• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Doelstelling: Als leidinggevende het verbinden van mensen en daarbij sturing geven aan inhoud en proces. Mijn focus is gericht op het resultaat en effectiviteit. Persoonlijk profiel: Ik ben een…

Persoonlijk

Doelstelling:
Als leidinggevende het verbinden van mensen en daarbij sturing geven aan inhoud en proces. Mijn focus is gericht op het resultaat en effectiviteit.

Persoonlijk profiel:
Ik ben een leider, neem mensen mee in mijn kielzog: betrouwbaarheid, ondernemen, humor en inspireren zitten in mijn aard. Ruim 30 jaar ben ik als manager werkzaam in de ouderenzorg: veranderingstrajecten, fusies, initiëren en implementatie van projecten. In deze rol heb ik de ouderenzorg in de volle breedte leren kennen: de cliënt, de zorg en behandeling, de medewerkers, de financiën. Het resultaat is een goede balans tussen kwaliteit van zorg en financiën, tevreden cliënten en tevreden medewerkers.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring:
2015 – heden Stichting de Vruchtenburg, psycho-/oncologische begeleiding
Directeur/bestuurder ad interim

2007 – 2014 Zorginstellingen Pieter van Foreest
Locatiemanager de Bieslandhof: Integraal verantwoordelijk voor het verpleeghuis, 350 bewoners en 400 medewerkers. Rapporterend aan Raad van Bestuur
- Lid MT Pieter van Foreest: Afgevaardigde namens de verpleeghuizen.
- Coördinator verpleeghuizen Pieter van Foreest. Doelstelling: afstemming, efficiency bewerkstelligen en coördinatie van zorg en behandeling/kwaliteit
- Voorzitter overleg locatiemanagers Pieter van Foreest. Doelstelling: communicatie vanuit MT naar locaties en behandeldienst, afstemming locaties onderling, initiërend t.b.v. MT
- Lid Stuurgroep kwaliteit Pieter van Foreest. Doelstelling: kwaliteit bewaken, daar waar nodig bijsturen en initiëren van audits. De stuurgroep het overzicht, de managers verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen hun locatie/dienst
- Lid stuurgroep ECD (Nedap). Doelstelling: implementatie binnen Pieter van Foreest
- Voorzitter werkgroep centraal roosteren. Doelstelling: eenduidig rooster- en planbeleid binnen Pieter van Foreest
- Lid werkgroep Geriatrische Revalidatie: opzetten en implementatie GRZ binnen Pieter van Foreest. Uit dien hoofde samenwerking met Sofia Revalidatie geïntensiveerd.
- Initiator Hospitality binnen Pieter van Foreest. Voorzitter stuurgroep. Doelstelling: Hospitality te introduceren en implementeren binnen Pieter van Foreest. Alle medewerkers zijn bekend met het concept
- Voorzitter stuurgroep ZZP Pieter van Foreest. Doelstelling: de organisatie bekend en vertrouwd te maken met een nieuwe financieringssystematiek, financiering op basis van de indicatie van de cliënt. De cliënt krijgt conform indicatie/budget die zorg waar hij/zij recht op heeft. Leidt tot het besef en kennis onder leidinggevenden en medewerkers omtrent verandering in de financiering
Regiomanager Naaldwijk: Integraal verantwoordelijk voor de zorg en behandeling van 150 cliënten en 400 medewerkers binnen Verpleeghuis de Naaldhorst, Woon Zorg Centrum Sonnevanck, Verpleegunit de Ark en ZorgThuis. Rapporterend aan Raad van Bestuur.
- Lid van diverse projectgroepen: ZZP, informatiemanagement en ECD/ERP. Keuze en implementatie ECD voor de gehele organisatie
- Voorzitter stuurgroep nieuwbouw Verpleeghuis de Naaldhorst en Verpleeghuis de Kreek (Psychogeriatrie)

Projectmanagement: Betreft organisatie brede projecten
- Kwaliteit: Realisatie Kennisplein: vereenvoudiging opzoeken documenten op intranet
Vereenvoudiging formulieren binnen ECD m.b.t. zorginhoudelijke indicatoren
Analyse inzet zorgmedewerkers in relatie tot uitkomsten CQ
Nader onderzoek “organisatie van zorg” op de zorgafdelingen
- Bedrijfsvoering: Analyse planning zorgmedewerkers op basis van de zorgzwaarte
Analyse ontwikkeling en trends leeftijdsopbouw van zorgmedewerkers
Aanzet gegeven tot automatiseren werkprocessen HR
- Verpleeghuiszorg: Mogelijkheden voor Psychiatrische Verpleegunit nader onderzocht


2004 – 2007 Stichting Zorgkring Westland
Regiomanager Naaldwijk
Integraal verantwoordelijk voor Verpleeghuis de Naaldhorst, Verpleegunit de Ark en ZorgThuis. Rapporterend aan Raad van Bestuur.
- Mede verantwoordelijk voor de implementatie van de fusie per 1 juli 2007met Pieter van Foreest: communicatie- en organisatiestructuur
- Waarneming: Regiomanager ’s-Gravenzande, Hoofd Facilitaire Dienst, Hoofd Medisch-/Paramedische Dienst
- Lid van de werkgroep die de fusie met Pieter van Foreest voorbereidt

