• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Leica Microsystems B.V. Regional SAP Specialist + Teamleader Customer
Division Biosystems Care Benelux Core Histology and Pathology Imaging
01-01-2012 tot heden

 Verantwoordelijk voor de gehele Backoffice administratie en processen. Hierbij zorg ik
ervoor dat het team goed aangehaakt blijft bij het behalen van de KPI targets. Dit geldt voor: Supply Chain Management, Business Warehouse/Logistics, Finance: Cash Collection - de gehele backoffice activiteiten.
 Daarnaast geef ik de SAP users in Benelux en in enkele gevallen EU 1e en 2e-lijns support
met vraagstukken over SAP en CRM en andere interne applicaties. Binnen het SAP, uitgegroeid tot specialist in de volgende modules: Material Management (MM), Sales and Distribution (SD), Finance (FI), Manufacturing Execution (ME), Production Planning (PP), Plant Maintenance (PM), Logistic Exection (LE), Quality Management (QM), Warehouse Management en Customer Service Management (CSM).
 Verschillende projecten binnen SAP opgestart volgens SAP Simply methode: Implementatie,
Roll out en support aan users voor de regio Benelux en Frankrijk.

 Value Stream Mapping-sessies, Kaizen, PSP, Impactmatrix, Poka Yoke-methode en Business
Blueprints for Projects zijn regelmatig aan de orde. Hierdoor heb ik diverse implementaties voor
SAP doorgevoerd voor de partners waarbij de nadruk op de users wordt gelegd.
 Creëren, updaten en onderhouden van alle Master Data in SAP, CRM en andere applicaties.
Dit betreft in SAP o.a.: Customer Master-, Vendor-, Third Party’s, Materiaal/Prijs - includsief Sales en Service Data ook gespecificeerd door Customer/Vendor/Third Party.
 Het geven van Basic and Advanced trainingen aan key-users, nieuwe en bestaande users voor
Benelux en Frankrijk.
 Het in kaart brengen van de logistieke processen binnen SAP. Dit geldt voor order picken,
diverse goederenbewegingen, returns, garantiegevallen etc.
 Regionaal en op Europees niveau zoveel mogelijk trachten om processen en procedures te
harmoniseren met een team van specialisten.
 Analyseren, documenteren, onderhouden en toekennen van SAP en CRM data en
gebruikersprofielen, vertalen van gebruikersvragen naar wijzigingsvoorstellen, testen en accepteren van nieuwe versies.
 Projecten opstarten om processen en procedures te verbeteren, verkorten, versnellen
alsook met betrekking tot complexe vraagstukken geef ik de nodige support.
 Beperkte Customizing autorisatie, zoals creëren Enterprise Structure voor organisaties.
 Verantwoordelijk op gebied van Segregation of Duty and Compliance Issues.
 Wekelijks/Maandelijks testen uitvoeren binnen SAP en andere applicaties. Hierbij geldt o.a.
testen voordat processen/procedures worden gelanceerd alsook gebruik van nieuwe
functionaliteiten binnen SAP en andere interne applicaties.
 Regelmatig uitvoeren van regressie-testen binnen alle applicaties. Opstellen van testscripts en
testprotocollen voor key-users en end-users. Lijst van bevindingen opstellen en rapporteren met
adviesvoorstellen/wijzigingen.
 Signaleren en analyseren van storingen en zorgen voor oplossingen. Bijhouden van
gebruikersdocumenten en beschrijvingen van processen en procedures. Data-cleaning en onderhoud aan applicaties behoren eveneens tot mijn takenpakket.

Leica Microsystems B.V. Teamleader Shared Services Benelux + SAP Specialist
01-08-08 tot 31-12-2011

