• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Sinds mijn studie heb ik mezelf met name verdiept in het technisch beheren van vastgoed. Door vervolgens een overstap te maken naar een projectbureau, heb ik mezelf veel breder kunnen ontwikkelen. Bij…

Persoonlijk

Sinds mijn studie heb ik mezelf met name verdiept in het technisch beheren van vastgoed.
Door vervolgens een overstap te maken naar een projectbureau, heb ik mezelf veel breder kunnen ontwikkelen.
Bij dit projectbureau was ik verantwoordelijke voor zoeken naar opdrachten voor mezelf en mijn collega's.
Hierdoor heb ik bij veel verschillende organisaties in de keuken gekeken en heb ik een behoorlijk groot netwerk, waar ik gelukkig vaak gebruik van kan maken.
Na een aantal jaren met het idee te hebben gelopen om een vaste werkgever te zoeken, kwam ik op gesprek bij een supermarkt organisatie. Meteen tijdens het eerste gesprek ontstond er een click en ik heb er vervolgens voor gekozen om bij hun in vaste dienst te treden. Met name het eerste jaar was het wederom puin ruimen, maar ook meteen werken aan een nieuwe afdeling. Binnen een jaar hadden we de achterstand weggewerkt en begonnen we de vruchten te plukken. Helaas heeft de directie plaats moeten maken voor een nieuwe directie met een andere visie namelijk downgraden en dus inhuren. Van de 115 FTE die werkzaam waren op het hoofdkantoor moeten er zeker 40 weg, waaronder oude directie, het MT en overige medewerkers.

Hierdoor zit ik momenteel op de bank druk pratende met potentiële werkgevers.
Mocht u na het lezen van mijn Linkedin en Curriculum Vitae geinteresseerd zijn geraakt, schroom niet en bel.
Ik sta altijd open voor een verkennend gesprek met bijbehorend kopje koffie.

Wie weet vinden we tijdens het gesprek mogelijkheden om elkaar van dienst te kunnen zijn.

Vriendelijke groet

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaringen:


1-10-2011 / 1-1-2015 Vomar Voordeelmarkt
Functie: Manager Bouw, Techniek en Onderhoud later Manager Bouw en Huisvesting
Dienstverband: onbepaalde tijd

Opdracht: Wegwerken van achterstallig onderhoud binnen vast jaarbudget. Contracteren onderhoudspartijen. Sneller en goedkoper verbouwingen in nieuwe formule uitrollen.
Huisvesting bestand opgezet incl. werkzaamheden servicekosten derde.
Werkzaamheden:
- Inventariseren en wegwerken achterstallig onderhoud
- Opzetten en bewaken jaarbudget onderhoud en huisvesting
- Opzetten en bewaken jaarbudget projecten
- Direct dagelijks leiding geven aan 6 FTE’ s ( o.a. 2 projectmanagers, coördinatoronderhoud, opzichter )
- Indirect leiding geven aan circa 70 FTE’s waaronder ook afdeling ICT
- Opzetten gestandaardiseerde aanbestedingen projecten, prestatiecontracten,
Onderhoudsovereenkomsten, facilitaire diensten, en inkoop kantoorinventaris
- Dagelijks verstrekken van werk / veiligheidsvergunningen aan hoofd en onderaannemers
- Samen met adviseur jaarlijks MVO verslag opstellen en rapporteren aan overheidsinstanties.
- Overleggen met gemeente, brandweer, en Directie / RVC, adviesbureaus en leveranciers / aannemers
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega managers
Resultaten: Aanzienlijke achterstand weggewerkt met beperkte overschrijding door aanbestedingen en prestatiecontracten. Vervolgens jaarlijks onderhoud en projectbudgetten behaald incl. privé bonussen.


01-06-06 / 1-10-2011 USG INNOTIV projectbureau
Functie: Bouwkundige adviseur
Dienstverband: onbepaalde tijd

Projecten via USG
Opdrachtgever: MSD Haarlem
Functie: Projectleider / Projectmanager (32 uur p/w)
Dienstverband: Projectcontract

Opdrachtgever: Gemeente Wieringermeer
Functie: Teamleider taakveld Handhaving (8 uur p/w)
Dienstverband: Projectcontract met onbekende einddatum

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Functie: Coördinator taakveld Handhaving
Dienstverband: Projectcontract van ± 2 jaar

Opdrachtgever: Vrije Universiteit afdeling Huisvesting
Functie: Bouwkundig Projectleider / Projectmanager
Dienstverband: projectcontract van ½ jaar

