• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
Periode: Maart 2014 – heden
Bedrijf: Gezinshuis ons Stekkie
Werkzaamheden: Begeleiden van kinderen met verschillende soorten beperkingen

Periode: Februari 2014 – heden
Bedrijf: Fontys Fydes
Werkzaamheden: Handelingsplannen opstellen
Dyslexiebehandelingen uitvoeren
Voortgang toetsen en evaluatieverslagen schrijven
Voeren van evaluatiegesprekken met ouders en school

Periode: Mei 2014 – juli 2014
Bedrijf: Quadraam, Expertisecentrum EeCee, Arnhem
Werkzaamheden: Diagnostisch onderzoek naar dyslexie uitvoeren (inclusief intake, anamnese en advisering)

Periode: Maart 2014 – juni 2014
Bedrijf: Universiteit Utrecht
Werkzaamheden: Assisteren bij onderzoek naar tweetaligheid bij peuters (QuaLIBi project)

Periode: Oktober 2013 – december 2013
Bedrijf: Radboudumc
Werkzaamheden: Werken bij productgroep Logistiek & Services

Periode: Juni 2011 – augustus 2012
Bedrijf: Kinderopvang Nijmegen (KION)
Werkzaamheden: Pedagogisch medewerkster op de Buitenschoolse opvang (BSO) - t/m februari 2012
Oproepkracht voor BSO, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Inventariseren en ordenen van signalen en behoeften van de kinderen
Activiteiten ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren
Een bijdrage leveren aan de opvoeding van de kinderen
De kwaliteit van het werk ontwikkelen en beheren

Periode: 2010 – 2011
Bedrijf: Middelbare school, Kandinsky College, Molenhoek
Werkzaamheden: Het individueel begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar
Aansluiting vinden bij de leerlingen en hun hulpvraag
Nauw samenwerken met de mentoren van de leerlingen
Signalen opvangen, analyseren en adviezen formuleren

Stage
Jaargang: 2012 – 2013
Stagebedrijf: Quadraam, Expertisecentrum EeCee, Arnhem
Middelbare vmbo-school, Maarten van Rossem, Arnhem
Werkzaamheden: Maken van dossieranalyses
Screeningsonderzoeken uitvoeren, analyseren en adviezen formuleren
Diagnostisch onderzoek uitvoeren (inclusief intake, anamnese en advisering)
Doen van RVC-VO aanvragen
Psychodiagnostische onderbouwingen schrijven
Observaties en gesprekken met leerlingen
Deelname aan leerling-besprekingen en zorgadviesteams
Leerkrachten ondersteunen bij het maken van handelingsplannen
Geven van een Sova-training

Jaargang: 2009 – 2010
Stagebedrijf: Middelbare school, Kandinsky College, Molenhoek
Werkzaamheden: Het individueel begeleiden van leerlingen
Aansluiting vinden bij de leerlingen en hun hulpvraag
Nauw samenwerken met de mentoren van de leerlingen
Signalen opvangen, analyseren en adviezen formuleren
Het opzetten en uitvoeren van een faalangstreductietraining

Jaargang: 2008 – 2009
Stagebedrijf: Speciaal basisonderwijs, De Wingerd, Cuijk
Werkzaamheden: De onderwijskracht van groep acht ondersteunen
Helpen met opzetten en uitvoeren van activiteiten
Observaties uitvoeren
Opstellen van handelingsplannen
Individuele gesprekken met de leerlingen voeren
Afnemen van testen

Jaargang: 2007 – 2008
Stagebedrijf: Peuterspeelzaal, K’nijntje, Haps
Werkzaamheden: Assisteren bij de dagelijkse gang van zaken
Observaties uitvoeren
Door middel van spelsituaties de ontwikkeling van de kinderen stimuleren
Leiding geven aan specifieke kringactiviteiten
Achterstanden bij de kinderen signaleren

Werkervaring

Werkervaring
Periode: Maart 2014 – heden
Bedrijf: Gezinshuis ons Stekkie
Werkzaamheden: Begeleiden van kinderen met verschillende soorten beperkingen

Periode: Februari 2014 – heden
Bedrijf: Fontys Fydes
Werkzaamheden: Handelingsplannen opstellen
Dyslexiebehandelingen uitvoeren
Voortgang toetsen en evaluatieverslagen schrijven
Voeren van evaluatiegesprekken met ouders en school

