• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben ******, en sinds bijna twee jaar eigenaar van Baboesjka werkt, herstelcoaching. Ik heb ruime ervaring als diëtist en heb interesse in leefstijl van mensen en hoe we in Nederland wonen en…

Persoonlijk

Ik ben ******, en sinds bijna twee jaar eigenaar van Baboesjka werkt, herstelcoaching. Ik heb ruime ervaring als diëtist en heb interesse in leefstijl van mensen en hoe we in Nederland wonen en leven. Het sociale welzijn heeft me bewogen de studie opbouwwerk te doen (Cultureel Maatschappelijke Vorming) Hierna heb ik gewerkt als re integratiebegeleider.Het is mooi om te ervaren hoe mensen vanuit ene kwetsbare positie hun leven op de rails zetten.
Ik zou mensen graag ondersteunen om zelf de regie te pakken zowel op het vlak van gezondheid als opleiding en werk. Kansen voor de toekomst creëren. Inspiratiebronnen zijn voor mij: meditatie, Zen beoefening, (mindfullness) natuur, Louis le Roy (Stichting de Tijd). Ook ben ik geraakt door het verhaal van Laura Maaskant, en haar boek Leef! Dit samen doen lijkt me een mooie ervaring en nodigt uit om te doen in plaats van het erover te hebben.

Baboesjka-werkt herstelcoaching is in te zetten bij:
• Psycho-sociaal herstel; persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie;
• Arbeidsherstel; het managen van energie bij stress en burnout; participatie en re integratie
• Gezondheid- energieherstel; verandering van leefstijl en eetgedrag

Herstelcoaching is doelgericht en persoonlijk, en kan een goede aanvulling zijn op eventuele behandelingen, therapieën.
Herstelcoaching is ontwikkelingsgericht. Niet het probleem of je ziekte staat centraal, maar jijzelf en je ontwikkelingskansen.
De exacte inhoud van een coaching proces is moeilijk samen te vatten in een korte beschrijving. Ik vind het belangrijk dat je in contact komt met je innerlijke gevoel, dat er ruimte is om even stil te staan in alles wat je bezig houdt. Coaching geeft inzicht in je eigen handelen, maakt je bewust van keuzes die je eerder maakte en de manier waarop je dit deed. Ieder heeft zijn eigen wijze manier van handelen, of coping stijlen. Gedurende het coaching traject ervaar je het effect van jou coping stijlen en hoe ze je van dienst zijn of zijn geweest. Je kunt dan zelf andere keuzes maken.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
Juni 2013-heden: persoonlijk begeleider, herstelcoaching in eigen onderneming*.
Jan 2012- juli 2014 RIBW Kwintes, Flevoland
Trajectbegeleider arbeidsparticipatie en reguliere arbeid, persoonlijk begeleider
Doelgroep/ methodiek
• mensen met een psychische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; werken vanuit herstel en eigen kracht gedachte, (SRH methodiek), systeemgerichte aanpak, vertrouwd met Supported Employment, IPS visie ondersteunend
Kerntaken
• Vraagverheldering, analyse en doelbepaling; opstellen werk-trajectplan
• casusbeheer; maken beroeps- en werkgeversprofiel, arbeidsbemiddeling;
• begeleiden naar opleiding, werkervaringsplekken en stages;
• Signaleren, doorverwijzen en samenwerken met andere organisaties en het bedrijfsleven;
• Netwerken en acquisitie; jobcoaching;
• Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling
Projectmedewerker Lelystad verbindt talent
In opdracht Gemeente Lelystad
Doelgroep/ methodiek
• cliënten met een WWB uitkering, empowerment, versterken eigen netwerk
Kerntaken
• initiëren groepsbijeenkomsten; gericht op arbeidsmarktoriëntatie, versterken cliëntrol bij participatie.

