• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


In de functie van Projectmanager- en Sr. Projectleider, waarin ik de afgelopen jaren heb gewerkt, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van leiding geven aan personeel, en het plannen…

Persoonlijk

In de functie van Projectmanager- en Sr. Projectleider, waarin ik de afgelopen jaren heb gewerkt, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van leiding geven aan personeel, en het plannen en aansturen van projecten binnen tijd, geld en gestelde eisen.
De bedrijven waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, boden een totaaloplossing(end to end) in het zakelijke segment.
Deze kennis heb ik altijd goed toe kunnen passen in mijn werk doordat ik erg gemotiveerd ben en over een hoge mate van enthousiasme beschik en zodoende ook mijn team enthousiast en gemotiveerd weet te krijgen.
Ook weet ik mij snel aan te passen in een veranderende omgeving en kan ik prima overweg met gesprekspartners op diverse niveaus.

Als spin in het web ben ik in mijn element, en weet mijn uitgezette doelen om te zetten in successen. Ik heb een “no nonsens” en “ afspraak is afspraak” mentaliteit.
Klant tevredenheid behalen en behouden staan op de eerste plaats.

Mijn aantoonbare meerwaarde uit zich door een open, klantgerichte en betrokken houding, directe aanpak, analytisch vermogen en kritisch blik op zaken. Bovendien heb ik een sterke drang om te excelleren, werk ik graag in teamverband, ben vasthoudend, eerlijk en recht door zee en ben pas tevreden als mijn uitgezette doelen behaald zijn.
Ook ben ik commercieel aangelegd en heb een hoge mate van overtuigingskracht, en weet potentiele klanten te signaleren.
Mijn ambities zijn, met een minimale investering een maximale uitkomst te verkrijgen en het realiseren van gebudgetteerde omzet met een positief eind resultaat.

In mijn voorgaande functies heb ik tevens bewezen me snel aan te kunnen passen aan verschillende situaties en kan mijzelf snel inwerken in nieuwe materie en ben in staat onder grote druk te presteren.
Ik ben klant vriendelijk en resultaat gericht, en in staat om de relatie met bestaande klanten te onderhouden, en uit te bouwen met nieuwe klanten en relaties.
Tevens weet ik woorden om te zetten in daden.

Wanneer u een gedreven professional nodig heeft met de ambitie om het beste uit de organisatie te halen, dan zie ik met genoegen uw uitnodig voor een gesprek verschijnen. In dit gesprek licht ik graag het bovenstaande mondeling toe.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Periode : maart 2012 – juli 2013
Werkgever : CIAG B.V.
Functie : Projectleider.
Taken
• Uitvoeren van Site Survey.
• Het verzorgen van offertes voor het ombouwen van intern netwerk van klant.
• Het verzorgen van offertes voor het aanpassen en aanleggen van het netwerk van opdrachtgever(Ziggo)
• Het verzorgen van haalbaarheidsonderzoeken voor opdrachtgever.
• Laten verzorgen van alle benodigde documenten inclusief project- en uitvoeringsmappen.
• Het laten ontwerpen van een detailengineering/technisch ontwerp door het bedrijfsbureau.
• Het voeren van overleggen met bedrijfsbureau, zodat de kwaliteit voldoet en gewaarborgd wordt.
• Laten vervaardigen van bestelopdracht voor benodigde materialen.
• Voeren van overleggen met Gemeenten voor vergunning aanvraag.
• Het laten verzorgen van vergunning aanvragen.
• Het plannen, initiëren, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Aansturen van uitvoerders en onderaannemers.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Het in beeld brengen van meer/minder werk en dit bespreken met klant en-of opdrachtgever.
• Beoordelen van de aannemer/installateur en eigen medewerkers tijdens uitvoering van werkzaamheden.
• Bewaken en het van planning.
• Laten verwerken van verkregen revisie en laten registreren op het netwerk(Orca) van Ziggo.
• Technisch opleveren en gereed melden van project bij klant en opdrachtgever.
• Laten factureren van de in opdracht ontvangen project.


Periode : januari 2011 – oktober 2011
Werkgever : VolkerWessels Telecom
Functie : Sr. Projectleider.
Taken
• Vervaardigen van projectplan en plan van aanpak.
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Leiding geven en aansturing geven aan uitvoerders, aannemers, onderaannemers.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van contract afspraken en overleg hierover eventueel met de engineer.
• Nemen van besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen
• Voeren van uitvoeringsoverleg met Gemeenten, aannemers, installateurs, opdrachtgevers, wegbeheerders, grondeigenaren en andere nutsbedrijven.
• Plannen van werkzaamheden.
• Bewaken van planning.
• Aansturen van werkvoorbereiders en engineers in het projectteam.


