• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mijn motivatie om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt ligt gelegen in het feit dat ik open sta voor nieuwe uitdagingen in een bouwwereld die continue in beweging is en ik door omstandigheden…

Persoonlijk

Mijn motivatie om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt ligt gelegen in het feit dat ik open sta voor nieuwe uitdagingen in een bouwwereld die continue in beweging is en ik door omstandigheden werkloos ben geworden maar niet stil kan zitten want de muren komen op me af.
Ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit, ben integer, eerlijk, gedreven, pragmatisch, doortastend, daadkrachtig, oplossingsgericht, resultaatgericht, inventief, pro actief kijk vooruit in bouwproces, beschik over goede sociale en communicatieve vaardigheden, ben erg toegangkelijk, empatisch, samenwerkingsgericht, heb aanpassingsvermogen, kan snel schakelen, ben flexibel, ben zeer klantgericht, zeer loyaal aan onderneming en neem de nodige zorgvuldigheid in acht.
Met mijn opleiding(en), kennis en ruime werkervaringen (HBO werk- en denkniveau) die ik in de afgelopen 34 jaar op de werkvloer heb opgedaan spreek ik de taal van de bouwwereld en weet die ook op de juiste manier toe te passen hierdoor kan ik van toegevoegde waarde zijn binnen een onderneming.
Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging met nieuwe mogelijkheden en kansen die ik graag met beide handen wil aangrijpen voor niet alleen de ontwikkeling van mijzelf maar zeker ook die van uw onderneming.
Ik ben daarom heel benieuwd of u met mij deze uitdaging aan wilt gaan en de meerwaarde van uw onderneming in combinatie met de meerwaarde van mijzelf tot een succes gebracht kan worden.
Met vriendelijke groet,
John Plomp

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Periode : maart 2009 – januari 2015
Werkgever : BBC Bouwmanagement B.V. te Etten-Leur
Functie : Projectleider / directievoerder / projectmanager / hoofdopzichter
Werkzaamheden : De functies die ik heb vervuld bij BBC waren projectmanager, projectleider, directievoerder en hoofdopzichter vanaf initiatieffase t/m nazorgfase voor projecten in renovatie, onderhoud en beheer en (nieuwbouw) woningbouw en utiliteitsbouw. De inhoud van de werkzaamheden welke ik verrichtte waren de advisering/controle meer- en minderwerk en termijnstaat, sturing en bewaking van project en planning o.b.v. GOTIK elementen, ervaring met LEAN planningen en Ketenintegratie, voorzitten en uitwerking verslag bouwvergadering, voorzitten of deelname aan werkbesprekingen, overleg met opdrachtgever/aannemer/onderaannemers/bevoegde(overheids)instanties/ nutsbedrijven,toezien op verstrekking revisiebescheiden/garantiebewijzen e.d., toezien op geleverde kwaliteit en nakoming contract aannemer voor zowel bouwkundige, E, W en RAW werkzaamheden, toezien op levering/opslag/bemonstering/ keuring en verwerking van bouwproducten, verrichten van vooropnames/opleveringen en controle restpunten bouwkundig/ installaties/constructief, vervaardigen van rapportages en second opinions, vervaardigen van STABU(deel)bestekken en Technische Omschrijvingen, maken van kostenramingen en MJOP's, aanvragen en beoordelen offertes derden, verzorgen en begeleiden van aanbestedingen, opstellen van PvE's, ervaring met UAV GC projecten.

Periode : februari 2007 – maart 2009
Werkgever : DeComme, Bouwadviseurs en –regisseurs te Zaltbommel
Functie : regiomanager (west), bouwmanagement / directievoerder
Specifieke werkzaamheden : De functie die ik vervulde bij DeComme was die van regiomanager en directievoerder. De inhoud van de werkzaamheden waren lid van managementteam, aansturen en begeleiding toezichthouders, opstellen en controleren capaciteitsplanning en urenbesteding/urenbewaking, acquireren voor nieuwe werken, vervaardigen van offertes, coördineren van besprekingen met gemeente en nutsbedrijven, begeleiden architecten, constructeurs, aannemers, voorzitten en verslaglegging bouwvergaderingen, eindverantwoordelijk voor de bewaking contract met aannemers, kwaliteit en financien.