Okt 2007-okt 2011 Sagenn Re integratie BV
Re integratieconsulent, maatschappelijke participatietrajecten, sociale activering in opdracht van Gemeente, via aanbesteding
Doelgroep/ methodiek
• kandidaten met een WWB uitkering Persoonsgerichte, op maat trajecten, gericht op zo groot mogelijke uitstroom participatie, WSW, opleiding en reguliere arbeid
Kerntaken
• inhoud geven aan trajectbegeleiding; coaching gericht op omgaan met belemmeringen, perspectief creëren;
• begeleiding gericht op: maken van een lifescan; aandacht voor beweging, voeding en gezondheid; arbeidsmarktvaardigheden (houding, motivatie gedrag), coaching & bemiddeling werkervaringsplek en reguliere arbeid;
• het verzorgen van groepstrainingen arbeidsmarkt oriëntatie; Dromen, durven doen;
• organiseren van netwerkbijeenkomsten; opzetten laagdrempelige programma’s in samenwerking met multifunctionele wijk- centra, welzijn, dorpstuinen

Sept 2005-juli 2007, Stichting Wijkwerk, Bureau Aerda, Educatief bureau Oosterhoff & Wijnsma,
Projectmedewerker
Doelgroep/ methodiek
• inwoners Gemeente Leeuwarden, basisscholen, wijkgerichte aanpak, opbouwwerk, outreachend werken.
Kerntaken
• (afstuderen) onderzoek naar de functies en invloed van openbaar stadsgroen op de sociale cohesie in de wijk;
• Samen met belanghebbenden inrichten van het stadspark;
• uitvoeren en vormgeven educatieve programma’s;
• fonds-en subsidiewerving.

Mei 1999-okt 2002, Stayokay Hostelling international Terschelling
Receptionist, kok
Doelgroep
• Toeristen, bezoekers
Kerntaken
• Reserveringen afhandelen;
• Bestellingen grootkeuken, koken

Aug 1998-mei 1999, Stichting Amsterdams trombose- en artsenlaboratorium
Diëtist
Doelgroep
• mensen met diabetes Mellitus
Kerntaken
• Voedings-en dieetadvisering aan cliënten;
• Samenwerken internist, diabetesverpleegkundigen

Oktober 1996- augustus 1998; een sabbatical jaar W.W.O.O.F: World Wide Opportunities on farms
Canada, Nieuw Zeeland, Australië, aansluitend uitzendwerk bedrijfscatering en recreatieve sector

Juli 1988- augustus 1999;
Diëtist
Paramedisch gewerkt als voedingskundige, diëtist Diverse gezondheidszorgorganisaties. Specialisatie: verandering eetgedrag bij gewichtsproblematiek en voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Regio: Z.H

Werkervaring

Werkervaring
Juni 2013-heden: persoonlijk begeleider, herstelcoaching in eigen onderneming*.
Jan 2012- juli 2014 RIBW Kwintes, Flevoland
Trajectbegeleider arbeidsparticipatie en reguliere arbeid, persoonlijk begeleider
Doelgroep/ methodiek
• mensen met een psychische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; werken vanuit herstel en eigen kracht gedachte, (SRH methodiek), systeemgerichte aanpak, vertrouwd met Supported Employment, IPS visie ondersteunend
Kerntaken
• Vraagverheldering, analyse en doelbepaling; opstellen werk-trajectplan
• casusbeheer; maken beroeps- en werkgeversprofiel, arbeidsbemiddeling;
• begeleiden naar opleiding, werkervaringsplekken en stages;
• Signaleren, doorverwijzen en samenwerken met andere organisaties en het bedrijfsleven;
• Netwerken en acquisitie; jobcoaching;
• Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling
Projectmedewerker Lelystad verbindt talent
In opdracht Gemeente Lelystad
Doelgroep/ methodiek
• cliënten met een WWB uitkering, empowerment, versterken eigen netwerk
Kerntaken
• initiëren groepsbijeenkomsten; gericht op arbeidsmarktoriëntatie, versterken cliëntrol bij participatie.

Okt 2007-okt 2011 Sagenn Re integratie BV
Re integratieconsulent, maatschappelijke participatietrajecten, sociale activering in opdracht van Gemeente, via aanbesteding
Doelgroep/ methodiek
• kandidaten met een WWB uitkering Persoonsgerichte, op maat trajecten, gericht op zo groot mogelijke uitstroom participatie, WSW, opleiding en reguliere arbeid
Kerntaken
• inhoud geven aan trajectbegeleiding; coaching gericht op omgaan met belemmeringen, perspectief creëren;
• begeleiding gericht op: maken van een lifescan; aandacht voor beweging, voeding en gezondheid; arbeidsmarktvaardigheden (houding, motivatie gedrag), coaching & bemiddeling werkervaringsplek en reguliere arbeid;
• het verzorgen van groepstrainingen arbeidsmarkt oriëntatie; Dromen, durven doen;
• organiseren van netwerkbijeenkomsten; opzetten laagdrempelige programma’s in samenwerking met multifunctionele wijk- centra, welzijn, dorpstuinen

