• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Graag solliciteer ik naar de door u aangeboden functie. Ik meen aan de eisen te kunnen voldoen gezien mijn uitgebreide werkervaring op HBO-niveau. Daarnaast heb ik mijn opleidingsniveau op HBO-niveau…

Persoonlijk

Graag solliciteer ik naar de door u aangeboden functie. Ik meen aan de eisen te kunnen voldoen gezien mijn uitgebreide werkervaring op HBO-niveau. Daarnaast heb ik mijn opleidingsniveau op HBO-niveau weten te behalen en ben ik bezig met een cursus Management, Strategie en Verandering (HBO-niveau). Als toekomstige medewerker ben ik daarom breed inzetbaar. Graag zou ik in een persoonlijk gesprek het e.e.a. nader toe willen toelichten. De curriculum vitae heb ik bijgesloten.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2011 tot 2015: Coördinator Loon- en Salarisadministratie (ervaring en denkwerk op HBO-niveau)
Organisatie: Bouw-bedrijf (Bouw/UTA-bouw CAO, RIS-CAO, metaal-CAO) te Rotterdam

Kerntaken:
- Looncoördinator loon- en salarisadministratie (Paymaster), secundair personeelsadministratie (Persmaster)
- Leiding geven/coördineren afdeling (totaal 7 personen)
- Ontwikkelen van Managementrapportages (Financiële rapportages, geconsolideerd en op werkmaatschappij)
- Ondersteuning en rapporteren aan hoofden F&A, HR adviseurs en directie (werkmaatschappij en holding)
- Functioneel applicatiebeheerder Paymaster
- Procesbewaking en vernieuwing: beheer looncodes, rekenwijzers en ‘loonhuismodellen’ inrichten (CAO’s)
- Aansluiting loonjournaalposten en loonverdelingen
- Klaarzetten en diverse controles t.b.v. betalingen, doorbelastingen werkmaatschappijen
- Urenverwerkingen vanuit en doorboeken mutaties in financiële applicaties (Metacom, Piramide, 4PS)
- Aangiften loonbelasting en OLP, opgaven instanties
- Opzetten en procesuitwerking Sharepoint voor afdeling loon- en salarisadministratie
- Uniformeren en centraliseren, gelijktrekken van processen voor alle werkmaatschappijen

Reorganisatie: Vanwege reorganisatie (crisistijd) is de functie beëindigd via een Sociaal Plan van het bedrijf

2004 tot 2011: Interim Financial Professional (ervaring en denkwerk op HBOniveau)
Administratieve dienstverlening met “pluswaarde” en online boekhouding (eigen bedrijf – detachering)

Kerntaken:
- Financiële administratie en loonadministratie
- Maken van rekenregels (“programmeren”) voor een loonpakket (Bouw CAO en aanverwante CAO’s)
- maken van financiële rapportagemodellen
- Ondersteunende softwarepakketten: Exact Globe Enterprise, ESynergy en Microsoft Office pakketten
Klanten:
fysiotherapie, hypotheekverstrekker, food: toeleverancier van diepvriesproducten aan landelijke
supermarktketens, theater (schouwburg en theatercafé), licht- en geluidtechniek, telecominstallatietechniek,
metaaltechniek, ICT, marketing, detachering technisch personeel, gezondheidszorg, bouwbedrijven, accountancy,
tekstschrijver, reclamebureau, zelfstandigen zonder personeel (ZZP); opdrachten eigen netwerk of via
bemiddelingsbureau

2001 tot 2004: All round administrateur
Organisatie: ICT bedrijf te Capelle aan den IJssel

Kerntaken:
- Verzorgen van de gehele financiële administratie c.q. boekhouding: (Exact onder Windows)
- Ondersteuning en rapporteren aan het managementteam en directie
- Kas, bank (Liquiditeitsbeheer)
- Grootboekadministratie (inclusief voortschrijdende resultatenoverzicht/liquiditeitsoverzicht)
- Sub-grootboekadministratie (debiteuren (facturatie en debiteurenbewaking)/crediteuren)
- Voorbereiding jaarrekening (balansspecificaties etc.) t.b.v. accountant
- Loon- en personeelsadministratie (Exact onder Windows)
- Jaarafsluiting en opmaken financiële jaarverslagen en publicatiestukken
- Aangiften loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting

1998 tot 2001: Salarisadministrateur
Organisatie: Accountantskantoren (projectmatigdetachering) regio Zuid (-west) Nederland

Kerntaken:
- Onder leiding werken met afdelingshoofd/leiding geven aan afdeling
- Loonproductie diverse klanten, o.a.: horeca, school, metaalnijverheid, bouwbedrijf, transport, wonen,
mode-detailhandel, detailhandel, kappers enz.
- Urenregistratie (verwerken uren en dienstcodes onregelmatigheidstoeslag van full- en parttimers,
flexwerkers, oproepkrachten)
- Administratieve organisatie
- Contacten belastingdienst, uitvoeringsinstelling (UVI), pensioenmaatschappij, overige instellingen
- Aan- en afmeldingen uitvoeringsinstelling (UVI) en ziekenfonds
- Verwerken ziekmeldingen
- Loonsomopgaven arbodienst en verzekeringsmaatschappij
- Eindejaarsprocedures en omzetten jaargegevens met nieuwe CAO-wijzigingen/premiewijzigingen
- Automatisering

1995 tot 1997: Boekhouder/administrateur
Organisatie: Telemarketing & Advertentieverkoop te Zoetermeer

Kerntaken:
- Verzorgen van de gehele financiële administratie c.q. boekhouding
- Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie c.q. verwerken van provisies
- Opstellen en samenstelling kwartaal- en jaarverslagen (t.b.v. controle accountant)
- Aangifte omzet- en loonbelasting
- Automatisering
- Voor meerdere bedrijven, branche: telemarketing, advertentie-verkoop, beheersmaatschappijen
- (Na) scholing voor telemarketing

1992 tot 1997: Administratief medewerker
Organisatie: Streekschool/ROC te Rotterdam

Kerntaken:
- Debiteurenadministratie (verkoop)
- Crediteurenadministratie (inkoop)
- Liquiditeitsbeheer: verwerken van kas, bank en giro
- Budgetbewaking en rapportage t.b.v. de vakgroepen
- Doorberekeningen magazijnkosten, telefoonkosten en kopieerwerk
- Bijhouden van inventarislijsten
- Automatisering

Na fusie tot ROC-onderwijs:
opzetten locatieadministratie en boekhouding en ontwerpen c.q. opzetten van spreadsheetmodellen voor diverse afdelingen

1991 tot 1992: Administratief medewerker
Organisatie: Verpleeghuis te Capelle aan den IJssel

Kerntaken:
- Crediteurenadministratie
- Bijhouden van lijsten t.b.v. bedrijfsvereniging (BVG)
- Declareren en verwerken van gegevens m.b.t. kunsten
- hulpmiddelen t.b.v. bewoners
- Bijhouden van kasboek
- Automatisering

1989 tot 1991: Medewerker boekhouding
Organisatie: Verzorgingstehuis te Amsterdam

Kerntaken:
- Financiële administratie c.q. de gehele boekhouding voor een verzorgingstehuis
- Patiënten- c.q. bewonersadministratie en -registratie
- Verzorgen en uitbetalen van uitkeringen aan bewoners
- Onderhouden van contacten met Ziekenfondsen en de Sociale Dienst (GSD)
- Automatisering

Werkervaring

2011 tot 2015: Coördinator Loon- en Salarisadministratie (ervaring en denkwerk op HBO-niveau)
Organisatie: Bouw-bedrijf (Bouw/UTA-bouw CAO, RIS-CAO, metaal-CAO) te Rotterdam

Kerntaken:
- Looncoördinator loon- en salarisadministratie (Paymaster), secundair personeelsadministratie (Persmaster)
- Leiding geven/coördineren afdeling (totaal 7 personen)
- Ontwikkelen van Managementrapportages (Financiële rapportages, geconsolideerd en op werkmaatschappij)
- Ondersteuning en rapporteren aan hoofden F&A, HR adviseurs en directie (werkmaatschappij en holding)
- Functioneel applicatiebeheerder Paymaster
- Procesbewaking en vernieuwing: beheer looncodes, rekenwijzers en ‘loonhuismodellen’ inrichten (CAO’s)
- Aansluiting loonjournaalposten en loonverdelingen
- Klaarzetten en diverse controles t.b.v. betalingen, doorbelastingen werkmaatschappijen
- Urenverwerkingen vanuit en doorboeken mutaties in financiële applicaties (Metacom, Piramide, 4PS)
- Aangiften loonbelasting en OLP, opgaven instanties
- Opzetten en procesuitwerking Sharepoint voor afdeling loon- en salarisadministratie
- Uniformeren en centraliseren, gelijktrekken van processen voor alle werkmaatschappijen

