• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Feb 2014 – Feb 2015
¬Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Nieuw West
Project: Nieuw West Werkt (ESF)
Werkzaamheden: Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk door middel van acquisitie en het actief benaderen van MKB. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Coachen van de klant gericht op werk. Werknemersvaardigheden aanleren en bijsturen in groepsverband in het leerwerkcentrum (LWC).
Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Afspraken maken met werkgevers bij plaatsing en coaching van de klant in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Intensieve samenwerking met andere partijen. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Dec 2012 – Dec 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Werktestplekken 2012 Trede 2 voor maatschappelijke participatie
Werkzaamheden: Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk door middel van acquisitie en het actief benaderen van MKB. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Coachen van de klant gericht op werk. Werknemersvaardigheden aanleren en bijsturen in groepsverband in het leerwerkcentrum (LWC). Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Intensieve samenwerking met andere teamleden en klantmanagers. Advies opmaken m.b.t. de Participatieladder. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Maart 2013 - Okt 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Project: Arbeidsbelemmerden aan de slag 2013
Werkzaamheden: Innovatief project gericht op stijging op de participatieladder, dat voor en door klanten wordt gedragen. Bedoeld voor klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij het doel is dat een deel van de groep het project na 6 maanden zelfstandig voortzet. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden in relatie tot werk. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan. Klanten en groep enthousiasmeren en mobiliseren voor een actieve rol binnen het project. Train de trainer concept: klanten handvatten geven voor het geven van workshops, maar ook het organiseren van activiteiten in de lokale maatschappij. Trainingen geven in het kader van de Eigen Kracht Filosofie met als onderwerpen: Open je ogen, Vertrouw op jezelf, verbind je dromen en krachten, Maak de balans op en kies, Ga er voor met passie en toewijding en Bezin en stuur bij. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken.
Handboek opstellen voor deelnemers als basis voor zelfstandige voortzetting van het project. Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Maart 2013 - Sep 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Project: Uitstroom naar werk 2013
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan.
Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer. Afspraken maken met werkgevers bij plaatsing en coaching van de klant in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Intensieve samenwerking met klantmanagers. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Dec 2012 – Jul 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Jongeren Doen
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie van jongeren, kansen en mogelijkheden van de jongeren en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren aan de slag helpen in een richting die (zoveel mogelijk) aansluit bij de eigen interesse. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan. Begeleiden van jongeren in eerste instantie in het leerwerkcentrum (LWC), vervolgens op (snuffel) stages bij werkgevers in Amsterdam en omstreken. In het leerwerkcentrum lag de focus op het goed leren kennen van de jongere, een band opbouwen, het volgen van trainingen en individuele coaching.
Geven van trainingen m.b.t. hun persoonlijke ontwikkeling, hierin werd aandacht besteed aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, Nederlandse taal, sociale vaardigheden, sollicitatievaardigheden, houding en persoonlijke effectiviteit. Workshops geven die inspelen op het ombuigen van belemmeringen binnen de leefgebieden wonen, financiën, dagbesteding, sociaal, psychisch, lichamelijk en praktisch functioneren en zingeving. Een vast onderdeel van de trainingen was seksuele- en drugsvoorlichting en leren budgetteren. Ook thema’s als kinderopvang en opvoeding voor jonge moeders en woonbegeleiding voor dak- en thuisloze jongeren komen aan bod. Intensieve samenwerking met jongerencoaches binnen het team en samenwerking met DWI. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages. Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk, afspraken maken met de werkgever en coaching op de werkvloer.

Dec 2012 - Jun 2013 Jobcoach & Trainer/Bemiddelaar
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Project: Directe bemiddeling 2012
Werkzaamheden: Direct bemiddelbare klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen naar een reguliere baan. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer. Intensieve samenwerking met klantmanagers en werkcoaches. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.
Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk. Begeleidingsafspraken maken met werkgever.

2009 - 2011 Jobcoach & Trainer/Bemiddelaar WIJ
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Project: Delft 2009/2010/2011: Re-integratietrajecten
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan, doorlooptijden, begeleidingsmix, tussen- en einddoelen. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment, werknemersvaardigheden en taalondersteuning. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken, maar ook aandacht te tonen voor de persoon achter de kandidaat. Begeleiden activiteiten in Multi Media Center. Arbeidsbemiddeling voor klanten naar regulier werk.
Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer.
Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk, afspraken maken met de werkgever en coaching op de werkvloer. Intensieve samenwerking met klantmanagers en werkcoachen. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages

