• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn sociale en probleemoplossende karakter dragen er toe bij dat ik altijd opzoek ben naar de beste oplossingen voor vraagstukken. Zowel zakelijk als privé verlies ik hierbij de kaders niet uit het…

Persoonlijk

Mijn sociale en probleemoplossende karakter dragen er toe bij dat ik altijd opzoek ben naar de beste oplossingen voor vraagstukken. Zowel zakelijk als privé verlies ik hierbij de kaders niet uit het oog.

Buiten werken vind ik ontspanning ook belangrijk.. Ik vind mijn ontspanning vooral in creatief bezig zijn (borduren en kindertaarten maken), lezen en wandelen. Ook het ondersteunen en coördineren van inzamelingsacties op school (voor bijv. Voedselbank of vluchtelingen) geeft mij indirect ontspanning maar vooral ook voldoening.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

April 2015 tot mei 2016 TE Connectivity Nederland BV (uitgezonden doorMailprofs)
Interim Facility Manager, verantwoordelijk voor:
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning de receptie medewerkers;
- Aansturing van de catering en beveiliging;
- Aansturing, coördinatie en begeleiding van diverse contractors, zoals handyman, loodgieter, elektriciens
en Installateurs;
- Intermediair tussen TE Connectivity en pandeigenaar;
- Intermediair tussen interne opdrachtgevers en leveranciers;
- Beheren en controleren van de uitvoer van diverse facilitaire contracten;
- Het aanmaken van inkoopaanvragen voor diensten t.b.v. de Facilitaire dienst;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse interne verhuizingen en verbouwingen;
- Het uitvoeren en ondersteunen van diverse projecten;
- Voeren van planning- en voortgangsgesprekken met leveranciers;
- Beheren en controleren van de uitvoer van werkzaamheden uit het meldingen systeem en losse
opdrachten;
- Het deelnemen diverse vergaderingen, zoals SOM-meetings en werkoverleggen met de receptie
medewerkers;
- Verrichten van diverse uitvoerende hand- en spandiensten.

Mei 2014 tot jan 2015 Douwe Egberts Utrecht + Joure via Sodexo Altys/Eurest Service (uitgezonden door
Mailprofs)
Facilitair regisseur, verantwoordelijk voor:
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de Service Manager op de locatie Utrecht;
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de medewerkers binnen de postkamer, archief,
repro-/copyshop, archief, centraal magazijn, intern transport en handyman. (3 mdw. Joure en 11 mdw.
Utrecht);
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen;
- Beheren en controleren van de uitvoer van diverse facilitaire contracten voor D.E.;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse herhuisvestingsprojecten;
- Het verwerken van administratie, waaronder het aanleveren aan D.E. van overzichten ten aanzien van
interne doorbelastingen, kengetallen en de aanlevering van urenoverzichten aan Sodexo;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten en leveranciers;
- Intermediair tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever;
- Het deelnemen diverse vergaderingen zoals regisseur overleggen;
- Het voeren van planning-, functionerings en beoordelingsgesprekken en het voeren van frequente
voortgang gesprekken.

April 2011 tot januari 2013 AkzoNobel Sassenheim - Sassenheim (Gedetacheerd door Yacht BV)
Coördinator Centrale Service Desk (CSD), verantwoordelijk voor:
- De herstructurering van de afdeling CSD, inclusief o.a. functionerings-, ontslag- en sollicitatiegesprekken;
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de medewerkers binnen de CSD;
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse herhuisvestingsprojecten;
- De aansturing van diverse betrokken facilitaire diensten;
- Het verwerken van de afdeling administratie, waaronder interne doorbelastingen en het opstellen van de
begroting;
- Het inrichten van het interne meldingssysteem;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten en leveranciers;
- Het deelnemen diverse vergaderingen zoals afdelingsoverleggen en MT-vergaderingen.
- Het voeren van planning-, functionering- en beoordelingsgesprekken
- Het voeren van frequente voortgangsgesprekken en uiteindelijk exitgesprekken.

November 2010 tot april 2011 Van Houten & Co - Houten
Interim Facilitair Coördinator: Het vervangen van de Facilitair Coördinator i.v.m. zwangerschapsverlof
- De aansturing en coördinatie van de afdelingen Beheer en Verhuur;
- Het inzichtelijk maken van alle contracten;
- Bijhouden van de financiële administratie;
- Het aanvullen en inrichten van gegevens in het ruimte reserveringsdatabase Event;
- Herstructureren en bijhouden van (administratieve) archieven;
- Ondersteunen de beheerders op de 5 locaties;
- Ondersteunen en vervangen van de medewerker Verhuur;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten, leveranciers, huurders, overheden, e.a.;
- Bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen.