Sept 2005-juli 2007, Stichting Wijkwerk, Bureau Aerda, Educatief bureau Oosterhoff & Wijnsma,
Projectmedewerker
Doelgroep/ methodiek
• inwoners Gemeente Leeuwarden, basisscholen, wijkgerichte aanpak, opbouwwerk, outreachend werken.
Kerntaken
• (afstuderen) onderzoek naar de functies en invloed van openbaar stadsgroen op de sociale cohesie in de wijk;
• Samen met belanghebbenden inrichten van het stadspark;
• uitvoeren en vormgeven educatieve programma’s;
• fonds-en subsidiewerving.

Mei 1999-okt 2002, Stayokay Hostelling international Terschelling
Receptionist, kok
Doelgroep
• Toeristen, bezoekers
Kerntaken
• Reserveringen afhandelen;
• Bestellingen grootkeuken, koken

Aug 1998-mei 1999, Stichting Amsterdams trombose- en artsenlaboratorium
Diëtist
Doelgroep
• mensen met diabetes Mellitus
Kerntaken
• Voedings-en dieetadvisering aan cliënten;
• Samenwerken internist, diabetesverpleegkundigen

Oktober 1996- augustus 1998; een sabbatical jaar W.W.O.O.F: World Wide Opportunities on farms
Canada, Nieuw Zeeland, Australië, aansluitend uitzendwerk bedrijfscatering en recreatieve sector

Juli 1988- augustus 1999;
Diëtist
Paramedisch gewerkt als voedingskundige, diëtist Diverse gezondheidszorgorganisaties. Specialisatie: verandering eetgedrag bij gewichtsproblematiek en voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Regio: Z.H

Lees meer

Opleiding

2003-2007
H.B.O., Cultureel, Maatschappelijke Vorming
Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, opbouwwerk, cultuur & recreatie
1992-1994: H.B.O. deeltijd Middenkaderopleiding voor Managementfunctionarissen (M.O.M)
1984-1988: H.B.O.,Voeding en Diëtetiek, Academie ‘de Laan’, te ’s-Gravenhage
1979-1984: H.A.V.O. ‘Zandevelt College’ te ’s-Gravenzande
Cursus
2014 Bofit, opleiding burn-out coach
BIVT (bijscholing instituut voor therapeuten) Praktijkprofessionalisering,
Rouw- en verliesbegeleiding.
RE active, bewust hardlopen IIsselstein
Stichting Voeding Leeft, voedingsadvies bij metabool syndroom, insulineresistentie
2013 Kwintes
• Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, (begeleidingsmethodiek SRH);
• Begeleiden en trainen van (jong) volwassenen met ASS binnen RIBW en dagbesteding (Rino groep, Leo Kannerhuis);
• Omgaan met emotie en agressie (Stavoor)

Opleiding

2003-2007
H.B.O., Cultureel, Maatschappelijke Vorming
Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, opbouwwerk, cultuur & recreatie
1992-1994: H.B.O. deeltijd Middenkaderopleiding voor Managementfunctionarissen (M.O.M)
1984-1988: H.B.O.,Voeding en Diëtetiek, Academie ‘de Laan’, te ’s-Gravenhage
1979-1984: H.A.V.O. ‘Zandevelt College’ te ’s-Gravenzande
Cursus
2014 Bofit, opleiding burn-out coach
BIVT (bijscholing instituut voor therapeuten) Praktijkprofessionalisering,
Rouw- en verliesbegeleiding.
RE active, bewust hardlopen IIsselstein
Stichting Voeding Leeft, voedingsadvies bij metabool syndroom, insulineresistentie
2013 Kwintes
• Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, (begeleidingsmethodiek SRH);
• Begeleiden en trainen van (jong) volwassenen met ASS binnen RIBW en dagbesteding (Rino groep, Leo Kannerhuis);
• Omgaan met emotie en agressie (Stavoor)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

koken, wandelen, sporten (hardlopen)

Hobby's & interesses

koken, wandelen, sporten (hardlopen)

Eigenschappen

integer, betrokken, enthousiast. Doelgericht, humor, open, ondernemend

Eigenschappen

integer, betrokken, enthousiast. Doelgericht, humor, open, ondernemend

Mijn actuele situatie

 • Functie: Intercedent
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Intercedent
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Freelance
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Yolanda Guffens te bekijken

Mijn documenten