• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2009 - 2012 Senior financieel medewerker Bedrijfsbureau
Gemeente Den Haag
- coördineren van het financiële team van het BB.
- advisering en ondersteuning van budgethouders op financieel economisch en administratief vlak.
- toetsing van begrotingswijzigingen aan volledigheid en juistheid, alsmede het verwerken hiervan in
het financiële systeem.
- het zelfstandig voeren van maandelijkse budgetgesprekken
- controleren van facturen op juistheid en volledigheid alsmede toetsen aan de vastgestelde budgetten
en deze betaalbaar stellen.
- verzorgen van doorbelastingen aan andere Diensten
- verzorgen van de bestuurlijke- en managementinformatievoorziening (o.a. begrotingen,
jaarrekeningen en jaarplan op afdelingsniveau).
- het opstellen van meerjarenramingen, het maken van analyses en het verstrekken van daarmee
verband houdende beleidsadviezen.
- meewerken aan de implementatie en realisatie van financieel beleid.
- bijhouden van gegevensverzamelingen ten behoeve van het verstrekken van (financiële) informatie
zoals formatiebeheer ( vaste als externen ).

2007 ¬– 2009 Financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Den Haag

- op basis van de voor BDUR geldende (jaarlijkse geactualiseerde) structuurkenmerken en het voor
enig periode beschikbare budget met behulp van het verdeelmodel berekenen wat de bijdrage voor
de regio is en deze vastleggen in bijdragebrieven voor de regionale brandweren en de GHOR-
regio’s, evenals de afwikkeling van de correspondentie over deze bijdrage.
- het controleren of de bijdrage correct is overgemaakt.
- het beoordelen of de bijdrage rechtmatig is verantwoord aan de hand van aangeleverde
jaarrekeningen en de daarbij behorende verantwoordingsinformatie.
- het verstrekken van informatie over het besluit.
- het bijdragen aan de evaluatie van de bestaande uitvoeringspraktijk van het besluit, evenals het
bijdragen aan voorstellen voor aanpassing of vernieuwing hiervan.
- begroting- en budgetadministratie t.b.v. directie Politie
- eindvaststelling van de incidentele bijdragen en de subsidies op grond van de wet overige BZK
subsidies middels beleidsmatige en financiële toetsing.

2001 – 2007 Beslisser claim WW UWV, Den Haag
- terug- en invorderen van onterecht betaalde uitkeringen.
- berekenen en specificeren van het terug te vorderen bedrag. controleren op juistheid van betalingen.
- schriftelijke en telefonisch contact onderhouden met cliënten en andere afdelingen.
- berekenen van recht, duur en hoogte van WW uitkeringen.
- controleren van de aanvraag op volledigheid en juistheid.

2000 – 2001 Financieel administratief medewerker Bouw- en milieudienst, Enschede
- administratieve ondersteuning t.b.v. Management informatie grondbedrijf en fiscaliteiten.

1999 – 2000 Financieel administratief medewerker Zadelhoff Vastgoedmanagement, Utrecht
- assisteren bij financiële rapportages.
- coderen en boeken van kas, bank, giro en nota’s.

1998 - 1999 Wetstechnisch medewerker Belastingdienst, Hengelo

Werkervaring

2009 - 2012 Senior financieel medewerker Bedrijfsbureau
Gemeente Den Haag
- coördineren van het financiële team van het BB.
- advisering en ondersteuning van budgethouders op financieel economisch en administratief vlak.
- toetsing van begrotingswijzigingen aan volledigheid en juistheid, alsmede het verwerken hiervan in
het financiële systeem.
- het zelfstandig voeren van maandelijkse budgetgesprekken
- controleren van facturen op juistheid en volledigheid alsmede toetsen aan de vastgestelde budgetten
en deze betaalbaar stellen.
- verzorgen van doorbelastingen aan andere Diensten
- verzorgen van de bestuurlijke- en managementinformatievoorziening (o.a. begrotingen,
jaarrekeningen en jaarplan op afdelingsniveau).
- het opstellen van meerjarenramingen, het maken van analyses en het verstrekken van daarmee
verband houdende beleidsadviezen.
- meewerken aan de implementatie en realisatie van financieel beleid.
- bijhouden van gegevensverzamelingen ten behoeve van het verstrekken van (financiële) informatie
zoals formatiebeheer ( vaste als externen ).

2007 ¬– 2009 Financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Den Haag

- op basis van de voor BDUR geldende (jaarlijkse geactualiseerde) structuurkenmerken en het voor
enig periode beschikbare budget met behulp van het verdeelmodel berekenen wat de bijdrage voor
de regio is en deze vastleggen in bijdragebrieven voor de regionale brandweren en de GHOR-
regio’s, evenals de afwikkeling van de correspondentie over deze bijdrage.
- het controleren of de bijdrage correct is overgemaakt.
- het beoordelen of de bijdrage rechtmatig is verantwoord aan de hand van aangeleverde
jaarrekeningen en de daarbij behorende verantwoordingsinformatie.
- het verstrekken van informatie over het besluit.
- het bijdragen aan de evaluatie van de bestaande uitvoeringspraktijk van het besluit, evenals het
bijdragen aan voorstellen voor aanpassing of vernieuwing hiervan.
- begroting- en budgetadministratie t.b.v. directie Politie
- eindvaststelling van de incidentele bijdragen en de subsidies op grond van de wet overige BZK
subsidies middels beleidsmatige en financiële toetsing.

2001 – 2007 Beslisser claim WW UWV, Den Haag
- terug- en invorderen van onterecht betaalde uitkeringen.
- berekenen en specificeren van het terug te vorderen bedrag. controleren op juistheid van betalingen.
- schriftelijke en telefonisch contact onderhouden met cliënten en andere afdelingen.
- berekenen van recht, duur en hoogte van WW uitkeringen.
- controleren van de aanvraag op volledigheid en juistheid.

2000 – 2001 Financieel administratief medewerker Bouw- en milieudienst, Enschede
- administratieve ondersteuning t.b.v. Management informatie grondbedrijf en fiscaliteiten.

1999 – 2000 Financieel administratief medewerker Zadelhoff Vastgoedmanagement, Utrecht
- assisteren bij financiële rapportages.
- coderen en boeken van kas, bank, giro en nota’s.

1998 - 1999 Wetstechnisch medewerker Belastingdienst, Hengelo

Lees meer

Opleiding

2012 – heden Bachelor Bestuurskunde Universiteit Twente, Enschede

2006 – 2008 Accountancy ( gevolgd ) Haagse Hogeschool, Den Haag

1988 – 1992 VWO, Mr. Dr. JC de Miranda College Paramaribo, Suriname

Opleiding

2012 – heden Bachelor Bestuurskunde Universiteit Twente, Enschede

2006 – 2008 Accountancy ( gevolgd ) Haagse Hogeschool, Den Haag

1988 – 1992 VWO, Mr. Dr. JC de Miranda College Paramaribo, Suriname

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functieomschrijving: Financieel adviseur/ beleidsmedewerker
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Politie
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden