• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : xxxxxxx Voornaam : xxxxxxx Adres : xxxxxxx Postcode + Woonplaats : xxxxxxxx Telefoon : xxxxxxxx e-mail : xxxxxxxx Geboortedatum : xxxxxxxxx Geboorteplaats : xxxxxxxxx…

Persoonlijk

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam : xxxxxxx
Voornaam : xxxxxxx
Adres : xxxxxxx
Postcode + Woonplaats : xxxxxxxx


Telefoon : xxxxxxxx
e-mail : xxxxxxxx

Geboortedatum : xxxxxxxxx
Geboorteplaats : xxxxxxxxx
Geslacht : Vrouw
Nationaliteit : Nederlandse
Rijbewijs : B
Salarisidicatie : €3275 (36u) / Bespreekbaar


PERSOONLIJKE PROFIEL

Ambitie: De mens en gezondheid boeien me al sinds mijn studietijd. Met mijn gedrevenheid en mijn interesse voor gezondheid en kwaliteit, wil ik me graag inzetten voor een dienst- en service-verlenend beroep en zo nodig het verbeteren en optimaliseren van werk- en organisatieprocessen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de continue verbetering van kwaliteit van onderzoek, advies, informatievoorziening en hulpverlening t.b.v. mens en gezondheid.

Persoonstype / Competenties: Waarnemer, perfectionist; Analytisch, praktijkgericht, resultaatgericht, kritisch, leergierig, zelfstandig, verantwoordelijk, nauwkeurig, inzicht, integer, betrokken, teamplayer, kwaliteitsbewust, flexibel, klant-, patiënt- en servicegericht.


WERKERVARING – taken, vaardigheden, verantwoordelijkheden

Bedrijf: Philips Healthcare, Eindhoven
• augustus 2016 – heden
Functie: Quality Control Technician IVD, Afdeling Handheld Diagnostics
Inspectie, analytisch en functioneel testen, en release van inkomende goederen, tussenproducten en eindproducten.
Uitvoeren stabiliteitsstudies.
Review Batch History Records.
Analyseren test resultaten van analytische, functionele en stabiliteitstesten.
Opzetten en vervolgen Non Conformities van materialen en producten.
Documentatie schrijven, zoals Incoming Material Specifications, Instructies, Testprotocollen, Release records.
SAP boekingen.


BEDRIJF: PATHEON, Tilburg
• oktober 2015 - juli 2016
Functie: Senior Quality Control Technician Microbiology
Coördineren en uitvoeren van diverse microbiologische testen op grondstoffen, tussenproducten en eindproducten, stabiliteitsstudies, validatiestudies en environment, volgens cGMP en GLP- richtlijnen, pharmacopoeia en SOP´s.
Vrijgeven microbiologische resultaten.
Environmental monitoring en controle purified water system in de productieomgeving.
(Half)Jaarlijkse rapportage Environmental monitoring en Purified water system.
Validaties protocollen en apparatuur.
Global meetings.
Trackwise, Events, OOT, OOS, Investigations.

BEDRIJF: FUJIFILM, Tilburg
• juni 2015 – november 2015
Functie: Laboratoriummedewerker afdeling Tilburg Research Laboratory
Ondersteunende laboratorium werkzaamheden voor Project Gas Separation Membrane
Functie: Kwaliteitsmedewerker afdeling ISPAC, Inspection Site Plate Aluminium Control

BEDRIJF: SHL-GROEP, Etten-leur
• 1 december 2013 – 1 april 2015
Functie: Senior analist microbiologie
Aandachtsgebied Ziekenhuisdiagnostiek en kwaliteitsbewaking.
Diverse bacteriologische bepalingen t.b.v. de diagnostiek voor kliniek, polikliniek, GGD en huisartsen.
Aanvullende taken t.b.v. coachen en ondersteuning medewerkers analisten bacteriologie (overleggen bijwonen, telefonische consulten, coördineren werkzaamheden, contacteren IC en leveranciers bij storingen e.d.).
Periodieke kwaliteitscontrole laboratorium intern en extern (SKML, QCMC, Instand).
Kwaliteitscontrole in NEMO.
Invoeren en technisch valideren resultaten in Laboratoriumautomatiseringssysteem MOLIS.
Validaties opzetten. SOP’s schrijven en aanpassen.
Klachtregistratie en verwerking (KRS), CAPA.

BEDRIJF: St.ELISABETH ZIEKENHUIS, Tilburg
• 1 maart 2012 – 1 januari 2013
Functie: Teamleider Mediabereiding en Meewerkend en leidinggevend Vakspecialist Bacteriologie en, Laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie (CCKL-accreditatie, va.14-10-2005)
Werkzaamheden beschreven als bij vakspecialist bacteriologie, én
Bereiding van diverse media; handmatig bereid en middels een geautomatiseerd Kiestra uitvullijn, sterilisatie, verpakken, opslag.
Bestellingen en magazijnbeheer.
Aanvullende taken t.b.v. coachen / leidinggeven medewerkers mediabereiding en analisten bacteriologie (overleggen bijwonen, telefonische consulten, coördineren werkzaamheden, e.d.).
Kwaliteitscontrole zelf bereide en ingekochte media.
Apparatuurbeheer en controle op onderhoud en logboeken. Wijzigingen SOP’s invoeren.
LEAN Six Sigma methodiek.

