• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profielschets Pionier, gedijt in complexe situaties combineert mensgerichtheid en taakgerichtheid evenwichtig. Ik overzie delen en het geheel van een vraagstuk of een proces. Ik zoek op een…

Persoonlijk

Profielschets

Pionier, gedijt in complexe situaties combineert mensgerichtheid en taakgerichtheid evenwichtig. Ik overzie
delen en het geheel van een vraagstuk of een proces. Ik zoek op een creatieve en vernieuwende wijze naar oplossingen in projectgroepen. Ik weet politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te integreren in het dagelijkse werk. Ik heb een antenne voor gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op een proces en laat verbondenheid met mijn eigen vakgebied zien. Ik neem graag het voortouw in projecten/processen of andere gezamenlijke acties. Ik ben netwerkvaardig bij het ontwikkelen van nieuw beleid en het opzetten van projecten.

Opstellen en ontwikkelen van beleidsadvies:
- probleemanalyse
- schrijven van artikelen en onderzoeksrapporten
- auditing.

Organisatiekunde op basis van politiek-bestuurlijke kennis:
- procesmanagement integrale veiligheidsprojecten
- politiek-ambtelijke verhoudingen
- publiek-leiderschapstudies
- crisisvraagstukken
- bureaupolitieke processen
- vraagstukken op het gebied van overheid en bedrijfsleven, zoals publiek ondernemen en public-private partnerships
- intermediair zijn tussen verschillende bestuurslagen en afdelingen
- politieke risicoanalyse
- risicomanagement integrale veiligheid
- opstellen van scenarioanalyses.

Opzetten van promotiecampagnes:
- organiseren van activiteiten en sprekersbijeenkomsten
- opstellen van een promotie- en campagnedraaiboek of communicatieplan
- schrijven van persberichten
- voorbereiden en uitvoeren van telefonische enquêtes en folderacties
- opstellen en schrijven van webpagina’s.

Verrichten van secretarisactiviteiten:
- ondersteunen en geleiden van managementactiviteiten
- plannen en organiseren en voortgangscontrole.


Werkervaring

2010 - heden Voorzitter Stichting O3
- realiseren en opbouwen van een ondernemershuis
- advisering over economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en ondernemerschaponderwijs
- advisering over maatschappelijk verantwoord ondernemen
- advisering op het gebied van kennismanagement
- advisering over bewonersparticipatie
- advisering over en opbouwen van sociale netwerken
- toepassen nieuwe media
- ondersteuning van organisaties en bedrijven
- lid van diverse projectgroepen

2009 - 2010 Bestuursadviseur deelgemeente Delfshaven, gemeente Rotterdam
- programmamanager economie, citymarketing en werkgelegenheid
- bestuurlijke advisering concept sociaal- economisch centrum voor ondernemerschap
- bestuurlijke advisering economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en sociale activering
- bestuurlijke advisering maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en buurtbemiddeling
- bestuurlijke advisering in veilig ondernemen en huiselijk geweld
- bestuurlijk secretaris van het overleg met de winkeliersverenigingen
- deelname aan regieteam Hoboken en project Dakpark
- lid van diverse stuurgroepen
- coördinator namens de deelgemeente voor het Internationaal Beeldfestival en Herr Zimmermann

2008 - 2009 Beleidsmedewerker data en research ad interim bij de NVM

2000 - 2008 Beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag
Procesmanager / beleidsmedewerker pro-actieve veiligheid bij de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH)

Secretaris van het Landelijk Netwerk Pro-actie bij de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Stafmedewerker bij Riolering en Waterbeheersing, dienst Stadsbeheer Den Haag

1998 - 2000 Beleidsmedewerker / Bestuurlijk Juridisch Medewerker bij Kelly Services
Beleidsmedewerker bij de Bestuursdienst Rotterdam

Bestuurlijk Juridisch Medewerker Individuele Beleidsbeslissingen, Ministerie van Justitie

1997 - 1998 Beoordelaar bij de Sociale Verzekeringsbank Rotterdam

1996 - 1997 Ondersteunend beleidsmedewerker bij het Haags Milieucentrum

1996 Stagiair bij de Tweede Kamer

1995 Hyker bij autoverhuurbedrijf Hertz

1994 Stagiair bij het ‘Thorbeckehuis’


Opleidingen

1980 - 1987 Atheneum
Examenvakken: Nederlands, Duits, Geschiedenis, Wiskunde A, Economie I en II
en Aardrijkskunde (economisch en natuurkundig).