1984 – 2003 Verpleeghuis de Naaldhorst
Directeur a.i.: 2001 - 2003
Op interim-basis eindverantwoordelijk voor de Naaldhorst. Rapporterend aan Bestuur.
- Verantwoordelijk voor de fusie met Verpleeghuis de Kreek en Verzorgingshuis Sonnevanck
- Initiëren nieuwbouwproces de Naaldhorst
- Bestuurslid Stichting Behandelcentrum Westland
Directie medewerker: 1996 - 2001
- Betrokken geweest bij de realisering van Behandel Centrum Westland; betreft een samenwerkingsverband van DSW, Reinier de Graaf Gasthuis en Verpleeghuis de Naaldhorst
- Organisatieprocessen binnen diverse diensten in kaart gebracht en op elkaar afgestemd
- Opstellen jaarverslag, beleidsplan en opleidingsplan
Hoofd Facilitaire Dienst a.i.: 1996 - 1997
- Bestaande processen in kaart gebracht, waar nodig veranderd en geïmplementeerd
- Aanvang gemaakt met verandering cultuur binnen de dienst
Hoofd afd. fysiotherapie: 1984 - 2001
- Ontwikkeling tot een grote marktgerichte afdeling, waar naast klinische fysiotherapie ook poliklinische fysiotherapie en Medische Trainings Therapie wordt gegeven. Tevens een vestiging in ’s-Gravenzande en Delft opgezet
- Voorzitter ARBO- en Kwaliteitscommissie

1981- 1984 Verpleeghuis Bosch en Duin, Scheveningen
- Fysiotherapeut; tevens belast met de coördinatie van diverse projecten binnen zorg en behandeling

Werkervaring

Werkervaring:
2015 – heden Stichting de Vruchtenburg, psycho-/oncologische begeleiding
Directeur/bestuurder ad interim

2007 – 2014 Zorginstellingen Pieter van Foreest
Locatiemanager de Bieslandhof: Integraal verantwoordelijk voor het verpleeghuis, 350 bewoners en 400 medewerkers. Rapporterend aan Raad van Bestuur
- Lid MT Pieter van Foreest: Afgevaardigde namens de verpleeghuizen.
- Coördinator verpleeghuizen Pieter van Foreest. Doelstelling: afstemming, efficiency bewerkstelligen en coördinatie van zorg en behandeling/kwaliteit
- Voorzitter overleg locatiemanagers Pieter van Foreest. Doelstelling: communicatie vanuit MT naar locaties en behandeldienst, afstemming locaties onderling, initiërend t.b.v. MT
- Lid Stuurgroep kwaliteit Pieter van Foreest. Doelstelling: kwaliteit bewaken, daar waar nodig bijsturen en initiëren van audits. De stuurgroep het overzicht, de managers verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen hun locatie/dienst
- Lid stuurgroep ECD (Nedap). Doelstelling: implementatie binnen Pieter van Foreest
- Voorzitter werkgroep centraal roosteren. Doelstelling: eenduidig rooster- en planbeleid binnen Pieter van Foreest
- Lid werkgroep Geriatrische Revalidatie: opzetten en implementatie GRZ binnen Pieter van Foreest. Uit dien hoofde samenwerking met Sofia Revalidatie geïntensiveerd.
- Initiator Hospitality binnen Pieter van Foreest. Voorzitter stuurgroep. Doelstelling: Hospitality te introduceren en implementeren binnen Pieter van Foreest. Alle medewerkers zijn bekend met het concept
- Voorzitter stuurgroep ZZP Pieter van Foreest. Doelstelling: de organisatie bekend en vertrouwd te maken met een nieuwe financieringssystematiek, financiering op basis van de indicatie van de cliënt. De cliënt krijgt conform indicatie/budget die zorg waar hij/zij recht op heeft. Leidt tot het besef en kennis onder leidinggevenden en medewerkers omtrent verandering in de financiering
Regiomanager Naaldwijk: Integraal verantwoordelijk voor de zorg en behandeling van 150 cliënten en 400 medewerkers binnen Verpleeghuis de Naaldhorst, Woon Zorg Centrum Sonnevanck, Verpleegunit de Ark en ZorgThuis. Rapporterend aan Raad van Bestuur.
- Lid van diverse projectgroepen: ZZP, informatiemanagement en ECD/ERP. Keuze en implementatie ECD voor de gehele organisatie
- Voorzitter stuurgroep nieuwbouw Verpleeghuis de Naaldhorst en Verpleeghuis de Kreek (Psychogeriatrie)

Projectmanagement: Betreft organisatie brede projecten
- Kwaliteit: Realisatie Kennisplein: vereenvoudiging opzoeken documenten op intranet
Vereenvoudiging formulieren binnen ECD m.b.t. zorginhoudelijke indicatoren
Analyse inzet zorgmedewerkers in relatie tot uitkomsten CQ
Nader onderzoek “organisatie van zorg” op de zorgafdelingen
- Bedrijfsvoering: Analyse planning zorgmedewerkers op basis van de zorgzwaarte
Analyse ontwikkeling en trends leeftijdsopbouw van zorgmedewerkers
Aanzet gegeven tot automatiseren werkprocessen HR
- Verpleeghuiszorg: Mogelijkheden voor Psychiatrische Verpleegunit nader onderzocht


