• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Politiek actief betrokken als raadscommissielid en fractieassistent. Deelname aan bewoners initiatieven in de gemeente. Kerkelijk betrokken o.a. coördineren van activiteiten. Lid Stadswerk en…

Persoonlijk

Politiek actief betrokken als raadscommissielid en fractieassistent. Deelname aan bewoners initiatieven in de gemeente. Kerkelijk betrokken o.a. coördineren van activiteiten. Lid Stadswerk en (groen)studieclubs ook via sociale media

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2012 -nu Groentechniek Larcom Ommen
Rayonchef
 Leiding over een afdeling van 50 -60 medewerkers
 Acquisitie en onderhouden van relaties met opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 Bedrijfsvoering materieel, planning, budgetbeheer eigen projecten
 Gegevens verwerken in beheersysteem GroenVision
 Implementatie van slagvaardig professionele uitvoering en veranderingsproces van de participatiewet.

2007- 2012 Advies en Ontwerp Groene Ruimte, Interim management
Eigen bedrijf
 Beleidsondersteuning GNL, toetsen bestemming en inrichtingplannen.
 Projectmanagement / toezicht bij uitvoering van inrichtingsplannen.
 Uitwerken van inventarisatie voor Flora- en Faunawet t.b.v. beheerplannen.
 Adviseren publieke organisaties over inrichting en beheer groenvoorzieningen.
 Diverse groene business to business activiteiten.
 Ontwerp, calculatie en voorbereiding projecten groenvoorziening.

maart- september 2011 Gemeente Deurne
beleidsmedewerker groenbeheer (tijdelijk vervangen)
 Planontwikkeling en voorbereiding groenprojecten.
 Afhandelen vragen van en contacten met bewoners en bewonersgroepen.
 Toetsen inrichtingsplannen intern en extern.


juni 2009 - mei 2010 Amsterdam Slotervaart
Hoofd Groen en NME a.i.
 Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van het groenbeheer en -onderhoud.
 Werken met geautomatiseerd beheersysteem groen
 Reageren op vragen van bewoners en bewonersgroepen.
 Efficiënte bedrijfsvoering.
 In en externe contacten m.b.t. NME, stadsvernieuwing en beheer.
 Leiding geven aan 3 opzichters en indirect aan 16 medewerkers.
 Sparringpartner voor het afdelingshoofd in het fusieproces tussen stadsdelen.

2003 -2008 Presikhaaf Groen en Diensten, Bemmel
Chef bedrijfsbureau
 Aansturen van de afdeling ( bedrijfsbureau, magazijn en receptie).
 Verantwoordelijk voor verwerking van de urenregistratie van groenvoorziening (425 fte), kwekerij (275 fte) en facilitaire dienst (100 fte) met automatiseringprogramma’s van Info-Groen en SDF (specifiek kwekerij).
 Verantwoordelijk voor toetsing en nacalculatie van projecten waaronder RAW projecten en beeldbestekken.
 Leveren van rapportage en overzichten voor management, uitvoering en derden, waaronder RAW rapportage.
 Verantwoordelijk voor inkoop van hulpstoffen en magazijn artikelen.

