• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Na mijn afstuderen ben ik vrijwel direct gaan werken als HR-consultant op een afdeling P&O administratie & informatie bij een multinational. Binnen deze afdeling kon ik mij specialiseren in…

Persoonlijk

Na mijn afstuderen ben ik vrijwel direct gaan werken als HR-consultant op een afdeling P&O administratie & informatie bij een multinational. Binnen deze afdeling kon ik mij specialiseren in het overbrengen van kennis (o.a. door het geven van trainingen) op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk aan zowel werknemers als leidinggevenden.

Ik merkte in het contact met werknemers dat zij vaak worstelden met situaties uit het dagelijks leven en/of met veranderingen binnen de organisatie. Het functioneren – met name op de werkvloer – werd daardoor negatief beïnvloed. Signalen zoals verminderde concentratie; ziekteverzuim; conflicten etc. werden daarbij vaak als symptoom opgepakt waardoor er slechts tijdelijk sprake was van verbetering.

Introductie van de Wet Verbetering Poortwachter alsmede de behoefte om de medewerker te helpen tot een duurzame verbetering te komen, hebben mij ertoe aangezet me te verdiepen in deze materie.

Bekwaamheid in het coachvak heb ik vervolgens opgedaan in functies als Reintegratieconsulent, Schuldhulpverlener, Homecoach en als Maatschappelijk Dienstverlener. Parallel hieraan ben ik mijn eigen praktijk voor Stresscounseling gaan opbouwen; Rosa Actum.

Ik begeleid niet langer uitsluitend bij werkgerelateerde vraagstukken. Hoewel het accent van de hulpvragen toch vaak een relatie heeft met het functioneren op het werk. Een apart voorbeeld hiervan: Trainen van werknemers met hoogtevrees en/of liftangst die door deze angst niet op hun werkplek komen.

Begeleidingsdoel: Versterken van de mentale weerbaarheid.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Mijn specialisme

Mijn belangrijkste competentie ligt in mijn vermogen om complexe situaties te analyseren, te ordenen en op basis hiervan een methodische aanpak te kiezen. Mijn kwaliteit is toegankelijkheid en mijn vaardigheid om contact kunnen maken.

Mijn specialisme

Mijn belangrijkste competentie ligt in mijn vermogen om complexe situaties te analyseren, te ordenen en op basis hiervan een methodische aanpak te kiezen. Mijn kwaliteit is toegankelijkheid en mijn vaardigheid om contact kunnen maken.

Lees meer

Werkervaring

2005 – heden Stresscounselor
Rosa Actum te Zwijndrecht
• Praktische invulling geven aan de uitvoer van een opdracht.
• Bij grote opdrachten personeel werven, aansturen en overige HR-taken.
• Opdrachtgevers o.a.: Ministeries, Gemeenten, Commerciële bedrijven en particulieren.
• Cliënten begeleiden; individueel, groepsverband en middels uiteenlopende trajecten via werkgevers in het vinden van oplossingen voor alles wat een belemmering vormt voor het functioneren in zowel privé- als werkomstandigheden.
Voorbeelden hiervan: http://rosaactum.jouwweb.nl/referenties
• Samen met de cliënt “zaken en gedachten” op een rijtje zetten.

2008 – 2010 Homecoach (sociaal team)
SagEnn te Zwijndrecht in opdracht van Sociale Dienst
• Teamleden coachen in het uitoefenen van hun taak. En zorgen dat het team over de nodige instrumenten/middelen beschikt voor het uitvoeren van hun taak.
• Individuele trajectbegeleiding in het kader van het participatietraject.
• Zelfstandig en intensief begeleiden van kandidaten (18 – 65 jaar) met complexe problemen van sociale, financiële, fysieke en psychische aard met als doel het bereiken van duurzame positieverbetering, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven als opstap voor actieve maatschappelijke- of arbeidsparticipatie.
• Huisbezoeken / keukentafelgesprekken
• Diagnosticeren
• Begeleidingsgesprekken voeren
• Trajectplan opstellen
• Integraal te werk gaan door situationeel zorg- welzijn- en activeringsinstrumenten in te zetten
• Competentieprofiel opstellen (POL-lijst)
• Voortgangsrapportages opstellen
• Activiteitengroep opgezet ter ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor mannen van allochtone afkomst
• Specialisatie: zorgmijders