• 1 januari 2005 – 1 maart 2012
Functie: Vakspecialist Bacteriologie, Laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie
Ontvangen en registreren van patiëntenmaterialen.
Diverse bacteriologische bepalingen t.b.v. de diagnostiek voor kliniek en polikliniek.
Determinatie en antibioticumspectrum van bacteriën en schimmels; ESBL, MRSA, Legionella in water; TBC; Malariadiagnostiek; parasitologie;membraanfiltratie en kiemgetal apotheekmaterialen en dialyse waters.
Kwaliteitscontrole zelf bereide en ingekochte media.
Periodieke kwaliteitscontrole laboratorium SKML.
Invoeren, confirmeren, deels autoriseren resultaten in Laboratoriumautomatiseringssysteem GLIMS.
Onderhoud apparatuur en invullen logboeken.
LEAN Six Sigma methodiek.

• Technieken: Kiestra Lab Automation, Vitek 2, Bactec/Mgit, Microm geautomatiseerd kleurapparaat, Crystalreader; fluorescentie microscopie (Auramine bij TBC, Pneumocysten) en electronen Microscopie (Gram, ZN, Gomori, Giemsa); diverse manuele biochemische testen t.b.v. determinatie en resistentie.

• Maart 2010 – 2013; Werkgroep Kiestra en Front Line Engineer. Onderhoud en periodieke controle kiestra lab automation.

• Februari 2009 – november 2010; Werkgroep Apparatenbeheer afdeling bacteriologie en mediabereiding. Onderhoud en controle apparatuur, aanpassen/wijzigen/schrijven apparaat werkvoorschriften in DKS (Documentbeheer Kwaliteit Systeem).

•Korte projecten: Valideren ELISA testen voor Campylobacter in faeces; Valideren E-test penicilline; Valideren houdbaarheid coagulase; Valideren M.I.C. evaluators; valideren IF test pneumocysten.

• 1 maart 2000 – 1 januari 2005
Functie: Vakspecialist Immunologie, Laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie
Ontvangen en registreren patiëntenmaterialen.
Diverse hematologische, serologische en flowcytometrische bepalingen t.b.v. de diagnostiek voor kliniek en polikliniek.
Periodieke kwaliteitscontrole laboratorium SIHON, SKMI, SKML.
Invoeren, confirmeren, deels autoriseren resultaten in Laboratoriumautomatiseringssysteem GLIMS.
Onderhoud apparatuur en invullen logboeken.

• Technieken: ELISA, Immunoblot, fluorescentiemicroscopie (autoantistoffen weefselcoupes, ANCA, dsDNA, ANA, borrelia, FTA, CMV, EBV); immuno-electroferese (tot medio 2003); HLA B27 PCR (tot medio 2003); flowcytometrie B en T-cellen; overige manuele technieken (o.a. weefselcoupes maken (vriescoupes), ouchterlony, CH-50 bepaling, titraties); Tecan pipetteerautomaat t.b.v. ELISA’s, UmmunoCap1000 t.b.v. allergietesten, Axsym t.b.v. infectieserologie (MEIA), Immulite (tot medio 2002) en Immage t.b.v. serumeiwit-bepalingen.

• November 2002 – juli 2003; Programmeren Tecan Genesis Pipetteerstation en inrichten validatie programma Mikrowin. Onderhoud, beheer en kwaliteitscontrole Tecan en Mikrowin.

• Kort project: Validatie C1q en IgG subklassen op de Immage.

• 17 mei 1999 – 1 maart 2000
Functie: Analist Centraal Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, vestiging Twee Steden ziekenhuis Tilburg
Ontvangen en registreren patiëntenmaterialen.
Hematologische, serologische en flowcytometrische bepalingen t.b.v. de diagnostiek voor kliniek en polikliniek.
Ontvangen en registreren patiëntenmaterialen.
Periodieke kwaliteitscontrole laboratorium SIHON, SKMI, SKZL.
Invoeren en confirmeren resultaten in Laboratoriumautomatiseringssysteem LABZIS.
Onderhoud apparatuur en invullen logboeken.

• Technieken: Automaten klinische chemie (RA-XT, AXON, Imx, Immulite), hematologieautomaat (Advia 120); analyse en differentiatie bloeduitstrijkjes en liquor; urineonderzoek (Clinitec 2000); bedienen automaat t.b.v. stolling (Hemolab en Trombolyser); manuele technieken (o.a. totaal eiwit bepaling, bloeduitstrijkjes maken, flowcytometrie etc.).

