• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een afgestuurde HBO pedagoog (2007) die o.a. tijdens de opleiding Pedagogiek haar theoretische achtergrond heeft opgebouwd. Momenteel werk ik tot 31 november als loopbaanadviseur. Hiervoor…

Persoonlijk

Ik ben een afgestuurde HBO pedagoog (2007) die o.a. tijdens de opleiding Pedagogiek haar theoretische achtergrond heeft opgebouwd. Momenteel werk ik tot 31 november als loopbaanadviseur.

Hiervoor ben ik ruim 2 jaar met veel plezier werkzaam geweest als docent / studieloopbaanbegeleider bij het Albeda College, door deze functie heb ik ervaring opgebouwd in het geven van lessen en het begeleiden en coachen van studenten bij hun studieloopbaan. Maar ook met het onderhouden van contacten met het werkveld.

Daarvoor werkte ik via als Instructeur bij het Albeda College en heb ik vanaf mei t/m september 2015 ook gewerkt in de functie van coördinator afname centrale scans regiosectorplan .

Voor ik bij het Albeda College werkte, werkte ik als leidinggevende en pedagogisch medewerker bij een kinderopvangorganisatie. Ik werkte daar voornamelijk met tienermoeders en kinderen van 0 – 4 jaar en was o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van het onderhouden van contacten met nieuwe klanten, het houden van gesprekken, het begeleiden en ondersteunen van stagiaires/medewerkers
en het personeelsbeleid.

Ik werk graag in een organisatie waar ik een verschil voor een medemens kan maken waar ik iets kan betekenen voor een ander, voor mensen klaar kan staan en mensen kan helpen.

Ik sta erom bekend dat ik altijd probeer mijn doelstelling te behalen, ik ben flexibel in de omgang, zal altijd proberen mensen te helpen wanneer deze een beroep op mij doen en zal altijd proberen om het de klant zoveel mogelijk naar de zin te maken, zover dit binnen de mogelijkheden valt.
Tevens ben ik stressbestendig en zal in mijn werk mijn verantwoordelijkheid zeker niet ontlopen.

Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en bereikbaar via e-mail, welke dagelijks gecontroleerd word
annack1983@gmail.com

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Loopbaanadviseur
Zadkine
feb 2018 - nov 2018

Bij het Zadkine Studiekeuzecentrum (voorheen Infoshop) kan iedereen terecht die informatie wil of vragen heeft over (mbo)opleidingen, studiekeuze en over studeren in het mbo.

Ik hou me o.a. bezig met :

- het adviseren, coachen en begeleiding van studenten bij het maken van een gepaste studiekeuze;
- voeren van adviesgesprekken met risico studenten voor herplaatsingstrajecten
- verslaglegging en documentatie van trajecten met jongeren

Docent / StudieLoopbaanBegeleider
Albeda College
dec 2015 - dec 2017

- SLB’er van drie klassen
- Geven van de vakken Zorg en Welzijn, Methodiek, Pedagogiek, Functioneren in een school, SOVA, VZHH, Begeleiden primair process, Beroepsgericht onderwijs aan volwassenen
- Invalwerkzaamheden voor collega’s
- Vergaderingen bijwonen
- Suveilleren bij examens
- Rapportbesprekingen voorbereiden en houden
- Proeves nakijken
- Proeves afnemen
- BPV bezoeken
- Contacten onderhouden met het werkveld

Instructeur
Albeda College
sep 2015 - dec 2015

- Assisteren bij examinering
- SLB’er van een klas
- Assisteren bij administratieve werkzaamheden
- Bijdrage leveren aan het maatjesproject

Coördinator afname centrale scans regiosectorplan
Albeda College
mei 2015 – sep 2015

Project: Coördineren en begeleiden van de afname van competentietesten die afgenomen zullen worden in het kader van het regionaal sectorplan.

Ik hou me o.a. bezig met:
- Het onderhouden van contacten met kinderopvangorganisaties en externen i.v.m. inplannen medewerkers AMN test
- Maken van een planning welke medewerkers wanneer de test afnemen
- Beschikbaarheid lokalen overzichten maken (overzicht van welke medewerkers wanneer ingepland zijn, hoeveel mensen er per keer aanwezig zullen zijn per lokaal) en naar aanleiding van wijzigingen dit overzicht bijwerken
- Maken van presentielijsten voor de afname van de test
- Registreren en controleren van de aanwezigheid van medewerkers
- Klaarzetten van de testen
- Houden van een introductie gesprek voor aanvang van elke test om zo veel mogelijk vragen tijdens deze introductie van te voren voor de medewerkers te kunnen beantwoorden
- Begeleiden van de medewerkers tijdens de afname van de test
- Oplossen van diverse computer problemen / problemen in het AMN systeem
- Geven van terugkoppelingen aan kinderopvangorganisaties en externen n.a.v. afname test
- Presentielijsten scannen en mailen naar de administratie (archiveren)
- Rapporteren van stand van zaken

De laatste paar weken ook de coördinatie en begeleiding van de taalniveau toets en de rekenniveau toets van studiemeter voor mijn rekening genomen

Ik hou me hierbij o.a. bezig met:
- Het onderhouden van contacten met kinderopvangorganisaties i.v.m. inplannen medewerkers taal - en rekenniveau toets
- Maken van een planning welke medewerkers wanneer de toetsen afnemen
- Beschikbaarheid lokalen overzichten maken
- Maken van presentielijsten
- Registreren en controleren van de aanwezigheid van medewerkers
- Begeleiden van de medewerkers tijdens de afname van de toets
- Assisteren bij inloggen
- Oplossen van diverse computer problemen
- Geven van terugkoppelingen aan kinderopvangorganisaties en externen n.a.v. afname toets
- Rapporteren van stand van zaken

Assistent Leidinggevende, Locatiemanager, Pedagogisch Medewerker
Kinderopvang in Rotterdam
november 2007 – juli 2014

Als leidinggevende hield ik me onder andere bezig met;

- Fungeren als 1e aanspreekpunt
- Onderhouden van contacten met klanten
- Onderhouden van contacten met externen
- Maken van de personeelsplanning en kindplanning
- Werving en Selectie
- Begeleiden en ondersteunen van stagiaires / medewerkers
- Houden van gesprekken (verzuim, sollicitatie, beoordeling, functionering)
- Uitvoeren van het plaatsingsbeleid
- Uitvoeren van het personeelsbeleid
- Uitvoeren en controleren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en de leidster kind ratio
- Voorbereiden en houden van werkoverleg
- Bewaken en beheren van de voorraad
- Afhandelen van binnenkomend telefoonverkeer, schriftelijke en e-mail correspondentie
- Aanmaken en beheren van klant - personeelsdossiers
- Notuleren

Als pedagogisch medewerker hield ik me bezig met;
- Begeleiden en observeren van kinderen van 0 -4 jaar,
- Bieden van structuur en het stellen van grenzen,
- Leveren van een bijdrage aan het pedagogisch klimaat zodat de kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelen,
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen van 0 – 4 jaar
- Bijhouden, registreren en rapporteren van de ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar

01-07-2007 tot 01-12-2007
Kindercentrum WereldKids, Pedagogisch medewerker van een verticale groep

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Ontwikkeling van de kinderen bijhouden en hierover rapporteren
- Als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers fungeren
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-07-2006 tot 01-08-2006
Kindercentrum WereldKids, Pedagogisch medewerker BSO en verticale groep

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Ontwikkeling van de kinderen bijhouden en hierover rapporteren
- Als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers fungeren
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-09-2004 tot 01-09-2006
COKD, oppasser via de oppascentrale

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-07-2004 tot 01-08-2004
GAK / UWV, Vakantiebaan

