• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben 31 jaar actief in de ICT. Ik heb 8 jaar ervaring als (IT) projectmanager, 13 jaar met functioneel / technisch beheer en 10 jaar als operator/ servicedeskmedewerker/ productiebegeleider. Ik ben…

Persoonlijk

Ik ben 31 jaar actief in de ICT. Ik heb 8 jaar ervaring als (IT) projectmanager, 13 jaar met functioneel / technisch beheer en 10 jaar als operator/ servicedeskmedewerker/ productiebegeleider. Ik ben PRINCE2 / IPMA gecertificeerd, goed bekend met de processen volgens ITIL/ BISL/ASL en heb een sterke administratieve / financiële achtergrond. Ik studeer parttime (online) informatica en management wetenschappen aan de Open Universiteit. Ik ben analytisch, stressbestendig, resultaatgericht, sterk in politiek lastige situaties, zelfstandig, commercieel en bezit een gezonde dosis humor. Ik communiceer gemakkelijk met iedereen in een organisatie in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Ik maak gemakkelijk de link tussen ICT en Business. Ik heb als lid van de HRM commissie en vice voorzitter van een centrale ondernemingsraad veel ervaring met HR ontwikkeling. Ik heb leiding gegeven aan diverse teams variërend in grootte tot 35 fte bestaande uit beheerders, ontwikkelaars, coördinatoren, winkel- en horecapersoneel en bouwvakkers. Ik heb veel ervaring met het aansturen van leveranciers en het maken van SLA’s in het binnen - en buitenland.


Opleidingen:
Jaar Beschrijving Diploma
1972-1980 Atheneum B, Van der Waals Scholengemeenschap Amsterdam Ja
2013 Informatica, Open Universiteit Nee
2013 Management wetenschappen, Open Universiteit Nee

Werkervaring:
Projectmanager Samti trading B.V.
01/02/2011 – heden

- IT consultancy

- Business consultancy

- Projectmanagement opzetten van een kleine supermarkt in Thailand:
Dit project met een projectteam van 10 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Huren pand.
- Pand modificaties: aanleg extra elektriciteit, aankoop en installatie inrichting.
- Contracten leveranciers.
- Aanschaf voorraad.
- Aannemen en training personeel.
- Reclame campagne.

- Projectmanagement opzetten van een visrestaurant in Thailand:
Dit project met een projectteam van 35 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Aankoop grond.
- Bouw en inrichting restaurant.
- Contracten leveranciers.
- Aanschaf voorraad.
- Aannemen en training personeel.
- Reclame campagne.

- Projectmanagement opzetten van een wasserette in Thailand:
Dit project met een projectteam van 8 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Huren pand.
- Pand modificaties: aanleg extra elektriciteit, aankoop en installatie inrichting.
- Contracten leveranciers.
- Aanschaf voorraad.
- Aannemen en training personeel.
- Reclame campagne.

Projectleider bij Telegraaf Media Ict
01/04/2006 – 01/12/2010
Verantwoordelijk voor:
• Het formuleren en vertalen van de doelstellingen naar een business case en gedegen projectplan, waarin o.a. de werkzaamheden, middelen, planning, budget, deadlines en kwaliteit worden opgenomen.
• Het project opleveren binnen het gestelde budget, planning en kwaliteit.
• Operationeel leiding geven aan de toegewezen resources op de verschillende projecten en zorgen dat deze op een zo efficiënt mogelijke manier worden ingezet.
• Het beoordelen van de toegewezen resources op hun geleverde werkzaamheden.
• Afspraken maken over capaciteit, planning, samenwerking en communicatie tussen lijnmanagement en het projectteam.
• Het aansturen en afspraken maken met leveranciers in binnen- en buitenland.
• Stakeholder management.
• Het maken van project rapportages.
Hier heb ik o.a. de volgende projecten gedaan:
- Outsourcing 60 fte infrastructuur naar externe leverancier:
Dit project met een projectteam van 28 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Het beschrijven van de werkzaamheden.
- RFP uitgeven
- Het selecteren van de leverancier.
- Onderhandelingen prijzen geleverde diensten.
- Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden overgaand personeel.
- Een fysieke verhuizing van personeel.
- Een 60 fte besparing.- Herinrichting afdelingen Business Applicaties en Project Bureau:
Dit project met een projectteam van 14 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Herziening van de incident- , problem- en changemanagementprocessen.
- Een herindeling van de huidige applicatieteams verdeelt over 3 nieuwe teams:
- Een 5 fte besparing.
- Een fysieke verhuizing van personeel.
- Invoering van een Sharepoint omgeving.