Oktober 2000 tot november 2009 Facility Service BV - Amersfoort
De diverse projectvormen staan hieronder benoemd.
Juli 2008 tot juli 2009
Assistent websitebeheer: FacilityCatalogus.nl - Lijnden
- Het muteren van bedrijfs- en websitegegevens in het CMS-systeem van de online catalogus.
- Het aanbrengen van nieuwe klanten.

Oktober 2002-september 2009
Parkmanager: Vereniging Airport Business Park Lijnden – Lijnden
Interim Facilitair-/projectmanager: o.a. het WNF, Comparex, Rijkskantorengebouw Arnhem, Coloplast BV Waterleidingbedrijf Amsterdam, Gemeente Amersfoort en Konica Minolta.
- Het bieden van ondersteuning aan bestuursleden, coördinatoren en managers;
- Het controleren en beheren van (openbare) terreinen;
- Het up toe date houden van websites;
- Het fungeren als intermediair tussen diverse partijen;
- Het inzichtelijk maken van contracten;
- Voeren van o.a. contractbesprekingen;
- De aansturing- en de coördinatie van facilitaire-, receptiediensten en Service desk;
- Het verwerken van financiële administraties, waaronder facturaties, opstellen van begrotingen en
doorbelastingen;
- Het herstructureren en bijhouden van (administratieve) archieven;
- Het ondersteunen en vervangen van Facility Managers op locatie;
- De begeleiding van werkzaamheden bij verbouwings- en verhuisprojecten;
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van processen, waaronder van het
samenstellen van een uniform receptiehandboek;
- Het inrichten van (vergader)databases.

Mei 2005-juni 2009
VSR-controleur
Het verrichtten van schoonmaakcontroles aan de hand van het VSR-systeem
- Het uitvoeren van schoonmaakcontroles aan de hand van het VSR-systeem
- Het uitwerken van de daarbij behorende rapportages.

Oktober 2000 tot september 2002
Assistent Projectmanager: Price Waterhouse en Coopers – Amsterdam
Back-up medewerker: o.a. BMC Software, Electronics For Imaging, Wereld natuur Fonds, Comparex, NesBic
Medewerker opstartteam: BMC-software – Schipholrijk
Interim Directiesecretaresse: Iquip – Culemborg
- Het (her-)structuren van receptie- en telefonielocaties;
- Het (her-)schrijven van werkinstructies en locatiehandboeken voor een betere uitvoer van taken;
- Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s;
- Verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van o.a. een secretariaat en receptie- en telefonielocaties;
- Het vervangen van receptie- en facilitairmedewerkers bij afwezigheid;
- Het inventariseren van meubilair aangaande o.a. 1700 werkplekken en het verwerken van de gegevens;
- Het ondersteunen van Projectmanagers
- Het bieden van ondersteuning bij het intekenen in Autocad;
- Het eerste aanspreekpunt zijn voor klanten, betrokken managers en derden;
- De ondersteuning bieden aan directieleden;
- Secretariële werkzaamheden zoals agendabeheer, in- en uitgaande post, archivering, onderhouden van
telefonische contacten redigeren van teksten en presentaties;
- Het boeken van accommodaties voor bijeenkomsten en presentaties.

Van januari 2000 tot en met september 2000 diverse werkzaamheden via het uitzendbureau.
April 1999 tot januari 2000 Landis BV - Utrecht
Interim Personell Assistant binnen de afdeling P&O. Met als belangrijkste taken:
- Het onderhouden van contacten met uitzendbureaus voor de werving van uitzendkrachten.
- Het opmaken van contracten en het verzorgen van de afdelingspost;
- Het bijhouden van de administratie ten behoeve van o.a. ziekte- en verlofdagen en personeelsdossiers.

1998 tot april 1999 Peugeot Nefkens - Utrecht
Administratief medewerker
- Het uitvoeren van diverse administratieve taken voor de afdelingen Verhuur en Crediteuren;
- Het fungeren als plaatsvervangend telefoniste receptioniste.

Werkervaring

April 2015 tot mei 2016 TE Connectivity Nederland BV (uitgezonden doorMailprofs)
Interim Facility Manager, verantwoordelijk voor:
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning de receptie medewerkers;
- Aansturing van de catering en beveiliging;
- Aansturing, coördinatie en begeleiding van diverse contractors, zoals handyman, loodgieter, elektriciens
en Installateurs;
- Intermediair tussen TE Connectivity en pandeigenaar;
- Intermediair tussen interne opdrachtgevers en leveranciers;
- Beheren en controleren van de uitvoer van diverse facilitaire contracten;
- Het aanmaken van inkoopaanvragen voor diensten t.b.v. de Facilitaire dienst;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse interne verhuizingen en verbouwingen;
- Het uitvoeren en ondersteunen van diverse projecten;
- Voeren van planning- en voortgangsgesprekken met leveranciers;
- Beheren en controleren van de uitvoer van werkzaamheden uit het meldingen systeem en losse
opdrachten;
- Het deelnemen diverse vergaderingen, zoals SOM-meetings en werkoverleggen met de receptie
medewerkers;
- Verrichten van diverse uitvoerende hand- en spandiensten.