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst afdeling Beheer & Servicepool
Functie: Bouwkundige Inspecteur / Adviseur
Dienstverband: projectcontract van 1 jaar

Opdrachtgever: NS Stations Management / Vastgoed
Functie: Bouwkundig Projectcoördinator / Projectleider
Dienstverband: projectcontract van 1 jaar
07-2010 / 07-2011 MSD Haarlem
Functie: Projectleider / Projectmanager
Opdracht: complete renovatie van 2 bestaande gebouwen + stuk nieuwbouw (aanbesteed voor € 10 miljoen)
Werkzaamheden:
- Aanbesteding en begeleiding asbest inventarisatie
- Dagelijks verstrekken van werk / veiligheidsvergunningen aan hoofd en onderaannemers
- Voorzitten bouwvergaderingen
- Maken van rapportages omtrent veiligheid, voortgang, duurzaamheid en kwaliteit
- Adviseren eigenaar MSD over te varen koers en te nemen beslissingen
- Begeleiden Hoofdaannemer, onderaannemers, interne adviseurs
- Overleggen met gemeente, brandweer, en directie MSD
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
Resultaten: gebouwen zijn 1 juni 2011 naar tevredenheid opgeleverd

07-2010 / 02-2011 Gemeente Wieringermeer afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu
Functie: Teamleider Handhaving
Opdracht: Mede uitbouwen van afdeling Handhaving en achterstand wegwerken.
Werkzaamheden:
- Controleert de uitvoering van wet- en regelgeving mede aan de hand van de verleende
vergunningen en daarin opgenomen voorschriften
- Stelt rapporten c.q. adviezen op. Verzorgt correspondentie
- Beoordeelt en analyseert verschillende meer complexe situaties, ontwikkelt
alternatieven op basis van veelal bekende oplossingen c.q. ervaringen en adviseert
over het beste alternatief
- Initieert overleg met andere organisaties, ontwerpers, ondernemers,
adviesbureaus, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
Resultaten: Achterstallige werkzaamheden wegwerken en afdeling sturen naar functioneler geheel.


04-2010 / 06-2010 USG Project
Functie: Projectleider / Projectmanager Gebruiksvergunning
Opdracht: Totaal nul meting verzorgingtehuis inclusief rapportage en advies.
Werkzaamheden:

Resultaten: Geschil tussen Brandweer en Woningcorporatie bemiddeld. Binnen halen van nieuw project namelijk begeleiding van geadviseerde werkzaamheden.

11-2008 / 04-2010 Gemeente Zijpe afdeling Bedrijfsondersteuning
Functie: Coördinator / Toezichthouder Handhaver
Opdracht: Opbouwen van een nieuwe afdeling Handhaving.
Werkzaamheden:
- Houdt toezicht op/controleert de naleving van bij of krachtens wet/regelgeving
opgelegde plichten en/of maatregelen en/of aan derden opgedragen taken
- Signaleert overtredingen en rapporteert hierover, voert overleg met belanghebbenden
om te komen tot een oplossing c.q. stimuleert actieve naleving van de regelgeving
- Controleert de uitvoering van wet- en regelgeving mede aan de hand van de verleende
vergunningen en daarin opgenomen voorschriften
- Stelt rapporten c.q. adviezen op. Verzorgt correspondentie
- Beoordeelt en analyseert verschillende meer complexe situaties, ontwikkelt
alternatieven op basis van veelal bekende oplossingen c.q. ervaringen en adviseert
over het beste alternatief
- Initieert overleg met andere organisaties, ontwerpers, ondernemers,
adviesbureaus, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
- Controle / aanschrijven / afhandelen Apv, Permanente bewoning recreatie woningen,
- Buitensporige huisvesting Poolse Arbeiders en Seizoenarbeiders woonunits.
Resultaten: Afdeling vanaf nulpunt opgebouwd. Nu draaiend team van 5 man. Tevens Gevraagd voor vaste
aanstelling.


