• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


trainer/coach

Persoonlijk

trainer/coach

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Profiel
Ik ben een flexibele, resultaatgerichte manager met een ruime ervaring binnen de gezondheidszorg.
Mijn managementstijl omschrijft zich als participatief leider. Waarbij ik de zelfredzaamheid van de medewerker zoveel mogelijk stimuleer.
Verder ben ik een rustig persoon die zorgvuldig zijn taken verricht.

WERKERVARING:

Juni 2014 - Heden
Bureau Jeugdzorg
Als teammanager mede verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van het beleid van de kindertelefoon.
Uitvoering geven aan het HRM beleid.
Bewaak de kwaliteit van het proces. Verantwoordelijk voor het budget.
Verantwoordelijk voor de samenwerking met ketenpartners op tactisch en operationeel niveau.

2012 – 01-05-2014
Tante Louise locatie De Vossemeren te Nieuw- Vossemeer.
Opstellen van rapportage voor de aanvraag van indicatie volgens normen van het CIZ.
Telefonisch indicatie verantwoorden aan het CIZ.
Controle op tijdig aanvragen van indicatie.
Cliënten en familie informeren over inhoud van de indicatie stelling.
Als locatiemanager verantwoordelijk voor de gehele locatie. Op de locatie verbleven 24 verpleeghuis geïndiceerde cliënten waarvan 12 cliënten kleinschalig woonde in twee groepen van zes.
Cliënten en medewerkers recentelijk verhuist naar een tijdelijke huisvesting. Daarna nieuwbouw realiseren waar een scheiding plaats gaat vinden tussen wonen en zorg.
Taken;
Verantwoordelijk voor intramuraal als extramurale dienstverlening.
Aansturen coachen van teamleidinggevenden en medewerkers. Medewerkers voorbereiden om te werken in zelfstandige teams.
Verzuimbeleid.
Budgetbewaking.
Locatie extern vertegenwoordigen.
2010 – 2012
THEBE Breda locatie Haga te Breda.
Als teammanager zorg verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De locatie voorbereiden op de aankomende nieuwbouw. Waarbij een cultuur verandering is ingezet binnen de organisatie.
Taken.
Indiceren van cliënten. Indicatie opstellen volgens richtlijnen van het Ciz
Verantwoordelijk voor de gehele locatie.
Aansturen coachen van medewerkers. Medewerkers voorbereiden om te werken in zelfstadige teams.
Verzuimbeleid.
Budgetbewaking.

2005 – 2010
Verzorgingshuis De IJpelaar te Breda.
Teammanager in een zorgcentrum waar 133 cliënten wonen intramuraal en waarbij aan 250 een extramurale dienstverlening wordt verleend.
Taken.
Leiding geven aan een intramurale afdeling met 45 cliënten waarvan 33 cliënten met een verpleeghuisindicatie. Deze afdeling is pas vanaf 1januari 2009 operationeel.
Leiding gegeven aan het team dat de WMO dienstverlening verricht binnen de organisatie.
Telefonisch te woord staan van cliënten over inhoud van de indicatie.
Zorgdragen dat indicatie tijdig werd verlengd.
Projectleider op de locatie.
Kwaliteit.
Ontwikkelen nieuw zorgdossier.
Deelname aan landelijk project zeggenschap over kwaliteit van leven.
Interne auditor voor de hkz.
Invoeren geautomatiseerd roostersysteem.
Invoeren geautomatiseerd zorg registratie systeem met scanners.
2003 – 2005
Servicecentrum het Laar te Tilburg.
Clustermanager in een servicecentrum waar 260 cliënten wonen.
Taken.
Leiding geven aan drie meerzorg afdelingen waarbij 5 teamleidinggevenden op een coachende manier ondersteuning ontvangen. Waarbij ik indirect leiding geef aan ongeveer 50 fte.
Uitvoer personeelsbeleid.
Het voeren van functioneringsgesprekken, aanname medewerkers, verzuimbegeleiding.
Ontwikkelen en adviseren over beleid.
Het inkopen van zorg gerelateerde artikelen (bv. tilliften, verbandmaterialen etc.)
Dag activiteiten ouderen opgestart.
Activiteitenbegeleiding laten integreren binnen de afdelingen.
Omslag maken van verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg.
Invoeren van bewonerstoewijzing.
Kwaliteit.
Participeren in (verbeter) projecten.
Aanvraag verpleeghuiserkenning, ontwikkelen persoonlijk woonzorg/leefplan, opstarten automatisering, ontwikkelen nieuw cliëntdossier.1994 – 2002
Verpleeghuis Lucia te Breda.
Afdelingshoofd in een verpleeghuis waarbij ik het laatste jaar 2 afdelingen aanstuurde.
Taken.
Uitvoering geven aan het organisatie beleid.
Verantwoordelijk voor de kwaliteit in kwantiteit van de zorg op een psychogeriatrische afdeling waar 30 cliënten verbleven. Waar ik direct leiding gaf aan ongeveer 20 fte.
Uitvoer personeels beleid
Het voeren van functioneringsgesprekken met medewerkers. Verantwoordelijk van de verzuimbegeleiding op afdelingsniveau.
Invoeren van coaching gesprekken met medewerkers en het ontwikkelen van POP per individuele medewerker.
Kwaliteit.
Verbetercirkels gedaan over de 24 uurs rapportage en het maken van twee zijdige afspraken. Jaarplannen ontwikkelt om de zorg te optimaliseren binnen de afdeling.


