• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


De afgelopen jaren is bij mij het besef ontstaan dat kennis delen en bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren me na aan het hart ligt. Dit als werk zou mij ideaal lijken. Om dit te verwezenlijken…

Persoonlijk

De afgelopen jaren is bij mij het besef ontstaan dat kennis delen en bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren me na aan het hart ligt. Dit als werk zou mij ideaal lijken. Om dit te verwezenlijken heb ik besloten de carrière-overstap te maken naar een betrekking als docent aan het middelbaar onderwijs. Wiskunde is de basis voor meerdere vakken en technieken. Het bijbrengen van kennis en plezier hierin aan jongeren lijkt mij een geweldige uitdaging!
Mijns inziens ben ik een geschikte docent die jongeren enthousiast kan maken voor het vak wiskunde en daaraan gerelateerde vakken.
In augustus 2014 ben ik gestart met de deeltijdopleiding 2e graads docent Wiskunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hierin maak ik inmiddels flinke stappen en ik loop momenteel stage. Een deeltijdfunctie bij een middelbare school zou een ideale combinatie zijn met mijn opleiding. Het ene versterkt het andere! Ik zou graag bij een school aan de slag willen. Naast het doceren wil ik een pro-actieve rol spelen in de ontwikkeling van lesstof, de verdere begeleiding van leerlingen en de onderwijs-organisatie.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