06-2008 / 11-2008 Vrije Universiteit afdeling Huisvesting
Functie: Bouwkundig Projectleider / Projectmanager
Opdracht: Uitwerken van Continueringplan en achterstallig onderhoud wegwerken
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van schoolgebouwen, kantoren, winkels, sportterreinen, enz.
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud voor
het “Continuering Plan”
- Voorbereiden van de projecten voorkomend uit het “Continuering Plan”,
schrijven werkomschrijving / Stabu en Word bestekken, plannen en begroten
van onderhoud en herstelwerkzaamheden
- Directie voeren, toezicht houden en opleveren van op de uitvoering van
complex onderhoud en waar nodig bijsturen.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Controle van storingsfacturen op prijs/kwaliteit verhouding
- Voorzitten werkoverleg overheden / brandweer / aannemers en gebruikers.
Resultaten: Continueringplan definitief gesteld, grootste projecten aanbesteed.
Gevraagd voor vaste aanstelling als Project Manager.

07-2007/ 06-2008 Rijksgebouwendienst afdeling Beheer & Servicepool
Functie: Bouwkundig Inspecteur / Bouwkundig Adviseur
Opdracht: Achterstallig projecten en onderhoudsadviezen oppakken.
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, kastelen / ruïnes, winkels,
opslagloodsen, belastingdienstgebouwen, rechtbanken, detentiegebouwen,
detentie boot, monumenten, kunstwerken, museums, enz.
- Adviseren / sturen van de objectmanagers
- Voorzitten van periodiek overleg tussen Objectmanager en Vastgoedmanager over Technische staat.
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud
- Directie voeren, toezicht houden en opleveren van op de uitvoering van
complex onderhoud en waar nodig bijsturen.
- Uitvoeren van eindcontrole, uitgevoerde werkzaamheden en goedkeuren van
de prestatie.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Beoordelen offertes, adviseren objectmanagers over de gunning voor
opdrachten. Doen van prijsonderhandelingen.
- Controle van storingsfacturen op prijs/kwaliteit verhouding
- Adviseren en begeleiden van onderhoud monumentale gebouwen / kunstwerken.
- Adviseren strategisch vastgoedonderhoud objectmanagers en vastgoedmanagers
Resultaten: Hoofdkantoor Den Haag diverse achterstallige projecten, adviezen
voldaan. In dependance Haarlem enigste Bouwkundig adviseur/projectleider. Alle
bouwkundige vraagstukken opgepakt en beantwoord.

06-2006 / 07-2007 NS Stations Management / Vastgoed
Functie: Projectcoördinator / Projectleider
Opdracht: Reduceren van achterstallige onderhoudsprojecten
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, stationsgebouwen, winkels, golfterrein, enz.
- Plannen en begroten van het onderhoudsplan en onderhoudskosten
op het station, aan de stationsgebouwen en hierover adviseren van de
stationsmanager
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud (ook van monumentale
panden)
- Uitvoeren van onderzoek naar geconstateerde storingen
- Opstellen van een veiligheidsplan, specificeren van veiligheidsrisico’s aan de
leverancier en het bij de V&G-coördinator laten goedkeuren van de
veiligheidsmaatregelen..
- Toezicht houden op de uitvoering en waar nodig bijsturen.
- Voorbereiden, plannen en begroten van grote en complexe
onderhoudsprojecten aan stationsgebouwen, Perronkappen.
- Optreden als projectleider, plannen, begroten en uitvoeren van het project.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden aan geselecteerde
leveranciers.
- Voeren van periodieke overleg met stationsmanagers en huurders

Resultaten: 50- tal projecten afgerond variërend van kleine reparatie klussen tot grote
Renovatie projecten (station Haarlem, Amsterdam, Enkhuizen)

12-2004 / 06-2006 Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) te Den Helder
Functie: Teamleider dagelijks onderhoud / Opzichter planmatig onderhoud
Dienstverband: 3 maanden proef via MT&V, daarna onbepaalde tijd contract AWN
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, bedrijfspanden, winkels, kinderdagopvang, enz.
- Het verrichten van mutaties (voorinspectie + afschouwen)
- Het aansturen, inplannen en beoordelen van de leden van eigendienst (buurtconciërges)
- Inkoop materialen voor leden van eigen dienst
- Voorzitten van vergaderingen met bewonerscommies, gemeente en collega corporatie
- Het opzetten van periodieke complex controles
- Het opzetten van extra onderhoudscontracten voor bewoners
- Opdracht verstrekken en inspecteren van WVG aanvragen
- Controleren van offertes en opmaken van de facturen
- Inspecties verrichten bij uitzettingen
- Afwikkelen mutatie schades en de daarbij behorende financiële
Administratie.
- Periodieke vergaderingen met aannemers over voortgang en kwaliteit werken
Resultaten: Afdeling gecoördineerd en opgebouwd. 3 vaklieden aangenomen.
Zowel de afdeling als de vaklieden dagelijks aangestuurd. Contract onbepaalde tijd gekregen.

