• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


************* is als Agile Consultant zeer breed inzetbaar als zowel, Projectmanager, Coach, Veranderaar, Moderator en Trainer. Door het realiseren van uitdagende en complexe opdrachten/projecten en…

Persoonlijk

************* is als Agile Consultant zeer breed inzetbaar als zowel, Projectmanager, Coach, Veranderaar, Moderator en Trainer.

Door het realiseren van uitdagende en complexe opdrachten/projecten en het ontwikkelen van mens en organisatie draagt ********** bij aan waardevolle resultaten voor klant en organisatie. Hij heeft grote passie voor trajecten waarbij het aan het begin nog onduidelijk is wat er moet gebeuren. Zijn motto is: Continu verbeteren!

Zijn persoonlijke eigenschappen: discipline, daadkracht, doorzetting, enthousiast, energiek, optimistisch en motiverend.
Zijn rode draad: Doel & Resultaat halen, Teams ontwikkelen & Samenwerken en Continu verbeteren.
Zijn stijl: Coachend faciliteren om met het team de resultaten te halen.
Zijn visie: Bedrijven en organisaties dienen steeds sneller te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
********** vindt het belangrijk dat er blijvende resultaten en veranderingen gerealiseerd worden voor klant, medewerkers & organisatie.
Wat hem uniek maakt is dat hij goed is in: structureren, plannen & organiseren, stimuleren, vertrouwen geven en verbinden.
Hij is een zeer bekwame resultaatgerichte teamplayer!

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Zie voor uitgebreid ervaringsoverzicht hieronder of LinkedIn profiel: http://www.linkedin.com/in/jurgenvdvelde

VERKORT ERVARINGSOVERZICHT
Van Tot Rol Project Bedrijf / Opdrachtgever

06-2011 12-2013 Agile Projectmanager Solvency II Nationale-Nederlanden / Schade & Inkomen
10-2011 12-2013 Agile/Scrum Coach en Trainer Transitie & adoptie van Agile, Scrum & Kanban Nationale-Nederlanden
03-2008 05-2011 Teammanager Team NN Pensioenen Nationale-Nederlanden / Pensioenen
08-2007 02-2008 Projectmanager RVS Voordeelhypotheek RVS
12-2006 09-2007 Projectmanager Basisvariant NN Hypotheken Nationale-Nederlanden / Hypotheken
06-2006 12-2006 Projectmanager Nieuwe Financiële Bijsluiter Bancair ING Bank, Westland Utrecht Bank, Regio Bank, RVS & Nationale-Nederlanden / Hypotheken
10-2003 06-2006 Projectmanager Diverse projecten voor NN Hypotheken Nationale-Nederlanden / Hypotheken
02-1998 10-2003 Verandermanager Procesverbetering ICT-Organisatie Nationale-Nederlanden / Leven
06-1997 02-1998 Projectmanager Opzetten “Vaste Testgroep” Nationale-Nederlanden / Leven
01-1994 06-1997 Projectleider Diverse ICT-projecten Nationale-Nederlanden / Leven
08-1991 01-1994 Informatie Analist Diverse ICT-projecten Nationale-Nederlanden / Leven

UITGEBRIED ERVARINGSOVERZICHT:

WERKERVARING
Periode : Juni 2011 - December 2013
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Schade & Inkomen
Project : Solvency II
Rol : Agile Projectmanager

Solvency II is een wettelijk en compliance traject voor alle Europese verzekeraars met als doel het beschermen van de polishouders, vergelijkbaar met het beleg-gingsissue.
Solvency II staat voor goed risicomanagement door verzekeraars. De verzekeraars dienen voldoende kapitaal aan te houden, solvabel te zijn, om de schades te kunnen betalen, ook bij extreme situaties.
Solvency II schrijft hierbij nieuwe richtlijnen voor aan verzekeraars om de solvabiliteit te meten, om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen en om dit te communiceren naar de toezichthouders.
Het doorvoeren van Solvency II in de organisatie heeft vergaande gevolgen m.b.t. de bedrijfsvoering en de structuur van de organisatie.
Doel van mijn 2 teams is het realiseren van verplichte rapportages voor DNB, AFM en klant via een DataWareHouse (DWH) in SAP-BW. Om deze rapportages te realiseren worden ook diverse bronnen op SAP-BW aangesloten.

