• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben nu ruim 7 maanden werkzoekend en op zoek naar een leuke, passende baan met zelfstandigheid, liefst binnen een creatief bedrijf en waarbinnen ik veel van mezelf kwijt kan. Hiermee doel ik op…

Persoonlijk

Ik ben nu ruim 7 maanden werkzoekend en op zoek naar een leuke, passende baan met zelfstandigheid, liefst binnen een creatief bedrijf en waarbinnen ik veel van mezelf kwijt kan. Hiermee doel ik op creativiteit, meedenken etc.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
24-7-2012/24-7-2014 : Cunningham Lindsey Nederland bv (schade-expertise)
Secretaresse Property afdeling
- opdracht schademelding verwerken (in diverse systemen)
- mutaties in opdracht verwerken (in diverse systemen)
- uitwerken / redigeren rapporten t.b.v. schade-experts (oa dictaat)
- stand van zaken dossiers bijhouden en melden aan opdrachtgevers
- contact met klanten voor informatie (divers)
- telefonisch/schriftelijk contact opdrachtgevers/klanten
- agendabeheer (maken afspraken en verwerken)
- declaraties aanvragen
- hand- en spandiensten (post, huishoudelijk, ondersteuning collega’s)

2005/ 01-08-2011 : Artika (Amsterdam)
All round verkoopmedewerkster
- verkoop in kado-artikelen
- inkoop (zelfstandig en in samenspraak)
- financiële administratie (voorbereidend)
- contacten klanten en leveranciers
- correspondentie klanten en leveranciers in Engels en Nederlands
- etaleren, winkelinrichting (zelfstandig en in samenspraak)
- verwerken voorraden (tellen, prijs bepalen, tentoonstellen, opruimen)12-08-99/01-12-02 : Stibbe Advocaten en Notarissen (Amsterdam)
Juridisch secretaresse
- agendabeheer (minimaal) 3 advocaten
- contracten – rapporten - correspondentie Nederlands en Engels
- archiefbeheer
- beheer voorraden kantoorartikelen
- post in-uit intern en extern verwerken
- hand- en spandiensten
15-08-98/01-07-99 : Elsevier Bedrijfsinformatie (Amsterdam)
Coördinerend secretaresse redactie uitgave FEM/De Week
- Word – Excel – internet – Schedule+ - Microsoft exchange
- post in uit intern en extern verwerken
- facilitaire voorzieningen (kantoorvoorraden, voorzieningen rond nieuw personeel zoals regelen werkplek, computer ed.)
- aansturing secretaresse
- marketing ondersteunende activiteiten
- ondersteuning redactie

14-04-98/14-08-98 : Secretaresse Personeel & Organisatie
- beheer, aanmaak, muteren personeelsdossiers
- secretariële werkzaamheden (w.o. agendabeheer) adviseurs
- regelen / bewaken acties rondom uitdiensttreding, jubilea, ziekte
- aanvraag uitzendkrachten
- correspondentie / telefonische contacten in- en extern

01-06-96/01-04-98 : Kaoru Yamamoto Art Consultancy Amsterdam
Manager / agent
- behartiging zakelijke belangen Japanse kunstenares
- promotionele activiteiten
- organisatie tentoonstellingen / projecten (w.o. rondom website, stand KunstRAI, contacten galeries Europa)
- boekhouding voorbereidend
- inkoop kantoorartikelen en materialen
- verzorging reproductiemateriaal
- aanvragen subsidies / sponsoren

december 1996 : Veilinghuis Jan Pieter Glerum (Den Haag)
Medewerker designveiling
- voorbereidende activiteiten / suppoost tijdens kijkdagen

01-05-94/01-06-95 : Amsterdams Instituut voor Schilderkunst
Algemeen uitvoerend / coördinerend medewerker
- verantwoordelijk voor en uitvoering van kantoorzaken w.o.
- cursistenadministratie – kasbeheer- en opmaak – fax-telefonie
- correspondentie Nederlands, Engels en Duits
- inkoop kantoorartikelen
- mede ontwikkelen masterclasses en schildercursussen
- contacten met (gast)docenten in Europa en Amerika
- contacten met galeries, cursisten
- aanvragen subsidies