07-2004 / 20-12-2004 Woningbouwvereniging PWV Wonen te Amsterdam
Functie: Rayon Opzichter (Rayon Manager)
Dienstverband: projectcontract via MT&V
Opdracht: Rayon overnemen i.v.m. zwangerschapsverlof
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, bedrijfspanden, winkels, garages, enz.
- Het inspecteren bij woning mutaties (voorinspecties + afschouwen)
- Het opleveren / overdragen van nieuwbouw aan corporatie en huurder
- Het behandelen van klachten en reparatie verzoeken
- Het inplannen van de leden van eigen dienst
- Het aansturen van de klachten telefonisten
- Toezicht en oplevering en kopersbegeleiding nieuwbouwcomplex
- Het afhandelen van brand en storm schades
- Vergaderen met bewonerscommies
- Projectleider van nieuwbouw projecten, mutatie werkzaamheden
- WVG aanvragen beoordelen, laten uitvoeren en zonodig inspecteren.
- Het begeleiden van uitzettingen en/of andere complicaties.
Resultaten: Gedurende de periode rayon succesvol overgenomen, en vast
dienstverband aangeboden gekregen.
04-2003 / 07-2004 Woningbouwvereniging Beter Wonen te Hippolytushoef
Functie: Assistent Hoofd Technische Dienst)
Dienstverband: projectcontract via MT&V
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, winkels, verzorging / aanleunwoningen, enz.
- Meerjarenplanning en Meerjarenbegroting maken,
- Bouwkundige inspecties verrichten, toezicht en voorbereiding projecten
- Mutaties verrichten (voorinspectie + afschouwen).
- Klachten aannemen, behandelen, bonnen maken, aansturen aannemers en opleveren
- Werkzaamheden opzichten en administratief verwerken
- Hoeveelheden berekenen zoals m2 voegwerk m1 kozijn, enz.
- Auto-CAD tekeningen maken o.a. plattegronden en details
- Als jr. projectleider betrokken bij aanbesteding, toezicht en oplevering nieuwbouwcomplex

08-2001 / 03-2002 Bouwbedrijf L van de Wal en Zn b.v. In Bouwteam met Nak/Woudenberg (oude Rijkswerf - Cape Holland Den Helder)
Functie: Werkvoorbereider
Dienstverband: Half jaar contract aannemerij L van de Wal
Werkzaamheden:
- Meer en Minderwerk beheren en bijhouden
- Vergaderingen bijwonen en notuleren
- Tekeningen maken met Auto CAD en begroten in Excel
- Aansturen uitvoerder en controle rondes lopen over de bouw
- Materialen bestellen, enz.

Stages:

Maart 1996 Stage bouwbedrijf van Wijnen Den Helder b.v.
Kozijnen plaatsen en andere timmerwerk
Oktober 1996 Stage bouwbedrijf A. Tuin Den Helder b.v.
Aftimmer werkzaamheden
Maart 1997 Stage bouwbedrijf L vld Wal en Zn b.v.
Bekistingen timmeren en profielen stellen
07-2000 / 03-2001 Stage bij Woningstichting Den Helder
Bestekken schrijven, Werk en bestek tekeningen maken, Bouwkundige Opnames verrichten, Notuleren.
01-2003 / 04-2003 Stage Vastgoed beheer Horizon college
Onderhoud inspecties, toezichthouder kleinschalig projecten, Budgettering,Voorzitten bouwvergaderingen, Offerte aanvraag en prijsonderhandelingen, opleveringen

Werkervaring

Werkervaringen:


1-10-2011 / 1-1-2015 Vomar Voordeelmarkt
Functie: Manager Bouw, Techniek en Onderhoud later Manager Bouw en Huisvesting
Dienstverband: onbepaalde tijd

