• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Geachte heer/mevrouw, Wellicht bent u op zoek naar een gedreven en enthousiaste calculator/projectleider met een gestructureerd karakter. Een zelfstandige persoonlijkheid die zorg draagt voor een…

Persoonlijk

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht bent u op zoek naar een gedreven en enthousiaste calculator/projectleider met een gestructureerd karakter. Een zelfstandige persoonlijkheid die zorg draagt voor een planmatig verloop van aangenomen projecten. Wellicht iemand die zijn commerciële talenten ten volle weet te benutten door doortastend op te treden met inachtneming van tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Bovendien een echte teamplayer die zijn ruime ervaring op enthousiaste wijze weet over te brengen op zijn collega’s. Eigenschappen als goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en humor zijn voor mij niet weg te denken en onmisbaar in de civiele branche. De termen no-nonsense sfeer en korte communicatielijnen spreken mij zeer aan, omdat dit mijns inziens de daadkracht van een organisatie bepaald. Door mijn ruime ervaring in de civiele techniek ben ik er van overtuigd dat ik in deze functie veel voor uw bedrijf kan betekenen.

Zoals u uit mijn CV kunt opmaken, ben ik geen groentje in de wereld van de
grond- weg- en waterbouw. Mijn passie voor de GWW sector is onbegrensd en vooral de veelzijdigheid en de resultaatgerichtheid van het werk geven mij zeer veel voldoening. Uiteraard hecht ik gezien mijn opleidingen eveneens veel waarde aan het commerciële en technische aspect van het civiele werk. Minstens zo belangrijk echter is de mate van teamwork. Zonder dat specifieke onderdeel van ons werk slaagt geen enkel project.

Ik ben iemand met teamspirit. Teamspirit vergroot de betrokkenheid van het personeel binnen een organisatie, maar ook bij verschillende projecten. Uiteindelijk levert die houding, naast bedrijf en medewerkers zelf, ook de opdrachtgever een tevreden gevoel en optimaal resultaat op. Daar is het mijns inziens iedereen om te doen. Graag zet ik mijn kennis en kwaliteiten dan ook in om samen met de andere medewerkers van (…TOEKOMSTIGEWERKGEVER…) te zorgen voor een nog succesvoller toekomst van uw bedrijf. Ik zie uw uitnodiging voor een kennismakingsgesprek dan ook met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring

2007 t/m dec 2014 Calculator/projectleider bij Dusseldorp.
Verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding, inkoop materialen en onderaanneming, projectbegeleiding en projectleiding van begin tot eind, bouwvergaderingen met opdrachtgever, kostenbewaking aangenomen werken, opstellen termijnen, signaleren meer en minderwerk in samenspraak met de uitvoerder, opstellen meer- en minderwerkrapportages, opstellen eindafrekening en facturatie.
Enkele aangenomen werken zijn: Reconstructie Brink Oosteind te Norg;
Regionaal afvalbrengstation Oldambt te Winschoten;
Herstraatwerk kantorenpark Europaweg te Groningen;
Terreininrichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
Terreininrichting Bredeschool Oostwold;
Afkoppelen en reconstructie Jan Zijlmasingel te Leens;
Winkelconcentratie Leens WRM;
Aanmeerplaatsen T.O.P. Oude Bildtzijl;
Rioolvervanging Staatsliedenbuurt te Wolvega;
Rioolvervanging Aldlân 2013 te Leeuwarden;

2006 t/m nov 2007 Calculator/Werkvoorbereider bij Grontmij afdeling realisatie.
Verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding van aangenomen werken, inkoop materialen en maken prijsafspraken met onderaannemers, werkbegeleiding tijdens uitvoering van aangenomen werken, opstellen termijnen, signaleren meer- en minderwerk in samenspraak met uitvoerder, opstellen van meer- en minderwerk rapportages.
Enkele aangenomen werken zijn:
Uitbreidingsplan “De Hoefslag” te Gasselte;
Aanleg parkeerplaatsen op vliegbasis Leeuwarden;
Koemarkt Veenwouden;
Opwaarderen parkeerplaats Kalverdijkje Leeuwarden;
Aanbrengen bestrating tennisbanen Stiens;
Gemeentewerf en afvalbrengstation gemeente Weststellingwerf te Wolvega;
Terreininrichting rondom Frysk Lânboumuseum te Earnewâld;
Herinrichten dorpskern Hemelum: aanneemsom;
Bedrijventerrein “De Poel” te Koudum;
Uitbreiding begraafplaats Twijzelerheide;