 Verantwoordelijk voor de gehele Backoffice administratie en processen. Hierbij zorg ik
ervoor dat het team goed aangehaakt blijft bij het behalen van de KPI targets. Dit geldt voor: Supply Chain Management, Business Warehouse/Logistics, Finance: Cash Collection de gehele backoffice activiteiten.
 Daarnaast support ik users in Benelux en in enkele gevallen EU met vraagstukken over SAP
en CRM en andere interne applicaties. Binnen het SAP, uitgegroeid tot specialist in de volgende modules: MM, SD, FI, ME, PP, PM, LE, QM, WM en CSM.
 Controle van werkzaamheden, oplossen van ad-hoc problemen en zorgdragend dat de
budgetten wekelijks en maandelijks gerealiseerd worden.
 Het begeleiden van medewerkers, signaleren problemen/knelpunten in de groep, de
voortgangsbewaking van de administratie, toezicht houden op correcte orderadministratie, tijdige
facturatie en het opstellen, controleren en bewaken van procedures, processen en projecten.
 Daarnaast hou ik me bezig met het financieel afhandeling van reparatie en onderhoud ten
behoeve van microscopen en microtomen. Offertes creëren en servicecontracten afsluiten.
 Administratief organiseren van afhandeling van reparaties, onderhoud en interne controles
m.b.t. doorbelasting, correcte kostenboekingen (kostensoort)zowel intern als extern, juiste
goederenbewegingen uitvoeren.
 Het aannemen, plannen en optimale coördinatie van alle servicemeldingen. Het oplossen van
operationele problemen en klachten die te maken hebben met de geleverde service
werkzaamheden.
 Het aansturen van Field Engineers die tijdig op locaties de storingen verhelpen.
 Controle van de service orders en het zorgdragen voor een juiste en tijdige rapportage aan het
Management/directie en het aanleveren van gegevens voor de facturatie.
 Tenders en Europese Aanbestedingen tijdig voorstellen. Tevens behoren de werkzaamheden
Als commercieel binnendienst medewerker tot mijn taken. Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke
management rapportages ter ondersteuning van de business.
 Opstellen van rendementsanalysis t.b.v. diverse projecten en opstellen van diverse
Forecasten.
 Beheren en verantwoorden van Cash-collection.

Leica Microsystems B.V. Commercieel Medewerker Binnendienst + Contractbeheerder
01-07-04 tot 31-07-08

 Commercieel inzicht in het verkoop/service gericht handelen naar de klanten en het correct
nakomen van toezeggingen.
 Het verzorgen en verstrekken van de benodigde commerciële informatie, zoals offertes,
Afleverdata, pick-up, returns, servicemeldingen.
 Het plaatsen van bestellingen in SAP bij verschilllende Business Units en leveranciers
middels het Just in Time methode en Supply Chain Management.
 Het opstellen en aanbieden van tenders (Europese aanbestedingen), offertes,
onderhoudscontracten en het afsluiten ervan.
 Het aanbieden en de financiële afwikkeling van de orders en servicecontracten behoren
eveneens tot één van mijn taken.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages ter
ondersteuning van de business.
 Opstellen van rendementsanalysis t.b.v. diverse projecten. Assisteren bij periodieke
afsluitingen.
 Beheren en verantwoorden van Cash-collection van Debiteuren en Crediteurenbeheer.
 Coördineren van microscoopcursussen en inplannen in overleg met de klanten.

Ayodhia Home Decorations Mede-eigenaar webshop op het gebied van verkoop van Oosterse
01-06-2008 tot 31-12.2011 woon-en interieuraccessoires

 Als mede-eigenaar verantwoordelijk voor inkoop- en verkoop van Oosterse woon- en
Interieuraccessoires.
 Het opvragen en vergelijken van producten en prijzen en tactisch inkopen.
 Onderhandelen met externe leveranciers, zowel op internationaal als nationaal gebied.
 Internationale contacten onderhouden en benaderen van groothandelaren.
 De juridische aspecten afstemmen op Ayodhia Home Deco met betrekking tot de rechten
en plichten jegens de klanten.
 Informatie opvragen en opzoeken omtrent de inkoop- en verkoopvoorwaarden,
verplichtingen, wetten en regels.
 Marketing- en promotieactiviteiten uitvoeren om de sales te bevorderen.
 Het financiële afwikkeling zoals het opstellen van factureren, het opstellen van een Winst
 Verlies rekening, eindbalans en kwartaalaangifte bij de belastingdienst behoren eveneens
tot één van mijn taken.
 Uitvoeren van diverse testen, waaronder A/B-testen om te onderzoeken wat de efficiëntste
mogelijkheden zijn en hierdoor de omzet verhogen.

Dewnita Agenturen Zelfstandig Ondernemer
01-01-2005 tot 31-12-2011

 Vertegenwoordiger van de firma Bofrost, voor huis-aan-huis verkoop van nieuwe klanten
middels commissiebasis.
 Het informeren van het besteltraject en de logistieke afhandeling.
 Klanten adviseren geven met betrekking tot de juiste producten en hoeveelheid bij
huishoudens.
 Het financiële afwikkeling zoals het opstellen van factureren, het opstellen van een Winst /
Verlies rekening, eindbalans en kwartaalaangifte bij de belastingdienst behoren eveneens tot één van mijn taken.