Mei 2014 tot jan 2015 Douwe Egberts Utrecht + Joure via Sodexo Altys/Eurest Service (uitgezonden door
Mailprofs)
Facilitair regisseur, verantwoordelijk voor:
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de Service Manager op de locatie Utrecht;
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de medewerkers binnen de postkamer, archief,
repro-/copyshop, archief, centraal magazijn, intern transport en handyman. (3 mdw. Joure en 11 mdw.
Utrecht);
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen;
- Beheren en controleren van de uitvoer van diverse facilitaire contracten voor D.E.;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse herhuisvestingsprojecten;
- Het verwerken van administratie, waaronder het aanleveren aan D.E. van overzichten ten aanzien van
interne doorbelastingen, kengetallen en de aanlevering van urenoverzichten aan Sodexo;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten en leveranciers;
- Intermediair tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever;
- Het deelnemen diverse vergaderingen zoals regisseur overleggen;
- Het voeren van planning-, functionerings en beoordelingsgesprekken en het voeren van frequente
voortgang gesprekken.

April 2011 tot januari 2013 AkzoNobel Sassenheim - Sassenheim (Gedetacheerd door Yacht BV)
Coördinator Centrale Service Desk (CSD), verantwoordelijk voor:
- De herstructurering van de afdeling CSD, inclusief o.a. functionerings-, ontslag- en sollicitatiegesprekken;
- De aansturing, coördinatie en ondersteuning van de medewerkers binnen de CSD;
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen;
- Het begeleiden en ondersteunen van diverse herhuisvestingsprojecten;
- De aansturing van diverse betrokken facilitaire diensten;
- Het verwerken van de afdeling administratie, waaronder interne doorbelastingen en het opstellen van de
begroting;
- Het inrichten van het interne meldingssysteem;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten en leveranciers;
- Het deelnemen diverse vergaderingen zoals afdelingsoverleggen en MT-vergaderingen.
- Het voeren van planning-, functionering- en beoordelingsgesprekken
- Het voeren van frequente voortgangsgesprekken en uiteindelijk exitgesprekken.

November 2010 tot april 2011 Van Houten & Co - Houten
Interim Facilitair Coördinator: Het vervangen van de Facilitair Coördinator i.v.m. zwangerschapsverlof
- De aansturing en coördinatie van de afdelingen Beheer en Verhuur;
- Het inzichtelijk maken van alle contracten;
- Bijhouden van de financiële administratie;
- Het aanvullen en inrichten van gegevens in het ruimte reserveringsdatabase Event;
- Herstructureren en bijhouden van (administratieve) archieven;
- Ondersteunen de beheerders op de 5 locaties;
- Ondersteunen en vervangen van de medewerker Verhuur;
- Intermediair tussen diverse partijen zoals interne klanten, leveranciers, huurders, overheden, e.a.;
- Bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van procedures en processen.

Oktober 2000 tot november 2009 Facility Service BV - Amersfoort
De diverse projectvormen staan hieronder benoemd.
Juli 2008 tot juli 2009
Assistent websitebeheer: FacilityCatalogus.nl - Lijnden
- Het muteren van bedrijfs- en websitegegevens in het CMS-systeem van de online catalogus.
- Het aanbrengen van nieuwe klanten.

Oktober 2002-september 2009
Parkmanager: Vereniging Airport Business Park Lijnden – Lijnden
Interim Facilitair-/projectmanager: o.a. het WNF, Comparex, Rijkskantorengebouw Arnhem, Coloplast BV Waterleidingbedrijf Amsterdam, Gemeente Amersfoort en Konica Minolta.
- Het bieden van ondersteuning aan bestuursleden, coördinatoren en managers;
- Het controleren en beheren van (openbare) terreinen;
- Het up toe date houden van websites;
- Het fungeren als intermediair tussen diverse partijen;
- Het inzichtelijk maken van contracten;
- Voeren van o.a. contractbesprekingen;
- De aansturing- en de coördinatie van facilitaire-, receptiediensten en Service desk;
- Het verwerken van financiële administraties, waaronder facturaties, opstellen van begrotingen en
doorbelastingen;
- Het herstructureren en bijhouden van (administratieve) archieven;
- Het ondersteunen en vervangen van Facility Managers op locatie;
- De begeleiding van werkzaamheden bij verbouwings- en verhuisprojecten;
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen en herzien van processen, waaronder van het
samenstellen van een uniform receptiehandboek;
- Het inrichten van (vergader)databases.