2005 t/m mei 2006 Werkvoorbereider bij Koldijk Vloeren BV in Grootegast
Het gaat hier vooral om vloeistofdichte voorzieningen
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werken na gunning, maken van prijsafspraken t.b.v. inkoop materialen en onderaannemers, begeleiding van de werken tijdens de uitvoeringsfase, facturatie van uitgevoerde werken, bewaking en toepassen van het KIWA certificaat t.b.v. van werken die uitgevoerd dienen te worden onder BRL 2362, BRL 2319 of CUR44 t.b.v. van PBV verklaring, bewaking en toepassen van het VCA* certificaat op alle projecten, ondersteuning van de calculatie waar nodig.


2004 - 2005 Interim-Uitvoerder GWW bij ziekte bij WMR in
Rinsumageest.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken en de financiële administratie, zoals het opmaken van termijnstaten en eindafrekeningen, het calculeren van meer- en minderwerk en het verzorgen van detailplanningen. Ook maakte ik prijsafspraken met onderaannemers en leveranciers.
Tot de belangrijkste werken behoorden de afronding van het grondwerk van de tunnels onder de N33 nabij Spijk, de realisatie van parkeerplaatsen en verbindingsweg Ratelwacht ten behoeve van het winkelcentrum Noorderpoort in Drachten, de reconstructie van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum en diverse kleinere projekten in opdracht van bouwbedrijven, realisatie van bedrijventerrein Zuiderpoort te Dokkum en diverse projekten in onderaanneming voor bouwbedrijven.


2001 – 2004 Uitvoerder GWW bij Koninklijke Wegenbouw Stevin district Friesland/Groningen.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken en de financiële administratie zoals bij WMR beschreven
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de Westerhaven/Westerkade in het centrum van Groningen, aanleg 2 mini-rotondes voor Provincie Groningen te Delfzijl, aanleg/inrichting AZC terrein te Delfzijl, afronding van aanleg N33 tussen Appingedam en Holwierde, de aanleg/inrichting terrein het nieuw gerealiseerde kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl en de aanleg van bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam.


1998 – 2001 Uitvoerder GWW en Assistent-Uitvoerder bij Jansma Wegen en Milieu BV in Drachten.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken, de financiële administratie, opmaken van termijnstaten en meer- en minderwerkstaten, het bijhouden van de hoeveelheden en plannen en bestellen van materiaal en materieel.
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de binnenstad in Leeuwarden, de uitbreiding van het fabrieksterrein van Vagron in Groningen, de inrichting van het terrein van ATF in Drachten en diverse saneringswerken.


1997 – 1998 Meewerkend Uitvoerder bij Jan Djurrema BV in Veenwouden.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken, bijhouden van hoeveelheden, plannen van materiaal en materieel en bijhouden van weekstaten.
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de betonriolering in de dorpskern van Brantgum, de aanleg van uitbreidingsplannen in Rinsumageest en in Bergum, de aanleg van parkeerplaatsen op de begraafplaats van Veenwouden.


1994 – 1997 Grondwerker en Uitzetter bij Van der Wal BV in Lemmer.
Verantwoordelijk voor grondwerkzaamheden en uitzetwerk.
Tot de belangrijkste werken behoorden de inrichting van het Frima-terrein in Harlingen, de aanleg van een bedrijventerrein in Ureterp, aanleg uitbreidingsplan t.b.v. woningbouw te Ureterp, de reconstructie van een bedrijventerrein in Nieuw-Buinen en aanleg mini-rotonde te Bant.