1990 – 1994
Verzorgingshuis de Bijsterstede te Tilburg.
Afdelingshoofd in een verzorgingshuis.
Taken.
Uitvoerend leidinggevende.
Verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit voor de geleverde zorg.
Uitvoer personeelsbeleid.
Het voeren van beoordelingsgesprekken met medewerkers.
Kwaliteit.
In deze functie heb ik samen met mijn toenmalige medewerkers een nieuwe afdeling mogen opstarten waarbij we een methodisch zorgdossier hebben ontwikkeld.

1981 -1990
Verpleeghuis De Hazelaar te Tilburg.
Ziekenverzorgende in verpleeghuis.
In 1981 begonnen als leerling ziekenverzorgende.
Na mijn diplomering gaan werken op een psychogeriatrische afdeling waar ik eerst verantwoordelijk verzorgende was van een aantal cliënten.

Werkervaring

Profiel
Ik ben een flexibele, resultaatgerichte manager met een ruime ervaring binnen de gezondheidszorg.
Mijn managementstijl omschrijft zich als participatief leider. Waarbij ik de zelfredzaamheid van de medewerker zoveel mogelijk stimuleer.
Verder ben ik een rustig persoon die zorgvuldig zijn taken verricht.

WERKERVARING:

Juni 2014 - Heden
Bureau Jeugdzorg
Als teammanager mede verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van het beleid van de kindertelefoon.
Uitvoering geven aan het HRM beleid.
Bewaak de kwaliteit van het proces. Verantwoordelijk voor het budget.
Verantwoordelijk voor de samenwerking met ketenpartners op tactisch en operationeel niveau.

2012 – 01-05-2014
Tante Louise locatie De Vossemeren te Nieuw- Vossemeer.
Opstellen van rapportage voor de aanvraag van indicatie volgens normen van het CIZ.
Telefonisch indicatie verantwoorden aan het CIZ.
Controle op tijdig aanvragen van indicatie.
Cliënten en familie informeren over inhoud van de indicatie stelling.
Als locatiemanager verantwoordelijk voor de gehele locatie. Op de locatie verbleven 24 verpleeghuis geïndiceerde cliënten waarvan 12 cliënten kleinschalig woonde in twee groepen van zes.
Cliënten en medewerkers recentelijk verhuist naar een tijdelijke huisvesting. Daarna nieuwbouw realiseren waar een scheiding plaats gaat vinden tussen wonen en zorg.
Taken;
Verantwoordelijk voor intramuraal als extramurale dienstverlening.
Aansturen coachen van teamleidinggevenden en medewerkers. Medewerkers voorbereiden om te werken in zelfstandige teams.
Verzuimbeleid.
Budgetbewaking.
Locatie extern vertegenwoordigen.
2010 – 2012
THEBE Breda locatie Haga te Breda.
Als teammanager zorg verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De locatie voorbereiden op de aankomende nieuwbouw. Waarbij een cultuur verandering is ingezet binnen de organisatie.
Taken.
Indiceren van cliënten. Indicatie opstellen volgens richtlijnen van het Ciz
Verantwoordelijk voor de gehele locatie.
Aansturen coachen van medewerkers. Medewerkers voorbereiden om te werken in zelfstadige teams.
Verzuimbeleid.
Budgetbewaking.