november 2014 – heden: Docent-in-opleiding (stage) bij Pax Christi College te Druten
• Wiskundeles aan onderbouw Havo, tevens observatie lessen.
april 2013 – heden: Procesmanager (als privépersoon) te Grave
• Procesbegeleiding van onderzoek naar herbestemmings-mogelijkheden voormalige leerlooierij (fabriekscomplex 19e/20e eeuw). Dit voor en in samenwerking met meerdere partijen.
• Onderzoek naar nieuwe aanbestedings- en contractvormen in de bouw, in combinatie met BIM-technieken.
• Projectmanagement herbouw botenhuis Scoutingvereniging.
• Begeleiding verkeers-(stromen)-onderzoek t.b.v. nieuwbouw voor twee fuserende basisscholen.
• Organisatie diverse activiteiten (ook bouwactiviteiten) voor basisschool en verenigingsleven.
april 2011 – april 2013: Zorgvastgoedprojectleider bij Zorgcentra Pantein B.V. te Beugen
• Projectmanagement nieuwbouw woonzorgboerderij nabij een natuurgebied voor 24 cliënten met een psychogeriatrische indicatie en verstandelijk gehandicapten (aansturing ontwerpproces, aanbesteding, uitvoering, contractering adviseurs en aannemer, opstellen huurcontracten, organisatie bijeenkomsten, monitoring, opzetten onderhoudsmodel) en assistentie ontwikkeling naastgelegen dagbesteding (externe opdrachtgever).
• Begeleiding en monitoring namens huurder Pantein bij ont-wikkeling zorgcomplex; i.s.m. woningcorporatie (10 zorggroepen, centrale functies, 157 verpleeg- en verzorgingsplaatsen).
• Ontwikkeling ontwerpproces-tools, assistentie bij strategische visievorming.
• Start opzet ontwikkeling Meerjarenonderhoudsplanning vastgoed.
maart 2009 – februari 2011: Projectmanager bij Adamasgroep B.V. te Arnhem
• Begeleiding ontwikkelproces nieuwbouw en verbouw drietal bibliotheken conform nieuwe retail-formule; i.o.v. bibliotheekorganisatie en i.s.m. projectontwikkelaar en de gemeenten Houten, Vianen en IJsselstein.
• Begeleiding aanbesteding brede school; i.o.v. gemeente Delft.
• Directievoering brede school (deels), gedetacheerd bij gemeente Delft.
• Begeleiding opstart vitaliseringsprogramma krachtwijk i.o.v. gemeente Den Haag.
• Quickscan herhuisvesting diensten i.o.v. gemeente Utrecht.
• Verzorging deelname bureau aan aanbestedingen.
• MT-lid (medewerking ontwikkeling bedrijfsplan).
okt. 2006 – febr. 2009: Projectleider/projectmanager bij Van Kessel & Janssen B.V. te Beuningen
• Begeleiding (Europese) aanbestedingen/contractvormingen.
• Begeleiding vergunnings-/bestekfase en onderhoudsplannen gemeentelijke utiliteits-gebouwen i.o.v. gemeente Groesbeek.
• Assistentie uitvoeringsbegeleiding sportschool en bankgebouw (later projectmanagement inbouw van bankgebouw).
• Kwaliteitszorg.
• Aanbesteding en directievoering brandweerkazernes i.o.v. gemeente Lingewaal (beide kazernes in karakteristiek landschap).
• Begeleiding a.i. winkelinrichtingen retail-winkels (in België).
• Begeleiding in- en verhuizing machinefabriek (stopgezet).
okt. 1999 – sept. 2006: Medewerker projectbureau/interim projectmanager en assistentprojectleider bij de Jong Gortemaker Algra architecten- en ingenieursbureau b.v. te Gouda
• Projectplanningen, interne bureauplanning, kwaliteitszorg.
• Verzorging indieningen voor vergunningen/goedkeuring van overheidsinstanties.
• Assistentie calculatie, bouwkostenbewaking, verzorging know-how van regelgeving.
• Begeleiding en opstellen lange termijn huisvestingsplan ziekenhuis.
• Begeleiding (Europese) aanbestedingen ziekenhuis en jeugdzorginstelling en assistentie aanbestedingen in de zorgsector.
• Begeleiding ontwerpproces Multifunctioneel Kinderdienstencentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen en buitenschoolse opvang.
• Assistentie bij projectmanagement van diverse grote projecten (kantoren, ziekenhuizen, GGZ-centra).
okt. 1998 – sept. 1999: Bureaucoördinator bij architectenbureau CEPEZED b.v. te Delft
• Bureaumanagement, P&O, interne bureauplanning.
• Coördinatie verhuizing CEPEZED naar nieuwe behuizing.
jan. 1998 – sept. 1998: Organisatie-adviseur a.i. bij DHV AIB b.v. te Eindhoven
• Ontwikkeling en advies voor optimalisatie van het ontwerpproces en de communicatie tussen de vakdisciplines, tevens ontwikkeling van ondersteunende geautomatiseerde ontwerptools (eindopdracht ADMS).
• Bijdrage bij de ontwikkeling Programma van Eisen penicilline-fabriek in Mexico.
okt 1995 – maart 1996: Projectmedewerker bij Ron van Eck/R.O. te Den Haag
• Bouwkundig functionele inventarisatie van en advies aan verzorgingshuizen in provincie Zuid-Holland (project i.o.v. provincie Zuid-Holland).
okt. 1994 – febr. 1995: Projectmedewerker bij Van Dijk/Eger/Associates b.v. te Zeist
• Assistentie bij ontwikkeling flexibele inbouwsystemen voor de woningbouw (stage TU Delft).
aug. 1993 – aug. 1994: Student-assistent bij Faculteit Bouwkunde, TU Delft
• Medewerking aan organisatie van het B1-module (onderwijsonderdeel Bouwtechnologie; 3e studiejaar).

