• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
Adviseur/coach bij Buro Locomotiva
1 juli-heden
In deze rol begeleid ik bij Beweging 3.0 het directieteam en managers in het ingezette veranderproces.Hierbij maak ik gebruik van het zgn. ODC-meting.
Het ODC rapport kan een basis zijn voor het bepalen van een goede match met werkomgeving, een leidraad zijn bij persoonlijke en/of loopbaanontwikkeling en passende rollen in een team.

Freelance Leergroepbegeleider GezinhuisInspiratiePlein
1 juli- heden

Interim Directeur Stichting Chu Shin
12-10-2012 tot 22-10-2013
In eerste instantie waarborgen uitvoering hulpverlening aan complexe doelgroep
Gaandeweg werd duidelijk dat liquidatie van de Stichting gewenst was en heb de liquidatie begeleid als gevolgmachtigde namens het bestuur.
Divisiemanager Nieuw Veldzicht Ambulant en Projecten
(Leidinggevende B, CAO Jeugdzorg)
01-01-2005 tot 01-01-2014
Profiel van de functie
Kennis
− Academisch werk- en denkniveau (Management)
− Kennis van en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines van de organisatie.
− Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroepen en
hulpverleningsprocessen binnen de Jeugdzorg.
− Kennis van managementtechnieken.
Specifieke functiekenmerken
− Sociale vaardigheden voor het instrueren, motiveren en corrigeren van medewerkers
en voor de contacten met en aanspreken van personeel en derden.
− Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden benodigd om op alle niveaus te
kunnen communiceren.
− Analytisch vermogen.
− Conflictbeheersing en onderhandelingsvaardigheden voor het beslissen in geschillen
tussen medewerkers en in geschillen tussen jeugdigen enerzijds en medewerkers
anderzijds, voor zover betrekking hebbend op de uitvoering.

Specifieke verantwoordelijkheden:
• Opzetten afdeling Ambulant, Leiding over 45 medewerkers vanuit functiegroepen ambulant, gezinshuishouders, secretariaat, beleid en facilitair.
• Verantwoordelijk voor onderhouden contacten met Gemeenten op beleidsmakerniveau en alsmede bestuurdersniveau, warme acquisitie, opzetten en uitvoering geven aan diverse projecten gericht op leeftijdsgroep 16-25 met als gewenst resultaat succesvolle deelname aan onderwijs c.q. werk.
• Voorzitter Taskforce implementatie IPT Flevoland ( 2005-2006)
• Voorzitter Stuurgroep Ambulant Spoedhulp uitgevoerd door de drie Zorgaanbieders Flevoland ( 2010-2012)
• Verantwoordelijk implementatie Nieuwe Werken ( 2012)
• Deelnemer stuurgroep JIT ( jeugdinterventieteams) Almere ( 2005-2010)
• Deelnemer PartnerOverleg Veiligheidshuis Almere ( 2010-heden)
• Verantwoordelijk voor continueren van HKZ
Behaalde Resultaten in functie van divisiemanager
• Hoge waarderingscijfers van cliënten ( >8)
• Laag ziekteverzuim < 3%
• Extra inkomsten middels projecten gemiddeld € 200.000,- p.j.
• Hoge medewerkertevredenheid ( > 8)
• Positieve waardering netwerkpartners (>8)
• Hoge waardering vanuit ISO & HKZ-certificering
• Positieve uitkomsten diverse projecten waarbij doelen merendeels voor 75% zijn behaald
• Positief Exploitatie Balans
Divisiemanager KIONDA opvang Alleen Staande Minderjarigen Asielzoekers
03-09-2001 tot 31-12-2005
Specifieke verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor 4 werkeenheden waarin in totaal 100 jongeren werden opgevangen.
• Opzetten van woonbegeleidingprojecten te Almere
• Ondersteunen van zgn. Werkhotel te Den Haag

Periode voor 2001
Leidinggevende over 25 FTE en 200 vrijwilligers COA Dronten en Hoofd BHV 1998- 2001
Agogische Specialist COA Dronten 1995- 1998
Agogisch Werker COA Zeewolde 1989- 1995
Groepsleider diverse instellingen 1985- 1987
Groepsleider Leger des Heils Hilversum 1983
Stage Open Straf Gevangenis Duitsland 1982
Stage Reclassering Groningen 1981
Verkoper Textiel-Groothandel

Werkervaring

Werkervaring
Adviseur/coach bij Buro Locomotiva
1 juli-heden
In deze rol begeleid ik bij Beweging 3.0 het directieteam en managers in het ingezette veranderproces.Hierbij maak ik gebruik van het zgn. ODC-meting.
Het ODC rapport kan een basis zijn voor het bepalen van een goede match met werkomgeving, een leidraad zijn bij persoonlijke en/of loopbaanontwikkeling en passende rollen in een team.