KPN Nederland Officer Pricing & Ordering
01-03-04 tot 01-05-04

 Order intake van complexe orders, waarbij belangrijke data in diverse applicaties opgezocht
en verwerkt worden. Hierbij had ik te maken met “clean order checks”. Dit betekent dat je gegevens nagaat op volledigheid en bij eventuele onvolledigheid zorgt dat de betreffende informatie opgevraagd wordt.
 Verder werden er diverse particulieren en zakelijke aanvragen op IT-gebied gedaan, die ik
bewaakte en zorgde voor een goede voortgang. Aanmaken van materials, leveranciers, klanten en het bijhouden/bewaken van de Master Data Management in SAP.

Siemens Nederland Contractbeheerder, divisie Medical Solutions
01-05-03 tot 01-02-04

 Het bewaken van de voortgang van projecten ten behoeve van medisch apparatuur aan
ziekenhuizen.
 Boekingen op grootboek-, tussen- en overige rekeningen.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages
ter ondersteuning van de business.
 Het aanbieden van offertes, onderhoudscontracten in SAP aan ziekenhuizen.
 Het in- en uit contract nemen van medisch apparatuur tot en met eindafrekening (facturatie)
in SAP.
 Tendering en Europese aanbestingsprojecten in de gaten houden en tijdig de offertes
versturen.
 Testen binnen SAP voordat processen gelanceerd worden alsook (nieuwe) functionaliteiten
binnen SAP. Diverse testen waaronder regressie- en stresstesten uitgevoerd door middel van
testcases/testprotocollen. Lijst van bevindingen opstellen en een gedegen advies rapporteren.

Erasmus Univ. Project: van discounter tot hypermarkt
2002–2003

Marktonderzoek: gedrag van de consument in een out-of-stock situatie in supermarkten

Siemens Nederland Contractbeheerder, divisie Medical Solutions (vakantiebanen)
1998 +1999 + 2002

 Het bewaken van de voortgang van projecten ten behoeve van medisch apparatuur in
medisch wereld.
 Boekingen op grootboek-, tussen- en overige rekeningen.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages
ter ondersteuning van de business.
 Het aanbieden van offertes, onderhoudscontracten in SAP aan ziekenhuizen.
 Het in- en uit contract nemen van medisch apparatuur tot en met eindafrekening (facturatie)
in SAP.
 Tendering en Europese aanbestingsprojecten in de gaten houden en tijdig de offertes
versturen.
 Testen binnen SAP voordat processen gelanceerd worden alsook (nieuwe) functionaliteiten
binnen SAP. Diverse testen waaronder regressie- en stresstesten uitgevoerd door middel van
testcases/testprotocollen. Lijst van bevindingen opstellen en een gedegen advies rapporteren.

Louwman Den Haag Stageproject
2000
Stageproject: het ontwerpen en implementeren van een database in t.b.v.
het vervangen van diverse processen voor de exportafdeling.

Werkervaring

Leica Microsystems B.V. Regional SAP Specialist + Teamleader Customer
Division Biosystems Care Benelux Core Histology and Pathology Imaging
01-01-2012 tot heden

 Verantwoordelijk voor de gehele Backoffice administratie en processen. Hierbij zorg ik
ervoor dat het team goed aangehaakt blijft bij het behalen van de KPI targets. Dit geldt voor: Supply Chain Management, Business Warehouse/Logistics, Finance: Cash Collection - de gehele backoffice activiteiten.
 Daarnaast geef ik de SAP users in Benelux en in enkele gevallen EU 1e en 2e-lijns support
met vraagstukken over SAP en CRM en andere interne applicaties. Binnen het SAP, uitgegroeid tot specialist in de volgende modules: Material Management (MM), Sales and Distribution (SD), Finance (FI), Manufacturing Execution (ME), Production Planning (PP), Plant Maintenance (PM), Logistic Exection (LE), Quality Management (QM), Warehouse Management en Customer Service Management (CSM).
 Verschillende projecten binnen SAP opgestart volgens SAP Simply methode: Implementatie,
Roll out en support aan users voor de regio Benelux en Frankrijk.

