• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profiel Als gedreven denkende doener, ben ik in staat grote hoeveelheden data te verwerken om van daaruit bruikbare managementinformatie te genereren. Ik heb veel ervaring in het werken met MS Access,…

Persoonlijk

Profiel
Als gedreven denkende doener, ben ik in staat grote hoeveelheden data te verwerken om van daaruit bruikbare managementinformatie te genereren. Ik heb veel ervaring in het werken met MS Access, Excel, SAP en diverse Cognos producten. Ik ben zeer resultaatgericht en vanuit mijn sterke analytische vermogen weet ik vanuit de megadata goede conclusies te trekken en adviezen te geven, met veel succes voor de opdrachtgevers waarvoor ik heb gewerkt. Graag werk ik in een uitdagende functie met voldoende variatie en een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid met ruimte voor creativiteit, eigen initiatief en zelfontplooiing.

Hobby's en nevenactiviteiten
Tuinieren, puzzelen, lezen, klussen in en om het huis

Opleidingen
Marketing Manager van januari 1984 tot januari 1986 bij Instituut voor Sociale Wetenschappen in Groningen, diploma behaald.
Vakken: Markt en marktonderzoek, Afnemersgedrag, Managementproces, Marketingorganisatie, Planningsproces, Het beleid inzake de marketing mixes en submixes, Bedrijfseconomische analyses en Practica.

Marketing Assistent van januari 1983 tot januari 1984 bij Instituut voor Sociale Wetenschappen in Groningen, diploma behaald.
Vakken: Markt en Marktonderzoek, Marketing en cybernetica, Product en distributiekanalen, Marketing en de afnemer, Communicatie, Marketing en de producent en Praktica

Milieukunde van juli 1981 tot juli 1982 bij Koninklijke PBNA te Arnhem, diploma behaald.
Vakken: Milieuzorg en bodemverontreiniging, Milieuzorg en grondwaterverontreiniging, Milieuzorg en luchtverontreiniging, Zorg voor de kwaliteit van het grondwater, Rioleringen en behandeling afvalwater Milieubeheer en Milieuwetgeving

Landinrichting en Natuurbehoud van juni 1979 tot juli 1981 bij Koninklijke PBNA te Arnhem, diploma behaald.
Vakken: Milieubeheer, Planologie, Milieuzorg en Bodemverontreiniging, Kennis van de Nederlandse Waterstaat, Landschap en Natuurbehoud.

Middelbare Landbouwschool van december 1973 tot juni 1975 te Groningen, diploma behaald.
Vakken: Nederlands, Engels, Landbouwtechniek, Landbouweconomie, Veeteeltvakken, Akker- en Weidebouw vakken en Bodemkundige vakken.

Mulo B van oktober 1968 tot augustus 1973 Muloschool in Suriname, Nickerie, diploma behaald.
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Algebra en Goniometrie, Plani- en Stereo- metrie, Physica, Tekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie.

Cursussen
IBM Cognos TM1 End Users van juni 2010 tot juni 2010 bij AEXIS Nederland, Certificaat behaald.
Effectieve gesprekstechnieken van januari 2010 tot januari 2010 bij NCOI Opleidingsgroep, Certificaat behaald.
Praktisch Communiceren van juni 2008 tot juni 2008 bij NCOI Opleidingsgroep, Certificaat behaald.
Cognos Analysis- en Report Studio van juni 2007 tot juni 2007 bij Cognos BV, Certificaat behaald.
Excel Gevorderd van augustus 2005 tot augustus 2005 bij Randstad opleidingen, Certificaat behaald
Access 2000 Vervolg van juni 2002 tot juni 2002 bij BROEKHUIS training, Certificaat behaald.
Powerplay OLap Modeling van juni 2002 tot juni 2002 bij Cognos BV, Certificaat behaald.
Telefonisch Klantencontact van juni 1998 tot juni 1998 bij WAGE Training en Advies, Certificaat behaald.
Commercieel Management module overleg- en presentatietechniek van januari 1992 tot januari 1992 bij WAGE Training en Advies, Certificaat behaald.
Basismodule Leidinggeven van september 1991 tot juni 1992 bij OTB PTT Telecom, Certificaat behaald.
Machine schrijven van juni 1973 tot september 1973 bij Instituut EXCELSIOR, Diploma behaald.