1994 Stagiair bij Van der Wal BV in Lemmer.
Stageplaats: De aanleg van een pekelleiding vanaf de zoutfabriek in Harlingen naar het boorstation in Pietersbierum.


1993 Stagiair bij de Noord-Nederlandsche Wegenbouw in Surhuisterveen.
Stageplaats: De aanleg van de A32 tussen Akkrum en Haskerdijken

Werkervaring

Werkervaring

2007 t/m dec 2014 Calculator/projectleider bij Dusseldorp.
Verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding, inkoop materialen en onderaanneming, projectbegeleiding en projectleiding van begin tot eind, bouwvergaderingen met opdrachtgever, kostenbewaking aangenomen werken, opstellen termijnen, signaleren meer en minderwerk in samenspraak met de uitvoerder, opstellen meer- en minderwerkrapportages, opstellen eindafrekening en facturatie.
Enkele aangenomen werken zijn: Reconstructie Brink Oosteind te Norg;
Regionaal afvalbrengstation Oldambt te Winschoten;
Herstraatwerk kantorenpark Europaweg te Groningen;
Terreininrichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
Terreininrichting Bredeschool Oostwold;
Afkoppelen en reconstructie Jan Zijlmasingel te Leens;
Winkelconcentratie Leens WRM;
Aanmeerplaatsen T.O.P. Oude Bildtzijl;
Rioolvervanging Staatsliedenbuurt te Wolvega;
Rioolvervanging Aldlân 2013 te Leeuwarden;

2006 t/m nov 2007 Calculator/Werkvoorbereider bij Grontmij afdeling realisatie.
Verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding van aangenomen werken, inkoop materialen en maken prijsafspraken met onderaannemers, werkbegeleiding tijdens uitvoering van aangenomen werken, opstellen termijnen, signaleren meer- en minderwerk in samenspraak met uitvoerder, opstellen van meer- en minderwerk rapportages.
Enkele aangenomen werken zijn:
Uitbreidingsplan “De Hoefslag” te Gasselte;
Aanleg parkeerplaatsen op vliegbasis Leeuwarden;
Koemarkt Veenwouden;
Opwaarderen parkeerplaats Kalverdijkje Leeuwarden;
Aanbrengen bestrating tennisbanen Stiens;
Gemeentewerf en afvalbrengstation gemeente Weststellingwerf te Wolvega;
Terreininrichting rondom Frysk Lânboumuseum te Earnewâld;
Herinrichten dorpskern Hemelum: aanneemsom;
Bedrijventerrein “De Poel” te Koudum;
Uitbreiding begraafplaats Twijzelerheide;


2005 t/m mei 2006 Werkvoorbereider bij Koldijk Vloeren BV in Grootegast
Het gaat hier vooral om vloeistofdichte voorzieningen
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werken na gunning, maken van prijsafspraken t.b.v. inkoop materialen en onderaannemers, begeleiding van de werken tijdens de uitvoeringsfase, facturatie van uitgevoerde werken, bewaking en toepassen van het KIWA certificaat t.b.v. van werken die uitgevoerd dienen te worden onder BRL 2362, BRL 2319 of CUR44 t.b.v. van PBV verklaring, bewaking en toepassen van het VCA* certificaat op alle projecten, ondersteuning van de calculatie waar nodig.


2004 - 2005 Interim-Uitvoerder GWW bij ziekte bij WMR in
Rinsumageest.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken en de financiële administratie, zoals het opmaken van termijnstaten en eindafrekeningen, het calculeren van meer- en minderwerk en het verzorgen van detailplanningen. Ook maakte ik prijsafspraken met onderaannemers en leveranciers.
Tot de belangrijkste werken behoorden de afronding van het grondwerk van de tunnels onder de N33 nabij Spijk, de realisatie van parkeerplaatsen en verbindingsweg Ratelwacht ten behoeve van het winkelcentrum Noorderpoort in Drachten, de reconstructie van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum en diverse kleinere projekten in opdracht van bouwbedrijven, realisatie van bedrijventerrein Zuiderpoort te Dokkum en diverse projekten in onderaanneming voor bouwbedrijven.


