• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Hobby's: wandelen in de natuur. Vliegeren op het strand. Bouwprojecten in en om het huis, Handwerken.

Persoonlijk

Hobby's: wandelen in de natuur. Vliegeren op het strand. Bouwprojecten in en om het huis, Handwerken.

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014-heden Zorgverlener
Particulier via PGB
Sinds april werk ik als zorgverlener. De zorgvraag is; dagelijkse hulp bij de persoonlijke verzorging.
• Bij cliënt lymfedrainage massage toepassen
• Uit bed helpen
• Hulp bij de dagelijkse hygiëne verzorging
• Aankleden van cliënt (o.a. steunkousen)
• Hulp bij lopen met rollator
• Helpen in elektrische rolstoel of scootmobiel


2012-2014 Voorwerker algemeen schoonmaak
Hago Zorg
Vanaf de start van Hago Zorg bij Amstelring in 2012, ben ik voorwerker op een zestal locaties van Amstelring. Amstelring is een organisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam. Onder supervisie van de rayonmanager ben ik operationeel verantwoordelijk voor de schoonmaak op deze locaties.
• Leidinggeven aan schoonmaak personeel
• Budgetbeheer materiaal per locatie
• Bewaken kwaliteit van schoonmaak door middel van DKS controle
• PVA’s maken, evalueren en verslagleggen in verband met re-integratie
• Urenregistratie bijhouden en aanleveren voor verloning
• Taakkaarten maken (aanpassen) aan de hand van de calculatie
• Operationeel overleg met hoofd facilitair en horeca of de locatiemanager
• Verslaglegging operationeel overleg
• Wekelijkse rapportage aan rayonmanager
• Cliëntwens gesprekken voeren en vastleggen
• Dagelijkse personeel planning
• Aanvraag uitzetten uitzend personeel
• Inwerken van nieuw personeel
• Teamoverleg voeren en vastleggen
• Reiskosten declaraties maken
• Signaleren van Extra Werk
• Planning en administratie “Extra Werk”
• Plannen en controle vloeronderhoud
• Bestellingen materiaal plaatsen (interne en externe partij)
• Schriftelijke en mondelinge communicatie bewoners/ cliënten

2012 Interieur verzorger
Hitachi (via Tence/ HAGO)
De maanden juli en augustus kantorencomplex inclusief leslokalen, auditorium, showroom en toiletgroepen dagelijks gereinigd. Hier maakte ik gebruik van de methode: schoonmaken met microvezeldoek en (vrijwel) zonder schoonmaakmiddel. Als bijzonderheid was de voertaal binnen dit bedrijf Engels.

2012 Interieur verzorger
Aurum (via Tence/ Poseidon)
De maanden juli en augustus kantorencomplex ,magazijn, showroom en toiletten dagelijks/ wekelijks gereinigd. Hier maakte ik gebruik van de microvelmethode.

2001-2011 Eigenaar/ leidinggevende Kinderopvang
Stichting OPA en View2Value B.V.
Ruim 10 jaar geleden is mij gevraagd of ik samen met mijn collega een kinderopvang wilde starten. In de loop der tijd bedroeg het aantal medewerkers gemiddeld 17 personen. In deze 10 jaar zijn wij uitgegroeid naar 1 kinderdagverblijf , 1 peuterspeelzaal en 2 buitenschoolse opvang locaties in Wormer en 1 buitenschoolse opvang locatie in Wormerveer. Binnen mijn functie was ik samen met mijn collega eindverantwoordelijk voor alles wat binnen de stichting en B.V. plaats vond.
• Leidinggeven
• Schrijven en bewaken van beleids- en jaarplan en de naleving hiervan
• Toezien op naleving wet- en regelgeving
• Medewerkers gerelateerde zaken (P&O, verzuim, scholing etc.)
• Geven van voorlichting aan ouders
• Coördineren algemene, administratieve taken (in het begin alle administratieve taken ook zelf gedaan)
• Bewaken kwaliteit
• Budgetbeheer
• Zorg dragen voor overlegstructuur
• Onderhouden in- en externe contacten
• Signaleren en afwegen nieuwe diensten
• Begeleiden starten of afstoten bedrijfsonderdeel
• Contactpersoon oudercommissies
• Personeelsplanning maken en of controleren