- Post rondbrengen
- Post sorteren
- Computer werkzaamheden verrichten
- Archiveren van dossiers

01-07-2003 tot 01-08-2003
GAK / UWV, Vakantiebaan

- Post rondbrengen
- Post sorteren
- Computer werkzaamheden verrichten
- Archiveren van dossiers

01-07-2002 tot 01-08-2002
Bricorama, Vakantiebaan

- Caissière binnen een bouwbedrijf
- Kassa werkzaamheden
- Contacten met klanten
- Vakken vullen

19-6-2000 tot 21-08-2000
ABN – AMRO Bank, Vakantiebaan

- Post ophalen bij mede-collega's
- Post sorteren
- Post bezorgen
- Brieven typen
- Telefoniste
- Dossiers opruimen
- Dossiers archiveren

01-08-1999 tot 01-09-1999
VKF (Vakantie Kinder Festijn), Vakantiebaan

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen

01-09-2006 tot 01-06-2007
Hogeschool Rotterdam, Peercoach

- Begeleiden van eerstejaarsstudenten Pedagogiek bij studieloopbaan

01-09-2006 tot 01-06-2007
OBS de Ammers, Begeleider

- Begeleiden van groepen
- Begeleiden van individuele leerlingen
- Handelingsplannen opstellen

01-09-2004 tot 01-06-2006
Kindercentrum WereldKids, Pedagoog in opleiding

- Individuele observaties houden en bespreken
- Groepsobservaties houden en bespreken
- Behandelplannen opstellen
- Opzetten van een VVE groep (3+ groep)
- Begeleiden van de VVE groep
- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van kind besprekingen
- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een ouderavond
- Contacten onthouden met internen en externen

Werkervaring

Loopbaanadviseur
Zadkine
feb 2018 - nov 2018

Bij het Zadkine Studiekeuzecentrum (voorheen Infoshop) kan iedereen terecht die informatie wil of vragen heeft over (mbo)opleidingen, studiekeuze en over studeren in het mbo.

Ik hou me o.a. bezig met :

- het adviseren, coachen en begeleiding van studenten bij het maken van een gepaste studiekeuze;
- voeren van adviesgesprekken met risico studenten voor herplaatsingstrajecten
- verslaglegging en documentatie van trajecten met jongeren

Docent / StudieLoopbaanBegeleider
Albeda College
dec 2015 - dec 2017

- SLB’er van drie klassen
- Geven van de vakken Zorg en Welzijn, Methodiek, Pedagogiek, Functioneren in een school, SOVA, VZHH, Begeleiden primair process, Beroepsgericht onderwijs aan volwassenen
- Invalwerkzaamheden voor collega’s
- Vergaderingen bijwonen
- Suveilleren bij examens
- Rapportbesprekingen voorbereiden en houden
- Proeves nakijken
- Proeves afnemen
- BPV bezoeken
- Contacten onderhouden met het werkveld

Instructeur
Albeda College
sep 2015 - dec 2015

- Assisteren bij examinering
- SLB’er van een klas
- Assisteren bij administratieve werkzaamheden
- Bijdrage leveren aan het maatjesproject

Coördinator afname centrale scans regiosectorplan
Albeda College
mei 2015 – sep 2015

Project: Coördineren en begeleiden van de afname van competentietesten die afgenomen zullen worden in het kader van het regionaal sectorplan.

Ik hou me o.a. bezig met:
- Het onderhouden van contacten met kinderopvangorganisaties en externen i.v.m. inplannen medewerkers AMN test
- Maken van een planning welke medewerkers wanneer de test afnemen
- Beschikbaarheid lokalen overzichten maken (overzicht van welke medewerkers wanneer ingepland zijn, hoeveel mensen er per keer aanwezig zullen zijn per lokaal) en naar aanleiding van wijzigingen dit overzicht bijwerken
- Maken van presentielijsten voor de afname van de test
- Registreren en controleren van de aanwezigheid van medewerkers
- Klaarzetten van de testen
- Houden van een introductie gesprek voor aanvang van elke test om zo veel mogelijk vragen tijdens deze introductie van te voren voor de medewerkers te kunnen beantwoorden
- Begeleiden van de medewerkers tijdens de afname van de test
- Oplossen van diverse computer problemen / problemen in het AMN systeem
- Geven van terugkoppelingen aan kinderopvangorganisaties en externen n.a.v. afname test
- Presentielijsten scannen en mailen naar de administratie (archiveren)
- Rapporteren van stand van zaken

