• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Werkervaring: 2006 Maart - heden: Apotheek Sint Anthonis (voorheen vd Arend, Boxmeer): Adm/secr. medewerker: Taken: Registratie en verwerking van patiëntengegevens (Aposys/ VECOSO) - Crediteuren…

Persoonlijk

Werkervaring:
2006
Maart - heden: Apotheek Sint Anthonis (voorheen vd Arend, Boxmeer): Adm/secr. medewerker:
Taken: Registratie en verwerking van patiëntengegevens (Aposys/ VECOSO)
- Crediteuren -/debiteurenadministratie
- Debiteurenbewaking
- Verwerking van dagafschriften
- Controleren en herberekening van afgekeurde declaraties naar zorgverzekeraars
- Contact onderhouden met cliënten en zorgverzekeraars
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden
2012
April - dec: Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen: Administratief medewerker (nul uren contract)
Taken: Ondersteuning werving stamceldonors/sponsors
- Registratie en verwerking van: Aanmeldingen van Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Financiële verwerking van: Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Archiefwerkzaamheden
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Coördinator en stafmedewerker
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
2010 - 2012
april - jan: UMC Radboud: Financieel-secretarieel medewerker/Trial support unit Hematologie
Taken: Financiële projectadministratie voor ± 40 gelijktijdig lopende klinische projecten/trials:
Zelfstandig opvolgen van uitgezette financiële administratieve acties voortkomende in het verloop van de projecten
- Archivering van ( financiële) documenten
- (Ondersteunen bij) het voeren van correspondentie met betrokken project controller, interne afdelingen, farmaceutische bedrijven, stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland )
- Voorbereiden van documenten ten behoeve van de (financiële projectadministratie
- Bewaken van voortgang en afwerking van actiepunten voortvloeiend uit contracten
- Rapporteren aan operationeel manager trial support unit
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Trialcoördinatoren met betrekking tot sluiting van diverse projecten.
- Dataloggers: Het bewaken op temperaturen t.b.v. medicijnonderzoek.
- Vervanging secretaresses tijdens hun afwezigheid, zoals: telefoon,post, algemene email trial support unit enz.)
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

2008- 2009
Nov - mei: Werkpoolflex Cuijk: Uitzendkracht: Boekhoudkundig medewerker
Taken: Boekingen in diverse soorten dagboeken, o.a. Bank; in- en verkoop; memoreaal;
- Verwerken van o.a. gegevens voor aansluiting belastingen en controleren
loonjournaalposten (Excel);
- Klaarzetten journaalposten in salarispakket (Sedis), inlezen, verwerken
- Archiefwerkzaamheden
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden

2008
Aug - nov: Intervet Boxmeer, Uitzendkracht (Adecco) Ondersteuning secretariaat
Taken:- Post, telefoon, elektronisch agendabeheer in Outlook, diverse overzichten bijhouden
in Word en Excel, archiefbeheer en opnieuw opzetten hiervan, verder alle
voorkomende werkzaamheden
Maart tm juni: Franken Transport BV, Uitzendkracht (Randstad) Administratief medewerker:
Taken: - Debiteuren administratie; facturatie; urenregistratie en urenverwerking;
- Verwerking van ritten
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden


2007
Okt tm dec. Gemeente Boxmeer, Uitzendkracht (Randstad)
Afd. WMO: Ondersteuning secretariaat:
Taken: - Agendabeheer, telefoon beantwoorden, Postverwerking, inboeken
interne stukken, verder alle voorkomende administratieve
werkzaamheden.
Afd.SBZ-FA:Administratief medewerker sociale zaken, fin.administratie
Taken: - Behandelen van o.a. rapportage aanvragen (Bijzonder Bijstand) en
uitbetalingen hiervan voor inwoners die een ondersteuning nodig
hebben wat betreft hun minimuminkomen.
2006
Maart - mei: Woonmaatschappij Maasland: Uitzendkracht (Werkwijzer) Algemeen medewerker
Taken: - Gegevens invoeren voor woningzoekenden en de betreffende woningzoekenden
tijdens spreekuren ter woord staan.
1995 - juli 2005 Stichting GOA-oost, Molenhoek: Administratief medewerker
Taken: - Basisregistratie en urenverwerking van personeel in geautomatiseerd systeem
- Basisregistratie en urenverwerking van leerlingen in de G.W.W.
- Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (SCAB)
1995
Maart - okt Gemeente Gennep: Uizendkracht (Randstad) Administratief medewerker
Taken: - Debiteuren- /crediteurenadministratie
1994
Jan - sept. Augustinusstichting en Maria Roepaan, (nu Dichterbij):Administratief medewerker
Taken:- Debiteuren- /crediteurenadministratie(Abax);
- Kas
1991 -1993 Maria Roepaan, Ottersum (Dichterbij): Administratief medewerker
Taken: - Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (Abax)
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Registratie ziekmeldingen
- Personeelszaken: verwerking sollicitatieprocedures
- Postverwerking en archivering
Opleidingen:
1995 Kantoortoepassingen, via de Stichting Volwassen Educatie Noordelijk
Limburg, te Gennep (certificaat)
1991 - 1993 Bedrijfsadministratief medewerker, via het leerlingstelsel ECABO,
MBO college te Venlo (diploma)
In vakkenpakket onder andere:
- Bestandsbeheer
- Bedrijfsorganisatie
- Bedrijfseconomie/Bedrijfseconomische calculaties
- Communicatietechniek
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Personeels- /salarisadministratie
- Postverwerking en archivering
- Order- /voorraadadministratie
- Grootboekadministratie
1971 - 1972 Middenstand, via het M.H.N.O. te Nijmegen (diploma)
1968 - 1969 Oriëntering Verzorgende Beroepen (O.V.B), via het M.H.N.O te Cuyk (diploma)
1965 - 1968 Huishoudschool en Assistenten (T) te Gennep (diploma)