Opdracht: Wegwerken van achterstallig onderhoud binnen vast jaarbudget. Contracteren onderhoudspartijen. Sneller en goedkoper verbouwingen in nieuwe formule uitrollen.
Huisvesting bestand opgezet incl. werkzaamheden servicekosten derde.
Werkzaamheden:
- Inventariseren en wegwerken achterstallig onderhoud
- Opzetten en bewaken jaarbudget onderhoud en huisvesting
- Opzetten en bewaken jaarbudget projecten
- Direct dagelijks leiding geven aan 6 FTE’ s ( o.a. 2 projectmanagers, coördinatoronderhoud, opzichter )
- Indirect leiding geven aan circa 70 FTE’s waaronder ook afdeling ICT
- Opzetten gestandaardiseerde aanbestedingen projecten, prestatiecontracten,
Onderhoudsovereenkomsten, facilitaire diensten, en inkoop kantoorinventaris
- Dagelijks verstrekken van werk / veiligheidsvergunningen aan hoofd en onderaannemers
- Samen met adviseur jaarlijks MVO verslag opstellen en rapporteren aan overheidsinstanties.
- Overleggen met gemeente, brandweer, en Directie / RVC, adviesbureaus en leveranciers / aannemers
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega managers
Resultaten: Aanzienlijke achterstand weggewerkt met beperkte overschrijding door aanbestedingen en prestatiecontracten. Vervolgens jaarlijks onderhoud en projectbudgetten behaald incl. privé bonussen.


01-06-06 / 1-10-2011 USG INNOTIV projectbureau
Functie: Bouwkundige adviseur
Dienstverband: onbepaalde tijd

Projecten via USG
Opdrachtgever: MSD Haarlem
Functie: Projectleider / Projectmanager (32 uur p/w)
Dienstverband: Projectcontract

Opdrachtgever: Gemeente Wieringermeer
Functie: Teamleider taakveld Handhaving (8 uur p/w)
Dienstverband: Projectcontract met onbekende einddatum

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Functie: Coördinator taakveld Handhaving
Dienstverband: Projectcontract van ± 2 jaar

Opdrachtgever: Vrije Universiteit afdeling Huisvesting
Functie: Bouwkundig Projectleider / Projectmanager
Dienstverband: projectcontract van ½ jaar

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst afdeling Beheer & Servicepool
Functie: Bouwkundige Inspecteur / Adviseur
Dienstverband: projectcontract van 1 jaar

Opdrachtgever: NS Stations Management / Vastgoed
Functie: Bouwkundig Projectcoördinator / Projectleider
Dienstverband: projectcontract van 1 jaar
07-2010 / 07-2011 MSD Haarlem
Functie: Projectleider / Projectmanager
Opdracht: complete renovatie van 2 bestaande gebouwen + stuk nieuwbouw (aanbesteed voor € 10 miljoen)
Werkzaamheden:
- Aanbesteding en begeleiding asbest inventarisatie
- Dagelijks verstrekken van werk / veiligheidsvergunningen aan hoofd en onderaannemers
- Voorzitten bouwvergaderingen
- Maken van rapportages omtrent veiligheid, voortgang, duurzaamheid en kwaliteit
- Adviseren eigenaar MSD over te varen koers en te nemen beslissingen
- Begeleiden Hoofdaannemer, onderaannemers, interne adviseurs
- Overleggen met gemeente, brandweer, en directie MSD
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
Resultaten: gebouwen zijn 1 juni 2011 naar tevredenheid opgeleverd

07-2010 / 02-2011 Gemeente Wieringermeer afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu
Functie: Teamleider Handhaving
Opdracht: Mede uitbouwen van afdeling Handhaving en achterstand wegwerken.
Werkzaamheden:
- Controleert de uitvoering van wet- en regelgeving mede aan de hand van de verleende
vergunningen en daarin opgenomen voorschriften
- Stelt rapporten c.q. adviezen op. Verzorgt correspondentie
- Beoordeelt en analyseert verschillende meer complexe situaties, ontwikkelt
alternatieven op basis van veelal bekende oplossingen c.q. ervaringen en adviseert
over het beste alternatief
- Initieert overleg met andere organisaties, ontwerpers, ondernemers,
adviesbureaus, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
Resultaten: Achterstallige werkzaamheden wegwerken en afdeling sturen naar functioneler geheel.


04-2010 / 06-2010 USG Project
Functie: Projectleider / Projectmanager Gebruiksvergunning
Opdracht: Totaal nul meting verzorgingtehuis inclusief rapportage en advies.
Werkzaamheden:

Resultaten: Geschil tussen Brandweer en Woningcorporatie bemiddeld. Binnen halen van nieuw project namelijk begeleiding van geadviseerde werkzaamheden.

