• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring

13-08-2014 – Klantadviseur bij VGZ verzekeringen
12-01-2015 Het geven van informatie en advies aan (potentiële) klanten van VGZ.


2013 – heden Informatiemedewerker bij Q-buzz, Pro Rail en de gemeente Utrecht
Het geven van informatie aan reizigers met betrekking tot de veranderingen bij het busvervoer, de bewegwijzering, werkzaamheden aan het spoor en infrastructuur.
Ik doe dit werk als uitzendkracht op onregelmatige basis.


15-05-2012 – Informatieconsulente bij FNV Bondgenoten
15-11-2012 In deze functie beantwoordde ik vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Deze gesprekken registreerde ik in CRM. Zo nodig verwees ik de leden binnen of buiten de bond door. Ook gaf ik informatie over de bond en haar diensten en over lidmaatschap van de bond. Meestal wist ik degenen die nog geen lid waren lid te maken.


2008 – 2012 Beheerder bij Centrum Mondiaal te Culemborg
Centrum Mondiaal is een coöperatieve vereniging van Fair Trade importeurs. Deze importeurs delen een gebouw en faciliteiten.
Mijn taken lagen op het gebied van de gemeenschappelijke zaken.
Mijn voornaamste werkzaamheden waren: Het dagelijks beheer van het gebouw, de kantine, keuken en het terrein. Ook was ik verantwoordelijk voor de expeditie van goederen en het expeditiepersoneel.
Voor zowel de klanten als de importeurs en hun personeel en relaties was ik de gastvrouw.
Verder organiseerde ik de dagjes uit van wereldwinkels naar ons centrum.
Ik was de begeleider van stagiaires en vrijwilligers.
Tevens was ik bedrijfshulpverlener en verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het gebouw.

2001 – 2008 Cateringmedewerkster voor Prorest Catering
Ik was werkzaam in het bedrijfsrestaurant van het Centraal Boekhuis te Culemborg.
Mijn voornaamste werkzaamheden hier waren: Het verzorgen van de dagelijkse lunch. Het cateren van vergaderingen van management, directie en raad van bestuur. Het bestellen van producten, het controleren van de bestellingen en hierover overleggen met de leveranciers. Tevens de administratie van arbeidsuren, de controlelijsten en het factureren van werkzaamheden die buiten de aanbesteding lagen.


Nevenactiviteiten

2014 Lid cliëntenraad district Gelderland Midden en Zuid
Het signaleren van vragen en problemen van cliënten met betrekking tot de hulp van en behandeling door het UWV. Het geven van advies aan het UWV over deze gesignaleerde problemen en vragen. Het houden van interviews en enquêtes, zowel op de werkpleinen als via social media. Lid van de commissie Medische en Sociale zaken en van de commissie Uitkeren.

2013 – heden Vrijwillig vertrouwenspersoon
In deze functie geef ik onpartijdige, professionele en anonieme ondersteuning bij vragen en situaties die gerelateerd zijn aan ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Tevens geef ik informatie over wet- en regelgeving op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ik geef advies over gespreksvoering en conflicthantering. Zo nodig verwijs ik mensen door voor juridische of andersoortige bijstand binnen of buiten de bond.

2012 – heden Ledenserviceconsulent bij de FNV
Als ledenserviceconsulent beantwoord ik vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ik zoek kwesties uit in wet- en regelgeving. Zo nodig verwijs ik binnen of buiten de bond door voor verdere hulp.

2002 – 2012 Vrijwilligster bij Hospice Nocturne te Culemborg
Als v rijwilligster was ik verantwoordelijk voor de niet medische zorg en begeleiding van onze gasten, hun familie en bezoekers. De werkzaamheden vonden zowel overdag als 's nachts plaats.

1996 – 2007 Vrijwilligster bij voetbalclub Culemborg '67
Bij Culemborg '67 heb ik meerdere functies vervuld
Zo was ik bestuurslid, vrijwilligerscoördinator, coördinator van de kantine en leidster bij jeugdteams.