Mijn rol:
• Compliant maken van Nationale-Nederlanden aan de Solvency II wetgeving.
• Hierbij een Datawarehouse (SAP-BW) en Rapportages voor klant, DNB en AFM gerealiseerd.
• Tevens 2 zelforganiserende teams (ICT & Business) ontwikkeld.

WERKERVARING
Periode : Oktober 2011 - December 2013
Bedrijf : Nationale-Nederlanden
Project : Solvency II
Rol : Agile/Scrum Coach en Trainer

Projecten worden tot Q3-2011 voornamelijk via een traditionele waterval aanpak gerealiseerd.
Vanaf Q3-2011 is vanuit het MT de insteek om projecten voortaan Agile aan te pakken met Scrum.

Mijn rol in mijn project is de transitie te begeleiden van een traditionele waterval aanpak naar een Agile aanpak en zorgen dat het gewenste resultaat geleverd wordt.

De hierbij door mij opgestelde fasering:
o Voorbereidingsfase
o Team-startup (Sprint-0)
o Sprinten
o Continu verbeteren.

Mijn rol:
• Het coachen en begeleiden van diverse teams, individuen en organisatie bij de transitie en adoptie van de Agile denkwijze en de Scrum en Kanban werkwijze.
• Diverse zelfsturende teams ontwikkeld.

WERKERVARING
Periode : Maart 2008 - Mei 2011
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Pensioenen
Project : Team NN Pensioenen
Rol : Teammanager

Als lijnmanager verantwoordelijk voor een team van 25 FTE internen en 15 FTE externen.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coaching van medewerkers en een team. Daarbij verandering van gedrag begeleid en aangestuurd. Dit met behulp van workshops en persoonlijke coaching en begeleiding met als doel klantgerichter en efficiënter te werken.
• Tevens HRM en leveranciersbeleid ontwikkeld en uitgevoerd en ook het efficiënt bemensen van projecten gerealiseerd.

WERKERVARING
Periode : Augustus 2007 – Februari 2008
Bedrijf : RVS
Project : RVS Voordeelhypotheek
Rol : Projectmanager

RVS wil een hypotheek waarbij de klant keuze heeft om aanvullende onderdelen al of niet mee te nemen, waardoor een lagere prijs mogelijk is.
Mijn rol was om dit project voor zowel de automatisering als de processen te realiseren.

Resultaat:
• Succesvolle introductie van het nieuwe product “Voordeelhypotheek” voor RVS op de Hypotheekmarkt.
• Van idee van de nieuwe propositie tot en met lancering van het nieuwe product op de markt en interne verwerking in de werkwijze, processen en systemen.

WERKERVARING
Periode : December 2006 - September 2007
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Basisvariant NN Hypotheken
Rol : Projectmanager

Nationale-Nederlanden wil een hypotheek waarbij de klant keuze heeft om aanvullende onderdelen al of niet mee te nemen, waardoor een lagere prijs mogelijk is.
Mijn rol was om dit project van idee en tekentafel te realiseren met alle partijen, die zowel bij voorbereiding als bij realisatie en uitvoering een rol bij vervullen.

Resultaat:
• Succesvolle introductie van het nieuwe product “Basisvariant NN Hypotheek” voor Nationale-Nederlanden op de Hypotheekmarkt.
• Van idee van de nieuwe propositie tot en met lancering van het nieuwe product op de markt en interne verwerking in de werkwijze, processen en systemen.

WERKERVARING
Periode : Juni 2006 - December 2006
Bedrijf : ING Bank, Westland Utrecht Bank, Regio Bank, RVS & Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Nieuwe Financiële Bijsluiter Bancair
Rol : Projectmanager

• Succesvol Compliant maken van de commerciële uitingen met de “Financiële Bijsluiter” en diverse verplichte wettelijke risico-uitingen op producten gerealiseerd.
• Dit voor zowel WestlandUtrecht Bank, Regio, ING Bank, Nationale-Nederlanden en RVS.