Periode : maart 2010 – september 2010
Werkgever : Roos + Bijl engineers en consultants
Functie : Projectleider.
Taken
• Vervaardigen van projectplan en plan van aanpak.
• Adviseren en begeleiden van verleggingen van de ondergrondse kabels en leidingen.
• Voeren van overleggen met kabel- en leidingeigenaren om overeenstemming te bereiken.
• Opstellen van technische berekeningen.
• Opstellen van verlegging budget.
• Opstellen van fasering en verlegging plannen.
• Opstellen van offertes.
• Beoordelen van bestek.
• Plannen van werkzaamheden.
• Bewaken van planning.
• Aansturen van engineers in het projectteam.


Periode : december 2008 – februari 2010
Werkgever : Ziggo
Functie : Sr. Projectleider.
Taken
• Verantwoordelijk voor de toegewezen projecten binnen het zakelijke segment van B2B aanleg.
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Verantwoordelijk voor het aanvragen van realisatie budget, bewaking van budget en projectplanning.
• Verantwoordelijk voor de projectresultaten en realiseren van de gebudgetteerde omzet.
• Opstellen van Challange en Forecast rapportage voor komende tijd.
• Overleg voeren met Accountmanagers.
• Voeren van periodieke bewaking op het gebied van efficiency, voortgang en resultaatontwikkeling.
• Voeren van projectbesprekingen en lever overleggen.
• Aansturen en begeleiden van medewerkers o.a. Netwerk Engineers en Field Engineers, die taken verrichten voor de toegewezen projecten.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemers zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van het contract afspraken.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met opdrachtgevers en geeft opdrachten aan de aannemer voor uitvoering.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Aanspreekpunt voor opdrachtgevers en aannemers.
• Budget verantwoordelijk.


Periode : augustus 2008 – december 2008
Werkgever : Volker Wessels Telecom
Functie : Projectleider.
Taken
• Leiding geven en aansturing geven aan uitvoerders, aannemers, onderaannemers.
• Verantwoordelijk voor het bouwen van FTTH glasvezelprojecten.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van contract afspraken en overleg hierover eventueel met de engineer.
• Nemen van besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.


Periode : januari 2008 – juli 2008
Werkgever : Baas BV. TBI Techniek
Functie : Projectleider.
Taken
• Werkverdeling en geven van instructies met betrekking tot multidisciplinaire projecten.
• Afstemming met de opdrachtgevers.
• Adviseren over eventuele af te sluiten multidisciplinaire contracten.
• Contractbeheer.
• Rapportage / afrekenen / claimbehandeling.
• Projectplanning opstellen.
• Projectrapportage opstellen.
• Overleg met en coördinatie van onderaannemers en eigen mensen en middelen en opzetten van werkbegroting.
• Bewaking van de projectplanning en budgeten.
• Coördinatie van de voortgang van de betrokken partijen.
• Contacten onderhouden met bestaande relaties in overleg met de afdeling inkoop.
• Contracteren onderaannemers.
• Naleven en uitdragen KAM- en veiligheidsbeleid én controleren op naleving beleid door medewerkers.
• Uitvoering geven aan en opvolgen van personeelsbeleid en feedback geven op personeelsbeleid.


Periode : 2007 – 2008
Werkgever : van Dulmen Telecommunicatie en Kabelwerken BV
Functie : Bedrijfsleider Glasvezelnetwerken.
Taken
• Leiding geven aan uitvoering, projectleiders, uitvoerder en assistent uitvoerder en hoofd en onderaannemers. Voeren van overleg met opdrachtgevers en aannemers.
• Verantwoordelijk voor het bouwen van glasvezelprojecten en aanspreekpunt voor opdrachtgevers.
• Bespreken van meer/minder werk. Verantwoordelijk voor de projectresultaten en realiseren van de gebudgetteerde omzet, brutowinst en productiviteit.
• Eindverantwoordelijk voor het resultaat van diverse glasvezelprojecten.
• Voeren van periodieke bewaking op het gebied van efficiency, voortgang en resultaatontwikkeling.