1996-2001 Medewerker salarisadministratie
Aldi Hoofdkantoor Zaandam
Samen met 1 leidinggevende en een collega hadden wij de verantwoordelijkheid voor het correct afhandelen van de salarisadministratie van alle medewerkers van de filialen, distributiecentrum en kantoor.
• Maandelijks daadwerkelijk gewerkte uren berekenen van alle filiaalmedewerkers.
• Naleven van wet en regelgeving m.b.t. personeel
• Archiveren van loondossiers
• Archiveren personeelsdossiers
• Maken van getuigschriften
• Invullen werkgeversverklaringen
• Verzuimmelding en archivering
• Bijhouden van vrije uren per personeelslid
• Aanmaken betalingsbatch

Hiernaast berekende ik de magazijnpremies van de orderverzamelaars.

1995-1996 2e Vervangend filiaal leider
Aldi supermarkt Zaandam
Ik was verantwoordelijk voor de administratieve kantoortaken van het filiaal.
Indien de filiaalhouder en 1e filiaalleider afwezig waren lag mijn verantwoordelijk bij het zorgdragen dat alle daagse werkzaamheden op correcte wijze werden uitgevoerd.
• Dagelijks de personeelslijst invullen
• Maken van personeelsrooster
• Kassacontroles
• Controle uitstraling winkel
• Controle vakkenvullers
• Begeleiding en leidinggeven
• Bestellen van producten
• Magazijn controle
• Aanspreekpunt voor districtleider


1995 Medewerker Aldi supermarkt
Aldi supermarkt Zaandam
• Kassière
• Vakkenvullen
• Winkelpresentatie
• magazijnbeheer


1992-1994 Leerling Z-verpleegkundige
Prinsenstichting Purmerend (Kadijkerkoog)
Als leerling van een inserve opleiding werkte je na 5 maanden dagopleiding mee op een groep. Het eerste jaar van mijn opleiding werd ik geplaatst op een groep met ernstig meervoudig gehandicapten. Het 2e jaar heb ik een half jaar gewerkt op een groep oudere licht meervoudig gehandicapten. Het 2e halfjaar werkte ik op een groep adolescenten met licht meervoudige handicaps.
• Verzorgen/begeleiden van de cliënten
• Uitdagen tot de grens van hun beperking
• Signaleren van ziekten/achteruitgang/vooruitgang van lichamelijke, emotionele, sociale of geestelijke gesteldheid
• Persoonsgebonden- of groepsbudgetbeheer
• Schrijven van zorgplannen
• Ondersteuning bieden bij ADL behoeften
• Uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen
• Zorgdragen voor gezonde en hygiënische opvang voor kinderen
• Begeleiden van kinderen van 0-13 jaar
• Inkoop van food en non-food producten

1991-1992 Trainer turnvereniging
DOK Wormerveer (turnvereniging)
Turnles gegeven aan diverse groepen kinderen (4-16 jaar). De jongste kinderen liet ik kennis maken met het turnen en de toestellen. Naast de 2 groepen 4 tot en met 6 jarigen had ik 2 groepen meisjes en 1 groep jongens vanaf 7 jaar welke ik trainde voor wedstrijden.
• Les voorbereiding
• Leiding geven aan en begeleiden van de kinderen
• Kinderen voorbereiden en begeleiden op wedstrijd turnen

Werkervaring

2014-heden Zorgverlener
Particulier via PGB
Sinds april werk ik als zorgverlener. De zorgvraag is; dagelijkse hulp bij de persoonlijke verzorging.
• Bij cliënt lymfedrainage massage toepassen
• Uit bed helpen
• Hulp bij de dagelijkse hygiëne verzorging
• Aankleden van cliënt (o.a. steunkousen)
• Hulp bij lopen met rollator
• Helpen in elektrische rolstoel of scootmobiel