Periode: Mei 2014 – juli 2014
Bedrijf: Quadraam, Expertisecentrum EeCee, Arnhem
Werkzaamheden: Diagnostisch onderzoek naar dyslexie uitvoeren (inclusief intake, anamnese en advisering)

Periode: Maart 2014 – juni 2014
Bedrijf: Universiteit Utrecht
Werkzaamheden: Assisteren bij onderzoek naar tweetaligheid bij peuters (QuaLIBi project)

Periode: Oktober 2013 – december 2013
Bedrijf: Radboudumc
Werkzaamheden: Werken bij productgroep Logistiek & Services

Periode: Juni 2011 – augustus 2012
Bedrijf: Kinderopvang Nijmegen (KION)
Werkzaamheden: Pedagogisch medewerkster op de Buitenschoolse opvang (BSO) - t/m februari 2012
Oproepkracht voor BSO, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Inventariseren en ordenen van signalen en behoeften van de kinderen
Activiteiten ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren
Een bijdrage leveren aan de opvoeding van de kinderen
De kwaliteit van het werk ontwikkelen en beheren

Periode: 2010 – 2011
Bedrijf: Middelbare school, Kandinsky College, Molenhoek
Werkzaamheden: Het individueel begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar
Aansluiting vinden bij de leerlingen en hun hulpvraag
Nauw samenwerken met de mentoren van de leerlingen
Signalen opvangen, analyseren en adviezen formuleren

Stage
Jaargang: 2012 – 2013
Stagebedrijf: Quadraam, Expertisecentrum EeCee, Arnhem
Middelbare vmbo-school, Maarten van Rossem, Arnhem
Werkzaamheden: Maken van dossieranalyses
Screeningsonderzoeken uitvoeren, analyseren en adviezen formuleren
Diagnostisch onderzoek uitvoeren (inclusief intake, anamnese en advisering)
Doen van RVC-VO aanvragen
Psychodiagnostische onderbouwingen schrijven
Observaties en gesprekken met leerlingen
Deelname aan leerling-besprekingen en zorgadviesteams
Leerkrachten ondersteunen bij het maken van handelingsplannen
Geven van een Sova-training

Jaargang: 2009 – 2010
Stagebedrijf: Middelbare school, Kandinsky College, Molenhoek
Werkzaamheden: Het individueel begeleiden van leerlingen
Aansluiting vinden bij de leerlingen en hun hulpvraag
Nauw samenwerken met de mentoren van de leerlingen
Signalen opvangen, analyseren en adviezen formuleren
Het opzetten en uitvoeren van een faalangstreductietraining

Jaargang: 2008 – 2009
Stagebedrijf: Speciaal basisonderwijs, De Wingerd, Cuijk
Werkzaamheden: De onderwijskracht van groep acht ondersteunen
Helpen met opzetten en uitvoeren van activiteiten
Observaties uitvoeren
Opstellen van handelingsplannen
Individuele gesprekken met de leerlingen voeren
Afnemen van testen

Jaargang: 2007 – 2008
Stagebedrijf: Peuterspeelzaal, K’nijntje, Haps
Werkzaamheden: Assisteren bij de dagelijkse gang van zaken
Observaties uitvoeren
Door middel van spelsituaties de ontwikkeling van de kinderen stimuleren
Leiding geven aan specifieke kringactiviteiten
Achterstanden bij de kinderen signaleren

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
Master Orthopedagogiek Inclusief NVO Basisaantekening diagnostiek
Pre-master Orthopedagogiek
Pedagogiek
Hogeschool Arnhem Nijmegen
HAVO

Cursussen
Behandelaar Dyslexie Onderwijszorg Nederland
Basale reanimatie inclusief de AED
Signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Opleiding

Opleidingen
Master Orthopedagogiek Inclusief NVO Basisaantekening diagnostiek
Pre-master Orthopedagogiek
Pedagogiek
Hogeschool Arnhem Nijmegen
HAVO

Cursussen
Behandelaar Dyslexie Onderwijszorg Nederland
Basale reanimatie inclusief de AED
Signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Beperkt ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Manon van den Berg te bekijken