Reorganisatie: Vanwege reorganisatie (crisistijd) is de functie beëindigd via een Sociaal Plan van het bedrijf

2004 tot 2011: Interim Financial Professional (ervaring en denkwerk op HBOniveau)
Administratieve dienstverlening met “pluswaarde” en online boekhouding (eigen bedrijf – detachering)

Kerntaken:
- Financiële administratie en loonadministratie
- Maken van rekenregels (“programmeren”) voor een loonpakket (Bouw CAO en aanverwante CAO’s)
- maken van financiële rapportagemodellen
- Ondersteunende softwarepakketten: Exact Globe Enterprise, ESynergy en Microsoft Office pakketten
Klanten:
fysiotherapie, hypotheekverstrekker, food: toeleverancier van diepvriesproducten aan landelijke
supermarktketens, theater (schouwburg en theatercafé), licht- en geluidtechniek, telecominstallatietechniek,
metaaltechniek, ICT, marketing, detachering technisch personeel, gezondheidszorg, bouwbedrijven, accountancy,
tekstschrijver, reclamebureau, zelfstandigen zonder personeel (ZZP); opdrachten eigen netwerk of via
bemiddelingsbureau

2001 tot 2004: All round administrateur
Organisatie: ICT bedrijf te Capelle aan den IJssel

Kerntaken:
- Verzorgen van de gehele financiële administratie c.q. boekhouding: (Exact onder Windows)
- Ondersteuning en rapporteren aan het managementteam en directie
- Kas, bank (Liquiditeitsbeheer)
- Grootboekadministratie (inclusief voortschrijdende resultatenoverzicht/liquiditeitsoverzicht)
- Sub-grootboekadministratie (debiteuren (facturatie en debiteurenbewaking)/crediteuren)
- Voorbereiding jaarrekening (balansspecificaties etc.) t.b.v. accountant
- Loon- en personeelsadministratie (Exact onder Windows)
- Jaarafsluiting en opmaken financiële jaarverslagen en publicatiestukken
- Aangiften loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting

1998 tot 2001: Salarisadministrateur
Organisatie: Accountantskantoren (projectmatigdetachering) regio Zuid (-west) Nederland

Kerntaken:
- Onder leiding werken met afdelingshoofd/leiding geven aan afdeling
- Loonproductie diverse klanten, o.a.: horeca, school, metaalnijverheid, bouwbedrijf, transport, wonen,
mode-detailhandel, detailhandel, kappers enz.
- Urenregistratie (verwerken uren en dienstcodes onregelmatigheidstoeslag van full- en parttimers,
flexwerkers, oproepkrachten)
- Administratieve organisatie
- Contacten belastingdienst, uitvoeringsinstelling (UVI), pensioenmaatschappij, overige instellingen
- Aan- en afmeldingen uitvoeringsinstelling (UVI) en ziekenfonds
- Verwerken ziekmeldingen
- Loonsomopgaven arbodienst en verzekeringsmaatschappij
- Eindejaarsprocedures en omzetten jaargegevens met nieuwe CAO-wijzigingen/premiewijzigingen
- Automatisering

1995 tot 1997: Boekhouder/administrateur
Organisatie: Telemarketing & Advertentieverkoop te Zoetermeer

Kerntaken:
- Verzorgen van de gehele financiële administratie c.q. boekhouding
- Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie c.q. verwerken van provisies
- Opstellen en samenstelling kwartaal- en jaarverslagen (t.b.v. controle accountant)
- Aangifte omzet- en loonbelasting
- Automatisering
- Voor meerdere bedrijven, branche: telemarketing, advertentie-verkoop, beheersmaatschappijen
- (Na) scholing voor telemarketing

1992 tot 1997: Administratief medewerker
Organisatie: Streekschool/ROC te Rotterdam

Kerntaken:
- Debiteurenadministratie (verkoop)
- Crediteurenadministratie (inkoop)
- Liquiditeitsbeheer: verwerken van kas, bank en giro
- Budgetbewaking en rapportage t.b.v. de vakgroepen
- Doorberekeningen magazijnkosten, telefoonkosten en kopieerwerk
- Bijhouden van inventarislijsten
- Automatisering