11-2008 / 04-2010 Gemeente Zijpe afdeling Bedrijfsondersteuning
Functie: Coördinator / Toezichthouder Handhaver
Opdracht: Opbouwen van een nieuwe afdeling Handhaving.
Werkzaamheden:
- Houdt toezicht op/controleert de naleving van bij of krachtens wet/regelgeving
opgelegde plichten en/of maatregelen en/of aan derden opgedragen taken
- Signaleert overtredingen en rapporteert hierover, voert overleg met belanghebbenden
om te komen tot een oplossing c.q. stimuleert actieve naleving van de regelgeving
- Controleert de uitvoering van wet- en regelgeving mede aan de hand van de verleende
vergunningen en daarin opgenomen voorschriften
- Stelt rapporten c.q. adviezen op. Verzorgt correspondentie
- Beoordeelt en analyseert verschillende meer complexe situaties, ontwikkelt
alternatieven op basis van veelal bekende oplossingen c.q. ervaringen en adviseert
over het beste alternatief
- Initieert overleg met andere organisaties, ontwerpers, ondernemers,
adviesbureaus, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden
- Is vraagbaak, coach en aanspreekpunt voor collega’s
- Controle / aanschrijven / afhandelen Apv, Permanente bewoning recreatie woningen,
- Buitensporige huisvesting Poolse Arbeiders en Seizoenarbeiders woonunits.
Resultaten: Afdeling vanaf nulpunt opgebouwd. Nu draaiend team van 5 man. Tevens Gevraagd voor vaste
aanstelling.


06-2008 / 11-2008 Vrije Universiteit afdeling Huisvesting
Functie: Bouwkundig Projectleider / Projectmanager
Opdracht: Uitwerken van Continueringplan en achterstallig onderhoud wegwerken
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van schoolgebouwen, kantoren, winkels, sportterreinen, enz.
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud voor
het “Continuering Plan”
- Voorbereiden van de projecten voorkomend uit het “Continuering Plan”,
schrijven werkomschrijving / Stabu en Word bestekken, plannen en begroten
van onderhoud en herstelwerkzaamheden
- Directie voeren, toezicht houden en opleveren van op de uitvoering van
complex onderhoud en waar nodig bijsturen.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Controle van storingsfacturen op prijs/kwaliteit verhouding
- Voorzitten werkoverleg overheden / brandweer / aannemers en gebruikers.
Resultaten: Continueringplan definitief gesteld, grootste projecten aanbesteed.
Gevraagd voor vaste aanstelling als Project Manager.

07-2007/ 06-2008 Rijksgebouwendienst afdeling Beheer & Servicepool
Functie: Bouwkundig Inspecteur / Bouwkundig Adviseur
Opdracht: Achterstallig projecten en onderhoudsadviezen oppakken.
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, kastelen / ruïnes, winkels,
opslagloodsen, belastingdienstgebouwen, rechtbanken, detentiegebouwen,
detentie boot, monumenten, kunstwerken, museums, enz.
- Adviseren / sturen van de objectmanagers
- Voorzitten van periodiek overleg tussen Objectmanager en Vastgoedmanager over Technische staat.
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud
- Directie voeren, toezicht houden en opleveren van op de uitvoering van
complex onderhoud en waar nodig bijsturen.
- Uitvoeren van eindcontrole, uitgevoerde werkzaamheden en goedkeuren van
de prestatie.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Beoordelen offertes, adviseren objectmanagers over de gunning voor
opdrachten. Doen van prijsonderhandelingen.
- Controle van storingsfacturen op prijs/kwaliteit verhouding
- Adviseren en begeleiden van onderhoud monumentale gebouwen / kunstwerken.
- Adviseren strategisch vastgoedonderhoud objectmanagers en vastgoedmanagers
Resultaten: Hoofdkantoor Den Haag diverse achterstallige projecten, adviezen
voldaan. In dependance Haarlem enigste Bouwkundig adviseur/projectleider. Alle
bouwkundige vraagstukken opgepakt en beantwoord.

06-2006 / 07-2007 NS Stations Management / Vastgoed
Functie: Projectcoördinator / Projectleider
Opdracht: Reduceren van achterstallige onderhoudsprojecten
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, stationsgebouwen, winkels, golfterrein, enz.
- Plannen en begroten van het onderhoudsplan en onderhoudskosten
op het station, aan de stationsgebouwen en hierover adviseren van de
stationsmanager
- Uitvoeren van inspecties naar de staat van onderhoud (ook van monumentale
panden)
- Uitvoeren van onderzoek naar geconstateerde storingen
- Opstellen van een veiligheidsplan, specificeren van veiligheidsrisico’s aan de
leverancier en het bij de V&G-coördinator laten goedkeuren van de
veiligheidsmaatregelen..
- Toezicht houden op de uitvoering en waar nodig bijsturen.
- Voorbereiden, plannen en begroten van grote en complexe
onderhoudsprojecten aan stationsgebouwen, Perronkappen.
- Optreden als projectleider, plannen, begroten en uitvoeren van het project.
- Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen/overleg overheden.
- Aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden aan geselecteerde
leveranciers.
- Voeren van periodieke overleg met stationsmanagers en huurders

