. Erasmus Universiteit)

Opleiding

Opleidingen:
ULO A + B
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
Moderne Bedrijfs Administratie (MBA)
SPD I (geen diploma)
AMBI-B1 (Basiskennis Bestandsorganisatie)
AMBI-I1 (Basiskennis Informatica 1)
AMBI-I2 (Basiskennis Informatica 2)
AMBI-T2 (COBOL)
AMBI-S1 (Organisatie en informatieverzorging)

Cap Volmac Opleidingen:
Vakopleiding Systeemanalyse
Vakopleiding Technisch ontwerp
Vakopleiding Functioneel ontwerp
Vakopleiding Informatie analyse
Inleiding Projectmanagement
Training Projectmanagement
Conflicthantering
Beoordelen
Onderhandelen
Banken en Financiële Instellingen
Programma Management Vaardigheden (i.s.m. Erasmus Universiteit)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Voetbal, tennis, squash, motorrijden

Hobby's & interesses

Voetbal, tennis, squash, motorrijden

Eigenschappen

Stressbestendig
Resultaatgericht
Positieve instelling
Teamplayer
Coach
Communicatief vaardig

Eigenschappen

Stressbestendig
Resultaatgericht
Positieve instelling
Teamplayer
Coach
Communicatief vaardig

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: ICT
 • Dienstverband: Vast, Interim, ZZP
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hans van Zantvliet te bekijken