De laatste paar weken ook de coördinatie en begeleiding van de taalniveau toets en de rekenniveau toets van studiemeter voor mijn rekening genomen

Ik hou me hierbij o.a. bezig met:
- Het onderhouden van contacten met kinderopvangorganisaties i.v.m. inplannen medewerkers taal - en rekenniveau toets
- Maken van een planning welke medewerkers wanneer de toetsen afnemen
- Beschikbaarheid lokalen overzichten maken
- Maken van presentielijsten
- Registreren en controleren van de aanwezigheid van medewerkers
- Begeleiden van de medewerkers tijdens de afname van de toets
- Assisteren bij inloggen
- Oplossen van diverse computer problemen
- Geven van terugkoppelingen aan kinderopvangorganisaties en externen n.a.v. afname toets
- Rapporteren van stand van zaken

Assistent Leidinggevende, Locatiemanager, Pedagogisch Medewerker
Kinderopvang in Rotterdam
november 2007 – juli 2014

Als leidinggevende hield ik me onder andere bezig met;

- Fungeren als 1e aanspreekpunt
- Onderhouden van contacten met klanten
- Onderhouden van contacten met externen
- Maken van de personeelsplanning en kindplanning
- Werving en Selectie
- Begeleiden en ondersteunen van stagiaires / medewerkers
- Houden van gesprekken (verzuim, sollicitatie, beoordeling, functionering)
- Uitvoeren van het plaatsingsbeleid
- Uitvoeren van het personeelsbeleid
- Uitvoeren en controleren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en de leidster kind ratio
- Voorbereiden en houden van werkoverleg
- Bewaken en beheren van de voorraad
- Afhandelen van binnenkomend telefoonverkeer, schriftelijke en e-mail correspondentie
- Aanmaken en beheren van klant - personeelsdossiers
- Notuleren

Als pedagogisch medewerker hield ik me bezig met;
- Begeleiden en observeren van kinderen van 0 -4 jaar,
- Bieden van structuur en het stellen van grenzen,
- Leveren van een bijdrage aan het pedagogisch klimaat zodat de kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelen,
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen van 0 – 4 jaar
- Bijhouden, registreren en rapporteren van de ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar

01-07-2007 tot 01-12-2007
Kindercentrum WereldKids, Pedagogisch medewerker van een verticale groep

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Ontwikkeling van de kinderen bijhouden en hierover rapporteren
- Als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers fungeren
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-07-2006 tot 01-08-2006
Kindercentrum WereldKids, Pedagogisch medewerker BSO en verticale groep

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Ontwikkeling van de kinderen bijhouden en hierover rapporteren
- Als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers fungeren
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-09-2004 tot 01-09-2006
COKD, oppasser via de oppascentrale

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen
- Verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden

01-07-2004 tot 01-08-2004
GAK / UWV, Vakantiebaan

- Post rondbrengen
- Post sorteren
- Computer werkzaamheden verrichten
- Archiveren van dossiers

01-07-2003 tot 01-08-2003
GAK / UWV, Vakantiebaan

- Post rondbrengen
- Post sorteren
- Computer werkzaamheden verrichten
- Archiveren van dossiers

01-07-2002 tot 01-08-2002
Bricorama, Vakantiebaan

- Caissière binnen een bouwbedrijf
- Kassa werkzaamheden
- Contacten met klanten
- Vakken vullen