1990 – 2001 Vrijwilligster bij Amnesty International Culemborg/ Buren
Ook hier had ik meerdere functies.
Ik was voorzitter en notulist van vergaderingen, contactpersoon voor de pers en belangstellenden. Ik vertaalde brieven uit het engels, organiseerde schrijfavonden. Iedere week hield ik een praatje voor de plaatselijke radio en ik schreef persberichten. Tevens organiseerde ik acties en hielp mee bij de uitvoering van die acties

1980 – 1985 Kaderlid en bestuurslid van een de SP te Culemborg
Mijn voornaamste werkzaamheden waren:
Het geven van informatie advies op de gebieden van wonen, sociale zekerheid, arbeidsrecht en bestuursrecht. Het uitzoeken van kwesties in wet- en regelgeving. Helpen bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Werkervaring

Werkervaring

13-08-2014 – Klantadviseur bij VGZ verzekeringen
12-01-2015 Het geven van informatie en advies aan (potentiële) klanten van VGZ.


2013 – heden Informatiemedewerker bij Q-buzz, Pro Rail en de gemeente Utrecht
Het geven van informatie aan reizigers met betrekking tot de veranderingen bij het busvervoer, de bewegwijzering, werkzaamheden aan het spoor en infrastructuur.
Ik doe dit werk als uitzendkracht op onregelmatige basis.


15-05-2012 – Informatieconsulente bij FNV Bondgenoten
15-11-2012 In deze functie beantwoordde ik vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Deze gesprekken registreerde ik in CRM. Zo nodig verwees ik de leden binnen of buiten de bond door. Ook gaf ik informatie over de bond en haar diensten en over lidmaatschap van de bond. Meestal wist ik degenen die nog geen lid waren lid te maken.


2008 – 2012 Beheerder bij Centrum Mondiaal te Culemborg
Centrum Mondiaal is een coöperatieve vereniging van Fair Trade importeurs. Deze importeurs delen een gebouw en faciliteiten.
Mijn taken lagen op het gebied van de gemeenschappelijke zaken.
Mijn voornaamste werkzaamheden waren: Het dagelijks beheer van het gebouw, de kantine, keuken en het terrein. Ook was ik verantwoordelijk voor de expeditie van goederen en het expeditiepersoneel.
Voor zowel de klanten als de importeurs en hun personeel en relaties was ik de gastvrouw.
Verder organiseerde ik de dagjes uit van wereldwinkels naar ons centrum.
Ik was de begeleider van stagiaires en vrijwilligers.
Tevens was ik bedrijfshulpverlener en verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het gebouw.

2001 – 2008 Cateringmedewerkster voor Prorest Catering
Ik was werkzaam in het bedrijfsrestaurant van het Centraal Boekhuis te Culemborg.
Mijn voornaamste werkzaamheden hier waren: Het verzorgen van de dagelijkse lunch. Het cateren van vergaderingen van management, directie en raad van bestuur. Het bestellen van producten, het controleren van de bestellingen en hierover overleggen met de leveranciers. Tevens de administratie van arbeidsuren, de controlelijsten en het factureren van werkzaamheden die buiten de aanbesteding lagen.


Nevenactiviteiten

2014 Lid cliëntenraad district Gelderland Midden en Zuid
Het signaleren van vragen en problemen van cliënten met betrekking tot de hulp van en behandeling door het UWV. Het geven van advies aan het UWV over deze gesignaleerde problemen en vragen. Het houden van interviews en enquêtes, zowel op de werkpleinen als via social media. Lid van de commissie Medische en Sociale zaken en van de commissie Uitkeren.

2013 – heden Vrijwillig vertrouwenspersoon
In deze functie geef ik onpartijdige, professionele en anonieme ondersteuning bij vragen en situaties die gerelateerd zijn aan ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Tevens geef ik informatie over wet- en regelgeving op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ik geef advies over gespreksvoering en conflicthantering. Zo nodig verwijs ik mensen door voor juridische of andersoortige bijstand binnen of buiten de bond.

2012 – heden Ledenserviceconsulent bij de FNV
Als ledenserviceconsulent beantwoord ik vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ik zoek kwesties uit in wet- en regelgeving. Zo nodig verwijs ik binnen of buiten de bond door voor verdere hulp.

2002 – 2012 Vrijwilligster bij Hospice Nocturne te Culemborg
Als v rijwilligster was ik verantwoordelijk voor de niet medische zorg en begeleiding van onze gasten, hun familie en bezoekers. De werkzaamheden vonden zowel overdag als 's nachts plaats.