2006 – 2007 Re-integratieconsulent / Schuldhulpverlener
Brico Beek van Maaskant Voorspuij te Dordrecht
• Bedrijfsonderdeel voor schuldhulpverlening opzetten
• Begeleiden van cliënten bij het (her)ontdekken van hun vaardigheden en competenties
• Bemiddelen naar werk
• Intakegesprekken voeren
• Cursuskandidaten selecteren
• Adviseren bij gebleken ongeschiktheid voor een bepaalde cursus over ander mogelijkheden tot re-integratie.
• Re-integratieovereenkomsten opstellen
• Schuldhulpverlening
• Crisisinterventie
• Opstellen budgetplan
• Aflossingscapaciteit bepalen
• Onderhandelen met schuldeisers
• Integraal te werk gaan

1988 – 2004 HRM medewerker
Aon Groep Nederland b.v. te Rotterdam
• Oplossen van administratieve en organisatorische knelpunten
• Informatievoorziening rondom HR-activiteiten
• Beschrijven van werkprocessen
• Personeelsadministratie
• Trainingen geven
• Kennis overbrengen op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk
• Medewerkers adviseren

Vrijwilligerswerk
2010 - heden Bestuurslid en Consultant bij Stichting Graag Gedaan te Zwijndrecht
• Als bestuurslid treed ik op in de rol van penningmeester, ben ik woordvoerder in de media, zorg ik als vrijwilligerscoördinator voor begeleiding van de vrijwilligers, zie ik toe op de ontwikkeling van hun competenties, onderhoud ik de website, regisseer de administratieve processen en heb ik de stichting AVG-bestendig gemaakt.
• Als consulent ben ik aanspreekpunt voor bewoners van gemeente Zwijndrecht die geconfronteerd worden met problemen van uiteenlopende aard. Samen met de hulpvrager analyseer ik de hulpvraag om hen vervolgens te helpen bij het vinden van oplossingen. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Werkervaring

2005 – heden Stresscounselor
Rosa Actum te Zwijndrecht
• Praktische invulling geven aan de uitvoer van een opdracht.
• Bij grote opdrachten personeel werven, aansturen en overige HR-taken.
• Opdrachtgevers o.a.: Ministeries, Gemeenten, Commerciële bedrijven en particulieren.
• Cliënten begeleiden; individueel, groepsverband en middels uiteenlopende trajecten via werkgevers in het vinden van oplossingen voor alles wat een belemmering vormt voor het functioneren in zowel privé- als werkomstandigheden.
Voorbeelden hiervan: http://rosaactum.jouwweb.nl/referenties
• Samen met de cliënt “zaken en gedachten” op een rijtje zetten.

2008 – 2010 Homecoach (sociaal team)
SagEnn te Zwijndrecht in opdracht van Sociale Dienst
• Teamleden coachen in het uitoefenen van hun taak. En zorgen dat het team over de nodige instrumenten/middelen beschikt voor het uitvoeren van hun taak.
• Individuele trajectbegeleiding in het kader van het participatietraject.
• Zelfstandig en intensief begeleiden van kandidaten (18 – 65 jaar) met complexe problemen van sociale, financiële, fysieke en psychische aard met als doel het bereiken van duurzame positieverbetering, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven als opstap voor actieve maatschappelijke- of arbeidsparticipatie.
• Huisbezoeken / keukentafelgesprekken
• Diagnosticeren
• Begeleidingsgesprekken voeren
• Trajectplan opstellen
• Integraal te werk gaan door situationeel zorg- welzijn- en activeringsinstrumenten in te zetten
• Competentieprofiel opstellen (POL-lijst)
• Voortgangsrapportages opstellen
• Activiteitengroep opgezet ter ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor mannen van allochtone afkomst
• Specialisatie: zorgmijders