 Value Stream Mapping-sessies, Kaizen, PSP, Impactmatrix, Poka Yoke-methode en Business
Blueprints for Projects zijn regelmatig aan de orde. Hierdoor heb ik diverse implementaties voor
SAP doorgevoerd voor de partners waarbij de nadruk op de users wordt gelegd.
 Creëren, updaten en onderhouden van alle Master Data in SAP, CRM en andere applicaties.
Dit betreft in SAP o.a.: Customer Master-, Vendor-, Third Party’s, Materiaal/Prijs - includsief Sales en Service Data ook gespecificeerd door Customer/Vendor/Third Party.
 Het geven van Basic and Advanced trainingen aan key-users, nieuwe en bestaande users voor
Benelux en Frankrijk.
 Het in kaart brengen van de logistieke processen binnen SAP. Dit geldt voor order picken,
diverse goederenbewegingen, returns, garantiegevallen etc.
 Regionaal en op Europees niveau zoveel mogelijk trachten om processen en procedures te
harmoniseren met een team van specialisten.
 Analyseren, documenteren, onderhouden en toekennen van SAP en CRM data en
gebruikersprofielen, vertalen van gebruikersvragen naar wijzigingsvoorstellen, testen en accepteren van nieuwe versies.
 Projecten opstarten om processen en procedures te verbeteren, verkorten, versnellen
alsook met betrekking tot complexe vraagstukken geef ik de nodige support.
 Beperkte Customizing autorisatie, zoals creëren Enterprise Structure voor organisaties.
 Verantwoordelijk op gebied van Segregation of Duty and Compliance Issues.
 Wekelijks/Maandelijks testen uitvoeren binnen SAP en andere applicaties. Hierbij geldt o.a.
testen voordat processen/procedures worden gelanceerd alsook gebruik van nieuwe
functionaliteiten binnen SAP en andere interne applicaties.
 Regelmatig uitvoeren van regressie-testen binnen alle applicaties. Opstellen van testscripts en
testprotocollen voor key-users en end-users. Lijst van bevindingen opstellen en rapporteren met
adviesvoorstellen/wijzigingen.
 Signaleren en analyseren van storingen en zorgen voor oplossingen. Bijhouden van
gebruikersdocumenten en beschrijvingen van processen en procedures. Data-cleaning en onderhoud aan applicaties behoren eveneens tot mijn takenpakket.

Leica Microsystems B.V. Teamleader Shared Services Benelux + SAP Specialist
01-08-08 tot 31-12-2011

 Verantwoordelijk voor de gehele Backoffice administratie en processen. Hierbij zorg ik
ervoor dat het team goed aangehaakt blijft bij het behalen van de KPI targets. Dit geldt voor: Supply Chain Management, Business Warehouse/Logistics, Finance: Cash Collection de gehele backoffice activiteiten.
 Daarnaast support ik users in Benelux en in enkele gevallen EU met vraagstukken over SAP
en CRM en andere interne applicaties. Binnen het SAP, uitgegroeid tot specialist in de volgende modules: MM, SD, FI, ME, PP, PM, LE, QM, WM en CSM.
 Controle van werkzaamheden, oplossen van ad-hoc problemen en zorgdragend dat de
budgetten wekelijks en maandelijks gerealiseerd worden.
 Het begeleiden van medewerkers, signaleren problemen/knelpunten in de groep, de
voortgangsbewaking van de administratie, toezicht houden op correcte orderadministratie, tijdige
facturatie en het opstellen, controleren en bewaken van procedures, processen en projecten.
 Daarnaast hou ik me bezig met het financieel afhandeling van reparatie en onderhoud ten
behoeve van microscopen en microtomen. Offertes creëren en servicecontracten afsluiten.
 Administratief organiseren van afhandeling van reparaties, onderhoud en interne controles
m.b.t. doorbelasting, correcte kostenboekingen (kostensoort)zowel intern als extern, juiste
goederenbewegingen uitvoeren.
 Het aannemen, plannen en optimale coördinatie van alle servicemeldingen. Het oplossen van
operationele problemen en klachten die te maken hebben met de geleverde service
werkzaamheden.
 Het aansturen van Field Engineers die tijdig op locaties de storingen verhelpen.
 Controle van de service orders en het zorgdragen voor een juiste en tijdige rapportage aan het
Management/directie en het aanleveren van gegevens voor de facturatie.
 Tenders en Europese Aanbestedingen tijdig voorstellen. Tevens behoren de werkzaamheden
Als commercieel binnendienst medewerker tot mijn taken. Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke
management rapportages ter ondersteuning van de business.
 Opstellen van rendementsanalysis t.b.v. diverse projecten en opstellen van diverse
Forecasten.
 Beheren en verantwoorden van Cash-collection.