2012-2014 Voorwerker algemeen schoonmaak
Hago Zorg
Vanaf de start van Hago Zorg bij Amstelring in 2012, ben ik voorwerker op een zestal locaties van Amstelring. Amstelring is een organisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam. Onder supervisie van de rayonmanager ben ik operationeel verantwoordelijk voor de schoonmaak op deze locaties.
• Leidinggeven aan schoonmaak personeel
• Budgetbeheer materiaal per locatie
• Bewaken kwaliteit van schoonmaak door middel van DKS controle
• PVA’s maken, evalueren en verslagleggen in verband met re-integratie
• Urenregistratie bijhouden en aanleveren voor verloning
• Taakkaarten maken (aanpassen) aan de hand van de calculatie
• Operationeel overleg met hoofd facilitair en horeca of de locatiemanager
• Verslaglegging operationeel overleg
• Wekelijkse rapportage aan rayonmanager
• Cliëntwens gesprekken voeren en vastleggen
• Dagelijkse personeel planning
• Aanvraag uitzetten uitzend personeel
• Inwerken van nieuw personeel
• Teamoverleg voeren en vastleggen
• Reiskosten declaraties maken
• Signaleren van Extra Werk
• Planning en administratie “Extra Werk”
• Plannen en controle vloeronderhoud
• Bestellingen materiaal plaatsen (interne en externe partij)
• Schriftelijke en mondelinge communicatie bewoners/ cliënten

2012 Interieur verzorger
Hitachi (via Tence/ HAGO)
De maanden juli en augustus kantorencomplex inclusief leslokalen, auditorium, showroom en toiletgroepen dagelijks gereinigd. Hier maakte ik gebruik van de methode: schoonmaken met microvezeldoek en (vrijwel) zonder schoonmaakmiddel. Als bijzonderheid was de voertaal binnen dit bedrijf Engels.

2012 Interieur verzorger
Aurum (via Tence/ Poseidon)
De maanden juli en augustus kantorencomplex ,magazijn, showroom en toiletten dagelijks/ wekelijks gereinigd. Hier maakte ik gebruik van de microvelmethode.

2001-2011 Eigenaar/ leidinggevende Kinderopvang
Stichting OPA en View2Value B.V.
Ruim 10 jaar geleden is mij gevraagd of ik samen met mijn collega een kinderopvang wilde starten. In de loop der tijd bedroeg het aantal medewerkers gemiddeld 17 personen. In deze 10 jaar zijn wij uitgegroeid naar 1 kinderdagverblijf , 1 peuterspeelzaal en 2 buitenschoolse opvang locaties in Wormer en 1 buitenschoolse opvang locatie in Wormerveer. Binnen mijn functie was ik samen met mijn collega eindverantwoordelijk voor alles wat binnen de stichting en B.V. plaats vond.
• Leidinggeven
• Schrijven en bewaken van beleids- en jaarplan en de naleving hiervan
• Toezien op naleving wet- en regelgeving
• Medewerkers gerelateerde zaken (P&O, verzuim, scholing etc.)
• Geven van voorlichting aan ouders
• Coördineren algemene, administratieve taken (in het begin alle administratieve taken ook zelf gedaan)
• Bewaken kwaliteit
• Budgetbeheer
• Zorg dragen voor overlegstructuur
• Onderhouden in- en externe contacten
• Signaleren en afwegen nieuwe diensten
• Begeleiden starten of afstoten bedrijfsonderdeel
• Contactpersoon oudercommissies
• Personeelsplanning maken en of controleren

1996-2001 Medewerker salarisadministratie
Aldi Hoofdkantoor Zaandam
Samen met 1 leidinggevende en een collega hadden wij de verantwoordelijkheid voor het correct afhandelen van de salarisadministratie van alle medewerkers van de filialen, distributiecentrum en kantoor.
• Maandelijks daadwerkelijk gewerkte uren berekenen van alle filiaalmedewerkers.
• Naleven van wet en regelgeving m.b.t. personeel
• Archiveren van loondossiers
• Archiveren personeelsdossiers
• Maken van getuigschriften
• Invullen werkgeversverklaringen
• Verzuimmelding en archivering
• Bijhouden van vrije uren per personeelslid
• Aanmaken betalingsbatch

Hiernaast berekende ik de magazijnpremies van de orderverzamelaars.