1999 - 2003 Presikhaaf Groen en Diensten, Bemmel
Regiomanager
 Aansturen van vier uitvoerders en vier assistent-uitvoerders, die leiding geven aan de groepen (totaal 170 mensen) in hun rayon.
 MT verantwoordelijkheid t.a.v. gevoerd en te ontwikkelen beleid.
 Plegen van acquisitie en het voeren van relatiebeheer.
 Gebruikmakend van geautomatiseerd programma van Info-Groen, maken van voorcalculatie van de projecten op basis van eigen en RAW bestekken.
 Eindverantwoordelijk voor de opdrachten in het kader van uitvoering van aanlegprojecten en onderhoud van groen, verhardingen en landschappelijke beplanting, voornamelijk bij gemeenten en instellingen, met een omzet van € 1.200.000.
 Vormgeven aan processen en procedures in het kader van ARBO certificering.
1986 – 1999 Gemeente Meppel
Bedrijfsleider groen en water / Cultuurtechnisch beleidsmedewerker
 Als beleidsmedewerker, het opstellen van beleidsadviezen op gebied van groen, natuur en landschap, waaronder het ‘Groenstructuurplan Meppel’ en ‘Monumentale bomen’. Behandelen van kapvergunningen. Beoordelen en mede richting geven aan plannen voor de woonomgeving en diverse structuurplannen.
 Het beantwoorden van vragen van bewoners en bewonersgroepen, woningbouw coöperaties en natuur en milieu organisaties binnen en buiten de gemeente.
 Inhoudelijk leveren van bijdragen in divers intern en extern overleg, voorlichting geven aan bewoners en behandelen van initiatieven van (natuur) organisaties/bewonersgroepen.
 Opstellen van groenbeheerplannen en uitvoeren van het Groenstuctuurplan.
 Verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van projecten op het gebied van de woonomgeving. (aanleg wandelbos, Herstructurering Parken, Eco- oevers Reest, Herstructurering Haveltermade als voorbeeld)
 Organiseren van excursies en promotie van lessen en voorlichting op gebied van natuur- en milieueducatie.
 Als bedrijfsleider groen en water algemeen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbaar groen, speelterreinen, sportparken, begraafplaatsen, wegbermen, watergangen, landschappelijke beplanting en het dagelijkse onderhoud van grijs elementen. Toezicht op uitvoering van RAW onderhoud- en renovatie groenbestekken.
 Verantwoordelijk voor het management van de productgroep.
 Opstellen van meerjaren– en jaarbegroting en voortgang rapportage van de afdeling.
 Invoering van en operationeel houden van geautomatiseerd groenbeheerprogramma van Oranjewoud.
 Introductie van wijkcoördinatoren en natuurlijk groenbeheer.
1977 – 1986 Sociaal werkvoorzieningschap ZOL bedrijven, Heerlen
Rayonopzichter
 Verantwoordelijk voor de uitvoering van aanleg en onderhoud van groen, sportvelden, bos– en natuurterreinen en landschappelijke elementen. Ontwikkelen werkervaringplek voor jongeren. Direct leiding geven aan 4-6 meewerkend voorlieden met 30–40 medewerkers.

Werkervaring

2012 -nu Groentechniek Larcom Ommen
Rayonchef
 Leiding over een afdeling van 50 -60 medewerkers
 Acquisitie en onderhouden van relaties met opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 Bedrijfsvoering materieel, planning, budgetbeheer eigen projecten
 Gegevens verwerken in beheersysteem GroenVision
 Implementatie van slagvaardig professionele uitvoering en veranderingsproces van de participatiewet.

2007- 2012 Advies en Ontwerp Groene Ruimte, Interim management
Eigen bedrijf
 Beleidsondersteuning GNL, toetsen bestemming en inrichtingplannen.
 Projectmanagement / toezicht bij uitvoering van inrichtingsplannen.
 Uitwerken van inventarisatie voor Flora- en Faunawet t.b.v. beheerplannen.
 Adviseren publieke organisaties over inrichting en beheer groenvoorzieningen.
 Diverse groene business to business activiteiten.
 Ontwerp, calculatie en voorbereiding projecten groenvoorziening.

maart- september 2011 Gemeente Deurne
beleidsmedewerker groenbeheer (tijdelijk vervangen)
 Planontwikkeling en voorbereiding groenprojecten.
 Afhandelen vragen van en contacten met bewoners en bewonersgroepen.
 Toetsen inrichtingsplannen intern en extern.


juni 2009 - mei 2010 Amsterdam Slotervaart
Hoofd Groen en NME a.i.
 Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van het groenbeheer en -onderhoud.
 Werken met geautomatiseerd beheersysteem groen
 Reageren op vragen van bewoners en bewonersgroepen.
 Efficiënte bedrijfsvoering.
 In en externe contacten m.b.t. NME, stadsvernieuwing en beheer.
 Leiding geven aan 3 opzichters en indirect aan 16 medewerkers.
 Sparringpartner voor het afdelingshoofd in het fusieproces tussen stadsdelen.