Werkervaring

november 2014 – heden: Docent-in-opleiding (stage) bij Pax Christi College te Druten
• Wiskundeles aan onderbouw Havo, tevens observatie lessen.
april 2013 – heden: Procesmanager (als privépersoon) te Grave
• Procesbegeleiding van onderzoek naar herbestemmings-mogelijkheden voormalige leerlooierij (fabriekscomplex 19e/20e eeuw). Dit voor en in samenwerking met meerdere partijen.
• Onderzoek naar nieuwe aanbestedings- en contractvormen in de bouw, in combinatie met BIM-technieken.
• Projectmanagement herbouw botenhuis Scoutingvereniging.
• Begeleiding verkeers-(stromen)-onderzoek t.b.v. nieuwbouw voor twee fuserende basisscholen.
• Organisatie diverse activiteiten (ook bouwactiviteiten) voor basisschool en verenigingsleven.
april 2011 – april 2013: Zorgvastgoedprojectleider bij Zorgcentra Pantein B.V. te Beugen
• Projectmanagement nieuwbouw woonzorgboerderij nabij een natuurgebied voor 24 cliënten met een psychogeriatrische indicatie en verstandelijk gehandicapten (aansturing ontwerpproces, aanbesteding, uitvoering, contractering adviseurs en aannemer, opstellen huurcontracten, organisatie bijeenkomsten, monitoring, opzetten onderhoudsmodel) en assistentie ontwikkeling naastgelegen dagbesteding (externe opdrachtgever).
• Begeleiding en monitoring namens huurder Pantein bij ont-wikkeling zorgcomplex; i.s.m. woningcorporatie (10 zorggroepen, centrale functies, 157 verpleeg- en verzorgingsplaatsen).
• Ontwikkeling ontwerpproces-tools, assistentie bij strategische visievorming.
• Start opzet ontwikkeling Meerjarenonderhoudsplanning vastgoed.
maart 2009 – februari 2011: Projectmanager bij Adamasgroep B.V. te Arnhem
• Begeleiding ontwikkelproces nieuwbouw en verbouw drietal bibliotheken conform nieuwe retail-formule; i.o.v. bibliotheekorganisatie en i.s.m. projectontwikkelaar en de gemeenten Houten, Vianen en IJsselstein.
• Begeleiding aanbesteding brede school; i.o.v. gemeente Delft.
• Directievoering brede school (deels), gedetacheerd bij gemeente Delft.
• Begeleiding opstart vitaliseringsprogramma krachtwijk i.o.v. gemeente Den Haag.
• Quickscan herhuisvesting diensten i.o.v. gemeente Utrecht.
• Verzorging deelname bureau aan aanbestedingen.
• MT-lid (medewerking ontwikkeling bedrijfsplan).
okt. 2006 – febr. 2009: Projectleider/projectmanager bij Van Kessel & Janssen B.V. te Beuningen
• Begeleiding (Europese) aanbestedingen/contractvormingen.
• Begeleiding vergunnings-/bestekfase en onderhoudsplannen gemeentelijke utiliteits-gebouwen i.o.v. gemeente Groesbeek.
• Assistentie uitvoeringsbegeleiding sportschool en bankgebouw (later projectmanagement inbouw van bankgebouw).
• Kwaliteitszorg.
• Aanbesteding en directievoering brandweerkazernes i.o.v. gemeente Lingewaal (beide kazernes in karakteristiek landschap).
• Begeleiding a.i. winkelinrichtingen retail-winkels (in België).
• Begeleiding in- en verhuizing machinefabriek (stopgezet).
okt. 1999 – sept. 2006: Medewerker projectbureau/interim projectmanager en assistentprojectleider bij de Jong Gortemaker Algra architecten- en ingenieursbureau b.v. te Gouda
• Projectplanningen, interne bureauplanning, kwaliteitszorg.
• Verzorging indieningen voor vergunningen/goedkeuring van overheidsinstanties.
• Assistentie calculatie, bouwkostenbewaking, verzorging know-how van regelgeving.
• Begeleiding en opstellen lange termijn huisvestingsplan ziekenhuis.
• Begeleiding (Europese) aanbestedingen ziekenhuis en jeugdzorginstelling en assistentie aanbestedingen in de zorgsector.
• Begeleiding ontwerpproces Multifunctioneel Kinderdienstencentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen en buitenschoolse opvang.
• Assistentie bij projectmanagement van diverse grote projecten (kantoren, ziekenhuizen, GGZ-centra).
okt. 1998 – sept. 1999: Bureaucoördinator bij architectenbureau CEPEZED b.v. te Delft
• Bureaumanagement, P&O, interne bureauplanning.
• Coördinatie verhuizing CEPEZED naar nieuwe behuizing.
jan. 1998 – sept. 1998: Organisatie-adviseur a.i. bij DHV AIB b.v. te Eindhoven
• Ontwikkeling en advies voor optimalisatie van het ontwerpproces en de communicatie tussen de vakdisciplines, tevens ontwikkeling van ondersteunende geautomatiseerde ontwerptools (eindopdracht ADMS).
• Bijdrage bij de ontwikkeling Programma van Eisen penicilline-fabriek in Mexico.
okt 1995 – maart 1996: Projectmedewerker bij Ron van Eck/R.O. te Den Haag
• Bouwkundig functionele inventarisatie van en advies aan verzorgingshuizen in provincie Zuid-Holland (project i.o.v. provincie Zuid-Holland).
okt. 1994 – febr. 1995: Projectmedewerker bij Van Dijk/Eger/Associates b.v. te Zeist
• Assistentie bij ontwikkeling flexibele inbouwsystemen voor de woningbouw (stage TU Delft).
aug. 1993 – aug. 1994: Student-assistent bij Faculteit Bouwkunde, TU Delft
• Medewerking aan organisatie van het B1-module (onderwijsonderdeel Bouwtechnologie; 3e studiejaar).