1995-1996 2e Vervangend filiaal leider
Aldi supermarkt Zaandam
Ik was verantwoordelijk voor de administratieve kantoortaken van het filiaal.
Indien de filiaalhouder en 1e filiaalleider afwezig waren lag mijn verantwoordelijk bij het zorgdragen dat alle daagse werkzaamheden op correcte wijze werden uitgevoerd.
• Dagelijks de personeelslijst invullen
• Maken van personeelsrooster
• Kassacontroles
• Controle uitstraling winkel
• Controle vakkenvullers
• Begeleiding en leidinggeven
• Bestellen van producten
• Magazijn controle
• Aanspreekpunt voor districtleider


1995 Medewerker Aldi supermarkt
Aldi supermarkt Zaandam
• Kassière
• Vakkenvullen
• Winkelpresentatie
• magazijnbeheer


1992-1994 Leerling Z-verpleegkundige
Prinsenstichting Purmerend (Kadijkerkoog)
Als leerling van een inserve opleiding werkte je na 5 maanden dagopleiding mee op een groep. Het eerste jaar van mijn opleiding werd ik geplaatst op een groep met ernstig meervoudig gehandicapten. Het 2e jaar heb ik een half jaar gewerkt op een groep oudere licht meervoudig gehandicapten. Het 2e halfjaar werkte ik op een groep adolescenten met licht meervoudige handicaps.
• Verzorgen/begeleiden van de cliënten
• Uitdagen tot de grens van hun beperking
• Signaleren van ziekten/achteruitgang/vooruitgang van lichamelijke, emotionele, sociale of geestelijke gesteldheid
• Persoonsgebonden- of groepsbudgetbeheer
• Schrijven van zorgplannen
• Ondersteuning bieden bij ADL behoeften
• Uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen
• Zorgdragen voor gezonde en hygiënische opvang voor kinderen
• Begeleiden van kinderen van 0-13 jaar
• Inkoop van food en non-food producten

1991-1992 Trainer turnvereniging
DOK Wormerveer (turnvereniging)
Turnles gegeven aan diverse groepen kinderen (4-16 jaar). De jongste kinderen liet ik kennis maken met het turnen en de toestellen. Naast de 2 groepen 4 tot en met 6 jarigen had ik 2 groepen meisjes en 1 groep jongens vanaf 7 jaar welke ik trainde voor wedstrijden.
• Les voorbereiding
• Leiding geven aan en begeleiden van de kinderen
• Kinderen voorbereiden en begeleiden op wedstrijd turnen

Lees meer

Opleiding

2013 Vakopleiding vloeronderhoud
SVS
o.a. poederreiniging, moppen, schrobben en waterzuigen, sprayen
en opwrijven, sproei-extractie
Diploma behaald

2013 Basisopleiding schoonmaken plus module Gezondheidszorg
SVS
o.a. stofwissen, moppen microvezel en traditioneel, schoonmaak
van kantoorruimte/verpleegkamer met microvezelmethode, sanitair dagelijks en periodiek, wanden en
deur reiniging periodiek
Diploma behaald

2003-2005 Sociaal Pedagogisch Werker 3
Stichting Regio College Zaanstreek Waterland (MBO)
o.a. sociale vaardigheden, verzorgen, begeleiden, mens/arbeid/samenleving, organisatorische
vaardigheden, EHBO, BHV
Diploma behaald

2001-2002 Medisch secretaresse
Medisch Centrum Alkmaar (MBO)
o.a. secretariële vaardigheden, medische correspondentie, medische administratie, anatomie,
fysiologie, pathologie
Diploma behaald

1992-1994 Z-verpleegkundige (verpleegkundige in de VGZ)
inserve opleiding Prinsenstichting in Purmerend (MBO)
o.a. anatomie, psychologie, fysiotherapie, verzorgen, verpleegkunde, ziekteleer

