• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

WERKERVARING


Aug 2013 - Mrt 2014
Oranjewoud/Anteagroup – Toetser/Toezichthouder Provincie N-H.

Toezicht gehouden op grootschalige projecten op de N242.
Project ongelijkvloerse aansluiting Westtangent.
Het werken en toetsen onder verschillende contractvorming met name onder U.A.V. gc en RAW.
Het toetsen van betonconstructies met name vloeren, wanden en dek. Eisen en randvoorwaarden bijhouden en toezien op de Keur 100. Toezicht gehouden op grote onderhoudscontracten gericht op asfaltverhardingen. Aanbrengen grondlichamen en bijhouden van grondbalans.
Oct 2012 - Sept 2013 TMC Civiele Techniek – Projectrealisator Ziut

Grootschalige projecten gerealiseerd binnen Amsterdam gericht op openbare verlichting en verkeer regelaar installaties (VRI). Zagen en aanbrengen detectielussen in asfaltverharding t.b.v. VRI.
Budget verantwoordelijk tot 500k, toezicht & aansturing op 3 grote aannemers (Imtech, Citytec & Joulz). Coördinatie met nutsvoorzieningen omtrent onder infrastructuur. Groot project begeleid Licht op Maat het aanbrengen van LED verlichting in de openbare ruimte van een winkelcentrum van Amsterdam-Zuidoost.

2010 – 2012 TMC Civiele Techniek - Toezichthouder stedelijk beheer

Binnen de Gemeente Haarlem verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de uitvoering, kwaliteit en veiligheid van civiele projecten. Groot onderhoud van herprofileren wegen/kruisingen.
Projecten begeleid in binnenstedelijk gebied op gebied van wegen/verharding, rioleringgemengd stelsel, kabels/leidingen en openbare inrichting
Het bijhouden/controleren van bestek hoeveelheden, opstellen dag- en weekrapporten, laten opstellen/controle termijnstaten, verzorgen van oplevering i.o.m. aannemer.
Controle van (verkeers)veiligheid.
Communicatie met betrokken partijen en omwonenden.

2007 – 2009 Witte Veen en Bos - Sr. Toezichthouder/Toetser Noord-Zuidlijn
Toetsen werkplannen van aannemers over beton- en staalconstructie met betrekking tot ontgraven van het diepstation (wand dakconstructie) Toezicht houden volgens het EKB systeem. Coördinatie van de grondstromen binnen Amsterdam Grondbanken en Volgermeerpolder.
Actieve rol bij maandelijkse begeleidingscommissie uitvoering, bouwvergaderingen, bewonersvergaderingen, en kernteam besprekingen.
Aanvragen vergunningen bij de stadsdelen voor lozen van oppervlaktewater, opbreekvergunningen en werktijdenontheffingen.
Monitoren van de panden op waterstanden in de omgeving van de bouwlocatie.

2005 – 2007 TMC Civiele Techniek - Toezichthouder A’dam stadsdeel Noord

Als toezichthouder verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van bouwgrond rondom oude havenloodsen met baggerwerkspecie.
Transportbegeleiding richting grondbanken en stortinrichtingen.
Controles en inspecties uitvoeren op complexe staalconstructies van damwanden en kadeverbredingen.
Toezicht gehouden groot onderhoud asfaltprojecten op kruispunt en extra opstelstroken aangelegd.
Toezicht op de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.
Bevoegd asbest inspecteur voor de controle op enkele saneringsprojecten.


2003 –2004 Waternet Amsterdam (voormalig DWR) - Toezichthouder GWW

Bouwrijp maken van IJburg, leggen van water drainen (infiltratie) en leggen van gescheiden rioolstelsel.
Bijwonen bouwvergaderingen en daarbij afstemming met opdrachtgever, de Stadsdelen, K&L bedrijven.
Toezicht gehouden op de uitvoering van een bergbezinkbassin.
Aanleggen onderheid gescheiden rioolstelsel van staal en beton op het Cornelis Douwes gebied in Amsterdam-Noord.

1996 – 2002 Gemeente Haarlemmermeer - Toezichthouder/Inspecteur

Binnen Rayon Zuid Integraal Projecten begeleiden als toezichthouder van grootschalige projecten, zoals grond en rioolprojecten. Grootschalig asfalt werkzaamheden voor de polderwegen in samen werking met provincie. (subsidie)

Inspecteur
Controle van (verkeers)veiligheid, communicatie met betrokken partijen en omwonenden.
O.V / V.R.I, storingsdienst gecoördineerd.
Als inspecteur betrokken bij het opzetten van de afdeling
bereikbaarheid binnen de organisatie Dienst Openbare Werken.
Het toetsen van projecten intern en extern.
Grootschalige projecten gecontroleerd zoals HSL, A5 en de Polderbaan Schiphol.