Periode : mei 2001 – januari 2007
Werkgever : Heijmans Vastgoedontwikkeling te Almere
Functie : directievoerder
Specifieke werkzaamheden : De functie die ik vervulde bij Heijmans was die van directievoerder.
De inhoud van de werkzaamheden waren directievoering, contacten onderhouden met projectontwikkelaar en uitvoerder/projectleider Heijmans Bouw, voorzitten en verslaglegging bouwvergadering voor de opdrachtgever, bijwonen werkbesprekingen met aannemer/derden/bevoegde (overheids)instanties/adviseurs, dragen eindverantwoording voor realisatie, bewaken contract tussen Heijmans Vastgoed en Bouw, aansturen toezichthouder, bewaken kwaliteit en financien.

Periode : februari 1981 – april 2001
Werkgever : Inbo Architecten/Adviseurs te Woudenberg en Rijswijk
Functie : bouwkundig tekenaar / 1e tekenaar, asssistent projectleider, projectleider (project-coördinator), bestekschrijver
Specifieke werkzaamheden : uitwerken tekeningen, aansturen bouwkundig tekenaars, maken van kostenramingen, maken van bestekken, onderhouden contact met gemeente, nutsbedrijven, aannemers en onderaannemers, houden van toezicht en bewaken budgetten, verslagleggen voor de opdrachtgever van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, uitwerken, controleren, plannen, coördineren en verzorgen van alle bouwkundige werkzaamheden, toezicht en directievoering, zowel in- en extern, voornamelijk op het gebied van de sociale woningbouw en utiliteitsbouw al dan niet gecombineerd met winkelcentra en/of bedrijfsruimten
Projecten : stadvernieuwing in Den Haag en Rotterdam, projecten o.a. in Almere, Beverwijk, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leusden, Zwolle, Amersfoort, etc

Werkervaring

Periode : maart 2009 – januari 2015
Werkgever : BBC Bouwmanagement B.V. te Etten-Leur
Functie : Projectleider / directievoerder / projectmanager / hoofdopzichter
Werkzaamheden : De functies die ik heb vervuld bij BBC waren projectmanager, projectleider, directievoerder en hoofdopzichter vanaf initiatieffase t/m nazorgfase voor projecten in renovatie, onderhoud en beheer en (nieuwbouw) woningbouw en utiliteitsbouw. De inhoud van de werkzaamheden welke ik verrichtte waren de advisering/controle meer- en minderwerk en termijnstaat, sturing en bewaking van project en planning o.b.v. GOTIK elementen, ervaring met LEAN planningen en Ketenintegratie, voorzitten en uitwerking verslag bouwvergadering, voorzitten of deelname aan werkbesprekingen, overleg met opdrachtgever/aannemer/onderaannemers/bevoegde(overheids)instanties/ nutsbedrijven,toezien op verstrekking revisiebescheiden/garantiebewijzen e.d., toezien op geleverde kwaliteit en nakoming contract aannemer voor zowel bouwkundige, E, W en RAW werkzaamheden, toezien op levering/opslag/bemonstering/ keuring en verwerking van bouwproducten, verrichten van vooropnames/opleveringen en controle restpunten bouwkundig/ installaties/constructief, vervaardigen van rapportages en second opinions, vervaardigen van STABU(deel)bestekken en Technische Omschrijvingen, maken van kostenramingen en MJOP's, aanvragen en beoordelen offertes derden, verzorgen en begeleiden van aanbestedingen, opstellen van PvE's, ervaring met UAV GC projecten.

Periode : februari 2007 – maart 2009
Werkgever : DeComme, Bouwadviseurs en –regisseurs te Zaltbommel
Functie : regiomanager (west), bouwmanagement / directievoerder
Specifieke werkzaamheden : De functie die ik vervulde bij DeComme was die van regiomanager en directievoerder. De inhoud van de werkzaamheden waren lid van managementteam, aansturen en begeleiding toezichthouders, opstellen en controleren capaciteitsplanning en urenbesteding/urenbewaking, acquireren voor nieuwe werken, vervaardigen van offertes, coördineren van besprekingen met gemeente en nutsbedrijven, begeleiden architecten, constructeurs, aannemers, voorzitten en verslaglegging bouwvergaderingen, eindverantwoordelijk voor de bewaking contract met aannemers, kwaliteit en financien.