1990-1992 Academie voor Lichamelijke Oefening
Hogeschool van Amsterdam (HBO)
o.a. bewegingswetenschappen, bewegingsvaardigheden, sociale wetenschappen, pedagogiek,
algemene methodiek en didactiek

1984-1990 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
Sint Michaël College te Zaandam
Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Economie en Handelswetenschappen
Diploma behaald

Cursussen
• Document herkenning
• E-learning met betrekking tot schoonmaak
• Zweeds, basis (UVA Amsterdam)
• Inleiding tot leidinggeven (Trikona)
• Ontspanningsmassage (SCWO)
• Spaans voor beginners
• Bach remedies
• Ontspanning en meditatie
• EHBO en BHV (laatste herhaling eind 2010)
• VVE training (vroege voorschoolse educatie) (Sardes en SBZW)
• Training coaching (SBZW)
• Training Vreedzame school (Onderwijs advies bureau)

Opleiding

2013 Vakopleiding vloeronderhoud
SVS
o.a. poederreiniging, moppen, schrobben en waterzuigen, sprayen
en opwrijven, sproei-extractie
Diploma behaald

2013 Basisopleiding schoonmaken plus module Gezondheidszorg
SVS
o.a. stofwissen, moppen microvezel en traditioneel, schoonmaak
van kantoorruimte/verpleegkamer met microvezelmethode, sanitair dagelijks en periodiek, wanden en
deur reiniging periodiek
Diploma behaald

2003-2005 Sociaal Pedagogisch Werker 3
Stichting Regio College Zaanstreek Waterland (MBO)
o.a. sociale vaardigheden, verzorgen, begeleiden, mens/arbeid/samenleving, organisatorische
vaardigheden, EHBO, BHV
Diploma behaald

2001-2002 Medisch secretaresse
Medisch Centrum Alkmaar (MBO)
o.a. secretariële vaardigheden, medische correspondentie, medische administratie, anatomie,
fysiologie, pathologie
Diploma behaald

1992-1994 Z-verpleegkundige (verpleegkundige in de VGZ)
inserve opleiding Prinsenstichting in Purmerend (MBO)
o.a. anatomie, psychologie, fysiotherapie, verzorgen, verpleegkunde, ziekteleer

1990-1992 Academie voor Lichamelijke Oefening
Hogeschool van Amsterdam (HBO)
o.a. bewegingswetenschappen, bewegingsvaardigheden, sociale wetenschappen, pedagogiek,
algemene methodiek en didactiek

1984-1990 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
Sint Michaël College te Zaandam
Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Economie en Handelswetenschappen
Diploma behaald

Cursussen
• Document herkenning
• E-learning met betrekking tot schoonmaak
• Zweeds, basis (UVA Amsterdam)
• Inleiding tot leidinggeven (Trikona)
• Ontspanningsmassage (SCWO)
• Spaans voor beginners
• Bach remedies
• Ontspanning en meditatie
• EHBO en BHV (laatste herhaling eind 2010)
• VVE training (vroege voorschoolse educatie) (Sardes en SBZW)
• Training coaching (SBZW)
• Training Vreedzame school (Onderwijs advies bureau)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Spaans (Matig)

Hobby's & interesses

Wandelen in de natuur. Vliegeren op het strand. Handwerken. bouwprojecten aanpakken in en om het huis.

Hobby's & interesses

Wandelen in de natuur. Vliegeren op het strand. Handwerken. bouwprojecten aanpakken in en om het huis.

Eigenschappen

• Empathisch en analytisch vermogen
• Communicatief en organisatorisch
• Oplossing- en resultaatgericht
• Verantwoordelijk en zelfstandig
• Sociaal en flexibel
• Computervaardigheden; gebruikservaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (MS office)

Eigenschappen

• Empathisch en analytisch vermogen
• Communicatief en organisatorisch
• Oplossing- en resultaatgericht
• Verantwoordelijk en zelfstandig
• Sociaal en flexibel
• Computervaardigheden; gebruikservaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (MS office)

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Persoonlijke verzorging
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 1.750 - 2.500
 • Aantal uren: 16-24 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Simone Bank te bekijken

Mijn documenten