1994 – 1995 Rijkswaterstaat NH- Toezichthouder Dienstkring Haarlem
Projectmatig toezicht gehouden op groot asfalt projecten aan de A9 Velsertunnel A4 knooppunt Burgerveen. Beton onderhoud Kunstwerken doormiddel van injecteren en reparatie doormiddel van spuitbeton.

1991 – 1993 PWN Bloemendaal - Projectbegeleider infrastructuur
Het begeleiden van werken op gebied van waterleidingen,
fitters en transportleidingen.


1989 – 1991 Oranjewoud te Almere- Bodemcontroleur
Door heel Nederland op verschillende grondsaneringen gewerkt.
Werkinhoud: grond- en watermonsters, peilbuizen plaatsen.
Veldmetingen, rapporteren werkzaamheden.

Werkervaring

WERKERVARING


Aug 2013 - Mrt 2014
Oranjewoud/Anteagroup – Toetser/Toezichthouder Provincie N-H.

Toezicht gehouden op grootschalige projecten op de N242.
Project ongelijkvloerse aansluiting Westtangent.
Het werken en toetsen onder verschillende contractvorming met name onder U.A.V. gc en RAW.
Het toetsen van betonconstructies met name vloeren, wanden en dek. Eisen en randvoorwaarden bijhouden en toezien op de Keur 100. Toezicht gehouden op grote onderhoudscontracten gericht op asfaltverhardingen. Aanbrengen grondlichamen en bijhouden van grondbalans.
Oct 2012 - Sept 2013 TMC Civiele Techniek – Projectrealisator Ziut

Grootschalige projecten gerealiseerd binnen Amsterdam gericht op openbare verlichting en verkeer regelaar installaties (VRI). Zagen en aanbrengen detectielussen in asfaltverharding t.b.v. VRI.
Budget verantwoordelijk tot 500k, toezicht & aansturing op 3 grote aannemers (Imtech, Citytec & Joulz). Coördinatie met nutsvoorzieningen omtrent onder infrastructuur. Groot project begeleid Licht op Maat het aanbrengen van LED verlichting in de openbare ruimte van een winkelcentrum van Amsterdam-Zuidoost.

2010 – 2012 TMC Civiele Techniek - Toezichthouder stedelijk beheer

Binnen de Gemeente Haarlem verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de uitvoering, kwaliteit en veiligheid van civiele projecten. Groot onderhoud van herprofileren wegen/kruisingen.
Projecten begeleid in binnenstedelijk gebied op gebied van wegen/verharding, rioleringgemengd stelsel, kabels/leidingen en openbare inrichting
Het bijhouden/controleren van bestek hoeveelheden, opstellen dag- en weekrapporten, laten opstellen/controle termijnstaten, verzorgen van oplevering i.o.m. aannemer.
Controle van (verkeers)veiligheid.
Communicatie met betrokken partijen en omwonenden.

2007 – 2009 Witte Veen en Bos - Sr. Toezichthouder/Toetser Noord-Zuidlijn
Toetsen werkplannen van aannemers over beton- en staalconstructie met betrekking tot ontgraven van het diepstation (wand dakconstructie) Toezicht houden volgens het EKB systeem. Coördinatie van de grondstromen binnen Amsterdam Grondbanken en Volgermeerpolder.
Actieve rol bij maandelijkse begeleidingscommissie uitvoering, bouwvergaderingen, bewonersvergaderingen, en kernteam besprekingen.
Aanvragen vergunningen bij de stadsdelen voor lozen van oppervlaktewater, opbreekvergunningen en werktijdenontheffingen.
Monitoren van de panden op waterstanden in de omgeving van de bouwlocatie.

2005 – 2007 TMC Civiele Techniek - Toezichthouder A’dam stadsdeel Noord

Als toezichthouder verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van bouwgrond rondom oude havenloodsen met baggerwerkspecie.
Transportbegeleiding richting grondbanken en stortinrichtingen.
Controles en inspecties uitvoeren op complexe staalconstructies van damwanden en kadeverbredingen.
Toezicht gehouden groot onderhoud asfaltprojecten op kruispunt en extra opstelstroken aangelegd.
Toezicht op de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.
Bevoegd asbest inspecteur voor de controle op enkele saneringsprojecten.