Periode : 2006 – 2007
Werkgever : Volker Stevin Telecom
Functie : Directievoerder.
Taken
• Voeren van uitvoeringsoverleg met aannemers, installateurs, opdrachtgevers, wegbeheerders, grondeigenaren en andere nutsbedrijven.
• Overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Verantwoordelijk voor het bouwen voor zowel de koper als glasvezelprojecten.
• Aanspreekpunt voor de opdrachtgever bij escalaties voor zowel nieuw te bouwen netten als bij het bouwen van projecten.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de opdrachtgever ten opzichte van de
• Contract afspraken, overleg hierover eventueel met de engineer, neem besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.


Periode : 2002 - 2006
Werkgever : Priority Telecom (Overname van UPC)
Functie : Project Manager.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Glasvezel, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Het aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe aannemers hoort tot mijn werkzaamheden.
• Budget verantwoordelijk.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 2001 - 2002
Werkgever : UPC Telecom(Overname van Eneco)
Functie : Project Manager.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe Aannemers hoorde tot mijn werkzaamheden.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 2000 - 2001
Werkgever : Eneco K&T.
Functie : Werkvoorbereider/Projectleider.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe Aannemers hoort tot mijn werkzaamheden.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 1998 - 1999
Werkgever : Detron - Ericsson.
Functie : Meewerkend Project verantwoordelijke.
Taken
• Opstarten, plannen, coördineren en realiseren van meerdere telecommunicatie uitbreidingen en nieuwbouw projecten in opdracht van KPN.


Periode : 1995 - 1997
Werkgever : ANVD Bewaking
Functie : Mobiele surveillance.
Taken
• Mobiele surveillance bewaking en alarmopvolging.


Periode : 1994 - 1995
Werkgever : Stadswacht Dordrecht.
Functie : Bewaker.
Taken
• Bewaking.
• Surveillance


Periode : 1990 - 1993
Werkgever : Fokker Aircraft B.V.
Functie : Samenbouwer.
Taken
• Samenbouwen van componenten en elektronische installatie.

Werkervaring

Periode : maart 2012 – juli 2013
Werkgever : CIAG B.V.
Functie : Projectleider.
Taken
• Uitvoeren van Site Survey.
• Het verzorgen van offertes voor het ombouwen van intern netwerk van klant.
• Het verzorgen van offertes voor het aanpassen en aanleggen van het netwerk van opdrachtgever(Ziggo)
• Het verzorgen van haalbaarheidsonderzoeken voor opdrachtgever.
• Laten verzorgen van alle benodigde documenten inclusief project- en uitvoeringsmappen.
• Het laten ontwerpen van een detailengineering/technisch ontwerp door het bedrijfsbureau.
• Het voeren van overleggen met bedrijfsbureau, zodat de kwaliteit voldoet en gewaarborgd wordt.
• Laten vervaardigen van bestelopdracht voor benodigde materialen.
• Voeren van overleggen met Gemeenten voor vergunning aanvraag.
• Het laten verzorgen van vergunning aanvragen.
• Het plannen, initiëren, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Aansturen van uitvoerders en onderaannemers.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Het in beeld brengen van meer/minder werk en dit bespreken met klant en-of opdrachtgever.
• Beoordelen van de aannemer/installateur en eigen medewerkers tijdens uitvoering van werkzaamheden.
• Bewaken en het van planning.
• Laten verwerken van verkregen revisie en laten registreren op het netwerk(Orca) van Ziggo.
• Technisch opleveren en gereed melden van project bij klant en opdrachtgever.
• Laten factureren van de in opdracht ontvangen project.


Periode : januari 2011 – oktober 2011
Werkgever : VolkerWessels Telecom
Functie : Sr. Projectleider.
Taken
• Vervaardigen van projectplan en plan van aanpak.
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Leiding geven en aansturing geven aan uitvoerders, aannemers, onderaannemers.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van contract afspraken en overleg hierover eventueel met de engineer.
• Nemen van besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen
• Voeren van uitvoeringsoverleg met Gemeenten, aannemers, installateurs, opdrachtgevers, wegbeheerders, grondeigenaren en andere nutsbedrijven.
• Plannen van werkzaamheden.
• Bewaken van planning.
• Aansturen van werkvoorbereiders en engineers in het projectteam.


Periode : maart 2010 – september 2010
Werkgever : Roos + Bijl engineers en consultants
Functie : Projectleider.
Taken
• Vervaardigen van projectplan en plan van aanpak.
• Adviseren en begeleiden van verleggingen van de ondergrondse kabels en leidingen.
• Voeren van overleggen met kabel- en leidingeigenaren om overeenstemming te bereiken.
• Opstellen van technische berekeningen.
• Opstellen van verlegging budget.
• Opstellen van fasering en verlegging plannen.
• Opstellen van offertes.
• Beoordelen van bestek.
• Plannen van werkzaamheden.
• Bewaken van planning.
• Aansturen van engineers in het projectteam.