2003 -2008 Presikhaaf Groen en Diensten, Bemmel
Chef bedrijfsbureau
 Aansturen van de afdeling ( bedrijfsbureau, magazijn en receptie).
 Verantwoordelijk voor verwerking van de urenregistratie van groenvoorziening (425 fte), kwekerij (275 fte) en facilitaire dienst (100 fte) met automatiseringprogramma’s van Info-Groen en SDF (specifiek kwekerij).
 Verantwoordelijk voor toetsing en nacalculatie van projecten waaronder RAW projecten en beeldbestekken.
 Leveren van rapportage en overzichten voor management, uitvoering en derden, waaronder RAW rapportage.
 Verantwoordelijk voor inkoop van hulpstoffen en magazijn artikelen.

1999 - 2003 Presikhaaf Groen en Diensten, Bemmel
Regiomanager
 Aansturen van vier uitvoerders en vier assistent-uitvoerders, die leiding geven aan de groepen (totaal 170 mensen) in hun rayon.
 MT verantwoordelijkheid t.a.v. gevoerd en te ontwikkelen beleid.
 Plegen van acquisitie en het voeren van relatiebeheer.
 Gebruikmakend van geautomatiseerd programma van Info-Groen, maken van voorcalculatie van de projecten op basis van eigen en RAW bestekken.
 Eindverantwoordelijk voor de opdrachten in het kader van uitvoering van aanlegprojecten en onderhoud van groen, verhardingen en landschappelijke beplanting, voornamelijk bij gemeenten en instellingen, met een omzet van € 1.200.000.
 Vormgeven aan processen en procedures in het kader van ARBO certificering.
1986 – 1999 Gemeente Meppel
Bedrijfsleider groen en water / Cultuurtechnisch beleidsmedewerker
 Als beleidsmedewerker, het opstellen van beleidsadviezen op gebied van groen, natuur en landschap, waaronder het ‘Groenstructuurplan Meppel’ en ‘Monumentale bomen’. Behandelen van kapvergunningen. Beoordelen en mede richting geven aan plannen voor de woonomgeving en diverse structuurplannen.
 Het beantwoorden van vragen van bewoners en bewonersgroepen, woningbouw coöperaties en natuur en milieu organisaties binnen en buiten de gemeente.
 Inhoudelijk leveren van bijdragen in divers intern en extern overleg, voorlichting geven aan bewoners en behandelen van initiatieven van (natuur) organisaties/bewonersgroepen.
 Opstellen van groenbeheerplannen en uitvoeren van het Groenstuctuurplan.
 Verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van projecten op het gebied van de woonomgeving. (aanleg wandelbos, Herstructurering Parken, Eco- oevers Reest, Herstructurering Haveltermade als voorbeeld)
 Organiseren van excursies en promotie van lessen en voorlichting op gebied van natuur- en milieueducatie.
 Als bedrijfsleider groen en water algemeen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbaar groen, speelterreinen, sportparken, begraafplaatsen, wegbermen, watergangen, landschappelijke beplanting en het dagelijkse onderhoud van grijs elementen. Toezicht op uitvoering van RAW onderhoud- en renovatie groenbestekken.
 Verantwoordelijk voor het management van de productgroep.
 Opstellen van meerjaren– en jaarbegroting en voortgang rapportage van de afdeling.
 Invoering van en operationeel houden van geautomatiseerd groenbeheerprogramma van Oranjewoud.
 Introductie van wijkcoördinatoren en natuurlijk groenbeheer.
1977 – 1986 Sociaal werkvoorzieningschap ZOL bedrijven, Heerlen
Rayonopzichter
 Verantwoordelijk voor de uitvoering van aanleg en onderhoud van groen, sportvelden, bos– en natuurterreinen en landschappelijke elementen. Ontwikkelen werkervaringplek voor jongeren. Direct leiding geven aan 4-6 meewerkend voorlieden met 30–40 medewerkers.

Lees meer

Opleiding

2013 VCA vol
2010 Duurzaam en planmatig groenbeheer, IPC Groen, Arnhem
2008 Training Adviserend verkopen, Boertien , Baarn
2007 Introductie kleine zelfstandige, Kamer van Koophandel, Arnhem
2007 Flora en faunawetgeving, Hogeschool Larenstein, Velp
2002 Managementtraining, Schoonderwoerd, Doorn
effectief leidinggeven / vergader – en gesprekstechnieken.
1998 – 1999 HBO - inrichting openbaar groen, Hogeschool Larenstein, Velp
planning en inrichting openbare ruimte en ecologisch groenbeheer
1997 Middle Management, ISW/IBW, Zwolle
1988 – 1989 Certificaten VWO, IJsselcollege, Zwolle
1979 Landinrichting en Natuurbehoud, PBNA, Arnhem
1972 – 1975 Cultuurtechniek, MBCS, Velp
Richting cultuurtechniek met landinrichting en recreatie voorzieningen.
Diverse cursussen op gebied van beheer openbaar groen.