Periode : mei 2001 – januari 2007
Werkgever : Heijmans Vastgoedontwikkeling te Almere
Functie : directievoerder
Specifieke werkzaamheden : De functie die ik vervulde bij Heijmans was die van directievoerder.
De inhoud van de werkzaamheden waren directievoering, contacten onderhouden met projectontwikkelaar en uitvoerder/projectleider Heijmans Bouw, voorzitten en verslaglegging bouwvergadering voor de opdrachtgever, bijwonen werkbesprekingen met aannemer/derden/bevoegde (overheids)instanties/adviseurs, dragen eindverantwoording voor realisatie, bewaken contract tussen Heijmans Vastgoed en Bouw, aansturen toezichthouder, bewaken kwaliteit en financien.

Periode : februari 1981 – april 2001
Werkgever : Inbo Architecten/Adviseurs te Woudenberg en Rijswijk
Functie : bouwkundig tekenaar / 1e tekenaar, asssistent projectleider, projectleider (project-coördinator), bestekschrijver
Specifieke werkzaamheden : uitwerken tekeningen, aansturen bouwkundig tekenaars, maken van kostenramingen, maken van bestekken, onderhouden contact met gemeente, nutsbedrijven, aannemers en onderaannemers, houden van toezicht en bewaken budgetten, verslagleggen voor de opdrachtgever van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, uitwerken, controleren, plannen, coördineren en verzorgen van alle bouwkundige werkzaamheden, toezicht en directievoering, zowel in- en extern, voornamelijk op het gebied van de sociale woningbouw en utiliteitsbouw al dan niet gecombineerd met winkelcentra en/of bedrijfsruimten
Projecten : stadvernieuwing in Den Haag en Rotterdam, projecten o.a. in Almere, Beverwijk, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leusden, Zwolle, Amersfoort, etc

Lees meer

Opleiding

Opleiding : MAVO, (1975)
MTS Bouwkunde (1980)
Cursussen : Werkvoorbereiding van de bouwuitvoering (1986)
Onderhandelen en Conflicthantering, Schouten&Nelissen (2004)
Diverse cursussen met betrekking tot bouwfysica, bouwregelgeving, bouwtechniek,
vervaardigen bestekken (KUBUS en DUNCAN) (1981-2002)
Diverse cursussen met betrekking tot de ondernemingsraad (1989-2001)
Inzicht in invloed, bureau Zuidema (1998)
CAD opleiding: Applicom (1985), Unicad (1988) en AutoCad (1996)
VOL-VCA (2010)
Timemanagement (2012/2013)
Contracten Directie UAV (2014) (UAVO)
Kennis en ervaring met UAV-GC
Kennis en ervaring met RAW bestekken
Kennis en ervaring met LEAN en Ketenintegratie

Opleiding

Opleiding : MAVO, (1975)
MTS Bouwkunde (1980)
Cursussen : Werkvoorbereiding van de bouwuitvoering (1986)
Onderhandelen en Conflicthantering, Schouten&Nelissen (2004)
Diverse cursussen met betrekking tot bouwfysica, bouwregelgeving, bouwtechniek,
vervaardigen bestekken (KUBUS en DUNCAN) (1981-2002)
Diverse cursussen met betrekking tot de ondernemingsraad (1989-2001)
Inzicht in invloed, bureau Zuidema (1998)
CAD opleiding: Applicom (1985), Unicad (1988) en AutoCad (1996)
VOL-VCA (2010)
Timemanagement (2012/2013)
Contracten Directie UAV (2014) (UAVO)
Kennis en ervaring met UAV-GC
Kennis en ervaring met RAW bestekken
Kennis en ervaring met LEAN en Ketenintegratie

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Voetbal (actief en passief), kamperen en vakantie in zonnige oorden, klussen in en om het huis.

Hobby's & interesses

Voetbal (actief en passief), kamperen en vakantie in zonnige oorden, klussen in en om het huis.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functieomschrijving: Projectleider bouw, directievoerder bouw
 • Sector: Bouw & Infra
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Mijn documenten