Periode : december 2008 – februari 2010
Werkgever : Ziggo
Functie : Sr. Projectleider.
Taken
• Verantwoordelijk voor de toegewezen projecten binnen het zakelijke segment van B2B aanleg.
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe projecten binnen tijd, geld en bestek(GOKIT)
• Verantwoordelijk voor het aanvragen van realisatie budget, bewaking van budget en projectplanning.
• Verantwoordelijk voor de projectresultaten en realiseren van de gebudgetteerde omzet.
• Opstellen van Challange en Forecast rapportage voor komende tijd.
• Overleg voeren met Accountmanagers.
• Voeren van periodieke bewaking op het gebied van efficiency, voortgang en resultaatontwikkeling.
• Voeren van projectbesprekingen en lever overleggen.
• Aansturen en begeleiden van medewerkers o.a. Netwerk Engineers en Field Engineers, die taken verrichten voor de toegewezen projecten.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemers zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van het contract afspraken.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met opdrachtgevers en geeft opdrachten aan de aannemer voor uitvoering.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Aanspreekpunt voor opdrachtgevers en aannemers.
• Budget verantwoordelijk.


Periode : augustus 2008 – december 2008
Werkgever : Volker Wessels Telecom
Functie : Projectleider.
Taken
• Leiding geven en aansturing geven aan uitvoerders, aannemers, onderaannemers.
• Verantwoordelijk voor het bouwen van FTTH glasvezelprojecten.
• Bespreken en overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de aannemers ten opzichte van contract afspraken en overleg hierover eventueel met de engineer.
• Nemen van besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.


Periode : januari 2008 – juli 2008
Werkgever : Baas BV. TBI Techniek
Functie : Projectleider.
Taken
• Werkverdeling en geven van instructies met betrekking tot multidisciplinaire projecten.
• Afstemming met de opdrachtgevers.
• Adviseren over eventuele af te sluiten multidisciplinaire contracten.
• Contractbeheer.
• Rapportage / afrekenen / claimbehandeling.
• Projectplanning opstellen.
• Projectrapportage opstellen.
• Overleg met en coördinatie van onderaannemers en eigen mensen en middelen en opzetten van werkbegroting.
• Bewaking van de projectplanning en budgeten.
• Coördinatie van de voortgang van de betrokken partijen.
• Contacten onderhouden met bestaande relaties in overleg met de afdeling inkoop.
• Contracteren onderaannemers.
• Naleven en uitdragen KAM- en veiligheidsbeleid én controleren op naleving beleid door medewerkers.
• Uitvoering geven aan en opvolgen van personeelsbeleid en feedback geven op personeelsbeleid.


Periode : 2007 – 2008
Werkgever : van Dulmen Telecommunicatie en Kabelwerken BV
Functie : Bedrijfsleider Glasvezelnetwerken.
Taken
• Leiding geven aan uitvoering, projectleiders, uitvoerder en assistent uitvoerder en hoofd en onderaannemers. Voeren van overleg met opdrachtgevers en aannemers.
• Verantwoordelijk voor het bouwen van glasvezelprojecten en aanspreekpunt voor opdrachtgevers.
• Bespreken van meer/minder werk. Verantwoordelijk voor de projectresultaten en realiseren van de gebudgetteerde omzet, brutowinst en productiviteit.
• Eindverantwoordelijk voor het resultaat van diverse glasvezelprojecten.
• Voeren van periodieke bewaking op het gebied van efficiency, voortgang en resultaatontwikkeling.


Periode : 2006 – 2007
Werkgever : Volker Stevin Telecom
Functie : Directievoerder.
Taken
• Voeren van uitvoeringsoverleg met aannemers, installateurs, opdrachtgevers, wegbeheerders, grondeigenaren en andere nutsbedrijven.
• Overdragen van projecten aan aannemer/installateurs zodat de werkzaamheden conform project en contractafspraken kunnen worden uitgevoerd.
• Verantwoordelijk voor het bouwen voor zowel de koper als glasvezelprojecten.
• Aanspreekpunt voor de opdrachtgever bij escalaties voor zowel nieuw te bouwen netten als bij het bouwen van projecten.
• Bespreek noodzakelijk meer/minder werk met de opdrachtgever ten opzichte van de
• Contract afspraken, overleg hierover eventueel met de engineer, neem besluiten over meer/minder werk en geeft opdrachten aan de aannemer/installateur.
• Beoordelen van door de aannemer/installateur gereed gemelde project en accorderen.
• Het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.


