• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

feb. 2014 - juli 2014 Adviseur watersysteem, waterschap Brabantse Delta, Breda.

jul. 2011 – jun 2013 Adviseur beleid en onderzoek, Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden.
Taken:
• Projectleider waterkeringen met 5 tot 10 projectleden. Het schrijven van het plan van aanpak, aanbesteden van projecten, bewaken van de voortgang, het coördineren van de technische uitvoering van (waterbouw en geotechnische) projecten. Overleg met de opdrachtgever en contacten met het ingenieursbureau, dat de opdrachten uitvoert. Daarnaast adviseren van toepasbare geotechnische oplossing voor waterbouwproblemen.
• Begeleiding legger waterkeringen, zoals het aanbesteden van het project, coördineren van de technische uitvoering van berekeningen: stabiliteits- en zettingsberekeningen.
• Toetsing waterkeringen, zoals het adviseren van de technische uitvoering van toetsing op basis van de leidraden en de technische rapporten waterkeringen.
• Kadeverbetering waterkeringen, zoals het geotechnische adviseren van de te gebruiken methodieken.
• Beoordeling vergunningaanvraag, zoals het toetsen en adviseren van de plannen van projectondernemers en geotechnische/waterbouw constructies die verband met de standzekerheid van de waterkeringen hebben. Dit betreft o.a. funderingsadviezen, stabiliteits-en zettings adviezen.
• Bomentoets, zoals het schrijven van het plan van aanpak, inventarisatie van de benodigde gegevens en het uitvoeren van de technische toetsing.

Resultaten
De volgende projecten zijn met succes uitgevoerd, zoals de verkeerbelastingsonderzoek op de waterkeringen, het opstellen van de uitgangspunten voor de legger, rapportage inventarisatie bomengegevens en bomentoets. Voorbereiding en beschikbaar stellen van de innovatieve methode DAM (Dijk analyses module) voor het opstellen van de leggerprofielen, waardoor veel geld bespaard is ten opzichte van handmatige (aanpak) berekeningen.

nov. 2008 – jul. 2011 Adviseur Waterkeringen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam
Taken:
• Inspectie primaire waterkeringen
• Beoordelen vergunningaanvraag.
• Begeleiding bij het toetsen van de waterkeringen, het opstellen van de uitgangspunten in samenwerking met adviesbureaus, bewaking van de uitvoering van toetsing, het aanleveren van geotechnische gegevens.
• Kadeverbetering: adviseren van de toepasbare methodieken/technieken, stabiliteitsberekeningen.
• Begeleiding VNK 2 en toetsing van kunstwerken: contact houden met het projectbureau VNK en de ingenieursbureaus, organiseren van visuele inspecties, afstemming binnen het waterschap, gegevens verzamelen en doorsturen naar de ingenieursbureaus en de toetsrapporten beoordelen.

jan. 2008 – nov. 2008 Adviseur Geotechniek, RPS-BCC, Delft.
Taken:
• Stabiliteits- en zettingsberekeningen: Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van berekeningen en rapporteren.
• Opzetten, begeleiden en interpreteren van grondonderzoeken;
• Damwand en funderingsberekeningen:Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van berekeningen en rapporteren.
• Inventarisatie en visuele inspectie watergangen en waterkeringen.

apr. 2007 – dec. 2007 Adviseur Geotechniek, Grontmij, De Bilt.
Taken:
• Visuele inspectie waterkeringen.
• Inventarisatie randvoorwaarden waterkeringen.
• Opzet van geotechnische onderzoek.
• Toetsing waterkeringen: Het verzamelen van bodemgegevens en de uitvoering van berekeningen en rapporteren.
• Dijkverbeteringtechnieken.
• Damwand en funderingsberekeningen: Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoering van berekeningen en rapporteren.

jun. 2006 – nov. 2006 Stageplaats, Geodelft (nu Deltares), Delft.
Onderzoekopdracht met als titel: ”Bomen op en nabij waterkeringen”. Onder andere zijn de volgende onderwerpen bekeken: Boomsoorten op de waterkeringen, onderhoud en boomstabiliteit, modelleren van de stabiliteit van bomen, criteria nieuwe dijkbomen.