Freelance Leergroepbegeleider GezinhuisInspiratiePlein
1 juli- heden

Interim Directeur Stichting Chu Shin
12-10-2012 tot 22-10-2013
In eerste instantie waarborgen uitvoering hulpverlening aan complexe doelgroep
Gaandeweg werd duidelijk dat liquidatie van de Stichting gewenst was en heb de liquidatie begeleid als gevolgmachtigde namens het bestuur.
Divisiemanager Nieuw Veldzicht Ambulant en Projecten
(Leidinggevende B, CAO Jeugdzorg)
01-01-2005 tot 01-01-2014
Profiel van de functie
Kennis
− Academisch werk- en denkniveau (Management)
− Kennis van en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines van de organisatie.
− Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroepen en
hulpverleningsprocessen binnen de Jeugdzorg.
− Kennis van managementtechnieken.
Specifieke functiekenmerken
− Sociale vaardigheden voor het instrueren, motiveren en corrigeren van medewerkers
en voor de contacten met en aanspreken van personeel en derden.
− Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden benodigd om op alle niveaus te
kunnen communiceren.
− Analytisch vermogen.
− Conflictbeheersing en onderhandelingsvaardigheden voor het beslissen in geschillen
tussen medewerkers en in geschillen tussen jeugdigen enerzijds en medewerkers
anderzijds, voor zover betrekking hebbend op de uitvoering.

Specifieke verantwoordelijkheden:
• Opzetten afdeling Ambulant, Leiding over 45 medewerkers vanuit functiegroepen ambulant, gezinshuishouders, secretariaat, beleid en facilitair.
• Verantwoordelijk voor onderhouden contacten met Gemeenten op beleidsmakerniveau en alsmede bestuurdersniveau, warme acquisitie, opzetten en uitvoering geven aan diverse projecten gericht op leeftijdsgroep 16-25 met als gewenst resultaat succesvolle deelname aan onderwijs c.q. werk.
• Voorzitter Taskforce implementatie IPT Flevoland ( 2005-2006)
• Voorzitter Stuurgroep Ambulant Spoedhulp uitgevoerd door de drie Zorgaanbieders Flevoland ( 2010-2012)
• Verantwoordelijk implementatie Nieuwe Werken ( 2012)
• Deelnemer stuurgroep JIT ( jeugdinterventieteams) Almere ( 2005-2010)
• Deelnemer PartnerOverleg Veiligheidshuis Almere ( 2010-heden)
• Verantwoordelijk voor continueren van HKZ
Behaalde Resultaten in functie van divisiemanager
• Hoge waarderingscijfers van cliënten ( >8)
• Laag ziekteverzuim < 3%
• Extra inkomsten middels projecten gemiddeld € 200.000,- p.j.
• Hoge medewerkertevredenheid ( > 8)
• Positieve waardering netwerkpartners (>8)
• Hoge waardering vanuit ISO & HKZ-certificering
• Positieve uitkomsten diverse projecten waarbij doelen merendeels voor 75% zijn behaald
• Positief Exploitatie Balans
Divisiemanager KIONDA opvang Alleen Staande Minderjarigen Asielzoekers
03-09-2001 tot 31-12-2005
Specifieke verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor 4 werkeenheden waarin in totaal 100 jongeren werden opgevangen.
• Opzetten van woonbegeleidingprojecten te Almere
• Ondersteunen van zgn. Werkhotel te Den Haag

Periode voor 2001
Leidinggevende over 25 FTE en 200 vrijwilligers COA Dronten en Hoofd BHV 1998- 2001
Agogische Specialist COA Dronten 1995- 1998
Agogisch Werker COA Zeewolde 1989- 1995
Groepsleider diverse instellingen 1985- 1987
Groepsleider Leger des Heils Hilversum 1983
Stage Open Straf Gevangenis Duitsland 1982
Stage Reclassering Groningen 1981
Verkoper Textiel-Groothandel