Leica Microsystems B.V. Commercieel Medewerker Binnendienst + Contractbeheerder
01-07-04 tot 31-07-08

 Commercieel inzicht in het verkoop/service gericht handelen naar de klanten en het correct
nakomen van toezeggingen.
 Het verzorgen en verstrekken van de benodigde commerciële informatie, zoals offertes,
Afleverdata, pick-up, returns, servicemeldingen.
 Het plaatsen van bestellingen in SAP bij verschilllende Business Units en leveranciers
middels het Just in Time methode en Supply Chain Management.
 Het opstellen en aanbieden van tenders (Europese aanbestedingen), offertes,
onderhoudscontracten en het afsluiten ervan.
 Het aanbieden en de financiële afwikkeling van de orders en servicecontracten behoren
eveneens tot één van mijn taken.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages ter
ondersteuning van de business.
 Opstellen van rendementsanalysis t.b.v. diverse projecten. Assisteren bij periodieke
afsluitingen.
 Beheren en verantwoorden van Cash-collection van Debiteuren en Crediteurenbeheer.
 Coördineren van microscoopcursussen en inplannen in overleg met de klanten.

Ayodhia Home Decorations Mede-eigenaar webshop op het gebied van verkoop van Oosterse
01-06-2008 tot 31-12.2011 woon-en interieuraccessoires

 Als mede-eigenaar verantwoordelijk voor inkoop- en verkoop van Oosterse woon- en
Interieuraccessoires.
 Het opvragen en vergelijken van producten en prijzen en tactisch inkopen.
 Onderhandelen met externe leveranciers, zowel op internationaal als nationaal gebied.
 Internationale contacten onderhouden en benaderen van groothandelaren.
 De juridische aspecten afstemmen op Ayodhia Home Deco met betrekking tot de rechten
en plichten jegens de klanten.
 Informatie opvragen en opzoeken omtrent de inkoop- en verkoopvoorwaarden,
verplichtingen, wetten en regels.
 Marketing- en promotieactiviteiten uitvoeren om de sales te bevorderen.
 Het financiële afwikkeling zoals het opstellen van factureren, het opstellen van een Winst
 Verlies rekening, eindbalans en kwartaalaangifte bij de belastingdienst behoren eveneens
tot één van mijn taken.
 Uitvoeren van diverse testen, waaronder A/B-testen om te onderzoeken wat de efficiëntste
mogelijkheden zijn en hierdoor de omzet verhogen.

Dewnita Agenturen Zelfstandig Ondernemer
01-01-2005 tot 31-12-2011

 Vertegenwoordiger van de firma Bofrost, voor huis-aan-huis verkoop van nieuwe klanten
middels commissiebasis.
 Het informeren van het besteltraject en de logistieke afhandeling.
 Klanten adviseren geven met betrekking tot de juiste producten en hoeveelheid bij
huishoudens.
 Het financiële afwikkeling zoals het opstellen van factureren, het opstellen van een Winst /
Verlies rekening, eindbalans en kwartaalaangifte bij de belastingdienst behoren eveneens tot één van mijn taken.

KPN Nederland Officer Pricing & Ordering
01-03-04 tot 01-05-04

 Order intake van complexe orders, waarbij belangrijke data in diverse applicaties opgezocht
en verwerkt worden. Hierbij had ik te maken met “clean order checks”. Dit betekent dat je gegevens nagaat op volledigheid en bij eventuele onvolledigheid zorgt dat de betreffende informatie opgevraagd wordt.
 Verder werden er diverse particulieren en zakelijke aanvragen op IT-gebied gedaan, die ik
bewaakte en zorgde voor een goede voortgang. Aanmaken van materials, leveranciers, klanten en het bijhouden/bewaken van de Master Data Management in SAP.