• Werkgroep Flowcytometrie.

BEDRIJF: Dr.DANIEL DEN HOED KLINIEK, Rotterdam
• 1 mei 1998 – mei 1999
Functie: Analist Immunocytologie, afdeling Medische en Tumorimmunologie
Ontvangen en registreren patiëntenmaterialen.
Flowcytometrische bepalingen t.b.v. diagnostiek en vervolgen van leukemieën en maligne lymfomen uit bloed en beenmerg.
Periodieke kwaliteitscontrole laboratorium SIHON, SKMI.
Invoeren en confirmeren resultaten in Laboratoriumautomatiseringssysteem LABZIS.

• Technieken: Ficoll-gradiënt en volbloedlysis; Flowcytometrie; Analyse en uitslagverwerking; fluorescentie microscopie (bloed, beenmerg); beoordelen bloeduitstrijkjes; uittitreren monoklonale antistoffen; invriezen stamcellen, liquor celtelling.


CURSUSSEN
13 en 20 mei 2015 Training WMO-GCP EMWO, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Mei 2015 Training Pharmaco vigilantie & Drugsafety Smeltacademy
20 mei 2014 – november 2014 Post-HBO Cursus “Quality Engineer” Mikrocentrum, Eindhoven
1-15-22 mei, 5 juni 2014 Post-HBO Cursus “Antibiotica en resistentie” Hogeschool Utrecht
12 – 13 november 2013 Cursus “Microbiologische Kwaliteitscontrole” (Farmacie) GOP-innovations, Nuth
14-15 januari 2013 Cursus “Global Change Management”, training in the role of: Change Owner, Subject Matter Expert, Task Owner, Quality, Concurrence member, Approver; Trackwise. Merck Manufacturing Division,
MSD Oss
1-2 oktober 2012 Post-HBO Cursus “Good Manufacturing Practices” Hogeschool Leiden
27 februari 2012 Training LEAN basistechnieken St.Elisabeth ziekenhuis Tilburg
7 juni 2011 Training VITEK 2 PC Biomerieux Benelux
Februari 2010 Training Front Line Engineer Kiestra St.Elisabeth ziekenhuis Tilburg
Februari 2010 Basistraining Kiestra St.Elisabeth ziekenhuis Tilburg
12 januari – 22 januari 2009 Post-HBO Cursus “Medisch Diagnostische Parasitologie" Hogeschool Utrecht
September – november 2006 Post-HBO Cursus “Antibiotica en resistentie” Hogeschool Utrecht
September ‘97 – januari ‘98 Post-HBO Cursus “Immunochemie” Fontys Hogeschool Eindhoven


OPLEIDINGEN

1992 - 1997 HBO Medische biologie (vakverbreding chemie)
Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg; (va. sept.’97 Fontys Hogeschool)
Diploma 11 april 1997

mei – augustus 1996 Afstudeeronderzoeken
Dr.Daniël den Hoed kliniek, Rotterdam, Afdeling Medische- en tumorimmunologie.
Onderwerp: “Het probleem van celaggregaten bij flowcytometrische immunofenotypering in de diagnostiek van maligne bloedziekten”

Dijkzigt ziekenhuis Rotterdam, Bedrijfsstage, Afdeling Interne Oncologie

1986 – 1992 Vwo Mollerlyceum, Bergen op Zoom;
Diploma 17 juni 1992
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, scheikunde, biologie, wiskunde A


KENNIS EN VAARDIGHEDEN

• Kennis van Windows XP, Microsoft office Word, Excel.
• Goede typevaardigheid.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Goede kennis van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Kennis van kwaliteitssystemen CCKL, ISO 9001, ISO 15189, LEAN Six Sigma, GMP, GCP.


OVERIGE ACTIVITEITEN EN VAARDIGHEDEN

• Hobby’s. Sporten (cardio, fitness, HIIT, RPM, body-pump, body-attack, body-balance), Sudoku.
• Stoelmassage Licentie Zonnevlechtopleidingen, 1 oktober 2011. Licentie t/m 2015.
• Sportmassage licentie NGS. Thomas instituut Tilburg, 27 november 2010; Licentie t/m 2020.
(Licentieavonden: 22 november 2011, “de enkel”, 9 oktober 2012, “de Ottawa rules”, 21 november 2013, “de achillespees” )
• Bindweefselmassage certificaat. L’Esprit du coeur Kaatsheuvel, 2 oktober 2010.
• EHBO, AED. Petrus Donders Tilburg, Diploma 1 april 1999 – 1 april 2016.
• Administratief, ondersteunend en telefonie: Interpolis, afdeling Medische dienst, medische acceptatie van verzekeringen, december 1997 t/m mei 1998.


REFERENTIES

Op te vragen

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Thuiswerk
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 16-24 uur, 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Carmen de Beukelaer te bekijken