2001 - 2009 Opsporingsambtenaar
Werkgever: Politie Haaglanden

Werkervaring

Feb 2014 – Feb 2015
¬Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Nieuw West
Project: Nieuw West Werkt (ESF)
Werkzaamheden: Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk door middel van acquisitie en het actief benaderen van MKB. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Coachen van de klant gericht op werk. Werknemersvaardigheden aanleren en bijsturen in groepsverband in het leerwerkcentrum (LWC).
Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Afspraken maken met werkgevers bij plaatsing en coaching van de klant in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Intensieve samenwerking met andere partijen. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Dec 2012 – Dec 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Werktestplekken 2012 Trede 2 voor maatschappelijke participatie
Werkzaamheden: Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk door middel van acquisitie en het actief benaderen van MKB. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Coachen van de klant gericht op werk. Werknemersvaardigheden aanleren en bijsturen in groepsverband in het leerwerkcentrum (LWC). Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Intensieve samenwerking met andere teamleden en klantmanagers. Advies opmaken m.b.t. de Participatieladder. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Maart 2013 - Okt 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Project: Arbeidsbelemmerden aan de slag 2013
Werkzaamheden: Innovatief project gericht op stijging op de participatieladder, dat voor en door klanten wordt gedragen. Bedoeld voor klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij het doel is dat een deel van de groep het project na 6 maanden zelfstandig voortzet. Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden in relatie tot werk. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan. Klanten en groep enthousiasmeren en mobiliseren voor een actieve rol binnen het project. Train de trainer concept: klanten handvatten geven voor het geven van workshops, maar ook het organiseren van activiteiten in de lokale maatschappij. Trainingen geven in het kader van de Eigen Kracht Filosofie met als onderwerpen: Open je ogen, Vertrouw op jezelf, verbind je dromen en krachten, Maak de balans op en kies, Ga er voor met passie en toewijding en Bezin en stuur bij. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken.
Handboek opstellen voor deelnemers als basis voor zelfstandige voortzetting van het project. Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Maart 2013 - Sep 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Project: Uitstroom naar werk 2013
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan.
Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer. Afspraken maken met werkgevers bij plaatsing en coaching van de klant in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten. Intensieve samenwerking met klantmanagers. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.

Dec 2012 – Jul 2013 Jobcoach
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Jongeren Doen
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie van jongeren, kansen en mogelijkheden van de jongeren en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren aan de slag helpen in een richting die (zoveel mogelijk) aansluit bij de eigen interesse. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan. Begeleiden van jongeren in eerste instantie in het leerwerkcentrum (LWC), vervolgens op (snuffel) stages bij werkgevers in Amsterdam en omstreken. In het leerwerkcentrum lag de focus op het goed leren kennen van de jongere, een band opbouwen, het volgen van trainingen en individuele coaching.
Geven van trainingen m.b.t. hun persoonlijke ontwikkeling, hierin werd aandacht besteed aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, Nederlandse taal, sociale vaardigheden, sollicitatievaardigheden, houding en persoonlijke effectiviteit. Workshops geven die inspelen op het ombuigen van belemmeringen binnen de leefgebieden wonen, financiën, dagbesteding, sociaal, psychisch, lichamelijk en praktisch functioneren en zingeving. Een vast onderdeel van de trainingen was seksuele- en drugsvoorlichting en leren budgetteren. Ook thema’s als kinderopvang en opvoeding voor jonge moeders en woonbegeleiding voor dak- en thuisloze jongeren komen aan bod. Intensieve samenwerking met jongerencoaches binnen het team en samenwerking met DWI. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages. Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk, afspraken maken met de werkgever en coaching op de werkvloer.

Dec 2012 - Jun 2013 Jobcoach & Trainer/Bemiddelaar
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Project: Directe bemiddeling 2012
Werkzaamheden: Direct bemiddelbare klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen naar een reguliere baan. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment en werknemersvaardigheden. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken. Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer. Intensieve samenwerking met klantmanagers en werkcoaches. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages.
Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk. Begeleidingsafspraken maken met werkgever.

2009 - 2011 Jobcoach & Trainer/Bemiddelaar WIJ
Werkgever: Sagènn Re-integratie
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Project: Delft 2009/2010/2011: Re-integratietrajecten
Werkzaamheden: Inzicht krijgen in de persoonlijke situatie, kansen en mogelijkheden van de klant en een inschatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt. Trajectplan opstellen met een persoonlijk stappenplan, doorlooptijden, begeleidingsmix, tussen- en einddoelen. Groepstraining geven als sollicitatie- en presentatie, empowerment, werknemersvaardigheden en taalondersteuning. Individuele coaching door het voeren van voortgangsgesprekken, maar ook aandacht te tonen voor de persoon achter de kandidaat. Begeleiden activiteiten in Multi Media Center. Arbeidsbemiddeling voor klanten naar regulier werk.
Zelfstandig opbouwen van een werkgeversnetwerk, actief benaderen van werkgevers en relatiebeheer.
Coaching in de nazorgfase om duurzaamheid te vergroten: begeleiden overgang uitkering naar werk, afspraken maken met de werkgever en coaching op de werkvloer. Intensieve samenwerking met klantmanagers en werkcoachen. Opleveren van tussentijdse- en eindrapportages