WERKERVARING
Periode : Oktober 2003 - Juni 2006
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Diverse projecten voor NN Hypotheken
Rol : Projectmanager

Diverse projecten gerealiseerd:
• Startershypotheek
• Opeethypotheek
• Financiële Bijsluiter
• Kennisbank NN Hypotheken

WERKERVARING
Periode : Februari 1998 - Oktober 2003
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Procesverbetering ICT-Organisatie
Rol : Verandermanager

Verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van projectleiders bij het plannen, tracken en evalueren van hun project, om te komen tot haalbare planningen en op te leveren volgens afgesproken budget, planning en kwaliteit. Tevens het opzetten van een metriekenprogramma, het leveren management informatie en workshops geven van de CMM-level2 processen. Tevens meegewerkt aan het ontwikkelen van de Balanced Scorecard voor de afdeling IT.

Naar aanleiding van het verbeterplan uit het assessment deelgenomen in het SPI-team (Software procesverbetering). O.a. procesbeschrijvingen opstellen, workshops geven en de organisatie ondersteunen en adviseren bij het uitvoeren van de CMM-level2 processen RM (Requirementsmanagement), PP (Projectplanning), PT (Projecttracking), SCM (Software configuration management), SQA (Software quality assurance), SSM (Software subcontract management), om te leveren volgens afgesproken budget, planning en kwaliteit.

CMM-assessment bij Systeemontwikkel afdeling uitgevoerd. Documentenstudie voor het CMM-assessment uitgevoerd. Verbeterplan n.a.v. het assessment (GAP – Guidance for Action Plan) opgesteld.

Resultaten:
• Vele workshops gegeven voor doorvoeren van veranderingen en verbeteringen.
• Doorvoeren van diverse meetbare en aantoonbare verbeteringen voor de organisatie.

WERKERVARING
Periode : Juni 1997 - Februari 1998
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Opzetten “Vaste Testgroep”
Rol : Projectmanager

Verantwoordelijk voor het opzetten van een centrale testgroep voor het geautomatiseerd testen van 6 grote nieuwbouwprojecten, ter vervanging van de levensverzekeringsadministraties. Hierbij 4 testanalisten en 3 testprogrammeurs aangestuurd, waarbij ook de HRM tot de verantwoordelijkheden behoorde.

WERKERVARING
Periode : Januari 1994 - Juni 1997
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Diverse ICT-projecten
Rol : Projectleider

Verantwoordelijk voor het tijdig, binnen budget en met de juiste kwaliteit opleveren van software van diverse systemen en het onderhoud van deze software na oplevering. Aansturing van projectteams (functioneel, technisch en gebruikers) van 3 tot 7 personen.
Het mede opzetten van de structuur voor het eerste project dat gebruik maakt van geautomatiseerd testen. Tevens verantwoordelijk voor het coördineren en afstemmen van de testactiviteiten bij het geautomatiseerd testen.

WERKERVARING
Periode : Augustus 1991 - Januari 1994
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Diverse ICT-projecten
Rol : Informatie Analist

Verantwoordelijk voor de analyse en het ontwerp van diverse geautomatiseerde systemen. Van het innemen van de wensen van de klanten tot en met het maken van het ontwerp en het aansturen van en afstemmen met programmeurs en testers.

Werkervaring

Zie voor uitgebreid ervaringsoverzicht hieronder of LinkedIn profiel: http://www.linkedin.com/in/jurgenvdvelde