2005 – 2010
Verzorgingshuis De IJpelaar te Breda.
Teammanager in een zorgcentrum waar 133 cliënten wonen intramuraal en waarbij aan 250 een extramurale dienstverlening wordt verleend.
Taken.
Leiding geven aan een intramurale afdeling met 45 cliënten waarvan 33 cliënten met een verpleeghuisindicatie. Deze afdeling is pas vanaf 1januari 2009 operationeel.
Leiding gegeven aan het team dat de WMO dienstverlening verricht binnen de organisatie.
Telefonisch te woord staan van cliënten over inhoud van de indicatie.
Zorgdragen dat indicatie tijdig werd verlengd.
Projectleider op de locatie.
Kwaliteit.
Ontwikkelen nieuw zorgdossier.
Deelname aan landelijk project zeggenschap over kwaliteit van leven.
Interne auditor voor de hkz.
Invoeren geautomatiseerd roostersysteem.
Invoeren geautomatiseerd zorg registratie systeem met scanners.
2003 – 2005
Servicecentrum het Laar te Tilburg.
Clustermanager in een servicecentrum waar 260 cliënten wonen.
Taken.
Leiding geven aan drie meerzorg afdelingen waarbij 5 teamleidinggevenden op een coachende manier ondersteuning ontvangen. Waarbij ik indirect leiding geef aan ongeveer 50 fte.
Uitvoer personeelsbeleid.
Het voeren van functioneringsgesprekken, aanname medewerkers, verzuimbegeleiding.
Ontwikkelen en adviseren over beleid.
Het inkopen van zorg gerelateerde artikelen (bv. tilliften, verbandmaterialen etc.)
Dag activiteiten ouderen opgestart.
Activiteitenbegeleiding laten integreren binnen de afdelingen.
Omslag maken van verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg.
Invoeren van bewonerstoewijzing.
Kwaliteit.
Participeren in (verbeter) projecten.
Aanvraag verpleeghuiserkenning, ontwikkelen persoonlijk woonzorg/leefplan, opstarten automatisering, ontwikkelen nieuw cliëntdossier.1994 – 2002
Verpleeghuis Lucia te Breda.
Afdelingshoofd in een verpleeghuis waarbij ik het laatste jaar 2 afdelingen aanstuurde.
Taken.
Uitvoering geven aan het organisatie beleid.
Verantwoordelijk voor de kwaliteit in kwantiteit van de zorg op een psychogeriatrische afdeling waar 30 cliënten verbleven. Waar ik direct leiding gaf aan ongeveer 20 fte.
Uitvoer personeels beleid
Het voeren van functioneringsgesprekken met medewerkers. Verantwoordelijk van de verzuimbegeleiding op afdelingsniveau.
Invoeren van coaching gesprekken met medewerkers en het ontwikkelen van POP per individuele medewerker.
Kwaliteit.
Verbetercirkels gedaan over de 24 uurs rapportage en het maken van twee zijdige afspraken. Jaarplannen ontwikkelt om de zorg te optimaliseren binnen de afdeling.


1990 – 1994
Verzorgingshuis de Bijsterstede te Tilburg.
Afdelingshoofd in een verzorgingshuis.
Taken.
Uitvoerend leidinggevende.
Verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit voor de geleverde zorg.
Uitvoer personeelsbeleid.
Het voeren van beoordelingsgesprekken met medewerkers.
Kwaliteit.
In deze functie heb ik samen met mijn toenmalige medewerkers een nieuwe afdeling mogen opstarten waarbij we een methodisch zorgdossier hebben ontwikkeld.

1981 -1990
Verpleeghuis De Hazelaar te Tilburg.
Ziekenverzorgende in verpleeghuis.
In 1981 begonnen als leerling ziekenverzorgende.
Na mijn diplomering gaan werken op een psychogeriatrische afdeling waar ik eerst verantwoordelijk verzorgende was van een aantal cliënten.

Lees meer

Opleiding

OPLEIDING:
2013-2013 Zorgmanagement (masterclass)
2009-2010 Personeelsmanagement (HRM)
2009-2010 Management development (bedrijfskunde)
2007-2008 Management development
2007-2007 Cursus Financieel Management
2007-2007 ARBO en Verzuimbeleid
2004-2004 Verzuimbeleid
1998-1998 Coach bij bewonertoewijzing Hogeschool West-Brabant
1996-1997 Management Hogeschool West-Brabant
1992-1993 Middenmanagement voor Middenkader
1991-1992 Verpleegkundige verzorging
1986-1987 Management voor Non-profit organisaties bij het I.S.W.
1986-1986 Cursus Transactionele Analyse in Communicatie
1981-1983 Behaald diploma, Ziekenverzorging
1974-1978 Behaald diploma, Mavo 4

Opleiding

OPLEIDING:
2013-2013 Zorgmanagement (masterclass)
2009-2010 Personeelsmanagement (HRM)
2009-2010 Management development (bedrijfskunde)
2007-2008 Management development
2007-2007 Cursus Financieel Management
2007-2007 ARBO en Verzuimbeleid
2004-2004 Verzuimbeleid
1998-1998 Coach bij bewonertoewijzing Hogeschool West-Brabant
1996-1997 Management Hogeschool West-Brabant
1992-1993 Middenmanagement voor Middenkader
1991-1992 Verpleegkundige verzorging
1986-1987 Management voor Non-profit organisaties bij het I.S.W.
1986-1986 Cursus Transactionele Analyse in Communicatie
1981-1983 Behaald diploma, Ziekenverzorging
1974-1978 Behaald diploma, Mavo 4

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 3 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Mijn documenten