Lees meer

Opleiding

Opleidingen/Trainingen2014
ODC-level 2 Analytische coachen bij het ODIN- Institute
Analytische coaching en de ODC-meting zijn gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Het draait om inzicht, acceptatie en integratie van onbewuste patronen in ons gedrag, die vaak in het verleden zijn ontstaan.
Zie voor meer informatie www.odincompany.com


2013
ODC-level 1 bij het ODIN-Institute
De ODC-meting competenties van mensen koppelt aan hun onbewuste drijfveren: zo wordt zichtbaar welke competenties ècht goed bij iemand passen en welke minder. Dat geeft diepgang en richting aan de zoektocht naar de essentie van waaruit de persoon leeft. De ODC-meting kan worden ingezet voor individuele personen en ook voor teams binnen een organisatie.
Zie voor meer informatie www.odincompany.com

2013
Training Systeemgericht Werken
2011
Verzuim management volgens Falke& Verbaan
2010
Training Project Matig Creëren
2009
Time-management en Braintraining
2006
Weerbaarheids Training Vertige

2003
Trainer Competentie Gericht Werken

2002
Competentie Gericht Werken2000
Cursus Functioneringsgesprekken

1999
Middle-management E & M Syntax

1999
Bedrijfshulpverlening

1998
Training Personeelsbeoordeling. Competentiemanagement


1982-1985
HBO - Inrichtingswerk en Maatschappelijk Werk
Diploma:
Inrichtingswerk

Opleiding

Opleidingen/Trainingen2014
ODC-level 2 Analytische coachen bij het ODIN- Institute
Analytische coaching en de ODC-meting zijn gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Het draait om inzicht, acceptatie en integratie van onbewuste patronen in ons gedrag, die vaak in het verleden zijn ontstaan.
Zie voor meer informatie www.odincompany.com


2013
ODC-level 1 bij het ODIN-Institute
De ODC-meting competenties van mensen koppelt aan hun onbewuste drijfveren: zo wordt zichtbaar welke competenties ècht goed bij iemand passen en welke minder. Dat geeft diepgang en richting aan de zoektocht naar de essentie van waaruit de persoon leeft. De ODC-meting kan worden ingezet voor individuele personen en ook voor teams binnen een organisatie.
Zie voor meer informatie www.odincompany.com

2013
Training Systeemgericht Werken
2011
Verzuim management volgens Falke& Verbaan
2010
Training Project Matig Creëren
2009
Time-management en Braintraining
2006
Weerbaarheids Training Vertige

2003
Trainer Competentie Gericht Werken

2002
Competentie Gericht Werken2000
Cursus Functioneringsgesprekken

1999
Middle-management E & M Syntax

1999
Bedrijfshulpverlening

1998
Training Personeelsbeoordeling. Competentiemanagement


1982-1985
HBO - Inrichtingswerk en Maatschappelijk Werk
Diploma:
Inrichtingswerk

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Matig), Engels (Matig)

Eigenschappen

Ik ben gericht op het in de kracht zetten van medewerkers waarbij zij zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheidsgebied vorm te geven. Innovatie en verbindingen leggen met andere partijen kan ik goed en vind ik boeiend. Daarnaast ben ik mensgericht en stressbestendig.
Ik heb ruime gespreksvaardigheden welke ik op een creatieve wijze toepas in allerlei situaties.
Ik ben in staat om op een rustige manier crisissituaties terug te brengen naar situaties waar weer de gelegenheid is om naar oplossingen te zoeken.
Ik ben iemand met een sterke eigen mening die op een gelijkwaardige en respectvolle wijze de discussie aanga met mijn omgeving.
Ik ben authentiek en geloof dat iedere mens van toegevoegde waarde is.

Eigenschappen

Ik ben gericht op het in de kracht zetten van medewerkers waarbij zij zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheidsgebied vorm te geven. Innovatie en verbindingen leggen met andere partijen kan ik goed en vind ik boeiend. Daarnaast ben ik mensgericht en stressbestendig.
Ik heb ruime gespreksvaardigheden welke ik op een creatieve wijze toepas in allerlei situaties.
Ik ben in staat om op een rustige manier crisissituaties terug te brengen naar situaties waar weer de gelegenheid is om naar oplossingen te zoeken.
Ik ben iemand met een sterke eigen mening die op een gelijkwaardige en respectvolle wijze de discussie aanga met mijn omgeving.
Ik ben authentiek en geloof dat iedere mens van toegevoegde waarde is.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Consultant
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van harm vink te bekijken

Mijn documenten