2001 - 2009 Opsporingsambtenaar
Werkgever: Politie Haaglanden

Lees meer

Opleiding

2014 EHBO/AED & BHV
2013 Eigen Kracht Filosofie: K.I.J.K. aanpak
2012 Agressietraining
2011 Psychosociale ziektebeelden
2011 Persoonlijke effectiviteit 1 & 2
2010 Beïnvloedende gesprekstechnieken
2009 Multiculturele communicatie
2007 Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wet wapens en Munitie
2002 Buitengewoon Opsporingsambtenaar Verdoffende middelen
2001 Opleiding tot agent
2000 Certificaat van Vakbekwaamheid VCA
1999 Vakdiploma Beveiliging
1992 Basisdiploma Beveiliging
1987-1991 LTS

Opleiding

2014 EHBO/AED & BHV
2013 Eigen Kracht Filosofie: K.I.J.K. aanpak
2012 Agressietraining
2011 Psychosociale ziektebeelden
2011 Persoonlijke effectiviteit 1 & 2
2010 Beïnvloedende gesprekstechnieken
2009 Multiculturele communicatie
2007 Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wet wapens en Munitie
2002 Buitengewoon Opsporingsambtenaar Verdoffende middelen
2001 Opleiding tot agent
2000 Certificaat van Vakbekwaamheid VCA
1999 Vakdiploma Beveiliging
1992 Basisdiploma Beveiliging
1987-1991 LTS

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, D - Autobus, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

zaalvoetballen, bioscoop, lekker eten.

Hobby's & interesses

zaalvoetballen, bioscoop, lekker eten.

Eigenschappen

Ik ben een proactieve en resultaatgerichte jobcoach met ruime ervaring in het begeleiden van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. IK heb voor verschillende gemeenten re-integratieprojecten uitgevoerd die gericht zijn op bemiddeling van klanten naar werk, vrijwilligerswerk of participatie. Ik heb ervaring met de begeleiding van doelgroepen met Multi problematiek tot aan doelgroepen die net het laatste duwtje in de rug nodig hebben om aan de slag te gaan. Mijn kracht is de probleemsituatie van de klant te analyseren, oorzaken van belemmeringen in relatie tot werk te prioriteren en die te vertalen naar passende oplossingsrichtingen, zodat vervolgstappen mogelijk zijn. Ik ben betrokken, toegankelijk, sterk in het contact maken met de klant en weet in een korte tijd een vertrouwensband te creëren. Ik stel me open op, voer gesprekken op het (taal)niveau van de klant en toon aandacht voor het verhaal door goed te luisteren en vragen te stellen, zonder hier oordelen aan te geven. Mijn kracht is dat ik objectief blijf en samen met de klant blijf spiegelen en reflecteren. Ik ben in staat om klanten de eigen kwaliteiten te laten ontdekken en dan stap voor stap de route voor vervolg vast te stellen. Ik ben een echte harde werker, flexibel en stressbestendig. Ik pas me gemakkelijk aan binnen verschillende werkomgevingen en ben ik een echte teamplayer. Ik ben in staat een nieuwe opdracht snel eigen te maken en samen met het team mijn rol en inzet vast te stellen. Als spin in het web leg ik verbindingen met lokale partners en bestaande voorzieningen binnen een gemeente. Ik leg gemakkelijk contacten met werkgevers en realiseert vanuit vraag en aanbod succesvolle matches.

Eigenschappen

Ik ben een proactieve en resultaatgerichte jobcoach met ruime ervaring in het begeleiden van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. IK heb voor verschillende gemeenten re-integratieprojecten uitgevoerd die gericht zijn op bemiddeling van klanten naar werk, vrijwilligerswerk of participatie. Ik heb ervaring met de begeleiding van doelgroepen met Multi problematiek tot aan doelgroepen die net het laatste duwtje in de rug nodig hebben om aan de slag te gaan. Mijn kracht is de probleemsituatie van de klant te analyseren, oorzaken van belemmeringen in relatie tot werk te prioriteren en die te vertalen naar passende oplossingsrichtingen, zodat vervolgstappen mogelijk zijn. Ik ben betrokken, toegankelijk, sterk in het contact maken met de klant en weet in een korte tijd een vertrouwensband te creëren. Ik stel me open op, voer gesprekken op het (taal)niveau van de klant en toon aandacht voor het verhaal door goed te luisteren en vragen te stellen, zonder hier oordelen aan te geven. Mijn kracht is dat ik objectief blijf en samen met de klant blijf spiegelen en reflecteren. Ik ben in staat om klanten de eigen kwaliteiten te laten ontdekken en dan stap voor stap de route voor vervolg vast te stellen. Ik ben een echte harde werker, flexibel en stressbestendig. Ik pas me gemakkelijk aan binnen verschillende werkomgevingen en ben ik een echte teamplayer. Ik ben in staat een nieuwe opdracht snel eigen te maken en samen met het team mijn rol en inzet vast te stellen. Als spin in het web leg ik verbindingen met lokale partners en bestaande voorzieningen binnen een gemeente. Ik leg gemakkelijk contacten met werkgevers en realiseert vanuit vraag en aanbod succesvolle matches.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Vijai Ragunath te bekijken

Mijn documenten