• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


OVERIGE ACTIVITEITEN/LIDMAATSCHAPPEN 2014: Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PMT 2009-2013: Lid van de deelnemersraad van het Imtech Pensioenfonds. 2010: Introductiecursus SPO,” Pensioenen…

Persoonlijk

OVERIGE ACTIVITEITEN/LIDMAATSCHAPPEN
2014: Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PMT
2009-2013: Lid van de deelnemersraad van het Imtech Pensioenfonds.
2010: Introductiecursus SPO,” Pensioenen voor Deelnemersraden”.
- Lid ¬Koninklijk Instituut van Ingenieurs (K¬I¬VI) - secties Bedrijfs¬kunde en Transportkunde.
- Decaan en Jobcoach bij het KIVI.
- Ex-bestuurslid Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS)
- Lid (en voorzitter in 2008) van de Rotary Club Bloemendaal sinds 1995.
- Coördinator Zuid-Kennemerland van de stichting JobRotary (stichting heeft tot doel om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe betrekking)

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

1996-2012 : IMTECH BUILDING SERVICES BV voorheen IMTECH MAINTENANCE BV.

2006-2012 : Directeur Business Development :
- Ontwikkeling van innovatieve diensten met strategische partners, zoals RE-vitaal, de revitalisatie van verouderde kantoorpanden, Property Management en Imtech Goldlabel.
- Verantwoordelijk voor de verwerving van contracten bij Corporate en landelijke opererende opdrachtgevers, met o.a. als resultaat de grootste order ooit bij Shell ter waarde van € 100 mio over 5 jaar in 2006 in een strategische alliantie met Sodexho;
- Key Accountmanagement bij grote klanten als PostNL, AAfm en de RGD
- Ontwikkeling van het Marktplan Buildings.

1996- 2005: Commercieel Directeur :
- Aanzienlijke bijdrage geleverd aan de opmerkelijke groei van Imtech Maintenance van
- € 11 mio in 1996 (200 FTE’s) naar € 80 mio in 2003 (750 FTE’s) als gevolg van de verwerving van meerjarige grote contracten, t.b.v. onderhoud, beheer en technisch management van gebouwgebonden installaties in utiliteit, industrie en gezondheidszorg.
- Ontwikkeling en uitvoering van het commercieel beleid, alsmede van markt- en concurrentieanalyses.
- Verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, marketing, PR, beurzen, evenementen, alsmede account-management en consultancy & maintenance engineering.
- Gestart met sponsoring van Facility Management Nederland, leidend tot hoge naamsbekendheid binnen doelgroep van Facility Managers.
- Succesvol met ontwikkeling van nieuwe contacten leidend tot de verwerving van grote, landelijke en corporate accounts als ABNAMRO, ING, TPG, Postkantoren BV, Shell, Philips, DSM, RGD, Nike en NCC, resulterend in 50% van de lopende omzet.
- Troubleshooting en probleemoplossing bij enkele grote opdrachtgevers.
- Professionalisering van het verkoopproces
- Rapporterend aan Algemeen Directeur van Imtech Maintenance BV als lid van de directie.

1992-1995 : RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST BV. (RTD) Rot¬terdam:

General Manager Engineering Inspecti¬ons :
- Verantwoorde¬lijk voor een Business Unit met een jaaromzet van ca. NLG 15 mln.
(100 man), actief in de Industriële Dienstver¬le¬ning via de uitvoering van nieuw¬bouw- en onder¬houdsin¬spec¬ties in de metaal-, olie-, gas en (petro)che¬mische industrie, op staalcon-structies, kunststoffen en lasmateria¬len.
- Rapporterend aan Algemeen Directeur als lid van de directie.
- Belangrijkste activiteiten : aansturing van een administratieve- en fieldorganisa¬tie, ontwikke-ling van nieuwe produkt/markt combinaties, onderhouden en ontwik¬ke¬len van relaties op senior ma¬nage¬ment/direc¬tieniveau, opstel¬ling van strate¬gisch plan, opstelling van het MTP en jaarlijks budget, sanering achterstalli¬ge debiteu¬ren en herimple¬menta¬tie van de Admini-stratieve Organisatie,¬ kwaliteits¬project met Sterin-certificatie. Medeverantwoordelijk en deelnemer bij de overname van Stoom¬we¬zen.
Directeur Schielab VOF :
- Joint venture met Stork FDO (50%).
Namens RTD, directeur van Schie¬lab VOF (omzet NLG 4 mln, 17 werknemers), een laborato-rium voor destruc¬tief- en schade-onderzoek aan metalen.