Na fusie tot ROC-onderwijs:
opzetten locatieadministratie en boekhouding en ontwerpen c.q. opzetten van spreadsheetmodellen voor diverse afdelingen

1991 tot 1992: Administratief medewerker
Organisatie: Verpleeghuis te Capelle aan den IJssel

Kerntaken:
- Crediteurenadministratie
- Bijhouden van lijsten t.b.v. bedrijfsvereniging (BVG)
- Declareren en verwerken van gegevens m.b.t. kunsten
- hulpmiddelen t.b.v. bewoners
- Bijhouden van kasboek
- Automatisering

1989 tot 1991: Medewerker boekhouding
Organisatie: Verzorgingstehuis te Amsterdam

Kerntaken:
- Financiële administratie c.q. de gehele boekhouding voor een verzorgingstehuis
- Patiënten- c.q. bewonersadministratie en -registratie
- Verzorgen en uitbetalen van uitkeringen aan bewoners
- Onderhouden van contacten met Ziekenfondsen en de Sociale Dienst (GSD)
- Automatisering

Lees meer

Opleiding

Opleidingen en cursussen
1985 tot 1987, diploma Kort M.B.O. (M.E.A.O.-niveau)
1979 tot 1985, twee diploma's L.E.A.O./L.M.O.
Losse cursussen gevolgd t.b.v. loonadministratie, belastingen (SPD-niveau) en automatisering
Losse HBO cursussen gevolgd t.b.v. communicatie en management
Momenteel studerend: Management, Strategie en Verandering (NCOI)

Opleiding

Opleidingen en cursussen
1985 tot 1987, diploma Kort M.B.O. (M.E.A.O.-niveau)
1979 tot 1985, twee diploma's L.E.A.O./L.M.O.
Losse cursussen gevolgd t.b.v. loonadministratie, belastingen (SPD-niveau) en automatisering
Losse HBO cursussen gevolgd t.b.v. communicatie en management
Momenteel studerend: Management, Strategie en Verandering (NCOI)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Overige:
In mijn vrije tijd wil ik mijn kennis en kunde inzetten voor diverse stichtingen die actief zijn in ontwikkelingslanden.

Persoonlijke interesses:
Muziek maken (spelen, bewerken m.b.v. computer)
Presentaties maken (foto, video en muziekbewerking)

Hobby's & interesses

Overige:
In mijn vrije tijd wil ik mijn kennis en kunde inzetten voor diverse stichtingen die actief zijn in ontwikkelingslanden.

Persoonlijke interesses:
Muziek maken (spelen, bewerken m.b.v. computer)
Presentaties maken (foto, video en muziekbewerking)

Lees meer

Eigenschappen

Persoonlijke doelstellingen:
Als Professional vanuit drie kerngebieden (1. Financieel, 2. Loon- en Salarisadministratie/Personeelsadministratie en 3. ICT) ben ik een geschikte gesprekspartner voor directie, management en projectadministrateurs, zorg ik voor inzicht door middel van heldere afdeling- en/of management rapportages en ben ik goed in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat het rendement wordt verbeterd

Vaardigheden en persoonlijkheid:
Doorbijter, praktisch, resultaatgericht, recht door zee, meer een “bouwer” dan een “routineman”, op zoek naar optimalisatie, sparringpartner op verschillende niveau’s, aanpakker (handson), positief ingesteld, goed in doorvoeren van veranderingen

Eigenschappen

Persoonlijke doelstellingen:
Als Professional vanuit drie kerngebieden (1. Financieel, 2. Loon- en Salarisadministratie/Personeelsadministratie en 3. ICT) ben ik een geschikte gesprekspartner voor directie, management en projectadministrateurs, zorg ik voor inzicht door middel van heldere afdeling- en/of management rapportages en ben ik goed in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat het rendement wordt verbeterd

Vaardigheden en persoonlijkheid:
Doorbijter, praktisch, resultaatgericht, recht door zee, meer een “bouwer” dan een “routineman”, op zoek naar optimalisatie, sparringpartner op verschillende niveau’s, aanpakker (handson), positief ingesteld, goed in doorvoeren van veranderingen

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Intercedent
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast, Interim, ZZP
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Johan Rinzema te bekijken

Mijn documenten