1987 - 1989 Studie Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam.

1989 - 1994 Studie Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Scriptieonderwerp: de politiek-ambtelijke verhoudingen tijdens de IRT-affaire.
Hoofdvakken: Beleid, Organisatie & Management en Bestuurlijke Informatiekunde, Bestuurskundige Grondslagen en Bestuurskundige Vaardigheden.
Verplichte vakken: Staats- en Bestuursrecht, Methodologie, Politicologie, Sociologie, Sociale Psychologie.
Bijvakken: Simulation and Gaming, Wetenschapsfilosofie en Organisatiesociologie.

2003 - 2004 HVK-opleiding Veiligheidsmanager met specialisaties strategisch management,
meervoudig ruimtegebruik, transportveiligheid en bedrijfsnoodorganisaties.
Scriptieonderwerp: veiligheidsbeheersysteem voor de Haagse Tramtunnel/Souterrain
en RandstadRail.

2004 NIBRA-opleiding 1e reddende levenshandelingen

Cursussen

2000 Programmeren in Smartsite Advanced
2000 Schrijven voor het internet
2000 Interne kwaliteitsaudits (Lloyd’s Register Management Services)
2001 Continu verbeteren na certificatie (NNI)
2001 Persoonlijke effectiviteit
2006 Instap- en vervolgcursus externe veiligheid (Saxion Hogescholen)
2007 Externe veiligheid en transport (Saxion Hogescholen)
2007 Projectmanagement (Twynstra Gudde)


Nevenfuncties

2014 Bestuursecretaris Cultuur Jam

2013 Bestuursadviseur en Projectmanager VMCC

2012- 2012 Projectadviseur bij de stichting Future Culture

2012 - 2013 Business Partner Public Affairs All human Media

2011 - 2013 Regiodirecteur Hollands Midden Business Linked

2004 - 2012 Algemeen bestuurslid (voorheen voorzitter) van het WijkOverlegPlatform Oostgaarde
- Projectleider Kunstmarkt 5 edities
- Beleidsadvisering sociaal cultureel werk

2006 - 2011 Algemeen bestuurslid ABEUR (alumnivereniging van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit)


1982 - 2011 Diverse bestuurlijke functies binnen een politieke organisatie zowel lokaal als regionaal, o.a.:
- functionaris vorming en scholing van de afdeling Capelle aan den IJssel (2009 - 2011)
- penningmeester van de afdeling Capelle aan den IJssel (2009 - 2010)
- interim voorzitter van de afdeling Capelle aan den IJssel (2004)
- secretaris van de afdeling Capelle aan den IJssel (2000 - 2004)
- secretaris van het regiobestuur (1997 - 2000)
- algemeen bestuurslid jongerenbeleid van het regiobestuur (1993 - 1997)
- vice-voorzitter en daarvoor algemeen bestuurslid van het jongerenbestuur Capelle aan den IJssel (1987 - 1990)
- secretaris van diverse campagneteams
- lid van de PR-commissie (1993 - 2004)
- lid van de redactiecommissie (1994 - 2004)
- lid van diverse adviescommissies bij de beoordeling van landelijke rapporten
- lid van diverse commissies bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

Nevenactiviteiten

2012 - heden Dansassistent

1996 Postacademische cursus politieke filosofie

1995 - 1996 Deelname in Rotterdam aan een gezamenlijk project tussen de Erasmus Universiteit en het bedrijfsleven over de communicatie van de arb

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

01-07-2010
Voorzitter Stichting O3
- realiseren en opbouwen van een ondernemershuis
- advisering over economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en ondernemerschaponderwijs
- advisering over maatschappelijk verantwoord ondernemen
- advisering op het gebied van kennismanagement
- advisering over bewonersparticipatie
- advisering over en opbouwen van sociale netwerken
- ondersteuning van organisaties en bedrijven
- lid van diverse projectgroepen