Resultaten: 50- tal projecten afgerond variërend van kleine reparatie klussen tot grote
Renovatie projecten (station Haarlem, Amsterdam, Enkhuizen)

12-2004 / 06-2006 Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) te Den Helder
Functie: Teamleider dagelijks onderhoud / Opzichter planmatig onderhoud
Dienstverband: 3 maanden proef via MT&V, daarna onbepaalde tijd contract AWN
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, bedrijfspanden, winkels, kinderdagopvang, enz.
- Het verrichten van mutaties (voorinspectie + afschouwen)
- Het aansturen, inplannen en beoordelen van de leden van eigendienst (buurtconciërges)
- Inkoop materialen voor leden van eigen dienst
- Voorzitten van vergaderingen met bewonerscommies, gemeente en collega corporatie
- Het opzetten van periodieke complex controles
- Het opzetten van extra onderhoudscontracten voor bewoners
- Opdracht verstrekken en inspecteren van WVG aanvragen
- Controleren van offertes en opmaken van de facturen
- Inspecties verrichten bij uitzettingen
- Afwikkelen mutatie schades en de daarbij behorende financiële
Administratie.
- Periodieke vergaderingen met aannemers over voortgang en kwaliteit werken
Resultaten: Afdeling gecoördineerd en opgebouwd. 3 vaklieden aangenomen.
Zowel de afdeling als de vaklieden dagelijks aangestuurd. Contract onbepaalde tijd gekregen.

07-2004 / 20-12-2004 Woningbouwvereniging PWV Wonen te Amsterdam
Functie: Rayon Opzichter (Rayon Manager)
Dienstverband: projectcontract via MT&V
Opdracht: Rayon overnemen i.v.m. zwangerschapsverlof
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, bedrijfspanden, winkels, garages, enz.
- Het inspecteren bij woning mutaties (voorinspecties + afschouwen)
- Het opleveren / overdragen van nieuwbouw aan corporatie en huurder
- Het behandelen van klachten en reparatie verzoeken
- Het inplannen van de leden van eigen dienst
- Het aansturen van de klachten telefonisten
- Toezicht en oplevering en kopersbegeleiding nieuwbouwcomplex
- Het afhandelen van brand en storm schades
- Vergaderen met bewonerscommies
- Projectleider van nieuwbouw projecten, mutatie werkzaamheden
- WVG aanvragen beoordelen, laten uitvoeren en zonodig inspecteren.
- Het begeleiden van uitzettingen en/of andere complicaties.
Resultaten: Gedurende de periode rayon succesvol overgenomen, en vast
dienstverband aangeboden gekregen.
04-2003 / 07-2004 Woningbouwvereniging Beter Wonen te Hippolytushoef
Functie: Assistent Hoofd Technische Dienst)
Dienstverband: projectcontract via MT&V
Werkzaamheden:
- Het onderhouden van woningen, winkels, verzorging / aanleunwoningen, enz.
- Meerjarenplanning en Meerjarenbegroting maken,
- Bouwkundige inspecties verrichten, toezicht en voorbereiding projecten
- Mutaties verrichten (voorinspectie + afschouwen).
- Klachten aannemen, behandelen, bonnen maken, aansturen aannemers en opleveren
- Werkzaamheden opzichten en administratief verwerken
- Hoeveelheden berekenen zoals m2 voegwerk m1 kozijn, enz.
- Auto-CAD tekeningen maken o.a. plattegronden en details
- Als jr. projectleider betrokken bij aanbesteding, toezicht en oplevering nieuwbouwcomplex

08-2001 / 03-2002 Bouwbedrijf L van de Wal en Zn b.v. In Bouwteam met Nak/Woudenberg (oude Rijkswerf - Cape Holland Den Helder)
Functie: Werkvoorbereider
Dienstverband: Half jaar contract aannemerij L van de Wal
Werkzaamheden:
- Meer en Minderwerk beheren en bijhouden
- Vergaderingen bijwonen en notuleren
- Tekeningen maken met Auto CAD en begroten in Excel
- Aansturen uitvoerder en controle rondes lopen over de bouw
- Materialen bestellen, enz.