- MerlinOne:
Dit project met een projectteam van 15 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- De kostprijs van de applicatie MerlinOne verlagen met 45%.
- Overgaan naar de nieuwste versie van MerlinOne met behulp van de leverancier uit Amerika.
- Een overgang van specifieke servers naar Storage on Demand.
- Een fysieke verhuizing van de data naar een ander pand.
- Nieuwe SLA/OLA met leverancier en gebruikers maken.

- Oprichting nieuw bedrijf Telegraaf Video Media
Dit project met een projectteam van 8 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Het inrichten van de ICT structuur voor een nieuw bedrijf.
- Nieuwe SLA/OLA met leverancier en gebruikers maken.

- Outsourcing MAC omgeving
Dit project leverde de volgende hoofdproducten op:
- De MAC infrastructuur vernieuwen en onderbrengen bij een andere leverancier.
- Nieuwe SLA/OLA met leverancier en gebruikers maken.

- Transitie redactiearchief naar nieuwe omgeving:
Dit project met een projectteam van 11 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Nieuwe software
- Fysieke servers naar VMware
- Web omgeving splitsen in intranet en internet.
- Uitrol Internet Explorer v.7:
Dit project met een projectteam van 14 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- De uitrol van een nieuwe versie van Internet Explorer voor ongeveer 2000 gebruikers.
- Virtualisatie servers:
Dit project met een projectteam van 11 fte leverde de volgende hoofdproducten op:
- Data van 400+ fysieke servers migreren naar VMware.

- Upgrades / uitrol van diverse applicaties o.a.:
- EOS document control systeem
- DOC1 document control systeem
- Sharepoint document control systeem
- ODS intranet documentatie systeem
- TWS scheduling systeem
- Marval incident management systeem
- EAL toegangscontrolesysteem
- Finstream financieel systeem
- SA390 scheduling systeem
- Issueview incident management systeem
- DFRMM data management systeem
Functioneel en Technisch beheerder bij Telegraaf Media Ict / Telegraaf Media Groep
01/02/1996 – 01/02/2009
Verantwoordelijk voor het functioneel beheer:
• Een brug te slaan tussen de proceseigenaren en ICT
• Proactief adviseren over verbeteringen van de applicaties
• Optimale en continue ondersteuning bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door eindgebruikers
• Verantwoordelijk voor zowel het verder ontwikkelen en continu verbeteren als het beheer van de functionaliteiten van de applicaties.
• Het laten maken en goedkeuren van testplannen, het testen en laten accepteren door
gebruikers.
• Bewaak mede de kwaliteit van de diverse tussen- en eindproducten die ten behoeve van beheer en nieuwbouw van maatwerkapplicaties worden geproduceerd
• Deelnemen aan diverse overlegvormen met gebruikers, proces- en systeemeigenaren, business- en informatieanalisten, gebruikers van applicaties, externe leveranciers, systeem- en applicatiebeheerders, testers en applicatieontwikkelaars, projectmanagers en beleidsmedewerkers.
• Meedraaien in projecten

Verantwoordelijk voor het technisch beheer:
• Verhelpen en voorkomen van storing aan eerder genoemde software/ systeem
• Research en implementeren van nieuwe releases en/ of versies van de software
• Leveren van support op de eerder genoemde software
• Analyseren van de geautomatiseerde omgeving en daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen
• Aanbrengen van ad hoc oplossingen
• Schrijven en onderhouden van scripts
• Schrijven en onderhouden van onderhouds- en rapportage jobs
• Schrijven van documentatie
• Meedraaien in projecten
• Het maken en beheren van een OTAP omgeving.

Beheerde applicaties waren o.a.:

- Windows : EPM, Marval (ITSM systeem), Marweb, Issueview, Finstream, ODS, EOS, Paypro, Questor, EPS, Word, Excel, Powerpoint, MSproject.

- Unix : Marval / Marweb.

- Mainframe: TWS, System Automation for OS390, NetView, DFRMM, EOS en Application System.

Bij toerbeurt werkzaamheden als team incidentcoördinator.

Productiebegeleider bij Telegraaf Media Groep
01/09/1993 - 31/01/1996
Hier was ik verantwoordelijk voor de operatie van de computer systemen, de batch verwerking en
het herstellen van fouten in de batchjobs.

Teamlead / productiebegeleider /operator / servicedeskmedewerker/ bij Interactive B.V.
1985 - 01/09/1993
Via Interactive B.V. ben ik gedetacheerd geweest bij de volgende werkgevers:
- P.E.N., Bloemendaal werkzaamheden:
Het helpen invoeren van een applicatie t.b.v. het automatiseren van operator handelingen.
Productiebegeleider verantwoordelijk het maken van batchjobs, het herstellen van fouten
in de batchjobs en het schrijven van handboeken voor de operators.
Senior operator verantwoordelijk voor de operatie van de computer systemen en de
batchverwerking.