2001 – 2004 Uitvoerder GWW bij Koninklijke Wegenbouw Stevin district Friesland/Groningen.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken en de financiële administratie zoals bij WMR beschreven
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de Westerhaven/Westerkade in het centrum van Groningen, aanleg 2 mini-rotondes voor Provincie Groningen te Delfzijl, aanleg/inrichting AZC terrein te Delfzijl, afronding van aanleg N33 tussen Appingedam en Holwierde, de aanleg/inrichting terrein het nieuw gerealiseerde kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl en de aanleg van bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam.


1998 – 2001 Uitvoerder GWW en Assistent-Uitvoerder bij Jansma Wegen en Milieu BV in Drachten.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken, de financiële administratie, opmaken van termijnstaten en meer- en minderwerkstaten, het bijhouden van de hoeveelheden en plannen en bestellen van materiaal en materieel.
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de binnenstad in Leeuwarden, de uitbreiding van het fabrieksterrein van Vagron in Groningen, de inrichting van het terrein van ATF in Drachten en diverse saneringswerken.


1997 – 1998 Meewerkend Uitvoerder bij Jan Djurrema BV in Veenwouden.
Verantwoordelijk voor de voortgang van de werken, bijhouden van hoeveelheden, plannen van materiaal en materieel en bijhouden van weekstaten.
Tot de belangrijkste werken behoorden de reconstructie van de betonriolering in de dorpskern van Brantgum, de aanleg van uitbreidingsplannen in Rinsumageest en in Bergum, de aanleg van parkeerplaatsen op de begraafplaats van Veenwouden.


1994 – 1997 Grondwerker en Uitzetter bij Van der Wal BV in Lemmer.
Verantwoordelijk voor grondwerkzaamheden en uitzetwerk.
Tot de belangrijkste werken behoorden de inrichting van het Frima-terrein in Harlingen, de aanleg van een bedrijventerrein in Ureterp, aanleg uitbreidingsplan t.b.v. woningbouw te Ureterp, de reconstructie van een bedrijventerrein in Nieuw-Buinen en aanleg mini-rotonde te Bant.


1994 Stagiair bij Van der Wal BV in Lemmer.
Stageplaats: De aanleg van een pekelleiding vanaf de zoutfabriek in Harlingen naar het boorstation in Pietersbierum.


1993 Stagiair bij de Noord-Nederlandsche Wegenbouw in Surhuisterveen.
Stageplaats: De aanleg van de A32 tussen Akkrum en Haskerdijken

Lees meer

Opleiding

Opleiding

Middelbare School LTS Elektrotechniek, diploma behaald in 1989.
MBO MTS Weg- en Waterbouwkunde, waarvan de eerste 2 jaar een gecombineerde opleiding van bouwkunde en weg- en waterbouw. Afstudeervakken besloegen Waterbouwkunde, Milieukunde, Mechanica, Wegenbouwkunde en Landmeetkunde. Diploma behaald in 1995.


Aanvullende opleidingen/cursussen

§ Cursus Systeemgerichte contractbeheersing bij CROW, 1 tot 3 september 2015
§ Cursus Systemsengineering voor de GWW bij CROW, 10 en 11 maart 2015
§ Cursus UAV-GC opstellen en beheersen bij CROW, 24 maart t/m 7 april 2015
§ Cursus UAV-GC Basis bij CROW, Januari 2015
§ Cursus Nieuwe aanbestedingswet en EMVI, 2013
§ Cursus projectleider Midden/Groot bedrijf, 2012
§ Cursus NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming), 2005
§ Cursus Bouwbeheersing en Uitvoering (BBU), 2004
§ Cursus BOB Kennisoverdracht Midden Management delen 1, 2 en 3, 2002 – 2004
§ Cursus Deskundigheid Leidinggevende Projecten Droge Sector (DLP), 2002
§ Cursus Brandbestrijding en Hulpverlening (BHV), 2001 – 2003
§ Applicatiecursus UAV, 2001 – 2002
§ Cursus Asfaltkennis deel 1 en 2, 1999
§ Cursus EHBO, 1999
§ Cursus Veiligheid voor Leidinggevenden (VVA) deel 1 en 2, 1997 en 1999
§ Cursus Meten en Uitzetten deel 2, 1996 – 1997