Stages:

Maart 1996 Stage bouwbedrijf van Wijnen Den Helder b.v.
Kozijnen plaatsen en andere timmerwerk
Oktober 1996 Stage bouwbedrijf A. Tuin Den Helder b.v.
Aftimmer werkzaamheden
Maart 1997 Stage bouwbedrijf L vld Wal en Zn b.v.
Bekistingen timmeren en profielen stellen
07-2000 / 03-2001 Stage bij Woningstichting Den Helder
Bestekken schrijven, Werk en bestek tekeningen maken, Bouwkundige Opnames verrichten, Notuleren.
01-2003 / 04-2003 Stage Vastgoed beheer Horizon college
Onderhoud inspecties, toezichthouder kleinschalig projecten, Budgettering,Voorzitten bouwvergaderingen, Offerte aanvraag en prijsonderhandelingen, opleveringen

Lees meer

Opleiding

Opleidingen:

01/2012 – 01/2013 Diploma Medior Management Traject ( EFMI )
01/2009 – 07/2010 Certificaat Post HBO cursus Vastgoedmanagement
08 / 2005 - 05 / 2006 Propedeuse HBO Bouwmanagement & Vastgoed
1997 - 2003 Diploma M.T.S Bouwkunde afstudeer richting Beheer
1996 - 1997 Diploma L.T.S Bouwkunde C/D Niveau
1992 - 1996 Diploma L.T.S Bouwkunde B/C Niveau

Cursussen:

- Cursus Brandveiligheid Bouwbesluit 2012
- Cursus Planon Basis kennis + Meldpunt + Vastgoedbeheer, Planon
- Cursus ZAV beleid, FMH
- BHV ( Bedrijfshulpverlening )
- Conditie Meting voorbereiding cursus NEN 2767
- Cursus Projectleider ontwerp / advies bureau,
- Cursus Inspecteur Conditie meten NVDO (NEN 2767)
- Cursus EPDB bij ISSO ( Erkend EPA-U & EPA-W inspecteur )
- VCA
- GMP 1 - Basis cursus Good Manufacturing Practice

Opleiding

Opleidingen:

01/2012 – 01/2013 Diploma Medior Management Traject ( EFMI )
01/2009 – 07/2010 Certificaat Post HBO cursus Vastgoedmanagement
08 / 2005 - 05 / 2006 Propedeuse HBO Bouwmanagement & Vastgoed
1997 - 2003 Diploma M.T.S Bouwkunde afstudeer richting Beheer
1996 - 1997 Diploma L.T.S Bouwkunde C/D Niveau
1992 - 1996 Diploma L.T.S Bouwkunde B/C Niveau

Cursussen:

- Cursus Brandveiligheid Bouwbesluit 2012
- Cursus Planon Basis kennis + Meldpunt + Vastgoedbeheer, Planon
- Cursus ZAV beleid, FMH
- BHV ( Bedrijfshulpverlening )
- Conditie Meting voorbereiding cursus NEN 2767
- Cursus Projectleider ontwerp / advies bureau,
- Cursus Inspecteur Conditie meten NVDO (NEN 2767)
- Cursus EPDB bij ISSO ( Erkend EPA-U & EPA-W inspecteur )
- VCA
- GMP 1 - Basis cursus Good Manufacturing Practice

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Fitness, Kickboksen ( geen wedstrijden ) en verder ben ik coach van het voetbalelftal van mijn zoon.

Hobby's & interesses

Fitness, Kickboksen ( geen wedstrijden ) en verder ben ik coach van het voetbalelftal van mijn zoon.

Eigenschappen

Persoonsprofiel:

- zelfstandig - service en klantgericht - humoristisch
- teamplayer / People Manager - collegiaal - waar nodig star
- enthousiast - ambitieus - assertief
- flexibel - leergierig - kartrekker / coördinator
- geen negen tot vijf type / hands on - sportief - helicopterview

Eigenschappen

Persoonsprofiel:

- zelfstandig - service en klantgericht - humoristisch
- teamplayer / People Manager - collegiaal - waar nodig star
- enthousiast - ambitieus - assertief
- flexibel - leergierig - kartrekker / coördinator
- geen negen tot vijf type / hands on - sportief - helicopterview

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Facilitair Medewerker, Facility Coördinator, Hoofd Facilitaire Zaken, Technisch Medewerker Facilitaire Dienst
 • Sector: Techniek
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Interim
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Joey Voogd te bekijken

Mijn documenten