19-6-2000 tot 21-08-2000
ABN – AMRO Bank, Vakantiebaan

- Post ophalen bij mede-collega's
- Post sorteren
- Post bezorgen
- Brieven typen
- Telefoniste
- Dossiers opruimen
- Dossiers archiveren

01-08-1999 tot 01-09-1999
VKF (Vakantie Kinder Festijn), Vakantiebaan

- Begeleiden van kinderen
- Organiseren van activiteiten
- Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van de kinderen

01-09-2006 tot 01-06-2007
Hogeschool Rotterdam, Peercoach

- Begeleiden van eerstejaarsstudenten Pedagogiek bij studieloopbaan

01-09-2006 tot 01-06-2007
OBS de Ammers, Begeleider

- Begeleiden van groepen
- Begeleiden van individuele leerlingen
- Handelingsplannen opstellen

01-09-2004 tot 01-06-2006
Kindercentrum WereldKids, Pedagoog in opleiding

- Individuele observaties houden en bespreken
- Groepsobservaties houden en bespreken
- Behandelplannen opstellen
- Opzetten van een VVE groep (3+ groep)
- Begeleiden van de VVE groep
- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van kind besprekingen
- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een ouderavond
- Contacten onthouden met internen en externen

Lees meer

Opleiding

22-03-2016 - november 2017
Pedagogisch Didachtisch Getuigschrift, Rotterdam, Certificaat hopelijk in november te behalen

01-09-2004 tot 01-05-2007
HBO Pedagogiek, Rotterdam, Diploma 2007 behaald

01-11-2003 tot 01-06-2004
MBO Onderwijsassistente (niveau 4), Dordrecht , Diploma 2004 behaald

01-09-2002 tot 01-05-2004
MBO SPW 3 (Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3), Dordrecht, Diploma 2004 behaald

01-09-2000 tot 01-05-2002
PABO, Dordrecht, Eerste en Tweede jaar + Propedeuse

Opleiding

22-03-2016 - november 2017
Pedagogisch Didachtisch Getuigschrift, Rotterdam, Certificaat hopelijk in november te behalen

01-09-2004 tot 01-05-2007
HBO Pedagogiek, Rotterdam, Diploma 2007 behaald

01-11-2003 tot 01-06-2004
MBO Onderwijsassistente (niveau 4), Dordrecht , Diploma 2004 behaald

01-09-2002 tot 01-05-2004
MBO SPW 3 (Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3), Dordrecht, Diploma 2004 behaald

01-09-2000 tot 01-05-2002
PABO, Dordrecht, Eerste en Tweede jaar + Propedeuse

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Trainingscoördinator
 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Arbeidsbemiddelaar, Bedrijfsmaatschappelijk Werker, Beleidsmedewerker/projectleider (Voortgezet onderwijs), Bemiddelaar Gastouder, Bemiddelingsmedewerker, Beroepskeuzeadviseur, Bibliothecaris Backoffice, Carrièrecoach, Cliënt Adviseur, Coördinerend Docent, Cursuscoördinator, Decaan/Adviseur Loopbaanoriëntatie en –begeleiding, Docent pedagogiek, Gezinsbegeleider, Intern Begeleider, Klantadviseur, Maatschappelijk werker, Medewerker Bibliotheek en Documentatie, Medewerker Projectondersteuning, Medewerker Studentenzaken, Onderwijs-/ Onderzoeksmedewerker, Onderwijsassistent, Onderwijscoördinator, Opleidingsadviseur, Opvoedcoach, Opvoedondersteuner, Pedagogisch Adviseur, Pedagoog, Projectcoördinator, Stagecoördinator (Universiteit), Studieadviseur, Studieloopbaanadviseur, Vestigingsmanager, Zorgadviseur
 • Sector: Marketing & Communicatie, Media & Journalistiek, Onderwijs, Overheid, Uitzendbureaus, Zakelijke Dienstverlening, Gemeente
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Anneke Keuter te bekijken