- Kortman Intradal, Amersfoort werkzaamheden:
Senior operator verantwoordelijk voor de operatie van de computer systemen en de
batchverwerking.

- C.V.A./I.C.I., Haarlem werkzaamheden:
Productiebegeleider / Teamlead verantwoordelijk het maken van batchjobs, het herstellen van
fouten in de batchjobs en het leiding geven aan een team van 3 operators.

- Elsevier, Amsterdam werkzaamheden:
Senior operator verantwoordelijk voor de operatie van de computer systemen en de
batchverwerking.

- M.I.D., Haarlem werkzaamheden:
Senior operator verantwoordelijk voor de operatie van de computer systemen en de
batchverwerking.
Computer operator bij GCEI gemeente Amsterdam
1982 - 1985
Junior / senior computer operator voor diverse mainframes verantwoordelijk voor
de operatie van de computer systemen en de batch verwerking.
Administratief medewerker bij diverse uitzendbureaus
1981 - 1982
Administratieve werkzaamheden.
Assistent accountant bij Klijnveld Kraayenhof
1980 - 1981
Bij dit bedrijf werkte en studeerde ik om accountant te worden.

Cursussen:
Projectmanagement:

MS project 2003
Onderhandelen: de essentie (GITP)
Presenteren vanuit persoonlijke overtuigingskracht (GITP)
PRINCE 2 foundation gecertificeerd
PRINCE 2 practitioner
IPMA-D gecertificeerd
IPMA-C
Workshop Scrum agile software development

Process/applications management:

ITIL Essentials
Diverse ITIL workshops
BiSL workshop
ASL workshop

Algemeen:

1 jaar NIVRA studie met als vakken bedrijfseconomie, rechten en methodologie
Persoonlijke effectiviteit en medezeggenschap (GITP)
Succesvol functioneren (Kweekel)

Unix:

IX03 UNIX/AIX introductie
AIX5L en Unix introductie (AU13)
AIX Korn Shell Programming (AU23)
Introducing OS/390 Unix System Services (OP05)

Windows:

Access 97 basis
Applicatie Beheer Cursus Marval
Managing a Windows Server 2003 Environment (MS2274)

Programmeren:

Html basis (Computrain)
BF26H OS/390 MVS Introductie en toepassing van REXX
Easytrieve Plus Basic Reports
Easytrieve Plus Advanced Reports and Basic File Manipulation
ISPF panels & dialogs (ES48)

Netwerken:

Advanced Multisystem Network Operations
ACF/VTAM Netwerk Operations
SNA Concepts
CB21 Netview functies en toepassingsmogelijkheden

Mainframe:

MVS Inleiding
MVS Principes en gebruik
MVS/ESA
MVS/JES2 Problem Determination for Operations
VS 2 Job Control
MVS/JES2 Control Statements
IMS Inleiding
IMS Principes en gebruik
CA7 Principes en gebruik
CA11 Restart Utility
APCDOC
CADISPATCH
Datacommunicatie
MVS/ESA Storage Management
DFP/VSAM Beheer
DFP/VSAM Optimalisatie
Parallel sysplex operations & recovery
SM83H System Automation for OS/390 Installation and Administration
SM94VONL System Automation for OS/390 Version 2 Update
Tivoli OPC Implementation Training Course


Nevenactiviteiten:

Vicevoorzitter Centrale Ondernemingsraad Telegraaf Media Groep.
April 2007 – december 2009
Lid van dagelijks bestuur en direct betrokken bij o.a.:
Outsourcing IT infrastructuur, vernieuwing HRM beleid (o.a. invoering POP / vernieuwd verzuimbeleid), aankoop / verkoop nieuwe businessunits, diverse reorganisaties (> 400 fte).

Secretaris stichting Vrienden van de Corso Rugby.
Mei 2009 – oktober 2010
Verantwoordelijk voor:
- De administratie van de stichting.
- Het werven van sponsoren.
- Het regelen van het vervoer, accommodatie en catering voor spelers en sponsoren tijdens het
internationale rugby toernooi de Amsterdam 7’s.
- De contacten met het toernooi organisatie.

Competenties:
Analytisch
Veranderingsbereid
Klantgericht
Flexibel
Daadkracht
Initiatief
Zelfstandig
Talenkennis:
Spraak Schrift
Nederlands Goed Goed
Engels Goed Goed
Duits Redelijk Redelijk
Frans Redelijk Redelijk
Thais Redelijk Redelijk

Hobby’s:

Rugby
Fitness
Films

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Frits Sikkink te bekijken

Mijn documenten