1987-1992 : AKZO COATINGS BV (SIKKENS) Sassenheim :

Manager Engineering :
- Ver¬antwoorde¬lijk voor de ontwikkeling en realisa¬tie van de Techni¬sche Inves¬terin¬¬gen in alle produk¬tie- en dis¬tributielo¬caties in Neder¬land.
- Lid van het Technisch Management Team, rapporterend aan Technisch Directeur.
- Belangrijkste activiteiten : Aansturing van de engineeringafdeling, verrichten van feasibility studies, intro¬ductie en toepas¬sing van nieuwe tech¬nologieën, ontwikkeling en realisatie van inves¬te¬rings¬pro¬jecten, zoals herinrich¬ting/stroomlij¬ning van fabrie¬ken, mecha¬ni¬sa¬tie/au¬tomati¬se¬ring van distribu¬tie¬centrum, bouw van een warmte-kracht installatie, sloop en milieukun¬dige sanering van Ceta-Beverlo¬ca¬tie. Opstel¬ling, beheer¬ en rappor¬tage van project- en totale investerings¬¬bud¬get (NLG 25 Mio).
- Onderhandelingen met contractors en leveran¬ciers.


1977-1987 : KONINKLIJKE SHELL GROEP / BILLITON INTERNATIONAL METALS :

SHELL OMAN (P.D.O.) 1984-1987 :

Construction Manager :
- Bouw van 4 olie¬produktiestati¬ons in centraal Oman, ontwikkeling van $ 100 mln.
- Verantwoordelijk voor budget, planning, voort¬gang, kwaliteit en veiligheid.
- Belangrijkste activiteiten : evaluatie van tenders van contractors, beheer van
con¬trac¬ten, voortgangsbesprekingen, onderhandelingen over meer/minderwerk.

NOORDELIJKE ZOUTWINNING (BILLITON) 1982-1984 :

Operations Manager :
- Coördinatie bij boring van 8 magnesiumchloride zoutput¬ten. Beheer en onder¬houd met bijbeho¬rende¬ technische instal¬laties, middels uitbe¬steding aan oil¬fiel¬d-con¬trac¬tors.

BILLITON MAATSCHAPPIJ SURINAME 1977-1982 :

Hoofd Werktuigkundige Dienst (1980-1982) :
- Onderhoud en revisie van 2 graafwielbag¬gers in eigen beheer.
- Aansturing en coördinatie van onderhoudsafdeling, opstelling en beheer van budget en planning; voortgangsrapportage.

Hoofd Constructiebureau (1977-1980) :
- Engineering en uitvoering van projecten, feasibility studies, opstelling en beheer van budgetten.

Werkervaring

1996-2012 : IMTECH BUILDING SERVICES BV voorheen IMTECH MAINTENANCE BV.

2006-2012 : Directeur Business Development :
- Ontwikkeling van innovatieve diensten met strategische partners, zoals RE-vitaal, de revitalisatie van verouderde kantoorpanden, Property Management en Imtech Goldlabel.
- Verantwoordelijk voor de verwerving van contracten bij Corporate en landelijke opererende opdrachtgevers, met o.a. als resultaat de grootste order ooit bij Shell ter waarde van € 100 mio over 5 jaar in 2006 in een strategische alliantie met Sodexho;
- Key Accountmanagement bij grote klanten als PostNL, AAfm en de RGD
- Ontwikkeling van het Marktplan Buildings.

1996- 2005: Commercieel Directeur :
- Aanzienlijke bijdrage geleverd aan de opmerkelijke groei van Imtech Maintenance van
- € 11 mio in 1996 (200 FTE’s) naar € 80 mio in 2003 (750 FTE’s) als gevolg van de verwerving van meerjarige grote contracten, t.b.v. onderhoud, beheer en technisch management van gebouwgebonden installaties in utiliteit, industrie en gezondheidszorg.
- Ontwikkeling en uitvoering van het commercieel beleid, alsmede van markt- en concurrentieanalyses.
- Verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, marketing, PR, beurzen, evenementen, alsmede account-management en consultancy & maintenance engineering.
- Gestart met sponsoring van Facility Management Nederland, leidend tot hoge naamsbekendheid binnen doelgroep van Facility Managers.
- Succesvol met ontwikkeling van nieuwe contacten leidend tot de verwerving van grote, landelijke en corporate accounts als ABNAMRO, ING, TPG, Postkantoren BV, Shell, Philips, DSM, RGD, Nike en NCC, resulterend in 50% van de lopende omzet.
- Troubleshooting en probleemoplossing bij enkele grote opdrachtgevers.
- Professionalisering van het verkoopproces
- Rapporterend aan Algemeen Directeur van Imtech Maintenance BV als lid van de directie.