Opleiding

Opleiding

Middelbare School LTS Elektrotechniek, diploma behaald in 1989.
MBO MTS Weg- en Waterbouwkunde, waarvan de eerste 2 jaar een gecombineerde opleiding van bouwkunde en weg- en waterbouw. Afstudeervakken besloegen Waterbouwkunde, Milieukunde, Mechanica, Wegenbouwkunde en Landmeetkunde. Diploma behaald in 1995.


Aanvullende opleidingen/cursussen

§ Cursus Systeemgerichte contractbeheersing bij CROW, 1 tot 3 september 2015
§ Cursus Systemsengineering voor de GWW bij CROW, 10 en 11 maart 2015
§ Cursus UAV-GC opstellen en beheersen bij CROW, 24 maart t/m 7 april 2015
§ Cursus UAV-GC Basis bij CROW, Januari 2015
§ Cursus Nieuwe aanbestedingswet en EMVI, 2013
§ Cursus projectleider Midden/Groot bedrijf, 2012
§ Cursus NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming), 2005
§ Cursus Bouwbeheersing en Uitvoering (BBU), 2004
§ Cursus BOB Kennisoverdracht Midden Management delen 1, 2 en 3, 2002 – 2004
§ Cursus Deskundigheid Leidinggevende Projecten Droge Sector (DLP), 2002
§ Cursus Brandbestrijding en Hulpverlening (BHV), 2001 – 2003
§ Applicatiecursus UAV, 2001 – 2002
§ Cursus Asfaltkennis deel 1 en 2, 1999
§ Cursus EHBO, 1999
§ Cursus Veiligheid voor Leidinggevenden (VVA) deel 1 en 2, 1997 en 1999
§ Cursus Meten en Uitzetten deel 2, 1996 – 1997

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

§ Kamperen
§ Sporten en coachen
§ Klussen in en rondom huis
§ Koken
§ Tuinieren

Hobby's & interesses

§ Kamperen
§ Sporten en coachen
§ Klussen in en rondom huis
§ Koken
§ Tuinieren

Eigenschappen

Kernwaarden

§ Eerlijk en oprecht
§ Vertrouwen
§ Verantwoordelijkheid
§ Gedreven door passie
§ Voldoening

Competenties

§ Teamplayer
§ Accuraat
§ Besluitvaardig
§ Doortastend
§ Resultaatgericht
§ Leergierig
§ Doorzettingsvermogen
§ Flexibel
§ Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
§ Kan goed in teamverband, maar ook zelfstandig werken
§ Windows XP
§ MS-Word, Excel
§ GWW Besteksadministratie van KPD
§ GWW Calc van KPD
§ Calculatie en besteksadministratie met Bakker & Spees
§ Rijbewijs B en E

Eigenschappen

Kernwaarden

§ Eerlijk en oprecht
§ Vertrouwen
§ Verantwoordelijkheid
§ Gedreven door passie
§ Voldoening

Competenties

§ Teamplayer
§ Accuraat
§ Besluitvaardig
§ Doortastend
§ Resultaatgericht
§ Leergierig
§ Doorzettingsvermogen
§ Flexibel
§ Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
§ Kan goed in teamverband, maar ook zelfstandig werken
§ Windows XP
§ MS-Word, Excel
§ GWW Besteksadministratie van KPD
§ GWW Calc van KPD
§ Calculatie en besteksadministratie met Bakker & Spees
§ Rijbewijs B en E

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Alex Bannink te bekijken

Mijn documenten