Opleiding

2013 VCA vol
2010 Duurzaam en planmatig groenbeheer, IPC Groen, Arnhem
2008 Training Adviserend verkopen, Boertien , Baarn
2007 Introductie kleine zelfstandige, Kamer van Koophandel, Arnhem
2007 Flora en faunawetgeving, Hogeschool Larenstein, Velp
2002 Managementtraining, Schoonderwoerd, Doorn
effectief leidinggeven / vergader – en gesprekstechnieken.
1998 – 1999 HBO - inrichting openbaar groen, Hogeschool Larenstein, Velp
planning en inrichting openbare ruimte en ecologisch groenbeheer
1997 Middle Management, ISW/IBW, Zwolle
1988 – 1989 Certificaten VWO, IJsselcollege, Zwolle
1979 Landinrichting en Natuurbehoud, PBNA, Arnhem
1972 – 1975 Cultuurtechniek, MBCS, Velp
Richting cultuurtechniek met landinrichting en recreatie voorzieningen.
Diverse cursussen op gebied van beheer openbaar groen.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Matig), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Mijn hobby’s zijn natuurfotografie en kunst. Recreatief mag ik graag lange afstanden wandelen

Hobby's & interesses

Mijn hobby’s zijn natuurfotografie en kunst. Recreatief mag ik graag lange afstanden wandelen

Eigenschappen

PERSOONLIJK PROFIEL
Betrokken bij organisatie, mens, uitvoering en beleid. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zie graag positieve resultaten. Rustig en bewust van eigen mogelijkheden. Voor elk probleem is een oplossingen. Praktische instelling. Door brede belangstelling zie ik de mogelijkheden van win-win. Bruggenbouwer in werkrelaties. Doelmatig en nauwkeurig werken. Een eigen visie. Creatief, flexibel, sociaal en geen 9 tot 5 type. Speel in op actuele ontwikkelingen. Kan goed luisteren. Communiceren op wisselend niveau. Denk breder dan de gebruikelijke kaders. Een positieve levenshouding en gevoel voor humor.
DOELSTELLING
Mijn ervaring en kennis delen met anderen en mensen tot hun recht laten komen om d.m.v. een goede uitvoering van werkzaamheden een goede leefbaarheid tot stand te brengen . Klantgericht werken. Mede richting geven aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten in beleid en uitvoering, vanuit het duurzaamheidprincipe met gevoel voor menselijke maat. Samenhang, stabiliteit en een hoge kwaliteit hebben daarin een evenwichtige plaats. Inbreng van de partners is zeer belangrijk in processen.

Eigenschappen

PERSOONLIJK PROFIEL
Betrokken bij organisatie, mens, uitvoering en beleid. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zie graag positieve resultaten. Rustig en bewust van eigen mogelijkheden. Voor elk probleem is een oplossingen. Praktische instelling. Door brede belangstelling zie ik de mogelijkheden van win-win. Bruggenbouwer in werkrelaties. Doelmatig en nauwkeurig werken. Een eigen visie. Creatief, flexibel, sociaal en geen 9 tot 5 type. Speel in op actuele ontwikkelingen. Kan goed luisteren. Communiceren op wisselend niveau. Denk breder dan de gebruikelijke kaders. Een positieve levenshouding en gevoel voor humor.
DOELSTELLING
Mijn ervaring en kennis delen met anderen en mensen tot hun recht laten komen om d.m.v. een goede uitvoering van werkzaamheden een goede leefbaarheid tot stand te brengen . Klantgericht werken. Mede richting geven aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten in beleid en uitvoering, vanuit het duurzaamheidprincipe met gevoel voor menselijke maat. Samenhang, stabiliteit en een hoge kwaliteit hebben daarin een evenwichtige plaats. Inbreng van de partners is zeer belangrijk in processen.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Interim, ZZP, Gedetacheerd
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Sybrand Feenstra te bekijken