Siemens Nederland Contractbeheerder, divisie Medical Solutions
01-05-03 tot 01-02-04

 Het bewaken van de voortgang van projecten ten behoeve van medisch apparatuur aan
ziekenhuizen.
 Boekingen op grootboek-, tussen- en overige rekeningen.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages
ter ondersteuning van de business.
 Het aanbieden van offertes, onderhoudscontracten in SAP aan ziekenhuizen.
 Het in- en uit contract nemen van medisch apparatuur tot en met eindafrekening (facturatie)
in SAP.
 Tendering en Europese aanbestingsprojecten in de gaten houden en tijdig de offertes
versturen.
 Testen binnen SAP voordat processen gelanceerd worden alsook (nieuwe) functionaliteiten
binnen SAP. Diverse testen waaronder regressie- en stresstesten uitgevoerd door middel van
testcases/testprotocollen. Lijst van bevindingen opstellen en een gedegen advies rapporteren.

Erasmus Univ. Project: van discounter tot hypermarkt
2002–2003

Marktonderzoek: gedrag van de consument in een out-of-stock situatie in supermarkten

Siemens Nederland Contractbeheerder, divisie Medical Solutions (vakantiebanen)
1998 +1999 + 2002

 Het bewaken van de voortgang van projecten ten behoeve van medisch apparatuur in
medisch wereld.
 Boekingen op grootboek-, tussen- en overige rekeningen.
 Het zorgdragen voor de financiële verslaglegging en periodieke managementrapportages
ter ondersteuning van de business.
 Het aanbieden van offertes, onderhoudscontracten in SAP aan ziekenhuizen.
 Het in- en uit contract nemen van medisch apparatuur tot en met eindafrekening (facturatie)
in SAP.
 Tendering en Europese aanbestingsprojecten in de gaten houden en tijdig de offertes
versturen.
 Testen binnen SAP voordat processen gelanceerd worden alsook (nieuwe) functionaliteiten
binnen SAP. Diverse testen waaronder regressie- en stresstesten uitgevoerd door middel van
testcases/testprotocollen. Lijst van bevindingen opstellen en een gedegen advies rapporteren.

Louwman Den Haag Stageproject
2000
Stageproject: het ontwerpen en implementeren van een database in t.b.v.
het vervangen van diverse processen voor de exportafdeling.

Lees meer

Opleiding

Exin Agile & Scrum
Business Intelligence & Datawarehousing en Business Information Services Library, planning Q2, 2015

D-ICT-2014
Lean Six Sigma Yellow belt, certificaat behaald.

Kaizen meeting UK 2014 Creëren van een Europese Order Entry procoess in Sales & Distribution en implementeren in NL, BE en FR

Kaizen meeting Milaan Ontwikkelen van een process in SAP om uit een service order
2010 een offerte voor service interventie te creëren in SAP en implementeren in NL, BE and FR

Information Sciences
EXIN, Informatica, certificaten HNCF, PCF, ISYF, ITILF behaald

Universiteit 2001 - 2003
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Bedrijfskunde, niet afgerond

HBO 1997 – 2001 Haagse Hogeschool, Commerciële Economie, diploma behaald

MBO 1994 – 1997 Tinbergen College, Commerciële economie, diploma behaald

MAVO 1990 –1994 Simon Stevin College, diploma behaald.

Opleiding

Exin Agile & Scrum
Business Intelligence & Datawarehousing en Business Information Services Library, planning Q2, 2015

D-ICT-2014
Lean Six Sigma Yellow belt, certificaat behaald.

Kaizen meeting UK 2014 Creëren van een Europese Order Entry procoess in Sales & Distribution en implementeren in NL, BE en FR

Kaizen meeting Milaan Ontwikkelen van een process in SAP om uit een service order
2010 een offerte voor service interventie te creëren in SAP en implementeren in NL, BE and FR

Information Sciences
EXIN, Informatica, certificaten HNCF, PCF, ISYF, ITILF behaald

Universiteit 2001 - 2003
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Bedrijfskunde, niet afgerond

HBO 1997 – 2001 Haagse Hogeschool, Commerciële Economie, diploma behaald

MBO 1994 – 1997 Tinbergen College, Commerciële economie, diploma behaald

MAVO 1990 –1994 Simon Stevin College, diploma behaald.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Hindi (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Sporten: voetbal, tennis, zwemmen, hardlopen, fitness

Hobby's & interesses

Sporten: voetbal, tennis, zwemmen, hardlopen, fitness

Mijn actuele situatie

 • Functie: Transportmanager
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Programmeur
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Dewa Radjkoemar te bekijken

Mijn documenten