2004 – 2007 Stichting Zorgkring Westland
Regiomanager Naaldwijk
Integraal verantwoordelijk voor Verpleeghuis de Naaldhorst, Verpleegunit de Ark en ZorgThuis. Rapporterend aan Raad van Bestuur.
- Mede verantwoordelijk voor de implementatie van de fusie per 1 juli 2007met Pieter van Foreest: communicatie- en organisatiestructuur
- Waarneming: Regiomanager ’s-Gravenzande, Hoofd Facilitaire Dienst, Hoofd Medisch-/Paramedische Dienst
- Lid van de werkgroep die de fusie met Pieter van Foreest voorbereidt

1984 – 2003 Verpleeghuis de Naaldhorst
Directeur a.i.: 2001 - 2003
Op interim-basis eindverantwoordelijk voor de Naaldhorst. Rapporterend aan Bestuur.
- Verantwoordelijk voor de fusie met Verpleeghuis de Kreek en Verzorgingshuis Sonnevanck
- Initiëren nieuwbouwproces de Naaldhorst
- Bestuurslid Stichting Behandelcentrum Westland
Directie medewerker: 1996 - 2001
- Betrokken geweest bij de realisering van Behandel Centrum Westland; betreft een samenwerkingsverband van DSW, Reinier de Graaf Gasthuis en Verpleeghuis de Naaldhorst
- Organisatieprocessen binnen diverse diensten in kaart gebracht en op elkaar afgestemd
- Opstellen jaarverslag, beleidsplan en opleidingsplan
Hoofd Facilitaire Dienst a.i.: 1996 - 1997
- Bestaande processen in kaart gebracht, waar nodig veranderd en geïmplementeerd
- Aanvang gemaakt met verandering cultuur binnen de dienst
Hoofd afd. fysiotherapie: 1984 - 2001
- Ontwikkeling tot een grote marktgerichte afdeling, waar naast klinische fysiotherapie ook poliklinische fysiotherapie en Medische Trainings Therapie wordt gegeven. Tevens een vestiging in ’s-Gravenzande en Delft opgezet
- Voorzitter ARBO- en Kwaliteitscommissie

1981- 1984 Verpleeghuis Bosch en Duin, Scheveningen
- Fysiotherapeut; tevens belast met de coördinatie van diverse projecten binnen zorg en behandeling

Lees meer

Opleiding

Opleidingen:
Nyenrode:
2010: Procesmanagement en Verandermanagement
Open Universiteit:
1998 – 2000: Bestuurskunde, Management, Organisatiekunde en Marketing
HBO: HALO Den Haag:
1975 – 1980: Fysiotherapie
1982 – 1985: Manuele therapie
Rijksuniversiteit Leiden:
19971 – 19744: Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Politieke wetenschappen tot kandidaatsexamen
Johan de Wit Lyceum Den Haag:
1964 – 1971: Gymnasium α

Opleiding

Opleidingen:
Nyenrode:
2010: Procesmanagement en Verandermanagement
Open Universiteit:
1998 – 2000: Bestuurskunde, Management, Organisatiekunde en Marketing
HBO: HALO Den Haag:
1975 – 1980: Fysiotherapie
1982 – 1985: Manuele therapie
Rijksuniversiteit Leiden:
19971 – 19744: Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Politieke wetenschappen tot kandidaatsexamen
Johan de Wit Lyceum Den Haag:
1964 – 1971: Gymnasium α

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Matig), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Nevenactiviteiten:
Diverse bestuursfuncties in sportverenigingen (voetbal en waterpolo)
Gecommitteerde bij eindexamens fysiotherapie
Docent opleiding sportmasseur
Docent huiswerkbegeleiding

En verder:
Brede interesse. Reis graag: Amerika, Frankrijk, Jordanië. Liefhebber van cultuur, koken en uit eten gaan. Sporten zowel actief als passief; voetballen, fietsen en golfen.

Hobby's & interesses

Nevenactiviteiten:
Diverse bestuursfuncties in sportverenigingen (voetbal en waterpolo)
Gecommitteerde bij eindexamens fysiotherapie
Docent opleiding sportmasseur
Docent huiswerkbegeleiding

En verder:
Brede interesse. Reis graag: Amerika, Frankrijk, Jordanië. Liefhebber van cultuur, koken en uit eten gaan. Sporten zowel actief als passief; voetballen, fietsen en golfen.

Lees meer

Eigenschappen

Als leidinggevende het verbinden van mensen en daarbij sturing geven aan inhoud en proces. Mijn focus is gericht op het resultaat en effectiviteit.

Eigenschappen

Als leidinggevende het verbinden van mensen en daarbij sturing geven aan inhoud en proces. Mijn focus is gericht op het resultaat en effectiviteit.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Dienstverband: Interim
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Otto van den Brink te bekijken