2006 – 2007 Re-integratieconsulent / Schuldhulpverlener
Brico Beek van Maaskant Voorspuij te Dordrecht
• Bedrijfsonderdeel voor schuldhulpverlening opzetten
• Begeleiden van cliënten bij het (her)ontdekken van hun vaardigheden en competenties
• Bemiddelen naar werk
• Intakegesprekken voeren
• Cursuskandidaten selecteren
• Adviseren bij gebleken ongeschiktheid voor een bepaalde cursus over ander mogelijkheden tot re-integratie.
• Re-integratieovereenkomsten opstellen
• Schuldhulpverlening
• Crisisinterventie
• Opstellen budgetplan
• Aflossingscapaciteit bepalen
• Onderhandelen met schuldeisers
• Integraal te werk gaan

1988 – 2004 HRM medewerker
Aon Groep Nederland b.v. te Rotterdam
• Oplossen van administratieve en organisatorische knelpunten
• Informatievoorziening rondom HR-activiteiten
• Beschrijven van werkprocessen
• Personeelsadministratie
• Trainingen geven
• Kennis overbrengen op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk
• Medewerkers adviseren

Vrijwilligerswerk
2010 - heden Bestuurslid en Consultant bij Stichting Graag Gedaan te Zwijndrecht
• Als bestuurslid treed ik op in de rol van penningmeester, ben ik woordvoerder in de media, zorg ik als vrijwilligerscoördinator voor begeleiding van de vrijwilligers, zie ik toe op de ontwikkeling van hun competenties, onderhoud ik de website, regisseer de administratieve processen en heb ik de stichting AVG-bestendig gemaakt.
• Als consulent ben ik aanspreekpunt voor bewoners van gemeente Zwijndrecht die geconfronteerd worden met problemen van uiteenlopende aard. Samen met de hulpvrager analyseer ik de hulpvraag om hen vervolgens te helpen bij het vinden van oplossingen. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Lees meer

Software kennis

 • Office 365
 • MS Word
 • Linkedin
 • Wordpress
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • Office 365
 • MS Word
 • Linkedin
 • Wordpress
 • MS Powerpoint
 • MS Excel
 • MS Acces
 • Facebook
 • Html
 • Drupal
 • Adobe Photoshop
Lees meer

Opleiding

01-08-2013 / 16-10-2013 Wesleyan University - Sociale Psychologie
The Wesleyan University's online offering of Social Psychology. Studiebelasting per week bedraagt 4 tot 8 uur. Zeven weken. Professor Scott Plous.

14-09-2011 / 13-12-2011 APS Therapy - Pijntherapeut
APS pijntherapeut De opleiding APS Therapy wordt gegeven op HBO-niveau. Studiebelasting per week bedraagt 8 tot 10 uur. Docenten M. Uytdewilligen e.a.

02-11-2009 / 26-04-2010 Fontys Hogeschool - Bachelor Loopbaanontwikkeling en –Coaching,
Docenten Rianne Wolberink en Esse Heij. Studie-uren ca. 105 uren. 240 EC. Literatuur: Loopbaancompetentie, Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal; Loopbaandilemma’s, Wouter Reynaert en Rupert Spijkerman.

10-10-2008 / 21-11-2008 LPM - Loopbaan Potentieel Coach,
HBO-niveau. Docenten Prof.dr. Beate van der Heijden en Drs.Sabine van der Donk. Studie-uren ca. 90 uren.

18-10-2007 / 10-05-2008 De Eerste Verdieping - NLP Practitioner, Oplossingsgericht werken, Somatic Experience en Familie- en organisatieopstellingen,
HBO-niveau. Docenten Richard Spek, Cathelijne Wildervanck en Remko Sterken. Studie-uren ca. 250 uren.

14-06-2006 / 20-10-2006 Fontys Hs/BBMV - Integraal Schuldhulpverlener,
HBO-niveau. Docenten Lode van der Halle e.a. Literatuur: Integrale Schuldhulpverlening, Dirk Haster. Studie-uren ca. 200 uren.

27-09-2005 / 22-03-2006 BBMV - Adviseur Arbeid & Verzuim
HBO-niveau. Studie-uren ca. 200 uren.