01-07-2009 tot 30-06-2010
Bestuursadviseur deelgemeente Delfshaven, gemeente Rotterdam
- programmamanager economie en werkgelegenheid
- bestuurlijke advisering concept sociaal- economisch centrum voor ondernemerschap
- bestuurlijke advisering economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en sociale activering
- bestuurlijke advisering maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en buurtbemiddeling
- bestuurlijke advisering in veilig ondernemen en huiselijk geweld
- bestuurlijk secretaris van het overleg met de winkeliersverenigingen
- deelname aan regieteam Hoboken en project Dakpark
- lid van diverse stuurgroepen
- coördinator namens de deelgemeente voor het Internationaal Beeldfestival en Herr Zimmermann

Werkervaring

01-07-2010
Voorzitter Stichting O3
- realiseren en opbouwen van een ondernemershuis
- advisering over economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en ondernemerschaponderwijs
- advisering over maatschappelijk verantwoord ondernemen
- advisering op het gebied van kennismanagement
- advisering over bewonersparticipatie
- advisering over en opbouwen van sociale netwerken
- ondersteuning van organisaties en bedrijven
- lid van diverse projectgroepen

01-07-2009 tot 30-06-2010
Bestuursadviseur deelgemeente Delfshaven, gemeente Rotterdam
- programmamanager economie en werkgelegenheid
- bestuurlijke advisering concept sociaal- economisch centrum voor ondernemerschap
- bestuurlijke advisering economische vraagstukken, arbeidsmarktrelaties en sociale activering
- bestuurlijke advisering maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en buurtbemiddeling
- bestuurlijke advisering in veilig ondernemen en huiselijk geweld
- bestuurlijk secretaris van het overleg met de winkeliersverenigingen
- deelname aan regieteam Hoboken en project Dakpark
- lid van diverse stuurgroepen
- coördinator namens de deelgemeente voor het Internationaal Beeldfestival en Herr Zimmermann

Lees meer

Opleiding

01-02-1989 tot 16-12-1994
Studie Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Scriptieonderwerp: de politiek-ambtelijke verhoudingen tijdens de IRT-affaire.
Hoofdvakken: Beleid, Organisatie & Management en Bestuurlijke Informatiekunde, Bestuurskundige Grondslagen en Bestuurskundige Vaardigheden.
Verplichte vakken: Staats- en Bestuursrecht, Methodologie, Politicologie, Sociologie, Sociale Psychologie.
Bijvakken: Simulation and Gaming, Wetenschapsfilosofie en Organisatiesociologie.

01-03-2003 tot 14-10-2004
HVK-opleiding Veiligheidsmanager met specialisaties strategisch management,
meervoudig ruimtegebruik, transportveiligheid en bedrijfsnoodorganisaties.
Scriptieonderwerp: veiligheidsbeheersysteem voor de Haagse Tramtunnel/Souterrain
en RandstadRail.

Opleiding

01-02-1989 tot 16-12-1994
Studie Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Scriptieonderwerp: de politiek-ambtelijke verhoudingen tijdens de IRT-affaire.
Hoofdvakken: Beleid, Organisatie & Management en Bestuurlijke Informatiekunde, Bestuurskundige Grondslagen en Bestuurskundige Vaardigheden.
Verplichte vakken: Staats- en Bestuursrecht, Methodologie, Politicologie, Sociologie, Sociale Psychologie.
Bijvakken: Simulation and Gaming, Wetenschapsfilosofie en Organisatiesociologie.

01-03-2003 tot 14-10-2004
HVK-opleiding Veiligheidsmanager met specialisaties strategisch management,
meervoudig ruimtegebruik, transportveiligheid en bedrijfsnoodorganisaties.
Scriptieonderwerp: veiligheidsbeheersysteem voor de Haagse Tramtunnel/Souterrain
en RandstadRail.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Edwin van der Graaf te bekijken