Mei 2005-juni 2009
VSR-controleur
Het verrichtten van schoonmaakcontroles aan de hand van het VSR-systeem
- Het uitvoeren van schoonmaakcontroles aan de hand van het VSR-systeem
- Het uitwerken van de daarbij behorende rapportages.

Oktober 2000 tot september 2002
Assistent Projectmanager: Price Waterhouse en Coopers – Amsterdam
Back-up medewerker: o.a. BMC Software, Electronics For Imaging, Wereld natuur Fonds, Comparex, NesBic
Medewerker opstartteam: BMC-software – Schipholrijk
Interim Directiesecretaresse: Iquip – Culemborg
- Het (her-)structuren van receptie- en telefonielocaties;
- Het (her-)schrijven van werkinstructies en locatiehandboeken voor een betere uitvoer van taken;
- Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s;
- Verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van o.a. een secretariaat en receptie- en telefonielocaties;
- Het vervangen van receptie- en facilitairmedewerkers bij afwezigheid;
- Het inventariseren van meubilair aangaande o.a. 1700 werkplekken en het verwerken van de gegevens;
- Het ondersteunen van Projectmanagers
- Het bieden van ondersteuning bij het intekenen in Autocad;
- Het eerste aanspreekpunt zijn voor klanten, betrokken managers en derden;
- De ondersteuning bieden aan directieleden;
- Secretariële werkzaamheden zoals agendabeheer, in- en uitgaande post, archivering, onderhouden van
telefonische contacten redigeren van teksten en presentaties;
- Het boeken van accommodaties voor bijeenkomsten en presentaties.

Van januari 2000 tot en met september 2000 diverse werkzaamheden via het uitzendbureau.
April 1999 tot januari 2000 Landis BV - Utrecht
Interim Personell Assistant binnen de afdeling P&O. Met als belangrijkste taken:
- Het onderhouden van contacten met uitzendbureaus voor de werving van uitzendkrachten.
- Het opmaken van contracten en het verzorgen van de afdelingspost;
- Het bijhouden van de administratie ten behoeve van o.a. ziekte- en verlofdagen en personeelsdossiers.

1998 tot april 1999 Peugeot Nefkens - Utrecht
Administratief medewerker
- Het uitvoeren van diverse administratieve taken voor de afdelingen Verhuur en Crediteuren;
- Het fungeren als plaatsvervangend telefoniste receptioniste.

Lees meer

Opleiding

1994 – 1999 Facilitair Management, Hogeschool IJselland, Deventer• Diploma: ja
1991 – 1994 MBO Civiele- en Consumptief technische diensten Het OverGelder College, Deventer Diploma: Ja
1987 – 1991 MAVO, Alexander Hegius Scholengemeenschap, Deventer Diploma: Ja

Aanvullende cursussen:
2005 Trainingen VSR-inspecteur, VSR-controleur en DKS Diploma’s: Ja
Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven
Voor de her activering van het certificaat voor VSR-inspecteur is een “opfris” training noodzakelijk.

Opleiding

1994 – 1999 Facilitair Management, Hogeschool IJselland, Deventer• Diploma: ja
1991 – 1994 MBO Civiele- en Consumptief technische diensten Het OverGelder College, Deventer Diploma: Ja
1987 – 1991 MAVO, Alexander Hegius Scholengemeenschap, Deventer Diploma: Ja

Aanvullende cursussen:
2005 Trainingen VSR-inspecteur, VSR-controleur en DKS Diploma’s: Ja
Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven
Voor de her activering van het certificaat voor VSR-inspecteur is een “opfris” training noodzakelijk.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Eigenschappen

- Organisatie-, service- en klantgericht;
- Communicatief- en sociaal vaardig;
- Adviserend en coördinerend vermogen;
- Motiverende instelling;
- Computerkennis: Windows 95 t/m 2008, MS Office, Lotus notes, Autocad, Planon (FMIS), Staroffice, Exact

Eigenschappen

- Organisatie-, service- en klantgericht;
- Communicatief- en sociaal vaardig;
- Adviserend en coördinerend vermogen;
- Motiverende instelling;
- Computerkennis: Windows 95 t/m 2008, MS Office, Lotus notes, Autocad, Planon (FMIS), Staroffice, Exact

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Facilitair Medewerker, Facility Coördinator, Hoofd Facilitaire Zaken, Technisch Medewerker Facilitaire Dienst
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Receptionist
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast, Interim, Gedetacheerd
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Yvonne Pos-van Heeringen te bekijken