- aanvragen subsidies / sponsorgelden
- organisatie diverse projecten (w.o. KunstRAI, schilderfestivals ed.)
- hand- en spandiensten (w.o. voor aan instituut verbonden galerie)

01-10-90/01-04-94 : Stichting Werkgelegenheids Initiatieven regio Oss
Office manager / directiesecretaresse
- opzet secretariaat
- directe verantwoordelijkheid voor en leiding over 5 medewerkers
- voeren sollicitatie- en functioneringsgesprekken
- personeelszaken en gedeeltelijk financiële administratie
- verantwoordelijk voor administratieve organisatie
- brieven concipiëren / beschikkingen schrijven
- (mede)samenstellen en uitwerken (jaar)verslagen, rapportages
aangaande de organisatie en aan organisatie gelieerde projecten
- voorbereiden, notuleren, afhandelen (bestuurs)vergaderingen
- rechterhand / incidentele vervanging directeur

01-05-90/01-10-90 : Dienst Sociale Zaken gemeente Oss
Uitvoering Wet op de Bejaardenoorden
van bezoeken bejaarden en vaststellen wettelijk eigen bijdrage tot innen en verwerken / verantwoorden van bijdragen ca. 200 bejaarden aan Provincie Noord-Brabant

01-09-89/01-04-90 : Arbeidsvoorziening regio Oss
Medewerker Heroriëntering (voorloper Banenpool)
- administratie opzetten en actueel houden
- coördineren en plannen te voeren gesprekken langdurig werklozen
- casebesprekingen voeren (incidenteel)
- correspondentie / contacten regionale diensten Sociale Zaken

Medewerker Jeugd Ontplooiings Banen (JOB)
- intake, plaatsen en begeleiden uitzendkrachten
- correspondentie / contacten bedrijven regio Oss, hoofdkantoor

Overige werkzaamheden
- gastvrouw tijdens projecten, bemiddelingsadministratie, receptie

01-07-89/01-09-89 : Centrum Vakopleiding regio Oss
- (cursisten-)administratie
- telefoon – correspondentie cursisten en docenten
- opzetten lesroosters

Medewerker bedrijfsbeurs (Brabant Perspectief)
- coördinatie / administratie behandeling vacatures in voorbereidings-fase en tijdens de beurs
- (inter-)nationale inbreng vacatures coderen en verwerken in daartoe ontwikkeld computerprogramma

Werkzaamheden overig / ad hoc


1994 / 1999 : Diverse film- en videoprodukties
- opnameleiding – regie-assistentie – script continuïteit

1994 – heden : Memphis Associatie voor innoverende marketing en reclame - administratieve/secretariële werkzaamheden/ projectondersteuning
- werkzaamheden voortvloeiend uit aan organisatie gelieerde kunstverzameling (w.o. onderzoek)

1998 - 1999 : De Kunstvlaai (tegenhanger KunstRAI)
suppoost en kassamedewerker

2003 - 2004 : Kadowinkel ARTIKA (Amsterdam)
all-round verkoopster (van inkoop tot etaleren) (oproepbasis)


Werkzaamheden tot 1988

1980 – 1988 - opzet werklozenproject in Oss: organisatie en promotionele activiteiten
- HoReCa: bar – restaurant – (incidenteel bedrijfsleiding)
- Retail: kleding – banket – boeken-en tijdschriften – kadoos
- Land- en tuinbouw: van planten tot veiling (incidenteel gedeelde bedrijfsleiding)

Werkervaring

Werkervaring
24-7-2012/24-7-2014 : Cunningham Lindsey Nederland bv (schade-expertise)
Secretaresse Property afdeling
- opdracht schademelding verwerken (in diverse systemen)
- mutaties in opdracht verwerken (in diverse systemen)
- uitwerken / redigeren rapporten t.b.v. schade-experts (oa dictaat)
- stand van zaken dossiers bijhouden en melden aan opdrachtgevers
- contact met klanten voor informatie (divers)
- telefonisch/schriftelijk contact opdrachtgevers/klanten
- agendabeheer (maken afspraken en verwerken)
- declaraties aanvragen
- hand- en spandiensten (post, huishoudelijk, ondersteuning collega’s)