1992-1995 : RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST BV. (RTD) Rot¬terdam:

General Manager Engineering Inspecti¬ons :
- Verantwoorde¬lijk voor een Business Unit met een jaaromzet van ca. NLG 15 mln.
(100 man), actief in de Industriële Dienstver¬le¬ning via de uitvoering van nieuw¬bouw- en onder¬houdsin¬spec¬ties in de metaal-, olie-, gas en (petro)che¬mische industrie, op staalcon-structies, kunststoffen en lasmateria¬len.
- Rapporterend aan Algemeen Directeur als lid van de directie.
- Belangrijkste activiteiten : aansturing van een administratieve- en fieldorganisa¬tie, ontwikke-ling van nieuwe produkt/markt combinaties, onderhouden en ontwik¬ke¬len van relaties op senior ma¬nage¬ment/direc¬tieniveau, opstel¬ling van strate¬gisch plan, opstelling van het MTP en jaarlijks budget, sanering achterstalli¬ge debiteu¬ren en herimple¬menta¬tie van de Admini-stratieve Organisatie,¬ kwaliteits¬project met Sterin-certificatie. Medeverantwoordelijk en deelnemer bij de overname van Stoom¬we¬zen.
Directeur Schielab VOF :
- Joint venture met Stork FDO (50%).
Namens RTD, directeur van Schie¬lab VOF (omzet NLG 4 mln, 17 werknemers), een laborato-rium voor destruc¬tief- en schade-onderzoek aan metalen.


1987-1992 : AKZO COATINGS BV (SIKKENS) Sassenheim :

Manager Engineering :
- Ver¬antwoorde¬lijk voor de ontwikkeling en realisa¬tie van de Techni¬sche Inves¬terin¬¬gen in alle produk¬tie- en dis¬tributielo¬caties in Neder¬land.
- Lid van het Technisch Management Team, rapporterend aan Technisch Directeur.
- Belangrijkste activiteiten : Aansturing van de engineeringafdeling, verrichten van feasibility studies, intro¬ductie en toepas¬sing van nieuwe tech¬nologieën, ontwikkeling en realisatie van inves¬te¬rings¬pro¬jecten, zoals herinrich¬ting/stroomlij¬ning van fabrie¬ken, mecha¬ni¬sa¬tie/au¬tomati¬se¬ring van distribu¬tie¬centrum, bouw van een warmte-kracht installatie, sloop en milieukun¬dige sanering van Ceta-Beverlo¬ca¬tie. Opstel¬ling, beheer¬ en rappor¬tage van project- en totale investerings¬¬bud¬get (NLG 25 Mio).
- Onderhandelingen met contractors en leveran¬ciers.


1977-1987 : KONINKLIJKE SHELL GROEP / BILLITON INTERNATIONAL METALS :

SHELL OMAN (P.D.O.) 1984-1987 :

Construction Manager :
- Bouw van 4 olie¬produktiestati¬ons in centraal Oman, ontwikkeling van $ 100 mln.
- Verantwoordelijk voor budget, planning, voort¬gang, kwaliteit en veiligheid.
- Belangrijkste activiteiten : evaluatie van tenders van contractors, beheer van
con¬trac¬ten, voortgangsbesprekingen, onderhandelingen over meer/minderwerk.

NOORDELIJKE ZOUTWINNING (BILLITON) 1982-1984 :

Operations Manager :
- Coördinatie bij boring van 8 magnesiumchloride zoutput¬ten. Beheer en onder¬houd met bijbeho¬rende¬ technische instal¬laties, middels uitbe¬steding aan oil¬fiel¬d-con¬trac¬tors.

BILLITON MAATSCHAPPIJ SURINAME 1977-1982 :

Hoofd Werktuigkundige Dienst (1980-1982) :
- Onderhoud en revisie van 2 graafwielbag¬gers in eigen beheer.
- Aansturing en coördinatie van onderhoudsafdeling, opstelling en beheer van budget en planning; voortgangsrapportage.

Hoofd Constructiebureau (1977-1980) :
- Engineering en uitvoering van projecten, feasibility studies, opstelling en beheer van budgetten.

Lees meer

Opleiding

OPLEIDINGEN
1977 : Technische Universiteit Delft, Werktuigbouw; afstudeer¬richting Techni¬sche Logis¬tiek

CURSUSSEN
1998 : Succesvolle marketingplannen
1997 : Accountmanagement
1991 : Project Management, AKZO.
1986 : Economics & Projectmanagement, Shell.
Campbell Gascourse, Shell.
1983 : Drilling & Production Techniques, Shell.
1982 : Problem Solving & Decision Analysis, Kepner & Tregoe, Shell.
1980/81: Fi¬na¬nce & Quantative Methods I + II, Shell.

Opleiding

OPLEIDINGEN
1977 : Technische Universiteit Delft, Werktuigbouw; afstudeer¬richting Techni¬sche Logis¬tiek

CURSUSSEN
1998 : Succesvolle marketingplannen
1997 : Accountmanagement
1991 : Project Management, AKZO.
1986 : Economics & Projectmanagement, Shell.
Campbell Gascourse, Shell.
1983 : Drilling & Production Techniques, Shell.
1982 : Problem Solving & Decision Analysis, Kepner & Tregoe, Shell.
1980/81: Fi¬na¬nce & Quantative Methods I + II, Shell.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Diederik Tak Labrijn te bekijken