01-08-1986 / 03-07-1987 Instituut Schoevers Secretariaatsassistent
MBO
xx-xx-1981 / 20-06-1986 Burg. Crezeschool LTS-electrotechniek C-niveau
xx-xx-xxxx / 22-01-1982 Scheidegger Instutuut Diploma machineschrijven.


Over de loop der jaren verschillende automatiseringstrainingen.
Arbeidsmarktkennis opgedaan via opleidingen. Up-to-date blijven door: lezen van vakliteratuur, digitale nieuwsbrieven, contacten met collega’s.

Opleiding

01-08-2013 / 16-10-2013 Wesleyan University - Sociale Psychologie
The Wesleyan University's online offering of Social Psychology. Studiebelasting per week bedraagt 4 tot 8 uur. Zeven weken. Professor Scott Plous.

14-09-2011 / 13-12-2011 APS Therapy - Pijntherapeut
APS pijntherapeut De opleiding APS Therapy wordt gegeven op HBO-niveau. Studiebelasting per week bedraagt 8 tot 10 uur. Docenten M. Uytdewilligen e.a.

02-11-2009 / 26-04-2010 Fontys Hogeschool - Bachelor Loopbaanontwikkeling en –Coaching,
Docenten Rianne Wolberink en Esse Heij. Studie-uren ca. 105 uren. 240 EC. Literatuur: Loopbaancompetentie, Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal; Loopbaandilemma’s, Wouter Reynaert en Rupert Spijkerman.

10-10-2008 / 21-11-2008 LPM - Loopbaan Potentieel Coach,
HBO-niveau. Docenten Prof.dr. Beate van der Heijden en Drs.Sabine van der Donk. Studie-uren ca. 90 uren.

18-10-2007 / 10-05-2008 De Eerste Verdieping - NLP Practitioner, Oplossingsgericht werken, Somatic Experience en Familie- en organisatieopstellingen,
HBO-niveau. Docenten Richard Spek, Cathelijne Wildervanck en Remko Sterken. Studie-uren ca. 250 uren.

14-06-2006 / 20-10-2006 Fontys Hs/BBMV - Integraal Schuldhulpverlener,
HBO-niveau. Docenten Lode van der Halle e.a. Literatuur: Integrale Schuldhulpverlening, Dirk Haster. Studie-uren ca. 200 uren.

27-09-2005 / 22-03-2006 BBMV - Adviseur Arbeid & Verzuim
HBO-niveau. Studie-uren ca. 200 uren.

01-08-1986 / 03-07-1987 Instituut Schoevers Secretariaatsassistent
MBO
xx-xx-1981 / 20-06-1986 Burg. Crezeschool LTS-electrotechniek C-niveau
xx-xx-xxxx / 22-01-1982 Scheidegger Instutuut Diploma machineschrijven.


Over de loop der jaren verschillende automatiseringstrainingen.
Arbeidsmarktkennis opgedaan via opleidingen. Up-to-date blijven door: lezen van vakliteratuur, digitale nieuwsbrieven, contacten met collega’s.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Tuinieren
Fijnschilderen

Hobby's & interesses

Tuinieren
Fijnschilderen

Eigenschappen

zorgvuldig, weloverwogen, betrouwbaar, integer, betrokken, humor, zorgzaam, teamspeler.
Luisteren stelt me in staat om de kern van een situatie te herkennen en daarbij weloverwogen te reageren.. In een groep ben ik niet degene met het hoogste woord. Je zou kunnen zeggen: "Ik praat niet om gehoord te worden maar om iets te zeggen:-)".

Eigenschappen

zorgvuldig, weloverwogen, betrouwbaar, integer, betrokken, humor, zorgzaam, teamspeler.
Luisteren stelt me in staat om de kern van een situatie te herkennen en daarbij weloverwogen te reageren.. In een groep ben ik niet degene met het hoogste woord. Je zou kunnen zeggen: "Ik praat niet om gehoord te worden maar om iets te zeggen:-)".

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Carrièrecoach, Consultant, Psycholoog
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Backofficemedewerker, Trainingscoördinator
 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Leendert M. Roos te bekijken