2005/ 01-08-2011 : Artika (Amsterdam)
All round verkoopmedewerkster
- verkoop in kado-artikelen
- inkoop (zelfstandig en in samenspraak)
- financiële administratie (voorbereidend)
- contacten klanten en leveranciers
- correspondentie klanten en leveranciers in Engels en Nederlands
- etaleren, winkelinrichting (zelfstandig en in samenspraak)
- verwerken voorraden (tellen, prijs bepalen, tentoonstellen, opruimen)12-08-99/01-12-02 : Stibbe Advocaten en Notarissen (Amsterdam)
Juridisch secretaresse
- agendabeheer (minimaal) 3 advocaten
- contracten – rapporten - correspondentie Nederlands en Engels
- archiefbeheer
- beheer voorraden kantoorartikelen
- post in-uit intern en extern verwerken
- hand- en spandiensten
15-08-98/01-07-99 : Elsevier Bedrijfsinformatie (Amsterdam)
Coördinerend secretaresse redactie uitgave FEM/De Week
- Word – Excel – internet – Schedule+ - Microsoft exchange
- post in uit intern en extern verwerken
- facilitaire voorzieningen (kantoorvoorraden, voorzieningen rond nieuw personeel zoals regelen werkplek, computer ed.)
- aansturing secretaresse
- marketing ondersteunende activiteiten
- ondersteuning redactie

14-04-98/14-08-98 : Secretaresse Personeel & Organisatie
- beheer, aanmaak, muteren personeelsdossiers
- secretariële werkzaamheden (w.o. agendabeheer) adviseurs
- regelen / bewaken acties rondom uitdiensttreding, jubilea, ziekte
- aanvraag uitzendkrachten
- correspondentie / telefonische contacten in- en extern

01-06-96/01-04-98 : Kaoru Yamamoto Art Consultancy Amsterdam
Manager / agent
- behartiging zakelijke belangen Japanse kunstenares
- promotionele activiteiten
- organisatie tentoonstellingen / projecten (w.o. rondom website, stand KunstRAI, contacten galeries Europa)
- boekhouding voorbereidend
- inkoop kantoorartikelen en materialen
- verzorging reproductiemateriaal
- aanvragen subsidies / sponsoren

december 1996 : Veilinghuis Jan Pieter Glerum (Den Haag)
Medewerker designveiling
- voorbereidende activiteiten / suppoost tijdens kijkdagen

01-05-94/01-06-95 : Amsterdams Instituut voor Schilderkunst
Algemeen uitvoerend / coördinerend medewerker
- verantwoordelijk voor en uitvoering van kantoorzaken w.o.
- cursistenadministratie – kasbeheer- en opmaak – fax-telefonie
- correspondentie Nederlands, Engels en Duits
- inkoop kantoorartikelen
- mede ontwikkelen masterclasses en schildercursussen
- contacten met (gast)docenten in Europa en Amerika
- contacten met galeries, cursisten
- aanvragen subsidies

- aanvragen subsidies / sponsorgelden
- organisatie diverse projecten (w.o. KunstRAI, schilderfestivals ed.)
- hand- en spandiensten (w.o. voor aan instituut verbonden galerie)

01-10-90/01-04-94 : Stichting Werkgelegenheids Initiatieven regio Oss
Office manager / directiesecretaresse
- opzet secretariaat
- directe verantwoordelijkheid voor en leiding over 5 medewerkers
- voeren sollicitatie- en functioneringsgesprekken
- personeelszaken en gedeeltelijk financiële administratie
- verantwoordelijk voor administratieve organisatie
- brieven concipiëren / beschikkingen schrijven
- (mede)samenstellen en uitwerken (jaar)verslagen, rapportages
aangaande de organisatie en aan organisatie gelieerde projecten
- voorbereiden, notuleren, afhandelen (bestuurs)vergaderingen
- rechterhand / incidentele vervanging directeur