VERKORT ERVARINGSOVERZICHT
Van Tot Rol Project Bedrijf / Opdrachtgever

06-2011 12-2013 Agile Projectmanager Solvency II Nationale-Nederlanden / Schade & Inkomen
10-2011 12-2013 Agile/Scrum Coach en Trainer Transitie & adoptie van Agile, Scrum & Kanban Nationale-Nederlanden
03-2008 05-2011 Teammanager Team NN Pensioenen Nationale-Nederlanden / Pensioenen
08-2007 02-2008 Projectmanager RVS Voordeelhypotheek RVS
12-2006 09-2007 Projectmanager Basisvariant NN Hypotheken Nationale-Nederlanden / Hypotheken
06-2006 12-2006 Projectmanager Nieuwe Financiële Bijsluiter Bancair ING Bank, Westland Utrecht Bank, Regio Bank, RVS & Nationale-Nederlanden / Hypotheken
10-2003 06-2006 Projectmanager Diverse projecten voor NN Hypotheken Nationale-Nederlanden / Hypotheken
02-1998 10-2003 Verandermanager Procesverbetering ICT-Organisatie Nationale-Nederlanden / Leven
06-1997 02-1998 Projectmanager Opzetten “Vaste Testgroep” Nationale-Nederlanden / Leven
01-1994 06-1997 Projectleider Diverse ICT-projecten Nationale-Nederlanden / Leven
08-1991 01-1994 Informatie Analist Diverse ICT-projecten Nationale-Nederlanden / Leven

UITGEBRIED ERVARINGSOVERZICHT:

WERKERVARING
Periode : Juni 2011 - December 2013
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Schade & Inkomen
Project : Solvency II
Rol : Agile Projectmanager

Solvency II is een wettelijk en compliance traject voor alle Europese verzekeraars met als doel het beschermen van de polishouders, vergelijkbaar met het beleg-gingsissue.
Solvency II staat voor goed risicomanagement door verzekeraars. De verzekeraars dienen voldoende kapitaal aan te houden, solvabel te zijn, om de schades te kunnen betalen, ook bij extreme situaties.
Solvency II schrijft hierbij nieuwe richtlijnen voor aan verzekeraars om de solvabiliteit te meten, om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen en om dit te communiceren naar de toezichthouders.
Het doorvoeren van Solvency II in de organisatie heeft vergaande gevolgen m.b.t. de bedrijfsvoering en de structuur van de organisatie.
Doel van mijn 2 teams is het realiseren van verplichte rapportages voor DNB, AFM en klant via een DataWareHouse (DWH) in SAP-BW. Om deze rapportages te realiseren worden ook diverse bronnen op SAP-BW aangesloten.

Mijn rol:
• Compliant maken van Nationale-Nederlanden aan de Solvency II wetgeving.
• Hierbij een Datawarehouse (SAP-BW) en Rapportages voor klant, DNB en AFM gerealiseerd.
• Tevens 2 zelforganiserende teams (ICT & Business) ontwikkeld.

WERKERVARING
Periode : Oktober 2011 - December 2013
Bedrijf : Nationale-Nederlanden
Project : Solvency II
Rol : Agile/Scrum Coach en Trainer

Projecten worden tot Q3-2011 voornamelijk via een traditionele waterval aanpak gerealiseerd.
Vanaf Q3-2011 is vanuit het MT de insteek om projecten voortaan Agile aan te pakken met Scrum.

Mijn rol in mijn project is de transitie te begeleiden van een traditionele waterval aanpak naar een Agile aanpak en zorgen dat het gewenste resultaat geleverd wordt.

De hierbij door mij opgestelde fasering:
o Voorbereidingsfase
o Team-startup (Sprint-0)
o Sprinten
o Continu verbeteren.

Mijn rol:
• Het coachen en begeleiden van diverse teams, individuen en organisatie bij de transitie en adoptie van de Agile denkwijze en de Scrum en Kanban werkwijze.
• Diverse zelfsturende teams ontwikkeld.

WERKERVARING
Periode : Maart 2008 - Mei 2011
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Pensioenen
Project : Team NN Pensioenen
Rol : Teammanager

Als lijnmanager verantwoordelijk voor een team van 25 FTE internen en 15 FTE externen.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coaching van medewerkers en een team. Daarbij verandering van gedrag begeleid en aangestuurd. Dit met behulp van workshops en persoonlijke coaching en begeleiding met als doel klantgerichter en efficiënter te werken.
• Tevens HRM en leveranciersbeleid ontwikkeld en uitgevoerd en ook het efficiënt bemensen van projecten gerealiseerd.