Overige vaardigheden:
Ervaring met o.a. volgende software-pakketten:
- SZW-net/ DOC-MAN
- Windows 2010/ 2007/XP professional/Home XP/95/3.1/Intranet
- Microsoft Office pakket
- Aposys (Microbais, apothekers) /ZAP/VECOSO
- WP 5.1; Dbase; Planperfect; Univers (diploma’s)
- Baan (order/facturaties)
- FIS (boekhoudprogramma)
- Davilex (database en Financiën)
- HRS (studie database programma)
- Escort Consale (Dataloggers: t.b.v. temperatuur controle studiemedicatie)

Verder in het bezit van rijbewijs BE en auto

Doorzettings- en organisatievermogen; contactuele eigenschappen; nauwkeurig; planmatig; gedreven en gemotiveerd.

Penningmeester dweilorkest; bestuurslid percussieband; bestuurslid buurtvereniging

Vrijetijdsbesteding:
Zangvereniging; Revue; dweilorkest; lezen; fietsen; wandelen Vierdaagse Nijmegen.

Persoonlijke eigenschappen:
Enthousiast; gemotiveerd; leergierig; flexibel, klantvriendelijk; stressbestendig, accuraat; collegiale werkhouding; consequent en betrouwbaar.

Referenties:
Verkrijgbaar op aanvraag

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2006
Maart - heden: Apotheek Sint Anthonis (voorheen vd Arend, Boxmeer): Adm/secr. medewerker:
Taken:Registratie en verwerking van patiëntengegevens (Aposys/ VECOSO)
- Crediteuren -/debiteurenadministratie
- Debiteurenbewaking
- Verwerking van dagafschriften
- Controleren en herberekening van afgekeurde declaraties naar zorgverzekeraars
- Contact onderhouden met cliënten en zorgverzekeraars
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden
2012
April - dec: Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen: Administratief medewerker (nul uren contract)
Taken: - Ondersteuning werving stamceldonors/sponsors
- Registratie en verwerking van: Aanmeldingen van Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Financiële verwerking van: Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Archiefwerkzaamheden
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Coördinator en stafmedewerker
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
2010 - 2012
april - jan: UMC Radboud: Financieel-secretarieel medewerker/Trial support unit Hematologie
Taken: Financiële projectadministratie voor ± 40 gelijktijdig lopende klinische projecten/trials:
Zelfstandig opvolgen van uitgezette financiële administratieve acties voortkomende in het verloop van de projecten
- Archivering van ( financiële) documenten
- (Ondersteunen bij) het voeren van correspondentie met betrokken project controller, interne afdelingen, farmaceutische bedrijven, stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland )
- Voorbereiden van documenten ten behoeve van de (financiële projectadministratie
- Bewaken van voortgang en afwerking van actiepunten voortvloeiend uit contracten
- Rapporteren aan operationeel manager trial support unit
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Trialcoördinatoren met betrekking tot sluiting van diverse projecten.
- Dataloggers: Het bewaken op temperaturen t.b.v. medicijnonderzoek.
- Vervanging secretaresses tijdens hun afwezigheid, zoals: telefoon,post, algemene email trial support unit enz.)
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

2008- 2009
Nov - mei: Werkpoolflex Cuijk: Uitzendkracht: Boekhoudkundig medewerker
Taken: Boekingen in diverse soorten dagboeken, o.a. Bank; in- en verkoop; memoreaal;
- Verwerken van o.a. gegevens voor aansluiting belastingen en controleren
loonjournaalposten (Excel);
- Klaarzetten journaalposten in salarispakket (Sedis), inlezen, verwerken
- Archiefwerkzaamheden
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden

2008
Aug - nov: Intervet Boxmeer, Uitzendkracht (Adecco) Ondersteuning secretariaat
Taken:- Post, telefoon, elektronisch agendabeheer in Outlook, diverse overzichten bijhouden
in Word en Excel, archiefbeheer en opnieuw opzetten hiervan, verder alle
voorkomende werkzaamheden
Maart tm juni: Franken Transport BV, Uitzendkracht (Randstad) Administratief medewerker:
Taken: - Debiteuren administratie; facturatie; urenregistratie en urenverwerking;
- Verwerking van ritten
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden


2007
Okt tm dec. Gemeente Boxmeer, Uitzendkracht (Randstad)
Afd. WMO: Ondersteuning secretariaat:
Taken: - Agendabeheer, telefoon beantwoorden, Postverwerking, inboeken
interne stukken, verder alle voorkomende administratieve
werkzaamheden.
Afd.SBZ-FA:Administratief medewerker sociale zaken, fin.administratie
Taken: - Behandelen van o.a. rapportage aanvragen (Bijzonder Bijstand) en
uitbetalingen hiervan voor inwoners die een ondersteuning nodig
hebben wat betreft hun minimuminkomen.
2006
Maart - mei: Woonmaatschappij Maasland: Uitzendkracht (Werkwijzer) Algemeen medewerker
Taken: - Gegevens invoeren voor woningzoekenden en de betreffende woningzoekenden
tijdens spreekuren ter woord staan.
1995 - juli 2005 Stichting GOA-oost, Molenhoek: Administratief medewerker
Taken: - Basisregistratie en urenverwerking van personeel in geautomatiseerd systeem
- Basisregistratie en urenverwerking van leerlingen in de G.W.W.
- Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (SCAB)
1995
Maart - okt Gemeente Gennep: Uizendkracht (Randstad) Administratief medewerker
Taken: - Debiteuren- /crediteurenadministratie
1994
Jan - sept. Augustinusstichting en Maria Roepaan, (nu Dichterbij):Administratief medewerker
Taken:- Debiteuren- /crediteurenadministratie(Abax);
- Kas
1991 -1993 Maria Roepaan, Ottersum (Dichterbij): Administratief medewerker
Taken: - Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (Abax)
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Registratie ziekmeldingen
- Personeelszaken: verwerking sollicitatieprocedures
- Postverwerking en archivering

Werkervaring

2006
Maart - heden: Apotheek Sint Anthonis (voorheen vd Arend, Boxmeer): Adm/secr. medewerker:
Taken:Registratie en verwerking van patiëntengegevens (Aposys/ VECOSO)
- Crediteuren -/debiteurenadministratie
- Debiteurenbewaking
- Verwerking van dagafschriften
- Controleren en herberekening van afgekeurde declaraties naar zorgverzekeraars
- Contact onderhouden met cliënten en zorgverzekeraars
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden
2012
April - dec: Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen: Administratief medewerker (nul uren contract)
Taken: - Ondersteuning werving stamceldonors/sponsors
- Registratie en verwerking van: Aanmeldingen van Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Financiële verwerking van: Stamceldonors/Vrienden van/ Vierdaagse sponsors
- Archiefwerkzaamheden
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Coördinator en stafmedewerker
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
2010 - 2012
april - jan: UMC Radboud: Financieel-secretarieel medewerker/Trial support unit Hematologie
Taken: Financiële projectadministratie voor ± 40 gelijktijdig lopende klinische projecten/trials:
Zelfstandig opvolgen van uitgezette financiële administratieve acties voortkomende in het verloop van de projecten
- Archivering van ( financiële) documenten
- (Ondersteunen bij) het voeren van correspondentie met betrokken project controller, interne afdelingen, farmaceutische bedrijven, stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland )
- Voorbereiden van documenten ten behoeve van de (financiële projectadministratie
- Bewaken van voortgang en afwerking van actiepunten voortvloeiend uit contracten
- Rapporteren aan operationeel manager trial support unit
- Financiële- /secretariële taken ter ondersteuning aan Trialcoördinatoren met betrekking tot sluiting van diverse projecten.
- Dataloggers: Het bewaken op temperaturen t.b.v. medicijnonderzoek.
- Vervanging secretaresses tijdens hun afwezigheid, zoals: telefoon,post, algemene email trial support unit enz.)
- Verder nog alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