01-05-90/01-10-90 : Dienst Sociale Zaken gemeente Oss
Uitvoering Wet op de Bejaardenoorden
van bezoeken bejaarden en vaststellen wettelijk eigen bijdrage tot innen en verwerken / verantwoorden van bijdragen ca. 200 bejaarden aan Provincie Noord-Brabant

01-09-89/01-04-90 : Arbeidsvoorziening regio Oss
Medewerker Heroriëntering (voorloper Banenpool)
- administratie opzetten en actueel houden
- coördineren en plannen te voeren gesprekken langdurig werklozen
- casebesprekingen voeren (incidenteel)
- correspondentie / contacten regionale diensten Sociale Zaken

Medewerker Jeugd Ontplooiings Banen (JOB)
- intake, plaatsen en begeleiden uitzendkrachten
- correspondentie / contacten bedrijven regio Oss, hoofdkantoor

Overige werkzaamheden
- gastvrouw tijdens projecten, bemiddelingsadministratie, receptie

01-07-89/01-09-89 : Centrum Vakopleiding regio Oss
- (cursisten-)administratie
- telefoon – correspondentie cursisten en docenten
- opzetten lesroosters

Medewerker bedrijfsbeurs (Brabant Perspectief)
- coördinatie / administratie behandeling vacatures in voorbereidings-fase en tijdens de beurs
- (inter-)nationale inbreng vacatures coderen en verwerken in daartoe ontwikkeld computerprogramma

Werkzaamheden overig / ad hoc


1994 / 1999 : Diverse film- en videoprodukties
- opnameleiding – regie-assistentie – script continuïteit

1994 – heden : Memphis Associatie voor innoverende marketing en reclame - administratieve/secretariële werkzaamheden/ projectondersteuning
- werkzaamheden voortvloeiend uit aan organisatie gelieerde kunstverzameling (w.o. onderzoek)

1998 - 1999 : De Kunstvlaai (tegenhanger KunstRAI)
suppoost en kassamedewerker

2003 - 2004 : Kadowinkel ARTIKA (Amsterdam)
all-round verkoopster (van inkoop tot etaleren) (oproepbasis)


Werkzaamheden tot 1988

1980 – 1988 - opzet werklozenproject in Oss: organisatie en promotionele activiteiten
- HoReCa: bar – restaurant – (incidenteel bedrijfsleiding)
- Retail: kleding – banket – boeken-en tijdschriften – kadoos
- Land- en tuinbouw: van planten tot veiling (incidenteel gedeelde bedrijfsleiding)

Lees meer

Opleiding

HAVO-Directiesecretaresse-Arbeid- en Organisatiepsychologie (niet afgerond)- Cursus Zakelijk Schrijven-Basiscursus DBase-I-Excel-Powerpoint-Groupwise-Schedule+-Microsoft Exchange

Opleiding

HAVO-Directiesecretaresse-Arbeid- en Organisatiepsychologie (niet afgerond)- Cursus Zakelijk Schrijven-Basiscursus DBase-I-Excel-Powerpoint-Groupwise-Schedule+-Microsoft Exchange

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Muziek-piano spelen-mode-kunst-cultuur-architectuur-styling-wandelen-natuur-gezondheid

Hobby's & interesses

Muziek-piano spelen-mode-kunst-cultuur-architectuur-styling-wandelen-natuur-gezondheid

Eigenschappen

Organiserend-anticiperend-bewaar overzicht-prioriteiten kunnen stellen-helicopterview-stressbestendig-prettig gestoord-harde werker-zelfstandig-probleemoplossend-creatief-sociaal-eigenwijs-kan ongeduldig zijn-

Eigenschappen

Organiserend-anticiperend-bewaar overzicht-prioriteiten kunnen stellen-helicopterview-stressbestendig-prettig gestoord-harde werker-zelfstandig-probleemoplossend-creatief-sociaal-eigenwijs-kan ongeduldig zijn-

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Secretaresse
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Secretaresse
 • Sector: Techniek
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Maya Dommisse te bekijken

Mijn documenten