WERKERVARING
Periode : Augustus 2007 – Februari 2008
Bedrijf : RVS
Project : RVS Voordeelhypotheek
Rol : Projectmanager

RVS wil een hypotheek waarbij de klant keuze heeft om aanvullende onderdelen al of niet mee te nemen, waardoor een lagere prijs mogelijk is.
Mijn rol was om dit project voor zowel de automatisering als de processen te realiseren.

Resultaat:
• Succesvolle introductie van het nieuwe product “Voordeelhypotheek” voor RVS op de Hypotheekmarkt.
• Van idee van de nieuwe propositie tot en met lancering van het nieuwe product op de markt en interne verwerking in de werkwijze, processen en systemen.

WERKERVARING
Periode : December 2006 - September 2007
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Basisvariant NN Hypotheken
Rol : Projectmanager

Nationale-Nederlanden wil een hypotheek waarbij de klant keuze heeft om aanvullende onderdelen al of niet mee te nemen, waardoor een lagere prijs mogelijk is.
Mijn rol was om dit project van idee en tekentafel te realiseren met alle partijen, die zowel bij voorbereiding als bij realisatie en uitvoering een rol bij vervullen.

Resultaat:
• Succesvolle introductie van het nieuwe product “Basisvariant NN Hypotheek” voor Nationale-Nederlanden op de Hypotheekmarkt.
• Van idee van de nieuwe propositie tot en met lancering van het nieuwe product op de markt en interne verwerking in de werkwijze, processen en systemen.

WERKERVARING
Periode : Juni 2006 - December 2006
Bedrijf : ING Bank, Westland Utrecht Bank, Regio Bank, RVS & Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Nieuwe Financiële Bijsluiter Bancair
Rol : Projectmanager

• Succesvol Compliant maken van de commerciële uitingen met de “Financiële Bijsluiter” en diverse verplichte wettelijke risico-uitingen op producten gerealiseerd.
• Dit voor zowel WestlandUtrecht Bank, Regio, ING Bank, Nationale-Nederlanden en RVS.

WERKERVARING
Periode : Oktober 2003 - Juni 2006
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Hypotheken
Project : Diverse projecten voor NN Hypotheken
Rol : Projectmanager

Diverse projecten gerealiseerd:
• Startershypotheek
• Opeethypotheek
• Financiële Bijsluiter
• Kennisbank NN Hypotheken

WERKERVARING
Periode : Februari 1998 - Oktober 2003
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Procesverbetering ICT-Organisatie
Rol : Verandermanager

Verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van projectleiders bij het plannen, tracken en evalueren van hun project, om te komen tot haalbare planningen en op te leveren volgens afgesproken budget, planning en kwaliteit. Tevens het opzetten van een metriekenprogramma, het leveren management informatie en workshops geven van de CMM-level2 processen. Tevens meegewerkt aan het ontwikkelen van de Balanced Scorecard voor de afdeling IT.

Naar aanleiding van het verbeterplan uit het assessment deelgenomen in het SPI-team (Software procesverbetering). O.a. procesbeschrijvingen opstellen, workshops geven en de organisatie ondersteunen en adviseren bij het uitvoeren van de CMM-level2 processen RM (Requirementsmanagement), PP (Projectplanning), PT (Projecttracking), SCM (Software configuration management), SQA (Software quality assurance), SSM (Software subcontract management), om te leveren volgens afgesproken budget, planning en kwaliteit.

CMM-assessment bij Systeemontwikkel afdeling uitgevoerd. Documentenstudie voor het CMM-assessment uitgevoerd. Verbeterplan n.a.v. het assessment (GAP – Guidance for Action Plan) opgesteld.

Resultaten:
• Vele workshops gegeven voor doorvoeren van veranderingen en verbeteringen.
• Doorvoeren van diverse meetbare en aantoonbare verbeteringen voor de organisatie.