mrt. 2006 – jun. 2006 Vrijwilliger Projectmedewerker, Foundation Rural Energy Serv. (FRES), Amsterdam.
Taak:
Het onderzoeken naar commerciële mogelijkheid voor het inzetten van zonnepanelen voor kleinschalig gebruik in Ghana.

jan. 1997 – jan. 2001 Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Wageningen, Afdeling Agro-technologie
Taken
• Onderzoekopdracht met als titel: “Mechanische eigenschappen van boomwortels en het modelleren van grond stabiliteit”.
• Het schrijven van artikelen voor publicatie over stabiliteit van grond met geo-textiel, zoals boomwortels die dienen als versterkingselement.

nov. 1991 – aug. 1992 Wetenschappelijk medewerker, University of Ghana, Afdeling Agro-technologie
Accra, Ghana.
Taken:
Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en studenten met de studierichting Agro-
technologie, bodem en watermanagement.

Werkervaring

feb. 2014 - juli 2014 Adviseur watersysteem, waterschap Brabantse Delta, Breda.

jul. 2011 – jun 2013 Adviseur beleid en onderzoek, Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden.
Taken:
• Projectleider waterkeringen met 5 tot 10 projectleden. Het schrijven van het plan van aanpak, aanbesteden van projecten, bewaken van de voortgang, het coördineren van de technische uitvoering van (waterbouw en geotechnische) projecten. Overleg met de opdrachtgever en contacten met het ingenieursbureau, dat de opdrachten uitvoert. Daarnaast adviseren van toepasbare geotechnische oplossing voor waterbouwproblemen.
• Begeleiding legger waterkeringen, zoals het aanbesteden van het project, coördineren van de technische uitvoering van berekeningen: stabiliteits- en zettingsberekeningen.
• Toetsing waterkeringen, zoals het adviseren van de technische uitvoering van toetsing op basis van de leidraden en de technische rapporten waterkeringen.
• Kadeverbetering waterkeringen, zoals het geotechnische adviseren van de te gebruiken methodieken.
• Beoordeling vergunningaanvraag, zoals het toetsen en adviseren van de plannen van projectondernemers en geotechnische/waterbouw constructies die verband met de standzekerheid van de waterkeringen hebben. Dit betreft o.a. funderingsadviezen, stabiliteits-en zettings adviezen.
• Bomentoets, zoals het schrijven van het plan van aanpak, inventarisatie van de benodigde gegevens en het uitvoeren van de technische toetsing.

Resultaten
De volgende projecten zijn met succes uitgevoerd, zoals de verkeerbelastingsonderzoek op de waterkeringen, het opstellen van de uitgangspunten voor de legger, rapportage inventarisatie bomengegevens en bomentoets. Voorbereiding en beschikbaar stellen van de innovatieve methode DAM (Dijk analyses module) voor het opstellen van de leggerprofielen, waardoor veel geld bespaard is ten opzichte van handmatige (aanpak) berekeningen.

nov. 2008 – jul. 2011 Adviseur Waterkeringen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam
Taken:
• Inspectie primaire waterkeringen
• Beoordelen vergunningaanvraag.
• Begeleiding bij het toetsen van de waterkeringen, het opstellen van de uitgangspunten in samenwerking met adviesbureaus, bewaking van de uitvoering van toetsing, het aanleveren van geotechnische gegevens.
• Kadeverbetering: adviseren van de toepasbare methodieken/technieken, stabiliteitsberekeningen.
• Begeleiding VNK 2 en toetsing van kunstwerken: contact houden met het projectbureau VNK en de ingenieursbureaus, organiseren van visuele inspecties, afstemming binnen het waterschap, gegevens verzamelen en doorsturen naar de ingenieursbureaus en de toetsrapporten beoordelen.