Werkervaring
Van januari 2011 tot juni 2014: Senior Finance Specialist/Senior Medewerker Billing bij KPN IT Solutions BV.
Als Senior Medewerker Billing verantwoordelijk voor het verwerken en analyseren van financiële informatie, voorbereiden werklijst voor de afdeling Billing Consulting en verwerken van SAP Inkooporders betreffende uren externe medewerkers. Verder verantwoordelijk voor tijdige en juiste facturatie van Business Unit Noord - Oost Nederland (jaaromzet circa euro 21 miljoen), dispuutmanagement en managementrapportages. Fungeren als sparringpartner met medewerkers van financiële administratie, accountmanagers, controllers, cliëntmanagers en businessdirectors

Van oktober 2009 tot januari 2011: Senior Finance Specialist / Informatiespecialist bij KPN Corporate Market BV.
Als Informatiespecialist verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van databases en rapportages. Downloaden en verwerken van data uit diverse bronsystemen in informatie- modules en de informatie beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik. Analyseren, produceren en beschikbaar stellen van rapportages in excel en op sharepoint. Opleveren van aantallen beheerde werkplekken vast en mobiel en BBSC-items t.b.v. managementletter. Verlenen van ondersteuning aan medewerkers financiële administratie, controllers, cliëntmanagers, businessmanagers en service level managers.

Van augustus 2008 tot oktober 2009: Specialist Administratie / Coördinator Business Support bij KPN Corporate Solutions BV.
Als Coördinator Business Support verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van besturingsmedewerkers bij het inzichtelijk maken van projecten, transposten en correctieboekingen. Op basis van de verplichtingen-administratie het ontwikkelen en implementeren van standaard en ad-hoc rapportages, doen van analyses, samenstellen van kostenrapportage per klant en verwerken van Proces KPI's.

Van januari 2002 tot augustus 2008: Dienstenmanager/Senior Medewerker Bestuurlijke Informatievoorziening bij KPN Zakelijke Markt op de afdeling Management Information Office (MIO).
Op basis van informatiebehoefte bij management en control verantwoordelijk voor ontwikkelen, implementeren en actualiseren van informatiemodules, standaard analysesets, rapportages en beheer. Het verwerken en verrijken van brongegevens en deze informatie beschikbaar stellen door middel van databases, powerplay kubussen en excel. Samenstellen van diverse standaard en ad-hoc rapportages en verzorgen van relevante documentatie en kennisoverdracht. Verlenen van ondersteuning aan controllers, marketeers, portfolio-, delivery-, product- en accountmanagers.

Van april 2001 tot januari 2002: Pricing Support Manager bij KPN International Network Services.
Samen met de pricing manager verantwoordelijk voor generieke prijsbeleid met als doel marge maximalisatie door een optimale balans tussen inkoopkosten, verkoopomzet en netwerkkosten. Doen van prijsvoorstellen aan pricing manager die leiden tot margeoptimalisatie binnen het krachtenveld sales, inkoop, stream en productmanagement. Bewaken en beheren van inkoop- en routeringskosten, prijzen en volumes met behulp van database programma’s en excel. Behandelen en beoordelen van onder floorprijs aanvragen van sales met inachtneming van routeringskosten en beschikbare capaciteit. Analyseren van prijstrends en ontwikkelingen van aan inkoop- en verkoopzijde. Genereren en verbeteren van rapportages (op het gebied van volumes, prijs en kosten ontwikkelingen) met behulp van database programma’s.

Van oktober 1999 tot april 2001: Allround Medewerker Bestuurlijke Informatievoorziening bij KPN Zakelijke Markt afdeling Verkoop Externe Distributie Kanalen
Op de afdeling Planning en control verantwoordelijk voor verzorgen, vernieuwen en analyseren van informatie met betrekking tot afzet, omzet en prestaties van Verkoop Externe Distributie Kanalen. Ontwikkelen en verzorgen van week, maand en BU rapportages, opleveren van BBSC items, verlenen van ondersteuning bij Payplan uitbetalingen, maandafsluiting,1e lijncontroles en verdelen en invoeren jaarplancijfers in diverse rapportages. Verzorgen van PowerPoint presentaties ten behoeve van Reviews met Raad van Bestuur en Interne Reviews. Beheren van Product Order Module, muteren van Partner, Product en Accountmanagers gegevens.