WERKERVARING
Periode : Juni 1997 - Februari 1998
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Opzetten “Vaste Testgroep”
Rol : Projectmanager

Verantwoordelijk voor het opzetten van een centrale testgroep voor het geautomatiseerd testen van 6 grote nieuwbouwprojecten, ter vervanging van de levensverzekeringsadministraties. Hierbij 4 testanalisten en 3 testprogrammeurs aangestuurd, waarbij ook de HRM tot de verantwoordelijkheden behoorde.

WERKERVARING
Periode : Januari 1994 - Juni 1997
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Diverse ICT-projecten
Rol : Projectleider

Verantwoordelijk voor het tijdig, binnen budget en met de juiste kwaliteit opleveren van software van diverse systemen en het onderhoud van deze software na oplevering. Aansturing van projectteams (functioneel, technisch en gebruikers) van 3 tot 7 personen.
Het mede opzetten van de structuur voor het eerste project dat gebruik maakt van geautomatiseerd testen. Tevens verantwoordelijk voor het coördineren en afstemmen van de testactiviteiten bij het geautomatiseerd testen.

WERKERVARING
Periode : Augustus 1991 - Januari 1994
Bedrijf : Nationale-Nederlanden / Leven
Project : Diverse ICT-projecten
Rol : Informatie Analist

Verantwoordelijk voor de analyse en het ontwerp van diverse geautomatiseerde systemen. Van het innemen van de wensen van de klanten tot en met het maken van het ontwerp en het aansturen van en afstemmen met programmeurs en testers.

Lees meer

Opleiding

Opleiding :
1993 - 1998 WO-Bedrijfskunde, diverse modules, Open Universiteit
1986 - 1991 HEAO Bedrijfskundige Informatica, Hogere Economische School, Rotterdam
1982 - 1986 MEAO, MBO College, Gouda
1979 - 1982 LEAO, Gouda

Vaktechnische opleiding:
Gecertificeerd:
2013 Agile Advanced Practitioner
2013 IPMA-C (verlengd met 5 jaar)
2013 Kanban
2013 Lean Six Sigma Greenbelt
2013 Professional Scrum Product Owner (I)
2011 Professional Scrum Master (I)
2008 IPMA-C (Internationaal Projectmanagement)
2006 Prince-2 Practitioner (Projectmanagement)
1998 CMMI (Internationaal Procesverbeterraamwerk & Kwaliteitsmodel)

Diverse opleidingen en cursussen:
2013 Advanced Scrum Master (II)
2012 Introductie NLP (Business)
2011 Latifa Coaching / Mindfulness
2011 Talentmanagement (Ondernemen met talenten)
2009 Leergang Starting Manager ING
1991 - 2005 Diverse trainingen en cursussen op het gebied van projectleiding, verandermanagement,
workshops geven en persoonlijke vaardigheden.

Opleiding

Opleiding :
1993 - 1998 WO-Bedrijfskunde, diverse modules, Open Universiteit
1986 - 1991 HEAO Bedrijfskundige Informatica, Hogere Economische School, Rotterdam
1982 - 1986 MEAO, MBO College, Gouda
1979 - 1982 LEAO, Gouda

Vaktechnische opleiding:
Gecertificeerd:
2013 Agile Advanced Practitioner
2013 IPMA-C (verlengd met 5 jaar)
2013 Kanban
2013 Lean Six Sigma Greenbelt
2013 Professional Scrum Product Owner (I)
2011 Professional Scrum Master (I)
2008 IPMA-C (Internationaal Projectmanagement)
2006 Prince-2 Practitioner (Projectmanagement)
1998 CMMI (Internationaal Procesverbeterraamwerk & Kwaliteitsmodel)

Diverse opleidingen en cursussen:
2013 Advanced Scrum Master (II)
2012 Introductie NLP (Business)
2011 Latifa Coaching / Mindfulness
2011 Talentmanagement (Ondernemen met talenten)
2009 Leergang Starting Manager ING
1991 - 2005 Diverse trainingen en cursussen op het gebied van projectleiding, verandermanagement,
workshops geven en persoonlijke vaardigheden.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jurgen van der Velde te bekijken