Periode : 2002 - 2006
Werkgever : Priority Telecom (Overname van UPC)
Functie : Project Manager.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Glasvezel, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Het aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe aannemers hoort tot mijn werkzaamheden.
• Budget verantwoordelijk.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 2001 - 2002
Werkgever : UPC Telecom(Overname van Eneco)
Functie : Project Manager.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe Aannemers hoorde tot mijn werkzaamheden.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 2000 - 2001
Werkgever : Eneco K&T.
Functie : Werkvoorbereider/Projectleider.
Taken
• Het opstarten, plannen, coördineren, Implementeren en realiseren van een of meerdere complexe telecommunicatie, Coax, en breedbandnetwerken.
• Realiseren en eventueel na calculeren en opleveren van nieuwe orders, wijzigingen en opzeggingen binnen tijd, geld en bestek.
• Ook het adviseren van haalbaarheidsvraagstukken aan Sales, het coördineren van de logistieke aspecten binnen de eigen werkzaamheden.
• Accorderen van resultaten van uitbestede activiteiten.
• Aansturen van andere afdelingen zoals de Field Service Engineers en Engineering en externe Aannemers hoort tot mijn werkzaamheden.
Hardware
• Lucent, Cisco, Nortel, Alcatel.


Periode : 1998 - 1999
Werkgever : Detron - Ericsson.
Functie : Meewerkend Project verantwoordelijke.
Taken
• Opstarten, plannen, coördineren en realiseren van meerdere telecommunicatie uitbreidingen en nieuwbouw projecten in opdracht van KPN.


Periode : 1995 - 1997
Werkgever : ANVD Bewaking
Functie : Mobiele surveillance.
Taken
• Mobiele surveillance bewaking en alarmopvolging.


Periode : 1994 - 1995
Werkgever : Stadswacht Dordrecht.
Functie : Bewaker.
Taken
• Bewaking.
• Surveillance


Periode : 1990 - 1993
Werkgever : Fokker Aircraft B.V.
Functie : Samenbouwer.
Taken
• Samenbouwen van componenten en elektronische installatie.

Lees meer

Opleiding

2012: Projectmanagement
2011: VCA vol voor leidinggevenden
2011: Ziggo Clean ESD
2010: Prince 2 Practitioner.
2008: Projectmatig werken.
2007: Operationele Veiligheid 2
2005: Operationele Veiligheid 1
2003: Richtlijnen Betreden Elektrische Ruimten
2003: Voldoende Onderricht Persoon
2002: BHV
2001 – 2002: Projectmanagement aspecten
2000: Lucent Technologies ADM 16
2000: Lucent Technologies SDH
2000: Telecom Techniek(Glasvezel)
2000: Eneco K&T Netwerkdiensten BIH/ BIL
1998: VCA 1
1997: Veiligheid 1(petro)Chemische industrie
1997: Solderen, Wire wrappen, Protel
1994 - 1995: Beveiligingsbeambte
1990: Reanimatiecursus
1991: EHBO
1992: Fokker functiegericht samenbouw
1982 - 1983: Elektrisch lassen voor gevorderden
1978 - 1982: M.T.S. Elektrotechniek

Opleiding

2012: Projectmanagement
2011: VCA vol voor leidinggevenden
2011: Ziggo Clean ESD
2010: Prince 2 Practitioner.
2008: Projectmatig werken.
2007: Operationele Veiligheid 2
2005: Operationele Veiligheid 1
2003: Richtlijnen Betreden Elektrische Ruimten
2003: Voldoende Onderricht Persoon
2002: BHV
2001 – 2002: Projectmanagement aspecten
2000: Lucent Technologies ADM 16
2000: Lucent Technologies SDH
2000: Telecom Techniek(Glasvezel)
2000: Eneco K&T Netwerkdiensten BIH/ BIL
1998: VCA 1
1997: Veiligheid 1(petro)Chemische industrie
1997: Solderen, Wire wrappen, Protel
1994 - 1995: Beveiligingsbeambte
1990: Reanimatiecursus
1991: EHBO
1992: Fokker functiegericht samenbouw
1982 - 1983: Elektrisch lassen voor gevorderden
1978 - 1982: M.T.S. Elektrotechniek

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Marketing & Communicatie
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Glenn Raghoe te bekijken

Mijn documenten