Van maart 1997 tot oktober 1999: Senior Specialist Key Accounts Backoffice 800/900 diensten bij KPN TeleCommerce.
Verantwoordelijk voor het controleren op juistheid en volledigheid van contracten. Het registreren en controleren op krediet waardigheid van de klanten en aansturen van facturering, planning en uitvoering. Verstrekken van informatie aan interne en externe klanten.

Van oktober 1993 tot maart 1997: Medewerker Lokale Marketing bij KPN Telecomregio Zuid Holland Zuid.
Verantwoordelijk voor regionale marketingactiviteiten van de Procesunits ssales Bedrijven, Sales Consumenten en Services. Initiëren, plannen, uitvoeren en evalueren van verkoop bevorderende acties. Analyseren en rapporteren van kosten/opbrengsten van acties en verzamelen van lokale marktsignalen. Verzorgen van integrale overzichten van geplande acties en opstellen, beheren en coördineren van activiteitenkalender op het gebied van verkoop, marketing- en PR-activiteiten. Ondersteunen van het management bij productintroducties en bespreken van de voortgang in afzet/omzet met het management.

Van november 1990 tot oktober 1993: Groepschef Telefonische Informatiecentrum bij KPN Telefoondistrict Rotterdam afdeling Consumenten Markt
Taken en verantwoordelijkheden Leidinggeven aan 28 medewerkers van de afdelingen Klantenreactie, Telefoonbediening en Informatiebalie. Verantwoordelijk voor inroosteren, begeleiden, coachen en beoordelen van medewerkers. Behandelen van klachten/klantenreacties, innen van facturen, verzorgen van kas opmaak en afhandelen van financiële transacties met afdeling incasso.

Van januari 1989 tot oktober 1990: Bedrijfsleider van de Landbouwkundige dienst bij Stichting Machinale Landbouw te Wageningen in Suriname
Leidinggeven aan eigen personeel, aannemers, seizoenmedewerkers met de verantwoordelijkheid voor planning en begroting van personeel, gebouwen, machines, werktuigen, overige bedrijfsmiddelen en diensten door derden. Controleren en laten uitvoeren van alle werkzaamheden en afstemmen van activiteiten met particulieren, vliegbedrijf, veredeling en onderzoeksafdelingen en alle overige leidinggevende activiteiten.

Van januari 1988 tot januari 1989: Medewerker Facturering bedrijfstelecommunicatie bij PTT Telecom district Groningen afdeling Zakelijke Markt.
Factureren van alle bedrijfstelefooninstallaties, infrastructuur, kostprijs, maatwerk en opmaken van alle benodigde ponsconcepten en het behandelen van verwaarlozingslijsten RPS-leningen, leasecontracten, wanbetalers, contractmutaties, overnames, opzeggingen, verhuizingen, nieuwe aansluitingen, waarde- en schadeberekeningen. Corrigeren van abonnee- en incassogegevens. Opmaken en bewaken van eindnota's, berekenen van rente bij te late betaling en afhandelen klantenreacties.

Van april 1987 tot januari 1988: Medewerker Medewerker incasso bij PTT Telefoondistrict Groningen.
Gegevens muteren, opmaken correctienota's, aan- en afsluiten wanbetalers en afhandelen van klachten/klantenreacties.

Van september 1979 tot april 1987: Medewerker Werkorder administratie en Prijsbepaling bij PTT Telecom district Groningen afdeling Consumenten Markt.
Opmaken werkorders, ponsconcepten en primaire gidsvermeldingen. Controleren en factureren werkopdrachten en berekenen van
kostprijsorders. Behandelen van klachten/klantenreacties.

Extracurriculaire activiteiten
van augustus 1990 tot augustus 2000: Bestuurslid Stichting EEKTA
Een stichting ter bevordering van de ontwikkeling en integratie van etnische minderheden in Spijkenisse en omgeving.
Mede verantwoordelijk geweest voor het organiseren van educatieve, culturele en religieuze activiteiten en bijeenkomsten voor de doelgroep Hindoestanen in Spijkenisse.

Automatiseringskennis
Access goed, Excel goed, Powerpoint goed, Word goed, SAP matig, Cognos Powerplay goed en Powerplay Olap Modeling goed.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Goed), Duits (Matig), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Goed), Duits (Matig), Engels (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Finance
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Amar Raghoenath te bekijken

Mijn documenten