2003 –2004 Waternet Amsterdam (voormalig DWR) - Toezichthouder GWW

Bouwrijp maken van IJburg, leggen van water drainen (infiltratie) en leggen van gescheiden rioolstelsel.
Bijwonen bouwvergaderingen en daarbij afstemming met opdrachtgever, de Stadsdelen, K&L bedrijven.
Toezicht gehouden op de uitvoering van een bergbezinkbassin.
Aanleggen onderheid gescheiden rioolstelsel van staal en beton op het Cornelis Douwes gebied in Amsterdam-Noord.

1996 – 2002 Gemeente Haarlemmermeer - Toezichthouder/Inspecteur

Binnen Rayon Zuid Integraal Projecten begeleiden als toezichthouder van grootschalige projecten, zoals grond en rioolprojecten. Grootschalig asfalt werkzaamheden voor de polderwegen in samen werking met provincie. (subsidie)

Inspecteur
Controle van (verkeers)veiligheid, communicatie met betrokken partijen en omwonenden.
O.V / V.R.I, storingsdienst gecoördineerd.
Als inspecteur betrokken bij het opzetten van de afdeling
bereikbaarheid binnen de organisatie Dienst Openbare Werken.
Het toetsen van projecten intern en extern.
Grootschalige projecten gecontroleerd zoals HSL, A5 en de Polderbaan Schiphol.


1994 – 1995 Rijkswaterstaat NH- Toezichthouder Dienstkring Haarlem
Projectmatig toezicht gehouden op groot asfalt projecten aan de A9 Velsertunnel A4 knooppunt Burgerveen. Beton onderhoud Kunstwerken doormiddel van injecteren en reparatie doormiddel van spuitbeton.

1991 – 1993 PWN Bloemendaal - Projectbegeleider infrastructuur
Het begeleiden van werken op gebied van waterleidingen,
fitters en transportleidingen.


1989 – 1991 Oranjewoud te Almere- Bodemcontroleur
Door heel Nederland op verschillende grondsaneringen gewerkt.
Werkinhoud: grond- en watermonsters, peilbuizen plaatsen.
Veldmetingen, rapporteren werkzaamheden.

Lees meer

Opleiding

LTS 1976 t/m 1980 lascertificten electrisch
MTS 1980 t/m 1984

o UAV gc, 2013 certificaat
o BLVC, 2009 certificaat
o WION, 2008 certificaat
o Beton, 2008 certificaat
o BHV, 2007 certificaat
o VCA 1-2 vol, 2006 certificaat
o Asbest, 2006 certificaat
o Communicate training, 2005
o WIOR, 2001 certificaat
o Time management, 2000 certificaat
o Asfalf 2, 1999 certificaat
o Asfalt1, 1998 certificaat
o RAW UAV, 1997 certificaat
o ARBO, 1996 certificaat

Opleiding

LTS 1976 t/m 1980 lascertificten electrisch
MTS 1980 t/m 1984

o UAV gc, 2013 certificaat
o BLVC, 2009 certificaat
o WION, 2008 certificaat
o Beton, 2008 certificaat
o BHV, 2007 certificaat
o VCA 1-2 vol, 2006 certificaat
o Asbest, 2006 certificaat
o Communicate training, 2005
o WIOR, 2001 certificaat
o Time management, 2000 certificaat
o Asfalf 2, 1999 certificaat
o Asfalt1, 1998 certificaat
o RAW UAV, 1997 certificaat
o ARBO, 1996 certificaat

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Arabisch (Goed), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Frans (Goed), Arabisch (Matig), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Rugby
Golfen

Hobby's & interesses

Rugby
Golfen

Eigenschappen

Een communicatief en sociaal vaardige projectmatig toezichthouder met ruime ervaring in complexe binnenstedelijke civiele werken
Is klant-, kwaliteit- en resultaatgericht en levert als toezichthouder zelfstandig zijn projecten op
Open, ondernemend , teamspeler en netwerkgericht.

Eigenschappen

Een communicatief en sociaal vaardige projectmatig toezichthouder met ruime ervaring in complexe binnenstedelijke civiele werken
Is klant-, kwaliteit- en resultaatgericht en levert als toezichthouder zelfstandig zijn projecten op
Open, ondernemend , teamspeler en netwerkgericht.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Technisch medewerker
 • Sector: Marketing & Communicatie
 • Dienstverband: Tijdelijk, Gedetacheerd
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Abdelkader Amrane te bekijken