1996 – 2007 Vrijwilligster bij voetbalclub Culemborg '67
Bij Culemborg '67 heb ik meerdere functies vervuld
Zo was ik bestuurslid, vrijwilligerscoördinator, coördinator van de kantine en leidster bij jeugdteams.

1990 – 2001 Vrijwilligster bij Amnesty International Culemborg/ Buren
Ook hier had ik meerdere functies.
Ik was voorzitter en notulist van vergaderingen, contactpersoon voor de pers en belangstellenden. Ik vertaalde brieven uit het engels, organiseerde schrijfavonden. Iedere week hield ik een praatje voor de plaatselijke radio en ik schreef persberichten. Tevens organiseerde ik acties en hielp mee bij de uitvoering van die acties

1980 – 1985 Kaderlid en bestuurslid van een de SP te Culemborg
Mijn voornaamste werkzaamheden waren:
Het geven van informatie advies op de gebieden van wonen, sociale zekerheid, arbeidsrecht en bestuursrecht. Het uitzoeken van kwesties in wet- en regelgeving. Helpen bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Lees meer

Opleiding

HBO Maatschappelijk Werk. Diploma behaald in 1983
HAVO Diploma behaald in 1978

Aanvullende trainingen en cursussen

Vertrouwenspersoon FNV Bondgenoten, certificaat behaald in 2013
Ledenserviceconsulent FNV Bondgenoten, certificaat behaald in 2012
Diverse cursussen recht, certificaten behaald bij de Open Universiteit
Cateringmedewerker en sociale hygiëne, certificaat behaald in 2002
Trainingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en gesprekstechnieken.
Diverse trainingen op het gebied van stervensbegeleiding en sociale vaardigheden gegeven door de VPTZ (Vereniging voor Palliatieve en Terminale Zorg)
Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf. Diploma behaald in 1983.

Opleiding

HBO Maatschappelijk Werk. Diploma behaald in 1983
HAVO Diploma behaald in 1978

Aanvullende trainingen en cursussen

Vertrouwenspersoon FNV Bondgenoten, certificaat behaald in 2013
Ledenserviceconsulent FNV Bondgenoten, certificaat behaald in 2012
Diverse cursussen recht, certificaten behaald bij de Open Universiteit
Cateringmedewerker en sociale hygiëne, certificaat behaald in 2002
Trainingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en gesprekstechnieken.
Diverse trainingen op het gebied van stervensbegeleiding en sociale vaardigheden gegeven door de VPTZ (Vereniging voor Palliatieve en Terminale Zorg)
Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf. Diploma behaald in 1983.

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Het bezoeken van musea en concerten.
Het lezen van boeken.
Het maken van (woord) puzzels.
Tuinieren.
Koken en eten.
Koffie, hiervoor heb ik een certificaat slow coffee en een certificaat thuisbarista gehaald.

Hobby's & interesses

Het bezoeken van musea en concerten.
Het lezen van boeken.
Het maken van (woord) puzzels.
Tuinieren.
Koken en eten.
Koffie, hiervoor heb ik een certificaat slow coffee en een certificaat thuisbarista gehaald.

Lees meer

Eigenschappen

Ik ben een persoon met oprechte en warme belangstelling voor mensen en een grote maatschappelijke betrokkenheid. De keuzes die ik heb gemaakt met betrekking tot opleiding en (vrijwilligers)werk zijn hierop gebaseerd.
Ik ben eerlijk, trouw en open. Ik kan me goed concentreren en flink doorwerken. In geven en delen ben ik ook erg
goed. Het uitzoeken van dingen en het antwoord vinden op vragen doe ik graag en goed.

Eigenschappen

Ik ben een persoon met oprechte en warme belangstelling voor mensen en een grote maatschappelijke betrokkenheid. De keuzes die ik heb gemaakt met betrekking tot opleiding en (vrijwilligers)werk zijn hierop gebaseerd.
Ik ben eerlijk, trouw en open. Ik kan me goed concentreren en flink doorwerken. In geven en delen ben ik ook erg
goed. Het uitzoeken van dingen en het antwoord vinden op vragen doe ik graag en goed.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Receptionist
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Uitzendbasis
 • Salaris: < 1.750
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ada de Lege te bekijken

Mijn documenten