2008- 2009
Nov - mei: Werkpoolflex Cuijk: Uitzendkracht: Boekhoudkundig medewerker
Taken: Boekingen in diverse soorten dagboeken, o.a. Bank; in- en verkoop; memoreaal;
- Verwerken van o.a. gegevens voor aansluiting belastingen en controleren
loonjournaalposten (Excel);
- Klaarzetten journaalposten in salarispakket (Sedis), inlezen, verwerken
- Archiefwerkzaamheden
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden

2008
Aug - nov: Intervet Boxmeer, Uitzendkracht (Adecco) Ondersteuning secretariaat
Taken:- Post, telefoon, elektronisch agendabeheer in Outlook, diverse overzichten bijhouden
in Word en Excel, archiefbeheer en opnieuw opzetten hiervan, verder alle
voorkomende werkzaamheden
Maart tm juni: Franken Transport BV, Uitzendkracht (Randstad) Administratief medewerker:
Taken: - Debiteuren administratie; facturatie; urenregistratie en urenverwerking;
- Verwerking van ritten
- Verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden


2007
Okt tm dec. Gemeente Boxmeer, Uitzendkracht (Randstad)
Afd. WMO: Ondersteuning secretariaat:
Taken: - Agendabeheer, telefoon beantwoorden, Postverwerking, inboeken
interne stukken, verder alle voorkomende administratieve
werkzaamheden.
Afd.SBZ-FA:Administratief medewerker sociale zaken, fin.administratie
Taken: - Behandelen van o.a. rapportage aanvragen (Bijzonder Bijstand) en
uitbetalingen hiervan voor inwoners die een ondersteuning nodig
hebben wat betreft hun minimuminkomen.
2006
Maart - mei: Woonmaatschappij Maasland: Uitzendkracht (Werkwijzer) Algemeen medewerker
Taken: - Gegevens invoeren voor woningzoekenden en de betreffende woningzoekenden
tijdens spreekuren ter woord staan.
1995 - juli 2005 Stichting GOA-oost, Molenhoek: Administratief medewerker
Taken: - Basisregistratie en urenverwerking van personeel in geautomatiseerd systeem
- Basisregistratie en urenverwerking van leerlingen in de G.W.W.
- Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (SCAB)
1995
Maart - okt Gemeente Gennep: Uizendkracht (Randstad) Administratief medewerker
Taken: - Debiteuren- /crediteurenadministratie
1994
Jan - sept. Augustinusstichting en Maria Roepaan, (nu Dichterbij):Administratief medewerker
Taken:- Debiteuren- /crediteurenadministratie(Abax);
- Kas
1991 -1993 Maria Roepaan, Ottersum (Dichterbij): Administratief medewerker
Taken: - Verwerking van gegevens in geautomatiseerd systeem (Abax)
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Registratie ziekmeldingen
- Personeelszaken: verwerking sollicitatieprocedures
- Postverwerking en archivering

Lees meer

Opleiding

1995 Kantoortoepassingen, via de Stichting Volwassen Educatie Noordelijk
Limburg, te Gennep (certificaat)
1991 - 1993 Bedrijfsadministratief medewerker, via het leerlingstelsel ECABO,
MBO college te Venlo (diploma)
In vakkenpakket onder andere:
- Bestandsbeheer
- Bedrijfsorganisatie
- Bedrijfseconomie/Bedrijfseconomische calculaties
- Communicatietechniek
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Personeels- /salarisadministratie
- Postverwerking en archivering
- Order- /voorraadadministratie
- Grootboekadministratie
1971 - 1972 Middenstand, via het M.H.N.O. te Nijmegen (diploma)
1968 - 1969 Oriëntering Verzorgende Beroepen (O.V.B), via het M.H.N.O te Cuyk (diploma)
1965 - 1968 Huishoudschool en Assistenten (T) te Gennep (diploma)

Opleiding

1995 Kantoortoepassingen, via de Stichting Volwassen Educatie Noordelijk
Limburg, te Gennep (certificaat)
1991 - 1993 Bedrijfsadministratief medewerker, via het leerlingstelsel ECABO,
MBO college te Venlo (diploma)
In vakkenpakket onder andere:
- Bestandsbeheer
- Bedrijfsorganisatie
- Bedrijfseconomie/Bedrijfseconomische calculaties
- Communicatietechniek
- Debiteuren- /crediteurenadministratie
- Personeels- /salarisadministratie
- Postverwerking en archivering
- Order- /voorraadadministratie
- Grootboekadministratie
1971 - 1972 Middenstand, via het M.H.N.O. te Nijmegen (diploma)
1968 - 1969 Oriëntering Verzorgende Beroepen (O.V.B), via het M.H.N.O te Cuyk (diploma)
1965 - 1968 Huishoudschool en Assistenten (T) te Gennep (diploma)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Riet Beumeler te bekijken

Mijn documenten