Lees meer

Opleiding

sept. 2014 – heden: deeltijdopleiding 2e graads Wiskundedocent, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, momenteel mee bezig.
sept. 1998 – heden: diverse cursussen (projectmanagement, personenmanagement, bestekschrijven, VCA-VOL)
okt. 1996 – sept. 1998: Post-doctorale opleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) aan het Stan Ackermans Instituut, TU Eindhoven, diploma behaald;
sept. 1990 – aug. 1996: Bouwkunde, vakgroep Bouwtechnologie; TU Delft, diploma behaald;
sept. 1989 – juli 1990: Lucht- en Ruimtevaarttechniek; TU Delft;
aug. 1982 – juli 1989: VWO-ongedeeld, Elzendaalcollege Boxmeer, diploma behaald.

Opleiding

sept. 2014 – heden: deeltijdopleiding 2e graads Wiskundedocent, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, momenteel mee bezig.
sept. 1998 – heden: diverse cursussen (projectmanagement, personenmanagement, bestekschrijven, VCA-VOL)
okt. 1996 – sept. 1998: Post-doctorale opleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) aan het Stan Ackermans Instituut, TU Eindhoven, diploma behaald;
sept. 1990 – aug. 1996: Bouwkunde, vakgroep Bouwtechnologie; TU Delft, diploma behaald;
sept. 1989 – juli 1990: Lucht- en Ruimtevaarttechniek; TU Delft;
aug. 1982 – juli 1989: VWO-ongedeeld, Elzendaalcollege Boxmeer, diploma behaald.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Sport: Duiken, fietsen, hardlopen en zwemmen
Overig: Reizen, tekenen, schilderen, modelbouw, lezen.
Verder ben ik begeleider van een Scoutinggroep Explorers (jongeren 15 -18jr.)

Hobby's & interesses

Sport: Duiken, fietsen, hardlopen en zwemmen
Overig: Reizen, tekenen, schilderen, modelbouw, lezen.
Verder ben ik begeleider van een Scoutinggroep Explorers (jongeren 15 -18jr.)

Eigenschappen

Kernkwaliteiten:
• Avontuurlijk en onderzoekend;
• Eigenwijs, resultaatgericht;
• Mensenkennis, ik kan me snel verplaatsen in andere personen; communicator;
• Analytisch, conceptueel ontwikkelend, 3d-denkend;
• Helikopterview, maar ook werkend vanuit de menselijke maat;
• Innovatief en creatief;
• Geduldig;
• Enthousiast, tevens enthousiasmerend en gedreven.

Eigenschappen

Kernkwaliteiten:
• Avontuurlijk en onderzoekend;
• Eigenwijs, resultaatgericht;
• Mensenkennis, ik kan me snel verplaatsen in andere personen; communicator;
• Analytisch, conceptueel ontwikkelend, 3d-denkend;
• Helikopterview, maar ook werkend vanuit de menselijke maat;
• Innovatief en creatief;
• Geduldig;
• Enthousiast, tevens enthousiasmerend en gedreven.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Stagiair
 • Sector: Bouw & Infra
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Onderwijs
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Willem Fransen te bekijken