jan. 2008 – nov. 2008 Adviseur Geotechniek, RPS-BCC, Delft.
Taken:
• Stabiliteits- en zettingsberekeningen: Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van berekeningen en rapporteren.
• Opzetten, begeleiden en interpreteren van grondonderzoeken;
• Damwand en funderingsberekeningen:Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoeren van berekeningen en rapporteren.
• Inventarisatie en visuele inspectie watergangen en waterkeringen.

apr. 2007 – dec. 2007 Adviseur Geotechniek, Grontmij, De Bilt.
Taken:
• Visuele inspectie waterkeringen.
• Inventarisatie randvoorwaarden waterkeringen.
• Opzet van geotechnische onderzoek.
• Toetsing waterkeringen: Het verzamelen van bodemgegevens en de uitvoering van berekeningen en rapporteren.
• Dijkverbeteringtechnieken.
• Damwand en funderingsberekeningen: Het verzamelen van bodemgegevens en het uitvoering van berekeningen en rapporteren.

jun. 2006 – nov. 2006 Stageplaats, Geodelft (nu Deltares), Delft.
Onderzoekopdracht met als titel: ”Bomen op en nabij waterkeringen”. Onder andere zijn de volgende onderwerpen bekeken: Boomsoorten op de waterkeringen, onderhoud en boomstabiliteit, modelleren van de stabiliteit van bomen, criteria nieuwe dijkbomen.

mrt. 2006 – jun. 2006 Vrijwilliger Projectmedewerker, Foundation Rural Energy Serv. (FRES), Amsterdam.
Taak:
Het onderzoeken naar commerciële mogelijkheid voor het inzetten van zonnepanelen voor kleinschalig gebruik in Ghana.

jan. 1997 – jan. 2001 Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Wageningen, Afdeling Agro-technologie
Taken
• Onderzoekopdracht met als titel: “Mechanische eigenschappen van boomwortels en het modelleren van grond stabiliteit”.
• Het schrijven van artikelen voor publicatie over stabiliteit van grond met geo-textiel, zoals boomwortels die dienen als versterkingselement.

nov. 1991 – aug. 1992 Wetenschappelijk medewerker, University of Ghana, Afdeling Agro-technologie
Accra, Ghana.
Taken:
Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en studenten met de studierichting Agro-
technologie, bodem en watermanagement.

Lees meer

Opleiding

2009 CGF 1, Grondmechanica en funderingstechniek 1 (CGF 1), PBNA, Nederland.
1995 – 2001 Ph.D. Bodemtechnologie gericht op de stabiliteit van waterkeringen, Wageningen Universiteit, Nederland.
1993 – 1995 M.Sc. Agrotechniek en Bodemfysica met als belangrijkste vakgebieden:
Geo-engineering, Hydrologie van water- en grondwatersystemen, Project management, Wageningen Universiteit, Nederland.
1987 – 1991 B.Sc. Agricultural Engineering (Agro-technologie) met belangrijkste vakgebieden: bodem- en watertechnologie, ontwerp en beheer van irrigatiesystemen, werktuigbouwkunde, Project Management, University of Science and Technology, Kumasi, Ghana.
1979 – 1986 G.C.E. Advanced level: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, National College, Cape Coast, Ghana.

Opleiding

2009 CGF 1, Grondmechanica en funderingstechniek 1 (CGF 1), PBNA, Nederland.
1995 – 2001 Ph.D. Bodemtechnologie gericht op de stabiliteit van waterkeringen, Wageningen Universiteit, Nederland.
1993 – 1995 M.Sc. Agrotechniek en Bodemfysica met als belangrijkste vakgebieden:
Geo-engineering, Hydrologie van water- en grondwatersystemen, Project management, Wageningen Universiteit, Nederland.
1987 – 1991 B.Sc. Agricultural Engineering (Agro-technologie) met belangrijkste vakgebieden: bodem- en watertechnologie, ontwerp en beheer van irrigatiesystemen, werktuigbouwkunde, Project Management, University of Science and Technology, Kumasi, Ghana.
1979 – 1986 G.C.E. Advanced level: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, National College, Cape Coast, Ghana.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Goed), Frans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: R&D Engineer
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Peter Cofie te bekijken

Mijn documenten